PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor – särskilda regler för tävlingen ”Tävla om biljetter till FIFA världsmästerskap i fotboll 2014 i Brasilien och utvalda PlayStation®-produkter”

 

1.             Tävlingen ”Tävla om biljetter till FIFA världsmästerskap i fotboll 2014 i Brasilien och utvalda PlayStation®-produkter” (”Tävlingen”) är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern eller Österrike (”Deltagarländerna”) med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen (”Deltagare).

 

2.             Tävlingen öppnas för bidrag den 28/3 2014 kl. 13.00 (svensk tid) (”Startdatumet”) och avslutas:

a)     26/5 2014 kl. 00.59 (svensk tid) (”Första slutdatumet”), för chansen att vinna två matchbiljetter till FIFA världsmästerskap i fotboll, och

b)    den 14/7 2014 kl. 00.59 (svensk tid) (”Andra slutdatumet”), för chansen att vinna utvalda PlayStation®-produkter.

 

3.             Perioden från och med Startdatumet till och med Första slutdatumet benämns ”Första tävlingsperiodenoch perioden från och med Startdatumet till och med Andra slutdatumet benämns ”Andra tävlingsperioden.

 

4.             Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”).

 

5.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Första tävlingsperioden eller Andra tävlingsperioden:

a)     Köp en Berättigande produkt (definieras nedan) och spara inköpsbeviset.

b)    Om du inte redan har ett konto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network)  skapar du ett med hjälp av ditt PlayStation®-system eller genom att besöka http://eu.playstation.com/registration/.

c)     Logga in på ditt SEN-konto.

d)    Följ anvisningarna för att aktivera och koppla den Berättigande produkten till ditt SEN-konto. Anvisningar finns på http://faq.en.playstation.com/app/answers/detail/a_id/4621/~/activate-a-system-on-your-sen-account;

e)     Gå in på tävlingssidan på http://eu.playstation.com/worldcup2014 och ange din e-postadress i fältet för att begära ett e-postmeddelande från Arrangören med information om hur du anmäler dig till Tävlingen (”E-postmeddelandet”). Observera att du kan få vänta i upp till 72 timmar på e-postmeddelandet. Därför är det viktigt att du skickar din begäran senast 72 timmar före Första slutdatumet eller Andra slutdatumet. Du måste ange samma e-postadress som för ditt SEN-konto.

f)     När du får E-postmeddelandet ska du följa anvisningarna i meddelandet för att komma till Tävlingens startsida och där ska du:

1.     Klicka på ”Starta” så att den tidsbegränsade flervalsfrågeutmaningen startas.

2.     Svara på fem (5) flervalsfrågor på så kort tid som möjligt.

3.     Klicka på ”Skicka in” när du är klar så att timern stoppas.

 

6.             ”Berättigande produkter” är PlayStation®Vita, PlayStation®3, PlayStation®4 och/eller produkter inhandlade på PlayStation®Store, och med ”Berättigande produkt” avses någon av dessa produkter.

 

7.             En förutsättning för registrering för SEN är att du har godkänt SEN Terms of Service and SEN Privacy Policy (tjänstevillkoren och användaravtalet för SEN) (http://eu.playstation.com/legal/).

 

8.             Varje Deltagare får skicka in högst fyra (4) tävlingsbidrag enligt följande:

a)     Ett (1) bidrag för valfritt antal köpta PlayStation®Vita.

b)    Ett (1) bidrag för valfritt antal köpta PlayStation®3.

c)     Ett (1) bidrag för valfritt antal köpta PlayStation®4.

d)    Ett (1) bidrag för valfritt antal köp från PlayStation®Store.

 

9.             Pristagarna i första omgången (definieras nedan) väljs ut bland bidrag som skickats in under Första tävlingsperioden och Pristagarna i andra omgången (definieras nedan) väljs ut bland bidrag som skickats in under Andra tävlingsperioden. Varje Deltagare har endast möjlighet att vinna ett Pris (definieras nedan) per inskickat bidrag.

