PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Särskilda regler för tävlingen "LBP Tearaway"

Regler och villkor
 

 

1.             Tävlingen "LBP Tearaway" ("Tävlingen") är öppen för personer som är 13 år eller äldre och bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland eller Österrike ("Deltagarländerna") med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning med Tävlingen ("Deltagare").

 

2.             Tävlingen öppnas för bidrag 2013-08-14 kl. 13.00 (svensk tid) ("Startdatumet") och avslutas 2013-09-14 kl. 00.59 (svensk tid) ("Slutdatumet"). Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns "Tävlingsperioden".

 

3.             Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor ("Villkoren").

 

4.             Varje deltagare måste skapa en LBP-nivå med antingen LittleBigPlanet™2 till PlayStation®3 eller LittleBigPlanet™ PlayStation®Vita ("Egen nivå") för tävlingen. Du som deltagare ska skapa en Egen nivå med en grafisk stil som liknar den i Tearaway.

 

5.             Varje deltagare kan anpassa eller dekorera sin Egen nivå genom att hämta LBP-klistermärkespaketet "Tearaway Competition Pack" ("Paketet") som innehåller 36 klistermärken och ett musikspår. Paketet kan hämtas mellan den 2013-08-14 kl. 13.00 (svensk tid) och 2013-09-04 kl. 18.00 (svensk tid) ("Hämtningsperioden").

 

6.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden:

 

a)     Om du inte redan har ett konto på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidigare kallat PlayStation®Network-konto) skapar du ett med hjälp av ditt PlayStation®-system eller online genom att besöka http://eu.playstation.com/registration/.

b)    Logga in på ditt SEN-konto.

c)     Om du vill besöka PlayStation®Store och hämta Paketet följer du instruktionerna som gäller under Hämtningsperioden.

d)    Skapa och designa en Egen nivå, med eller utan Paketet.

e)     Överför din Egen nivå till LBP-webbplatsen (http://lbp.me/) via ditt SEN-konto och följ instruktionerna på skärmen. Använd taggen "[TearawayCompetitionEU]" i bidragets rubrik.

f)     Du som deltagare måste se till att din Egen nivå följer användarvillkoren för eu.playstation.com.

 

7.             En förutsättning för registrering för SEN är att du har godkänt Terms of Service and User Agreement (tjänstevillkoren och användaravtalet) för SEN och Privacy Policy (sekretesspolicyn) för SEN.

 

8.             Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan).

 

9.             Alla Deltagare måste efterleva de Allmänna reglerna och speciellt avsnitten 7 och 8. Dessutom får bidragen inte innehålla:

 

a)     pornografiska, sexuellt explicita bilder eller nakenbilder,

b)    kränkande, stötande eller hatiskt bildinnehåll eller språk,

c)     innehåll som kan uppfattas som trakasserier eller nedsättande innehåll,

d)    innehåll som inkräktar på ditt eller andras privatliv eller äventyrar din eller andras säkerhet,

e)     innehåll som är könsdiskriminerande eller nedsättande gentemot viss sexuell läggning, visst handikapp eller mot religiös, etnisk eller nationell tillhörighet,

f)     våldsamt eller farligt beteende, och/eller

g)    skräppost, reklam eller annan kommersiell aktivitet.

 

10.          Varje Deltagare samtycker till att ge Arrangören en icke-exklusiv och royaltyfri licens att använda bidragen i reklamsyften och för alla syften i relation till Tävlingen, via alla media inklusive eventuella onlineplattformar under Arrangörens kontroll.

 

11.          Alla bidrag måste helt och hållet vara originalarbeten, så att inget brott begås mot tredje parts upphovsrätt. Arrangören tar inget ansvar för om Deltagare bryter mot dessa Villkor, och varje Deltagare godkänner att helt friskriva Arrangören från alla typer av fordringar från tredje part till följd av brott mot dessa Villkor.

 

12.          Det kommer att utses en (1) vinnare ("Vinnaren") och fyra (4) andrapristagare (benämns var och en "Andrapristagare"). Vinnaren och varje Andrapristagare väljs av en panel med oberoende domare, baserat på kreativitet och originalitet.

 

13.          Arrangören meddelar Vinnaren och varje Andrapristagare via e-post till e-postadressen som är länkad till Vinnarens och varje Andrapristagares SEN-konto, inom trettio (30) dagar efter Slutdatumet.

 

14.          För att göra anspråk på sitt Pris måste Vinnaren och Andrapristagaren svara på Arrangörens e-postmeddelande och ange namn, födelsedatum, e-postadress och postadress inom två (2) veckor från Arrangörens e-postmeddelande.

 

15.          Vinnaren kommer att vinna ett (1) bärbart PlayStation®Vita-underhållningssystem med Wi-Fi och (1) hämtbart elitklädesplagg, kallad för "Tävlingsvinnarens krona", i form av en kampanjkod ("Vinnarens pris") till ett ungefärligt totalvärde av:

 

a)     349,95 AUD

b)    249,99 EUR

c)     5 490 CZK

d)    1 899 DKK

e)     449,95 NZD

f)     1 898,91 NOK

g)    1 050,60 PLN

h)     1 299 RUB

i)      2 150 SEK

j)      289,90 CHF

k)     219,99 GBP.

 

Varje Andrapristagare kommer att vinna en (1) Tearaway-konceptbild ("Andrapristagarnas pris") som inte har något ekonomiskt värde.

 

I de här Villkoren avser "Pris" Förstapriset och/eller ett Andrapris, beroende på sammanhanget.

 

16.          Kampanjkoder omfattas av regler och villkor för användning. Om du vill ha mer information klickar du här. Kampanjkoder får inte överföras eller säljas vidare. Kampanjkoder har ett sista giltighetsdatum som meddelas när Kampanjkoden skickas.

 

17.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas. Det går inte att få priset i pengar istället, men Arrangören förbehåller sig rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde.

 

18.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

 

19.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

20.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

21.          Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka följande:

 

a)     Vinnarens Pris i form av ett bärbart PlayStation®Vita-underhållningssystem med Wi-Fi via rekommenderat brev.

b)    Vinnarens pris i form av Tävlingsvinnarens krona i form av en Kampanjkod via e-post till e-postadressen som är kopplad till Vinnarens SEN-konto.

c)     Andrapristagarnas pris till varje Andrapristagare via rekommenderat brev.

 

Alla dessa kommer att skickas inom 30 dagar från att informationen tagits emot från Vinnaren eller varje Andrapristagare, beroende på sammanhanget.

 

22.          Om Priset befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats. Det här påverkar inte Vinnarens och/eller varje Andrapristagares lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

 

23.          Vinnaren och Andrapristagarna samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar.

 

24.          Arrangören kan, efter eget beslut, publicera Vinnarens och varje Andrapristagares namn på sina webbplatser. Namnen på Vinnaren och varje Andrapristagare görs tillgängliga vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt "LBP Tearaway" till följande adress: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

 

25.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits.

 

26.          Vinnaren och Andrapristagaren kan behöva skatta för sitt Pris i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. De tävlande ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

 

27.          Allmänna regler gäller för Tävlingen. Visa de allmänna reglerna genom att klicka här.

 

28.          "Arrangören" är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

29.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.