PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Särskilda regler för tävlingen ”UEFA Champions League Fans”

Regler och villkor

 

1.             Tävlingen ”UEFA Champions League Fans” (”Tävlingen”) är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern eller Österrike (”Deltagarländerna/Landet”) med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen (”Deltagare). Villkoren (enligt definition nedan) gäller Deltagare som är bosatta i Belgien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

 

2.             Tävlingen öppnas för bidrag den 14/4 2015 kl. 10.00 (svensk tid) (”Startdatumet”) och avslutas den 5/5 2015 kl. 00.59 (svensk tid) (”Slutdatumet”). Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Tävlingsperioden.

 

3.             Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”) och de Allmänna reglerna (klicka här).

 

4.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden:

a)     Om du inte redan har ett konto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation™Network-konto) skapar du ett med hjälp av ditt PlayStation®-system eller genom att besöka http://eu.playstation.com/registration/.

b)    Gå till webbplatsen för PlayStation®-tävlingar på eu.playstation.com/psn/competitions.

c)     Klicka på länken till tävlingen ”UEFA Champions League Fans’ Final”.

d)    Skriv in din e-postadress i det angivna fältet.

e)     Klicka på ”Starta” för att starta tävlingen.

f)     Undersök bilden av fotbollsspelet i Pro Evolution Soccer™ där fotbollen tagits bort.

g)    Följ instruktionerna och välj ut den plats du bedömer vara rätt plats för den borttagna fotbollen.

h)     Skriv ett svar på utslagsfrågan (”Utslagsfrågan”) och klicka på ”Skicka in”.

i)      Skriv in informationen i de angivna fälten.

j)      Ange den unika CAPTCHA-koden som visas och klicka på ”Skicka in”.

                            

5.             En förutsättning för registrering för SEN är att du har godkänt Terms of Service and User Agreement (tjänstevillkoren och användaravtalet) för SEN och Privacy Policy (sekretesspolicyn) för SEN (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan).

 

7.             Det kommer att utses en (1) vinnare (”Vinnaren”), en (1) andrapristagare (”Andrapristagaren”), tre (3) tredjepristagare (benämns var och en som ”Tredjepristagare”) samt fem (5) fjärdepristagare (benämns var och en som ”Fjärdepristagare”). Vinnaren, Andrapristagaren, Tredjepristagarna och Fjärdepristagarna utses enligt följande:

 

a)     Vinnaren är den Deltagare som har valt rätt plats för fotbollen. Om resultatet blir oavgjort koras Vinnaren till den Deltagare som har valt rätt plats för fotbollen och har svarat rätt på Utslagsfrågan.

b)    Om det inte går att utse Vinnaren med Utslagsfrågan för att inga Deltagare har svarat helt rätt på den, blir Vinnaren den Deltagare vars svar på Utslagsfrågan ligger närmast det rätta svaret.

c)     Om resultatet återigen blir oavgjort ska dessa Deltagare svara på ännu en utslagsfråga för att fastställa Vinnaren, i enlighet med rankningsmekanismen som angetts i a) och b) ovan. Om samma resultat uppnås igen kommer processen att upprepas tills en Vinnare utsetts.

d)    Andrapristagare blir den Deltagare som har näst högst poäng efter Vinnaren och utses enligt processen som anges under a), b) och c) ovan.

e)     Tredjepristagare blir de Deltagare som har de tre (3) högsta poängen efter Andrapristagaren, och de utses enligt processen som anges under a), b) och c) ovan.

f)     Fjärdepristagare blir de Deltagare som har de fem (5) näst högsta poängen efter Tredjepristagarna, och utses enligt processen som anges under a), b) och c) ovan.

 

8.             Arrangören meddelar Vinnaren om vinsten per e-post till den e-postadress som är kopplad till Vinnarens SEN-konto, inom en (1) vecka efter Slutdatumet.