                                                                                     

10.          Det kommer att utses:

a)     En (1) vinnare (”Vinnare”).

b)    En (1) andrapristagare (”Andrapristagare”).

c)     En (1) tredjepristagare (”Tredjepristagare”)

d)    Tjugotvå (22) fjärdepristagare (samtliga blir ”Fjärdepristagare”).

e)     Fem (5) femtepristagare (samtliga blir ”Femtepristagare”).

f)     Tio (10) sjättepristagare (samtliga blir ”Sjättepristagare”).

g)    Tio (10) sjundepristagare (samtliga blir ”Sjundepristagare”).

h)     Tio (10) åttondepristagare (samtliga blir ”Åttondepristagare”).

i)      Femtio (50) niondepristagare (samtliga blir ”Niondepristagare”).

j)      Femhundra (500) tiondepristagare (samtliga blir ”Tiondepristagare”).

k)     Tusen (1 000) elftepristagare (samtliga blir ”Elftepristagare”).

l)      Tiotusen (10 000) tolftepristagare (samtliga blir ”Tolftepristagare”).

 

11.          I dessa villkor syftar ”Pristagare i första omgången” på en Vinnare, Andrapristagare, Tredjepristagare och/eller Fjärdepristagare, enligt vad som framgår av sammanhanget.

 

12.          I dessa villkor syftar ”Pristagare i andra omgången” på en Femtepristagare, Sjättepristagare, Sjundepristagare, Åttondepristagare, Niondepristagare, Tiondepristagare, Elftepristagare och/eller Tolftepristagare, enligt vad som framgår av sammanhanget.

 

13.          Samtliga Pristagare i första omgången utses enligt följande bland bidrag som skickats in i Första tävlingsperioden:

a)     Varje Deltagare tilldelas en poäng utifrån antalet rätta svar (”Poäng”) och en tid som motsvarar den tid det tog att besvara att frågorna och klicka på ”Skicka in” (”Tid”). Tiden kommer att registreras med tre decimaler.

b)    Vinnaren är den Deltagare som får högst Poäng. Om fler än en Deltagare får samma högsta Poäng blir Vinnaren den Deltagare som fick högst poäng på kortast Tid.

c)     Om fler än en Deltagare får samma högsta Poäng på exakt samma kortaste Tid kommer dessa Deltagare att tävla i en annan tidsbegränsad flervalsfrågeutmaning för att kora Vinnaren, i enlighet med rankningsmekanismen som angetts i a) och b) ovan. Om resultatet blir lika igen kommer processen att upprepas tills en (1) Vinnare har utsetts.

d)    Andrapristagare blir den Deltagare som har näst högst poäng efter Vinnaren och Andrapristagaren utses enligt processen som anges under a), b) och c) ovan.

e)     Tredjepristagare blir den Deltagare som har näst högst poäng efter Andrapristagaren och Tredjepristagaren utses enligt processen som anges under a), b) och c) ovan.

f)     Fjärdepristagare blir de Deltagare som har näst högst poäng efter Tredjepristagaren och Fjärdepristagarna utses enligt processen som anges under a), b) och c) ovan.

 

14.          Samtliga Pristagare i andra omgången utses enligt följande bland bidrag som skickats in i Andra tävlingsperioden (exklusive Pristagare i första omgången):

a)     Varje Deltagare tilldelas en poäng utifrån antalet rätta svar (”Poäng”) och en tid som motsvarar den tid det tog att besvara att frågorna och klicka på ”Skicka in” (”Tid”). Tiden kommer att registreras med tre decimaler.

b)    Femtepristagare är de Deltagare som får högst Poäng. Om fler än fem (5) Deltagare får samma högsta Poäng är Femtepristagarna de Deltagare som fick högst Poäng på kortast Tid.

c)     Om fler än fem (5) Deltagare får samma högsta Poäng på exakt samma kortaste Tid kommer dessa Deltagare att tävla i en annan tidsbegränsad flervalsfrågeutmaning för att utse Femtepristagarna, i enlighet med rankningsmekanismen som angetts i a) och b) ovan. Om resultatet blir lika igen kommer processen att upprepas tills fem (5) Femtepristagare har utsetts.

d)    Sjättepristagarna blir de Deltagare som har näst högst poäng efter Femtepristagarna och utses enligt processen som anges under a), b) och c) ovan.

