PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Särskilda regler för tävlingen ”PlayStation Plus Bloodborne”

Regler och villkor 

 

1.          Tävlingen ”PlayStation Plus Bloodborne” (”Tävlingen”) är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern eller Österrike (”Deltagarländerna”) med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen (”Deltagare).

 

2.             Tävlingen öppnas för bidrag 2015-03-02 kl. 10.00 (svensk tid) (”Startdatumet”) och avslutas 2015-03-17 kl. 00.59 (svensk tid) (”Slutdatumet”). Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Tävlingsperioden.

 

3.             Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen, men alla Deltagare måste ha en aktiv prenumeration på PlayStation®Plus under Tävlingsperioden och i minst en (1) vecka efter Slutdatumet. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”).

 

4.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden:

a)      Gå till webbplatsen för PlayStation®-tävlingar på eu.playstation.com/psn/competitions.

b)      Klicka på länken ”PlayStation Plus Bloodborne-tävling”.

c)      Skriv in din e-postadress i det angivna fältet.

d)      Klicka på ”Starta” så att den tidsbegränsade flervalsfrågeutmaningen startas.

e)      Besvara alla flervalsfrågor så snabbt du kan, ange den unika CAPTCHA-koden som visas och klicka på ”Skicka in” när du är klar så att timern stoppas.

f)       Ange följande information i de angivna utrymmena och klicka på "Skicka in":

                                    I.       bekräftelse av e-postadress

                                   II.       fullständigt namn

                                  III.       födelsedatum

                                 IV.       hemland.

 

 

5.             Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan).

 

6.             Det kommer att utses tio (10) vinnare (omnämns som ”Vinnaren”), och de fastställs enligt nedan:

a)     Varje Deltagare tilldelas en poäng utifrån antalet rätta svar (”Poäng”) och en tid som motsvarar den tid det tog att besvara frågorna, ange CAPTCHA-koden och klicka på ”Skicka in” (”Tid”). Tiden kommer att registreras med tre decimaler.

b)    Vinnarna är de Deltagare som får de tio (10) högsta Poängen. Om fler än tio (10) Deltagare får samma högsta Poäng blir Vinnarna de Deltagare som fick högst Poäng på kortast Tid.

c)     Om fler än tio (10) Deltagare får samma högsta Poäng på exakt samma kortaste Tid kommer dessa Deltagare att tävla i en annan tidsbegränsad flervalsfrågeutmaning för att kora Vinnarna, i enlighet med rankningsmekanismen som angetts i a) och b) ovan. Om resultatet blir lika igen kommer processen att upprepas tills tio (10) Vinnare har utsetts.

 

7.             Arrangören meddelar varje Vinnare om vinsten per e-post till den e-postadress som är kopplad till Vinnarens SEN-konto, inom en (1) vecka efter Slutdatumet.

 

8.             Varje Vinnare får:

a)     ett (1) Bloodborne™ Nightmare Edition-spel på PlayStation®4-skiva

b)    ett (1) presentkort på ett 12-månadersmedlemskap på PlayStation®Plus

c)     ett (1) PlayStation®4 trådlöst stereoheadset 2.0

d)    ett (1) signerat grafiskt Bloodborne™-tryck

e)     en (1) Bloodborne™-t-shirt

f)     en (1) Bloodborne™-väska

g)    en (1) Bloodborne™-nyckelring

till ett ungefärligt totalvärde av AUD 492/EUR 338/CZK 9 341/DKK 2 513/HUF 103 905/NZD 511/NOK 2 894/PLN 1 414/RUB 24 088/SEK 3 220/CHF 359/GBP 250/(”Pris”).

9.             För att göra anspråk på Priset måste varje Vinnare svara på Arrangörens e-postmeddelande inom fyra (4) veckor från datumet för Arrangörens e-postmeddelande och ange sitt fullständiga namn och sin postadress.

 

10.          PlayStation®Plus-prenumerationer är bara möjliga för SEN-kontoinnehavare med en Internetanslutning med hög kapacitet. Användare måste vara minst 7 år och användare under 18 år måste ha målsmans tillstånd – eu.playstation.com/legal. Utbudet av material och tjänster på PlayStation®Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel – eu.playstation.com/gameservers. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Om du inte vidtar några åtgärder förnyas prenumerationen automatiskt i slutet av perioden i enlighet med Terms of Service (tjänstevillkoren) för SEN, och du debiteras kostnaden från pengarna i din SEN-plånbok. Fullständiga regler och villkor finns i Terms of Service (tjänstevillkoren) för SEN på eu.playstation.com/legal.

 

11.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas. Det går inte att få priset i pengar istället, men Arrangören förbehåller sig rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde.

 

12.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

 

13.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

14.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

15.          Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka ut Priset som rekommenderat brev till varje Vinnare inom en (1) vecka från det att Vinnarens uppgifter tagits emot.

 

16.          Om ett Pris befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats. Det här påverkar inte Vinnarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

 

17.          Kampanjkoder omfattas av regler och villkor för användning. Klicka här om du vill ha mer information. Kampanjkoder får inte överlåtas eller säljas vidare. Kampanjkoder har ett sista giltighetsdatum som meddelas när kampanjkoden skickas.

 

18.          Varje Vinnare samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar.

 

19.          Arrangören kan, efter eget beslut, publicera Vinnarens namn på Arrangörens webbplats(er). Namnet på varje Vinnare görs tillgängligt vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”PlayStation Plus Bloodborne Competition” till följande adress: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

 

20.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om en Deltagare inte följer något av villkoren i punkt 4, 5 och/eller 9 utesluts han eller hon från Tävlingen och tävlingsbidraget ogiltigförklaras.

 

21.          Varje Vinnare som vinner ett Pris kan behöva skatta för vinsten i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. Deltagare ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

 

22.          Allmänna regler gäller för Tävlingen. Klicka här om du vill visa de Allmänna reglerna.

 

23.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

24.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.