PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Regler och villkor – särskilda regler för ”dräkttävlingen för Tearaway Unfolded”

1.   ”Dräkttävlingen för Tearaway Unfolded” (”Tävlingen”) är öppen för personer som är 13 år eller äldre och bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern eller Österrike. (”Deltagarländerna”) med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen (”Deltagare”). Villkoren (enligt definition nedan) gäller Deltagare som är bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

 

2.             Tävlingen öppnas för bidrag 2015-05-07 kl. 10.00 (svensk tid) (”Startdatumet”) och avslutas 2015-05-14 kl. 00.59 (svensk tid) (”Slutdatumet”). Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Tävlingsperioden.

 

3.            Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”) och de Allmänna reglerna (klicka här).

 

4.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden:

 

a)     Gå till webbplatsen för PlayStation®-tävlingar på eu.playstation.com/psn/competitions.

b)    Klicka på länken för ”Dräkttävlingen för Tearaway Unfolded” (”Sidan”).

c)     Skapa en egen dräkt.

d)    Du kan välja att skapa dräkten på något av följande sätt:

I.     med verktygen för att anpassa din budbärare i Tearaway-spelet till PlayStation®Vita

II.    med "cutting mat" (tillskärningsbordet) i Tearaway-spelet till PlayStation®Vita, där man kan klippa till sina egna former ur olikfärgade papper och skapa egna dräkter

III.   genom att skapa en pappersfigur.

e)     När dräkten är klar ska du göra något av följande:

I.     spara en digital kopia av den färdiga dräkten, eller

II.    ta ett foto på den färdiga dräkten (båda kallat ”Bilden”)

f)     Överför Bilden till Sidan. Bilden som skickas in måste vara i .jpeg-format och får inte vara större än 5 000 kB.

g)    Ange följande information i de angivna utrymmena och klicka på "Skicka in":

I.     bekräftelse av e-postadress

II.    fullständigt namn.

III.   födelsedatum

IV.  hemland.

h)     Du som Deltagare måste se till att följa Terms of Use (användarvillkoren) för eu.playstation.com.

 

5.             Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan).

 

6.             Alla Deltagare måste efterleva de Allmänna reglerna, och speciellt avsnitten 4 och 6. Dessutom får bidragen inte innehålla:

a)       pornografiska, sexuellt explicita bilder eller nakenbilder,

b)      kränkande, stötande eller hatiskt bildinnehåll eller språk,

c)       innehåll som kan uppfattas som trakasserier eller nedsättande innehåll,

d)      innehåll som inkräktar på ditt eller andras privatliv eller äventyrar din eller andras säkerhet,

e)       innehåll som är könsdiskriminerande eller nedsättande gentemot viss sexuell läggning, visst handikapp eller mot religiös, etnisk eller nationell tillhörighet,

f)       våldsamt eller farligt beteende, och/eller

g)      skräppost, reklam eller annan kommersiell aktivitet.

 

7.             Varje Deltagare samtycker till att ge Arrangören en världsomspännande, icke-exklusiv och royaltyfri licens att använda bidragen i:

I.      reklamsyfte och i alla syften i relation till Tävlingen och Spelet (enligt definition nedan), i alla media, inklusive eventuella onlineplattformar under arrangörens kontroll, och

II.     i alla syften i relation till Spelet, inklusive att Dräkten används i Spelet.8.             Alla bidrag måste helt och hållet vara originalarbeten, så att inget brott begås mot tredje parts upphovsrätt. Arrangören tar inget ansvar för om Deltagare bryter mot dessa Villkor, och varje Deltagare godkänner att helt friskriva Arrangören från alla typer av fordringar från tredje part till följd av brott mot dessa Villkor.

 

9.             Det kommer att utses en (1) vinnare (omnämns som ”Vinnaren”). Vinnaren utses av en oberoende domare som själv inte får delta i Tävlingen, baserat på bildens originalitet, personlighet och kreativitet. Domarnas beslut är slutgiltigt.

 

10.          Arrangören meddelar Vinnaren per e-post till den e-postadress som angavs i anmälan, inom två (2) veckor från Slutdatumet.

 

11.          För att göra anspråk på Priset (vilket definieras nedan) måste Vinnaren svara på Arrangörens e-postmeddelande inom en (1) vecka från datumet för Arrangörens e-postmeddelande och ange sitt fullständiga namn och sitt födelsedatum.

 

12.          Vinnaren vinner rätten att få sin dräkt, som kan modifieras av Arrangören efter eget gottfinnande, införd i PlayStation®4-spelet Tearaway Unfolded (”Spelet”) (”Förstapriset”).

 

13.          I de här Villkoren avser ”Pris” Förstapriset.

 

14.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas. Det går inte att få priset i pengar istället, men Arrangören förbehåller sig rätten att byta ut varje Pris mot ett pris av liknande värde.

 

15.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

 

16.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

17.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

 

18.          Om Priset befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats. Det här påverkar inte Vinnarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

 

19.          Vinnaren samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar.

 

20.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om en Deltagare inte följer något av villkoren i punkt 4, 5, 6, 8 eller 11 eller använder flera konton till att lämna in bidrag utesluts Deltagaren från Tävlingen och tävlingsbidraget ogiltigförklaras.

 

21.          Arrangören kan, efter eget beslut, publicera Vinnarens namn på sina webbplatser. Namnet på Vinnaren görs tillgängligt vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”Tearaway Unfolded Costume” till följande adress: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

 

22.          Allmänna regler gäller för Tävlingen. Klicka här om du vill visa de Allmänna reglerna.

 

23.          "Arrangören" är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

24.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.