e)     Sjundepristagarna blir de Deltagare som har näst högst poäng efter Sjättepristagarna och utses enligt processen som anges under a), b) och c) ovan.

f)     Åttondepristagarna blir de Deltagare som har näst högst poäng efter Sjundepristagarna och utses enligt processen som anges under a), b) och c) ovan.

g)    Niondepristagarna blir de Deltagare som har näst högst poäng efter Åttondepristagarna och utses enligt processen som anges under a), b) och c) ovan.

h)     Tiondepristagarna blir de Deltagare som har näst högst poäng efter Niondepristagarna och utses enligt processen som anges under a), b) och c) ovan.

i)      Elftepristagarna blir de Deltagare som har näst högst poäng efter Tiondepristagarna och utses enligt processen som anges under a), b) och c) ovan.

j)      Tolftepristagarna blir de Deltagare som har näst högst poäng efter Elftepristagarna och utses enligt processen som anges under a), b) och c) ovan.

 

15.          Arrangören meddelar varje Pristagare i första omgången om deras vinst via e-post till de e-postadresser som är kopplade till Pristagarens SEN-konto, inom en (1) vecka efter Första slutdatumet.

 

16.          För att göra anspråk på Priset måste varje Pristagare i första omgången svara på Arrangörens e-postmeddelande inom tre (3) dagar från datumet för Arrangörens e-postmeddelande och ange sitt fullständiga namn, sin adress, sitt födelsedatum, sitt telefonnummer och namnet på sin gäst (som också måste ha fyllt arton (18) år) (”Gäst”).

 

17.          Vinnaren får följande ”Förstapris”:

a)     Två (2) biljetter (en (1) biljett till Vinnaren och en (1) biljett till Gästen) till finalen i FIFA världsmästerskap i fotboll 2014, match nummer 64, kl. 16.00 (UTC) på Maracana Stadium i Rio de Janeiro, söndagen den 13/7 2014 (”Finalen”).

b)    Tur- och returbiljetter med flyg i ekonomiklass för Vinnaren och Gästen från Vinnarens hemland till Rio de Janeiro International Airport (GIG) (”Flygplatsen i Rio”) i Brasilien, med utresa mellan 11/7 2014 och 12/7 2014 och hemresa mellan 15/7 2014 och 16/7 2014 (flygen är eventuellt inte direktflyg och exakta resdatum meddelas av Arrangören).

c)      Fyra (4) övernattningar i dubbel- eller tvåbäddsrum på minst trestjärnigt hotell i Rio de Janeiro (”Hotell 1 i Rio”), inklusive frukost.

d)      Transport tur och retur mellan Flygplatsen i Rio och Hotell 1 i Rio på aktuellt ut- respektive hemresedatum.

e)      Transport tur och retur mellan Hotell 1 i Rio och Finalen söndagen den 13/7 2014.

f)       Reseförsäkring (enligt nedan).

g)      400 euro till mat, dryck, dricks, transport (utöver den som uttryckligen inkluderats ovan) och som fickpengar under resans gång.

 

18.          Andrapristagaren får följande ”Andrapris”:

a)     Två (2) biljetter (en (1) biljett till Andrapristagaren och en (1) biljett till Gästen) till semifinalen i FIFA världsmästerskap i fotboll 2014, match nummer 62, kl. 17.00 (UTC) på Arena Corinthians i Sao Paolo, onsdagen den 9/7 2014 (”Semifinalen”).

b)      Tur- och returbiljetter med flyg i ekonomiklass för Andrapristagaren och Gästen från Andrapristagarens hemland till Sao Paolo International Airport (GRU) (”Flygplatsen i Sao Paolo”) i Brasilien, med utresa mellan 7/7 2014 och 8/7 2014 och hemresa mellan 10/7 2014 och 11/7 2014 (flygen är eventuellt inte direktflyg och exakta resdatum meddelas av Arrangören).

c)      Tre (3) övernattningar i dubbel- eller tvåbäddsrum på minst trestjärnigt hotell i Sao Paulo (”Hotell i Sao Paolo”), inklusive frukost.

d)      Transport tur och retur mellan Flygplatsen i Sao Paolo och Hotellet i Sao Paolo på aktuellt ut- respektive hemresedatum.

e)      Transport tur och retur mellan Hotellet i Sao Paolo och Semifinalen onsdagen den 9/7 2014.

f)       Reseförsäkring (enligt nedan).

g)      400 euro till mat, dryck, dricks, transport (utöver den som uttryckligen inkluderats ovan) och som fickpengar under resans gång.