 

9.             För att göra anspråk på Förstapriset (vilket definieras nedan) måste Vinnaren svara på Arrangörens e-postmeddelande inom tre (3) dagar från datumet för Arrangörens e-postmeddelande och ange sitt fullständiga namn, sin postadress, sitt födelsedatum, sitt telefonnummer samt namnet på sin gäst (som också måste vara minst arton (18) år gammal) (”Gästen”). Den postadress som uppges måste överensstämma med den postadress som lämnades i tävlingsanmälan, annars kan Vinnaren diskvalificeras.

 

10.           Vinnaren får följande ”Förstapris”:

g)    Två (2) biljetter (en (1) till Vinnaren och en (1) till Gästen) till matchen Legendary Moments Fan Match (inklusive UEFA Champions League Final (finalen i UEFA Champions League)) som arrangeras på Olympiastadion i Berlin, Tyskland 2015-06-06 och 2015-06-07 (”Vinstevenemanget”).

h)     Tur- och returbiljetter med flyg i ekonomiklass för Vinnaren och Gästen från Vinnarens hemland till Berlin-Schönefelds flygplats i Tyskland, med utresa 2015-06-05 och hemresa 2015-06-07 (flygen är eventuellt inte direktflyg).

i)        Två (2) övernattningar i dubbel- eller tvåbäddsrum på ett hotell i Berlin med minst tre (3) stjärnor (”Hotellet”), inklusive frukost.

j)        Transport tur och retur mellan Berlin-Schönefeld-flygplatsen och Hotellet på aktuellt ut- respektive hemresedatum.

k)      Transport tur och retur mellan Hotellet och Evenemanget 2015-06-06 och 2015-06-07.

l)        400 euro (eller motsvarande summa i Vinnarens lokala valuta, fastställt dagen som pengarna skickas till Vinnaren) i fickpengar för måltider, dryck, dricks och transport (utöver den som uttryckligen inkluderats ovan) under resans gång (”Fickpengar”).

m)   ett (1) PlayStation®4-system (Jet Black, 500 GB)

n)     Ett (1) trådlöst stereoheadset 2.0.

o)    Ett (1) PES 2015: Pro Evolution Soccer-spel på PlayStation®4-skiva.

 

11.          Det slutliga värdet på Förstapriset varierar beroende på resa och boende som tillhandahålls, men det ungefärliga värdet på Priset (exklusive moms) är följande:

a)     1500 GBP och

b)    EUR 2000/CZK 56025/DKK 15240/HUF 616650/NOK 17580/PLN 8400/RUB 129480/SEK 18990/CHF 2145.

 

12.          Vinnaren kommer att kontaktas av ett tredjepartsombud (”Ombudet”) inom en (1) vecka efter datumet som Vinnaren bekräftade sina uppgifter till Arrangören, för att arrangera resan och annan logistik för priset. Ombudet kan samråda med Vinnaren för att diskutera lämpliga resplaner (exempelvis önskade flygplatser och flygtider), men alla flyg-, hotell- och transportarrangemang sker efter Ombudets och Arrangörens eget gottfinnande.

 

13.          Vinnaren och Gästen måste skicka in ett ifyllt informations- och prisgodkännandeformulär och kopior på sina pass till Ombudet så att Ombudet kan organisera resan. Vinnaren ska, på Ombudets begäran, tillhandahålla ytterligare personuppgifter (för sig själv och Gästen) som Ombudet kan tänkas behöva.

 

14.          Vinnaren ansvarar för alla resor och andra relaterade utgifter som inte ingår i Förstapriset, inklusive men inte begränsat till transport till och från Vinnarens hem och flygplatsen, reseförsäkring samt alla måltider och förfriskningar utöver Fickpengarna.

 

15.          Vinnaren måste tillhandahålla giltiga kredit- eller bankkortsuppgifter till Hotellet vid incheckningen som säkerhetsdeposition.

