PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor – särskilda regler för tävlingen ”PlayStation®Vita 2014”

Regler och villkor – särskilda regler för tävlingen ”PlayStation®Vita 2014”

 

  1. Tävlingen ”PlayStation®Vita 2014” (”Tävlingen”) är öppen för personer som är 7 år eller äldre och bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland eller Österrike (”Deltagarländerna”) med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning med Tävlingen (”Deltagare).

 

2.             Tävlingen öppnas för bidrag 2014-07-29 kl. 10.00 (svensk tid) (”Startdatumet”) och avslutas 2014-09-04 kl. 00.59 (svensk tid) (”Slutdatumet”). Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Tävlingsperioden.

 

3.             Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”).

 

4.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden:

a)      Gå till webbplatsen för PlayStation®-tävlingar på eu.playstation.com/psn/competitions.

b)      Klicka på länken för ”PlayStation®Vita 2014”-tävlingen.

c)      Skriv in din e-postadress i det angivna fältet.

d)      Klicka på ”Starta” så att den tidsbegränsade flervalsfrågeutmaningen startas.

e)      Besvara alla flervalsfrågor så snabbt du kan, ange den unika CAPTCHA-koden som visas och klicka på ”Skicka in” när du är klar så att timern stoppas.

f)       Ange följande information i de angivna fälten och klicka på ”Skicka in”:

                                      I.        Bekräftelse av e-postadress.

                                     II.        Fullständigt namn.

                                    III.        Födelsedatum.

                                   IV.        Hemland.

 

5.             Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan).

 

6.             Det kommer att utses en (1) vinnare (”Vinnare”) och fem (5) andrapristagare (benämns var och en ”Andrapristagare”) som utses enligt följande:

a)     Varje Deltagare tilldelas en poäng utifrån antalet rätta svar (”Poäng”) och en tid som motsvarar den tid det tog att besvara frågorna, ange CAPTCHA-koden och klicka på ”Skicka in” (”Tid”). Tiden kommer att registreras med tre decimaler.

b)    Vinnaren är den Deltagare som får högst Poäng. Om fler än en (1) Deltagare får samma högsta Poäng blir Vinnaren den Deltagare som fick högst Poäng på kortast Tid.

c)     Om fler än en (1) Deltagare får samma högsta Poäng på exakt samma kortaste Tid kommer dessa Deltagare att tävla i en annan tidsbegränsad flervalsfrågeutmaning för att kora Vinnaren, i enlighet med rankningsmekanismen som angetts i a) och b) ovan. Om resultatet blir lika igen kommer processen att upprepas tills en (1) Vinnare har utsetts.

d)    Andrapristagarna är de Deltagare som har de fem (5) högsta Poängen efter Vinnaren, och utses enligt processen som anges under a), b) och c) ovan.

 

7.             Arrangören meddelar Vinnaren och Andrapristagarna per e-post till den e-postadress som angavs vid deltagandet, inom två (2) veckor efter Slutdatumet.

 

8.             Vinnaren får:

a)     en (1) PlayStation®Vita ur PCH-2000-serien (Svart) (”System”); och

b)    en (1) hämtningsbar kampanjkod:

                              I.        ett (1) exemplar av LEGO® The Hobbit™ till PlayStation®Vita;

                             II.        ett (1) exemplar av PlayStation®Vita Pets till PlayStation®Vita; samt

                            III.        ett (1) exemplar av The Sly Trilogy till PlayStation®Vita,

(”Pris på en kampanjkod”),

till ett sammanlagt värde på AUD 425/EUR 290/CZK 7970/DKK 2165/NZD 455/NOK 2370/PLN 1201/RUB 13620/SEK 2615/CHF 353/GBP 235 (”Vinnande pris”).

 

9.             Alla andra pristagare vinner ett (1) pris på en kampanjkod, med ett sammanlagt värde på AUD 130/EUR 90/CZK 2475/DKK 675/NZD 140/NOK 735/PLN 375/RUB 4226/SEK 815/CHF 110/GBP 75 (”Andrapristagarens Pris”).

 

10.          I de här Villkoren avser ”Pris” Förstapriset och/eller ett Andrapris, beroende på sammanhanget.

 

11.          För att göra anspråk på Priset måste Vinnaren och alla Andrapristagare svara på Arrangörens e-postmeddelande inom 30 dagar från datumet för Arrangörens e-postmeddelande och ange sitt fullständiga namn, sin postadress och sitt födelsedatum.

 

12.          Kampanjkoder omfattas av regler och villkor för användning. Klicka här om du vill ha mer information. Kampanjkoder får inte överlåtas eller säljas vidare. Kampanjkoder har ett sista giltighetsdatum som meddelas när kampanjkoden skickas.

 

13.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas. Det går inte att få priset i pengar istället, men Arrangören förbehåller sig rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde.

 

14.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

 

15.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

16.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

17.          Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka följande:

a)     Systemet till Vinnaren via rekommenderat brev

b)    Priset på en kampanjkod till Vinnaren och alla Andrapristagare

 inom 60 dagar efter att ha tagit emot Vinnarens och/eller Andrapristagarens uppgifter.

 

18.          Om ett Pris befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats. Det här påverkar inte Vinnarens och/eller Andrapristagarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

 

19.          Vinnaren och Andrapristagarna samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar.

 

20.          Arrangören kan, efter eget beslut, publicera Vinnarens och Andrapristagarnas namn på sina webbplatser. Namnen på Vinnarna och Andrapristagarna görs tillgängliga vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”PlayStation®Vita 2014 Competition” till följande adress: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom, inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

 

21.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om en Deltagare inte följer något av villkoren i punkt 4, 5 och 11 utesluts han eller hon från Tävlingen och tävlingsbidraget ogiltigförklaras.

 

22.          Vinnaren och Andrapristagaren kan behöva skatta för sitt Pris i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. De tävlande ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

 

23.          Allmänna regler gäller för Tävlingen. Klicka här om du vill visa de Allmänna reglerna.

 

24.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

25.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.