 

19.          Tredjepristagaren får följande ”Tredjepris”:

h)     Två (2) biljetter (en (1) biljett till Tredjepristagaren och en (1) biljett till Gästen) till en av kvartsfinalerna i FIFA världsmästerskap i fotboll 2014, match nummer 58, kl. 13.00 (UTC) på Maracana Stadium i Rio de Janeiro, fredagen den 4/7 2014 (”Kvartsfinal”).

i)      Tur- och returbiljetter med flyg i ekonomiklass för Tredjepristagaren och Gästen från Tredjepristagarens hemland till Flygplatsen i Rio  i Brasilien, med utresa mellan 2/7 2014 och 3/7 2014 och hemresa mellan 5/7 2014 och 6/7 2014 (flygen är eventuellt inte direktflyg och exakta resdatum meddelas av Arrangören).

j)        Tre (3) övernattningar i dubbel- eller tvåbäddsrum på minst trestjärnigt hotell i Rio de Janeiro (”Hotell 2 i Rio”), inklusive frukost.

k)      Transport tur och retur mellan Flygplatsen i Rio och Hotell 2 i Rio på aktuellt ut- respektive hemresedatum.

l)        Transport tur och retur mellan Hotell 2 i Rio och Kvartsfinalen fredagen den 4/7 2014.

m)     Reseförsäkring (enligt nedan).

n)      400 euro till mat, dryck, dricks, transport (utöver den som uttryckligen inkluderats ovan) och som fickpengar under resans gång.

 

20.          Varje Fjärdepristagare får följande ”Fjärdepris”:

a)     Två (2) biljetter (en (1) biljett till Fjärdepristagaren och en (1) biljett till Gästen) till en av åttondelsfinalerna i FIFA världsmästerskap i fotboll 2014, match nummer 50, kl. 17.00 (UTC) på Maracana Stadium i Rio de Janeiro, lördagen den 28/6 2014 (”Åttondelsfinal”).

b)      Tur- och returbiljetter med flyg i ekonomiklass för Fjärdepristagaren och Gästen från Fjärdepristagarens hemland till Flygplatsen i Rio Airport i Brasilien, med utresa mellan 26/6 2014 och 27/6 2014 och hemresa mellan 29/6 2014 och 30/6 2014 (flygen är eventuellt inte direktflyg och exakta resdatum meddelas av Arrangören).

c)      Tre (3) övernattningar i dubbel- eller tvåbäddsrum på minst trestjärnigt hotell i Rio de Janeiro (”Hotell 3 i Rio”), inklusive frukost.

d)      Transport tur och retur mellan Flygplatsen i Rio och Hotell 3 i Rio på aktuellt ut- respektive hemresedatum.

e)      Transport tur och retur mellan Hotell 3 i Rio och Åttondelsfinalen lördagen den 28/6 2014.

f)       Reseförsäkring (enligt nedan).

g)      400 euro till mat, dryck, dricks, transport (utöver den som uttryckligen inkluderats ovan) och som fickpengar under resans gång.

 

21.          I dessa villkor gäller följande:

a)     ”Match” betyder Final, Semifinal, Kvartsfinal och/eller Åttondelsfinal, enligt vad som framgår av sammanhanget.

b)    ”Pris i första omgången” betyder Förstapris, Andrapris, Tredjepris och/eller Fjärdepris, enligt vad som framgår av sammanhanget.

c)     ”Hotell” betyder Hotell i Sao Paolo, Hotell 1 i Rio, Hotell 2 i Rio och/eller Hotell 3 i Rio, enligt vad som framgår av sammanhanget.

