PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Särskilda regler för tävlingen "Det bästa av Beyond: Two Souls"

Regler och villkor

 1. Tävlingen "Det bästa av Beyond: Two Souls" ("Tävlingen") är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Irland, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna, Österrike, Tyskland och Storbrittanien ("Deltagarländerna") med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen ("Deltagare").
 1. Tävlingen öppnas för bidrag den 7 oktober kl. 16.00 (svensk tid) ("Startdatumet") och avslutas den 15 oktober 2013 kl. 16.00 (svensk tid) ("Slutdatumet").  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns "Tävlingsperioden".
 1. Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen.  Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor ("Villkoren").
 1. Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden: 

a)              Om du inte redan har ett konto på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidigare kallat PlayStation®Network-konto) skapar du ett med hjälp av ditt PlayStation®-system eller online genom att besöka http://eu.playstation.com/registration/;

b)              Gå till PlayStation®-forumet för svenska på http://community.eu.playstation.com/playstationeu ("Forumet").

c)               Klicka på tråden "Tävling – Beyond: Two Souls" [http://community.eu.playstation.com/t5/Nyheter-aktiviteter-t%C3%A4vlingar/T%C3%A4vling-Beyond-Two-Souls/td-p/19883787] ("Tråden").

d)              Logga in på ditt SEN-konto.

e)              Svara på frågan: "Vad imponerade dig mest av Beyond: Two Souls – demon?". Ert svar måste inkludera ert PSN Online ID och får inte vara längre än 200 ord.

f)               Du som Deltagare måste se till att ditt inlägg följer husreglerna för gemenskapen (undvik särskilt att dubblera inlägg och att skapa dubbletter av trådar) samt användarvillkoren för eu.playstation.com.
 

 1. En förutsättning för registrering för Sony Entertainment Network är att du har godkänt Terms of Service (tjänstevillkoren) och User Agreement (användaravtalet) för SEN, samt Privacy Polic...
 1. Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan). 
 1. Alla Deltagare måste efterleva de Allmänna reglerna och speciellt avsnitten 7 och 8.  Dessutom får bidragen inte innehålla:

a)              pornografiska, sexuellt explicita bilder eller nakenbilder,

b)              kränkande, stötande eller hatiskt bildinnehåll eller språk,

c)               innehåll som kan uppfattas som trakasserier eller nedsättande innehåll,

d)              innehåll som inkräktar på ditt eller andras privatliv eller äventyrar din eller andras säkerhet,

e)              innehåll som är könsdiskriminerande eller nedsättande gentemot viss sexuell läggning, visst handikapp eller mot religiös, etnisk eller nationell tillhörighet,

f)               våldsamt eller farligt beteende, och/eller

g)              skräppost, reklam eller annan kommersiell aktivitet.

 1. Varje Deltagare samtycker till att ge Arrangören en icke-exklusiv och royaltyfri licens att använda bidragen i reklamsyften och för alla syften i relation till Tävlingen, via alla media inklusive eventuella onlineplattformar under Arrangörens kontroll.
 1. Alla bidrag måste helt och hållet vara originalarbeten, så att inget brott begås mot tredje parts upphovsrätt.  Arrangören tar inget ansvar för om Deltagare bryter mot dessa Villkor, och varje Deltagare godkänner att helt friskriva Arrangören från alla typer av fordringar från tredje part till följd av brott mot dessa Villkor.
 1. Det kommer att utses (5) vinnare (benämns var och en som "Vinnare") och (5) andrapristagare (benämns som "Andrapristagare").  Varje Vinnare utses av en Most Valued PlayStationer-medlem "MVP" (som definieras på http://www.community.eu.playstation.com/t5/Nyheter-aktiviteter-t%C3%A4vlingar/PlayStation-Community-...) och en (1) eller flera anställda hos Arrangören baserat på svarets originalitet och kreativitet.  Varje MVP är en oberoende domare och får inte själv delta i Tävlingen.  Domarens beslut är slutgiltigt.
 1. Arrangören meddelar varje Vinnare om vinsten via privat meddelande ("PM") på Forumet inom en (1) vecka från Slutdatumet.
 1. För att göra anspråk på sitt Pris måste varje Vinnare svara på Arrangörens privata meddelande på Forumet om att de vunnit och uppge sitt namn, sitt födelsedatum och sin postadress inom trettio (30) dagar från det att meddelandet togs emot.
 1. Varje Vinnare får:

a)              ett (1) PlayStatin®3 500GB system;

b)              en (1) kopia av Beyond: Two Souls ("spelet") för PlayStation®3;

c)               ett (1) Beyond: Two Souls presskitt som innehåller en bok av spelets konst med förord av David Cage, en kod till spelet och en QR – kod som leder till annat spelmaterial;

d)              en (1) Beyond Two Souls t-shirt

 1. priset har ett värde av 2,316.57 SEK ("Priset").

a)              Andrapristagaren vinner:

a)      en kopia av spelet Beyond: Two Souls

b)      en Beyond Two Souls t-shirt

b)              Priset har ett värde av 600.72 SEK

 1. Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas.  Det går inte att få priset i pengar istället, men Arrangören förbehåller sig rätten att byta ut varje Pris mot ett pris av liknande värde.
 1. Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.
 1. Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.
 1. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.
 1. Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka Priset via registrerad post till varje Vinnare inom trettio (30) dagar från det att Vinnarens uppgifter tagits emot.
 1. Om Priset befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats.  Det här påverkar inte Vinnarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).
 1. Varje Vinnare samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar
 1. Arrangören kan, efter eget gottfinnande, publicera varje Vinnares namn på sin/sina webbplats(er). Namnen på varje Vinnare görs tillgängliga vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt Beyond: Two Souls tävling" till följande adress: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.
 1. Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits.
 1. Varje Vinnare kan behöva skatta för sitt Pris i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. Deltagare ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.
 1. Allmänna regler gäller för Tävlingen.  Klicka här om du vill visa de Allmänna reglerna.
 1. "Arrangören" är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.
 1. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.