 

16.          Vinnaren och Gästen måste ha giltiga pass med ett utgångsdatum minst sex (6) månader efter hemresedatumet.

 

17.          Visum är Vinnarens och Gästens ansvar. Vinnaren och Gästen kan bli tvungna att besöka relevant webbplats och fylla i den obligatoriska informationen för att ansöka om tillstånd för inresa i Tyskland. Vinnaren och Gästen kan nekas inresa i Tyskland om de saknar giltigt visum (om visum krävs).

 

18.          Vinnaren och Gästen måste ta med sig varsin officiell identitetshandling, som ett pass, ett körkort eller en legitimation, för att få tillträde till Evenemanget.

 

19.          Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka Förstapriset till Vinnaren enligt följande:

a)     Via e-post till e-postadressen som angetts av Vinnaren: elektroniska biljetter eller bokningsbekräftelser för flygresan, Evenemanget, transporten och Hotellet (”Dokumenten”). Vinnaren ansvarar för att skriva ut de ovan nämnda Dokumenten vid behov.

b)    Via banköverföring till ett bankkonto som angetts av Vinnaren, eller via check som skickas som rekommenderat brev till postadressen som angetts av Vinnaren: Fickpengarna.

c)     Via rekommenderat brev till postadressen som angetts av Vinnaren: resterande delar av Förstapriset förutom de som angetts i a), b) och c) ovan.

Detta sker inom fyra (4) veckor efter det datum då Vinnaren om så behövdes skickade sina kompletterande uppgifter till Arrangören och/eller Ombudet.

 

20.          Arrangören meddelar Andrapristagaren om vinsten via e-post till e-postadressen som är kopplad till dennes SEN-konto, inom en (1) vecka efter Slutdatumet.

 

21.          För att göra anspråk på Andrapriset (vilket definieras nedan) måste Andrapristagaren svara på Arrangörens e-postmeddelande inom tre (3) dagar från datumet för Arrangörens e-postmeddelande och ange sitt fullständiga namn, sin postadress, sitt födelsedatum, sitt telefonnummer samt namnet på sin Gäst. Den postadress som uppges måste överensstämma med den postadress som lämnades i tävlingsanmälan, annars kan Andrapristagaren diskvalificeras.

 

22.           Andrapristagaren får följande ”Andrapris”:

a)     Två (2) biljetter (en (1) till Andrapristagaren och en (1) till Gästen) till UEFA Champions League Final (finalen i UEFA Champions League) som arrangeras på Olympiastadion i Berlin, Tyskland 2015-06-06 (”Andraprisevenemanget”).

b)    Tur- och returbiljetter med flyg i ekonomiklass för Andrapristagaren och Gästen från Andrapristagarens hemland till Berlin-Schönefelds flygplats i Tyskland, med utresa 2015-06-05 och hemresa 2015-06-07 (flygen är eventuellt inte direktflyg).

c)      Två (2) nätters boende i dubbel- eller tvåbäddsrum på Hotellet, inklusive frukost.

d)      Transport tur och retur mellan Berlin-Schönefeld-flygplatsen och Hotellet på aktuellt ut- respektive hemresedatum.

e)      Transport tur och retur mellan Hotellet och Evenemanget 2015-06-06.

f)       Fickpengar.

g)    ett (1) PlayStation®4-system (Jet Black, 500 GB)

h)     Ett (1) trådlöst stereoheadset 2.0.

i)      Ett (1) PES 2015: Pro Evolution Soccer-spel på PlayStation®4-skiva.

 

23.          Det slutliga värdet på Andrapriset varierar beroende på resa och boende som tillhandahålls, men det ungefärliga värdet på Andrapriset (exklusive moms) är:

a)     1000 GBP och

b)    EUR 1360/CZK 37350/DKK 10160/HUF 411100/NOK 11720/PLN 5600/RUB 86320/SEK 12660/CHF 1430.