 

22.          Varje Pristagare i första omgången kommer att kontaktas av ett tredjepartsombud (”Ombudet”) inom en (1) vecka efter datumet som denne bekräftat sina uppgifter till Arrangören, för att arrangera resan och annan logistik kring Pris i första omgången. Ombudet kan samråda med varje Pristagare i första omgången för att diskutera lämpliga researrangemang (inklusive men inte begränsat till önskade flygplatser och flygtider). Alla flyg-, hotell- och transportarrangemang sker efter Ombudets eller Arrangörens eget gottfinnande.

 

23.          Alla Pristagare i första omgången och deras Gäster måste fylla i ett informations- och prisgodkännandeformulär och skicka in kopior på sina pass till Ombudet så att Ombudet kan organisera resan. Varje Pristagare i första omgången måste, på Ombudets begäran, kunna tillhandahålla ytterligare personuppgifter (om sig själv och sin Gäst) som Ombudet kan tänkas behöva.

 

24.          Det slutliga värdet på Förstapriset och Andrapriset varierar beroende på vilken resa och vilket boende som tillhandahålls, men det ungefärliga värdet på Förstapriset och Andrapriset (exklusive moms) är följande:

a)     AUD 24 608

b)    EUR 16 000

c)     CZK 437 540

d)    DKK 119 421

e)     HUF 5 001 835

f)     NZD 26 007

g)    PLN 67 732

h)     RUB 812 663

i)      SEK 141 598

j)      GBP 13 362

 

25.          Det slutliga värdet på Tredjepriset varierar beroende på resa och boende som tillhandahålls, men det ungefärliga värdet på Tredjepriset (exklusive moms) är följande:

a)     AUD 23 070

b)    EUR 15 000

c)     CZK 410 152

d)    DKK 111 957

e)     HUF 4 687 735

f)     NZD 24 382

g)    PLN 63 489

h)     RUB 761 871

i)      SEK 132 752

j)      GBP 12 527

 

26.          Det slutliga värdet på Fjärdepriset varierar beroende på resa och boende som tillhandahålls, men det ungefärliga värdet på Fjärdepriset (exklusive moms) är följande:

a)     AUD 21 529

b)    EUR 14 000

c)     CZK 382 820

d)    DKK 104 493

e)     HUF 4 375 275

f)     NZD 22 756

g)    PLN 59 265

h)     RUB 711 080

i)      SEK 123 902

j)      GBP 11 691

 

27.          Samtliga Pristagare i första omgången ansvarar själva för alla reseutgifter och övriga kostnader som inte ingår i Priset i första omgången, inklusive men inte begränsat till måltider eller förfriskningar utöver fickpengarna på 400 euro som ingår i Priset i första omgången.

 

28.          Samtliga Pristagare i första omgången måste tillhandahålla giltiga kredit- eller bankkortsuppgifter till Hotellet vid incheckningen som säkerhetsdeposition eller för att täcka eventuella andra kostnader som kan tillkomma.

 

29.          Pristagare i första omgången och deras Gäster måste ha giltiga pass med ett utgångsdatum minst sex (6) månader efter den 16/7 2014.

 

30.          Pristagare i första omgången och deras Gäster ansvarar själva för att skaffa eventuella resevisum. Samtliga Pristagare i första omgången och deras Gäster kan bli tvungna att besöka relevant webbplats och fylla i den obligatoriska informationen för att ansöka om tillstånd för inresa i Brasilien. Pristagare i första omgången och/eller deras Gäster kan nekas inresa i Brasilien om de saknar giltigt visum (om visum krävs).

 

31.          Ombudet kommer att teckna en grundläggande reseförsäkring (exklusive befintliga medicinska problem) för varje Pristagare i första omgången och medföljande Gäst före avresan. Reseförsäkringen omfattas av begränsningar samt regler och villkor från försäkringsbolaget. Pristagare i första omgången och/eller deras Gäster ansvarar själva för eventuella ytterligare kostnader som är relaterade till att teckna en försäkring för befintliga medicinska problem och/eller för personer som är äldre än 65 år (om tillämpligt).

 

32.          Ombudet vidtar rimliga åtgärder för att skicka Priset i första omgången till Pristagaren i första omgången enligt följande:

a)     Via e-post till den e-postadress som angetts av Pristagaren i första omgången: elektroniska biljetter eller bokningsbekräftelser för flygresan, Matchen, transport, reseförsäkring och Hotell.

b)    Via banköverföring, till ett bankkonto som angetts av Pristagaren i första omgången, eller via en check som skickas som rekommenderat brev till den postadress som angetts av Pristagaren i första omgången: 400 euro,

inom en (1) vecka efter det datum då Pristagaren i första omgången skickat eventuella kompletterande uppgifter till Arrangören och/eller Ombudet.

 

33.          Arrangören meddelar varje Pristagare i andra omgången om deras vinst via e-post till den e-postadress som är kopplad till pristagarens SEN-konto, inom en (1) vecka efter Andra slutdatumet.

 

34.          För att göra anspråk på Priset i andra omgången måste varje Pristagare i andra omgången svara på Arrangörens e-postmeddelande inom fem (5) dagar från datumet för Arrangörens e-postmeddelande och ange sitt fullständiga namn, sin adress och sitt födelsedatum.

 

35.          Varje Femtepristagare vinner en (1) PlayStation®4, till ett värde av AUD 539,95/EUR 399,99/CZK 10 910/DKK 2 985/HUF 125 121/NZD 649,95/PLN 1 763/RUB 20 316/SEK 3 539/GBP 349,99 (”Femtepris”).

 

36.          Varje Sjättepristagare vinner en (1) PlayStation®3 (500 GB), till ett värde av AUD 399,95/EUR 299,99/CZK 8 202/DKK 2 239/HUF 93 840/NZD 519,95/PLN 1 291,44/RUB 15 237/SEK 2 655/GBP 249,99 (”Sjättepris”).

 

37.          Varje Sjundepristagare vinner en (1) PlayStation®Vita i Wi-Fi-modell, till ett värde av AUD 269,95/EUR 199,99/CZK 5 468/DKK 1 492/HUF 62 559/NZD 329,95/PLN 860,94/RUB 10 158/SEK 1 770/GBP 176,99 (”Sjundepris”).

 

38.          Varje Åttondepristagare vinner en (1) PlayStation® trådlöst stereoheadset 2.0, till ett värde av AUD 129,95/EUR 89,99 /CZK 2 460/DKK 671/HUF 28 149/NZD 149,95/PLN 399/RUB 4 570/SEK 796/GBP 77,99 (”Åttondepris”).

 

39.          Varje Niondepristagare vinner ett (1) exemplar av EA Sports 2014 FIFA™ World Cup Brazil, till ett värde av AUD 99,95/EUR 69,99/CZK 1 913/DKK 522/HUF 21 889/NZD 122,62/PLN 277,08/RUB 3 554/SEK 619/GBP 59,99 (”Niondepris”).

 

40.          Varje Tiondepristagare vinner en (1) tolv månaders prenumeration på PlayStation®Plus, till ett värde av AUD 69,95/EUR 49,99/CZK 1 299/DKK 375/HUF 15 000/NZD 89,95/PLN 195/RUB 1 950/SEK 480/GBP 39,99 (”Tiondepris”).

 

41.          Varje Elftepristagare vinner en (1) tre månaders prenumeration på PlayStation®Plus, till ett värde av AUD 19,95/EUR 14,99/CZK 390/DKK 115/HUF 4 500/NZD 24,95/PLN 59/RUB 585/SEK 145/GBP 11,99 (”Elftepris”).

 

42.          Varje Tolftepristagare vinner en (1) en månads prenumeration på PlayStation®Plus, till ett värde av AUD 9,95/EUR 6,99/CZK 180/DKK 55/HUF 2 098/NZD 11,95/PLN 27/RUB 270/SEK 65/GBP 5,49 (”Tolftepris”).

 

43.          I dessa villkor syftar ”Pris i andra omgången” på ett Femtepris, Sjättepris, Sjundepris, Åttondepris, Niondepris, Tiondepris, Elftepris och/eller Tolftepris, enligt vad som framgår av sammanhanget, och ”Pris” syftar på Pris i första omgången eller Pris i andra omgången, enligt vad som framgår av sammanhanget.