 

24.          Andrapristagaren kommer att kontaktas av Ombudet inom en (1) vecka efter datumet då Andrapristagaren bekräftade sina uppgifter till Arrangören, för att arrangera resan och annan logistik för priset. Ombudet kan samråda med Andrapristagaren för att diskutera lämpliga resplaner (exempelvis önskade flygplatser och flygtider), men alla flyg-, hotell- och transportarrangemang sker efter Ombudets och Arrangörens eget gottfinnande.

 

25.          Andrapristagaren och Gästen måste skicka in ett ifyllt informations- och prisgodkännandeformulär och kopior på sina pass till Ombudet så att Ombudet kan organisera resan. Andrapristagaren ska, på Ombudets begäran, tillhandahålla ytterligare personuppgifter (för sig själv och sin Gäst) som Ombudet kan tänkas behöva.

 

26.          Andrapristagaren ansvarar för alla resor och andra relaterade utgifter som inte ingår i Förstapriset, inklusive men inte begränsat till transport till och från Andrapristagarens hem och flygplatsen, reseförsäkring samt alla måltider och förfriskningar utöver Fickpengarna.

 

27.          Andrapristagaren behöver tillhandahålla giltiga kredit- eller bankkortsuppgifter till Hotellet vid incheckningen som en säkerhetsdeposition.

 

28.          Andrapristagaren och Gästen måste ha giltiga pass med ett utgångsdatum minst sex (6) månader efter hemresedatumet.

 

29.          Visum är Andrapristagarens och Gästens ansvar. Andrapristagaren och Gästen kan bli tvungna att besöka relevant webbplats och fylla i den obligatoriska informationen för att ansöka om tillstånd för inresa i Tyskland. Andrapristagaren och Gästen kan nekas inresa i Tyskland om de saknar giltigt visum (om visum krävs).

 

30.          Andrapristagaren och Gästen måste ta med sig varsin officiell identitetshandling, som ett pass, ett körkort eller en legitimation, för att få tillträde till Evenemanget.

 

31.          Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka Andrapriset till Andrapristagaren enligt följande:

a)     Via e-post till e-postadressen som angetts av Andrapristagaren: Dokumenten. Andrapristagaren ansvarar för att skriva ut ovan nämnda Dokument vid behov.

b)    Via banköverföring till ett bankkonto som angetts av Andrapristagaren, eller via check som skickas som rekommenderat brev till postadressen som angetts av Andrapristagaren: Fickpengarna.

c)     Via rekommenderat brev till postadressen som angetts av Andrapristagaren: resterande delar av Andrapriset förutom de som angetts i a), b) och c) ovan.

Detta sker inom fyra (4) veckor efter det datum då Andrapristagaren om så behövdes skickade sina kompletterande uppgifter till Arrangören och/eller Ombudet.

 

32.          Arrangören meddelar Tredje- och Fjärdepristagarna om vinsten via e-post till e-postadressen som är kopplad till deras respektive SEN-konton, inom fyra (4) veckor efter Slutdatumet.

 

33.          För att göra anspråk på Priset (vilket definieras nedan) måste Tredje- och Fjärdepristagarna svara på Arrangörens e-postmeddelande inom en (1) vecka från datumet för Arrangörens e-postmeddelande och ange sitt fullständiga namn, sin postadress och sitt födelsedatum. Den postadress som uppges måste överensstämma med den postadress som lämnades i tävlingsanmälan, annars kan Deltagaren diskvalificeras.

 

34.          Varje Tredjepristagare får:

a)     ett (1) PlayStation®4-system (Jet Black, 500 GB)

b)    ett (1) trådlöst stereoheadset 2.0

c)     ett (1) PES 2015: Pro Evolution Soccer-spel på PlayStation®4-skiva

till ett ungefärligt totalvärde av EUR 680/CZK 18675/DKK 5080/HUF 205550/NOK 5860/PLN 2800/RUB 43160/SEK 6330/CHF 715/GBP 500 (”Tredjepriset”).