 

44.          Kampanjkoder omfattas av regler och villkor för användning. Klicka här om du vill ha mer information. Kampanjkoder får inte överlåtas eller säljas vidare. Kampanjkoder har ett sista giltighetsdatum som meddelas när kampanjkoden skickas.

 

45.          PlayStation®Plus-prenumerationer är endast möjliga för SEN-kontoinnehavare med en Internetanslutning med hög kapacitet. Användare måste vara minst 7 år och användare under 18 år måste ha målsmans tillstånd – eu.playstation.com/legal. PlayStation®Plus-material och -tjänster kan variera beroende på prenumerantens ålder. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel – eu.playstation.com/gameservers. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Om du inte vidtar några åtgärder förnyas prenumerationen automatiskt i slutet av perioden i enlighet med Terms of Service (tjänstevillkoren) för SEN, och du debiteras kostnaden från pengarna i din SEN-plånbok. Fullständiga regler och villkor finns i Terms of Service (tjänstevillkoren) för SEN på eu.playstation.com/legal.

 

46.          Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka följande:

a)     Femtepris med bud till samtliga femtepristagare.

b)    Sjättepris med bud till samtliga sjättepristagare.

c)     Sjundepris med bud till samtliga sjundepristagare.

d)    Åttondepris med bud till samtliga åttondepristagare.

e)     Niondepris med bud till samtliga niondepristagare.

f)     Tiondepris via e-post till samtliga tiondepristagare.

g)    Elftepris via e-post till samtliga elftepristagare.

h)     Tolftepris via e-post till samtliga tolftepristagare.

Priser skickas inom fjorton (14) dagar efter att uppgifter tagits emot från en Pristagare i andra omgången.

 

47.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas. Det går inte att få priset i pengar istället, men Arrangören förbehåller sig rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde.

 

48.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

 

49.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

50.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

51.          Om ett Pris i andra omgången befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen inom sju (7) dagar efter mottagandet. Annars anses Priset i andra omgången ha accepterats så som det levererats. Det här påverkar inte Pristagare i andra omgångens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

 

52.          Pristagare i första och andra omgången samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar. Detta gäller framför allt om Arrangören vill filma Pristagare i första omgången och deras Gäster på Evenemanget. Genom att besöka Evenemanget ger Pristagare i första omgången och deras Gäster Arrangören och dess tillhörande bolag, licensinnehavare och underleverantörer tillstånd att:

a)     fotografera, filma och spela in dem under besöket,

b)    redigera, ändra, reproducera, publicera och distribuera sådana fotografier, inspelningar och filmer som uppstått från dem (”Materialet”) i alla medier, och

c)     använda Materialet, helt eller delvis, i alla syften de anser är nödvändiga för att marknadsföra och sprida någon av Arrangörens produkter och allt som är anslutet till eller uppstår från dem.

 

53.          Pristagare i första omgången och deras Gäster godkänner även att frånsäga sig all ideell rätt till Materialet och friskriva Arrangören och dess tillhörande bolag, licensinnehavare och underleverantörer från några betalningsanspråk i samband med användandet av Materialet.

 

54.          Pristagare i första och andra omgången kan behöva skatta för sitt Pris i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. Deltagare ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

 

55.          Om det finns skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om en Deltagare inte följer något av villkoren i punkt 5, 7, 8, 16, 23 och/eller 34 utesluts han eller hon från Tävlingen och tävlingsbidraget ogiltigförklaras.

 

56.          Pristagare i första omgången och deras Gäster måste säkerställa att de följer gällande inträdesregler när de besöker Matchen. Arrangören ansvarar inte för om någon vägras inträde och Arrangören har inget ansvar gentemot Pristagare i första omgången och deras Gäster i det avseendet.

 

57.          Namnen på Pristagare i första och andra omgången kommer att publiceras på Arrangörens webbplatser. Namnen på Pristagarna i första och andra omgången görs tillgängligt vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”Chance to Win 2014 FIFA™ World Cup Brazil Tickets and selected PlayStation® Products Competition” till följande adress: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inom sex (6) veckor efter Slutdatumet.

 

58.          Allmänna regler gäller för Tävlingen. Klicka här om du vill visa de Allmänna reglerna.

 

59.          ”Arrangören” är: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

60.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.