 

35.          Varje Fjärdepristagare vinner ett (1) PES 2015: Pro Evolution Soccer-spel på PlayStation®4-skiva till ett ungefärligt totalvärde av EUR 54/CZK 1494/DKK 406/HUF 16444/NOK 469/PLN 224/RUB 3453/SEK 506/CHF 57/GBP 40 (”Fjärdepriset”).

 

36.          Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att som rekommenderat brev skicka ut Tredjepriset till Tredjepristagarna och Fjärdepriset till Fjärdepristagarna, inom fyra (4) veckor från det att Tredjepristagarens respektive Fjärdepristagarens uppgifter tagits emot.

 

37.          I de här Villkoren avser (”Priset”) Förstapriset, Andrapriset, Tredjepriset eller Fjärdepriset, beroende på sammanhanget.

 

38.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas. Det går inte att få priset i pengar istället, men Arrangören förbehåller sig rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde.

 

39.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

 

40.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

41.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

42.          Om ett Pris befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats. Det här påverkar inte Vinnarens, Andrapristagarens, Tredjepristagarnas eller Fjärdepristagarnas lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

 

43.          Vinnaren med Gäst, Andrapristagaren med Gäst, Tredjepristagarna och Fjärdepristagarna samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar. Detta gäller framför allt om Arrangören vill filma Vinnaren med Gäst på Vinstevenemanget samt Andrapristagaren med Gäst på Andraprisevenemanget. Genom att besöka Evenemanget ger Vinnaren och Gästen respektive Andrapristagaren och Gästen Arrangören och dess tillhörande bolag, licensinnehavare och underleverantörer tillstånd att:

a)     fotografera, filma och spela in dem under besöket,

b)    redigera, ändra, reproducera, publicera och distribuera sådana fotografier, inspelningar och filmer som uppstått från dem (”Materialet”) i alla medier, och

c)     använda Materialet, helt eller delvis, över hela världen och utan kostnad för all framtid, i alla syften de anser är nödvändiga för att marknadsföra och sprida någon av Arrangörens produkter och/eller tjänster samt allt som är anslutet till eller uppstår från dem.

 

44.          Vinnaren med Gäst samt Andrapristagaren med Gäst godkänner även att frånsäga sig all ideell rätt till Materialet och friskriva Arrangören och dess tillhörande bolag, licensinnehavare och underleverantörer från några betalningsanspråk i samband med användandet av Materialet.

 

45.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om en Deltagare inte följer något av villkoren i punkt 4, 5, 6, 9, 21 eller 33, eller använder flera konton till att lämna in bidrag, utesluts Deltagaren från Tävlingen och tävlingsbidraget ogiltigförklaras.

 

46.          Vinnaren, Andrapristagaren, Tredjepristagarna och Fjärdepristagarna kan behöva skatta för sitt Pris i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. De tävlande ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

 

47.          Vinnaren med Gäst samt Andrapristagaren med Gäst måste säkerställa att de följer gällande inträdesregler när de besöker Vinstevenemanget respektive Andraprisevenemanget. Arrangören ansvarar inte för om någon vägras inträde, och Arrangören har inget ansvar gentemot Vinnaren och/eller Andrapristagaren i det avseendet.

 

48.          Arrangören kan, efter eget beslut, publicera Vinnarens, Andrapristagarens, Tredjepristagarnas och Fjärdepristagarnas namn på sina webbplatser. Namnen på Vinnaren, Andrapristagaren, Tredjepristagarna och Fjärdepristagarna görs tillgängliga vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”UEFA Champions League Fans’ Final” till följande adress: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

 

49.          Allmänna regler gäller för Tävlingen. Klicka här om du vill visa de Allmänna reglerna.

 

50.          ”Arrangören” är: Sony Computer Entertainment Europe, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

51.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.