PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Regler och villkor – särskilda regler för tävlingen ”Horizon Zero Dawn™ Photo Mode”

 

1.             Tävlingen ”Horizon Zero Dawn™ Photo Mode” (”Tävlingen”) är öppen för personer som är 16 år eller äldre och bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland eller Österrike (”Deltagarländerna”) med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen (”Deltagare).

 

2.             Tävlingen öppnas för bidrag på ”Startdatumet” (enligt definition nedan) och avslutas på ”Slutdatumet” (enligt definition nedan) enligt nedanstående tabell.  Perioden från Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Tävlingsveckan och det hålls en (1) Tävling per vecka i nio (9) veckor i följd (”Tävlingsperioden”).

 

Tävlingsveckan

Startdatum

Slutdatum

1

23 april 2017 kl. 10.00 (svensk tid)

30 april 2017 kl. 00.59 (svensk tid)

2

30 april 2017 kl. 10.00 (svensk tid)

7 maj 2017 kl. 00.59 (svensk tid)

3

7 maj 2017 kl. 10.00 (svensk tid).

14 maj 2017 kl. 00.59 (svensk tid)

4

14 maj 2017 kl. 10.00 (svensk tid)

21 maj 2017 kl. 00.59 (svensk tid)

5

21 maj 2017 kl. 10.00 (svensk tid)

28 maj 2017 kl. 00.59 (svensk tid)

6

28 maj 2017 kl. 10.00 (svensk tid)

4 juni 2017 kl. 00.59 (svensk tid)

7

4 juni 2017 kl. 10.00 (svensk tid)

11 juni 2017 kl. 00.59 (svensk tid)

8

11 juni 2017 kl. 10.00 (svensk tid)

17 juni 2017 kl. 10.00 (svensk tid)

9

18 juni 2017 kl. 10.00 (svensk tid)

24 juni 2017 kl. 10.00 (svensk tid)

 

3.             Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen, men alla Deltagare måste äga eller ha tillgång till en PlayStation®4 och ett exemplar av Horizon Zero Dawn till PlayStation®4 (”Spelet”).  Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”) och de Allmänna reglerna (klicka här).

 

4.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsveckan: 

a)     Om du inte redan har ett konto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation™Network-konto) skapar du ett med hjälp av ditt PlayStation®-system eller genom att besöka http://eu.playstation.com/registration/.

b)    Spela Horizon Zero Dawn™ på PlayStation®4 och pausa vid ett tillfälle när du vill spara en skärmbild.

c)     Tryck på OPTIONS.

d)    Välj ”Photo Mode” (fotoläge).

e)     Redigera din skärmbild efter tycke och smak med verktygen i Photo Mode (observera att det bara är tillåtet med redigeringar som görs med Photo Mode-verktyg).

f)     Tryck på X för att dölja gränssnittet.

g)    Tryck på SHARE-knappen.

h)     Välj ”Spara skärmbild”(”Skärmbilden”).

i)      Kopiera skärmbilden till ett USB-minne (mer information om hur du gör finns här: http://manuals.playstation.net/document/sw/ps4/share/screenshot.html).

j)      Skicka din skärmbild via e-post till community@guerrilla-games.com med ämnesraden ”Horizon Zero Dawn™ Photo Mode Competition” och ditt namn.

 

5.             En förutsättning för registrering för PlayStation™Network (”PSN”) är att du har godkänt PSN Terms of Service and User Agreement (tjänstevillkoren och användaravtalet för PSN) och PSN Privacy Policy (sekretesspolicyn för PSN). (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Varje Deltagare får skicka in flera bidrag, men kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan) under Tävlingsperioden.

 

7.             Deltagarna måste efterleva de Allmänna reglerna, och särskilt avsnitten 6 och 7.  Dessutom får bidragen inte innehålla:

a)     pornografiska, sexuellt explicita bilder eller nakenbilder,

b)    kränkande, stötande eller hatiskt bildinnehåll eller språk,

c)     innehåll som kan uppfattas som trakasserier eller nedsättande innehåll,

d)    innehåll som inkräktar på ditt eller andras privatliv eller äventyrar din eller andras säkerhet,

e)     innehåll som är könsdiskriminerande eller nedsättande gentemot viss sexuell läggning, visst handikapp eller mot religiös, etnisk eller nationell tillhörighet,

f)     våldsamt eller farligt beteende, eller

g)    skräppost, reklam eller annan kommersiell aktivitet.

 

8.             Varje Deltagare samtycker till att ge Arrangören en icke-exklusiv och royaltyfri licens att använda bidragen i reklamsyften och i alla syften i relation till Tävlingen, via alla media inklusive eventuella onlineplattformar under Arrangörens kontroll.

 

9.             Alla bidrag måste helt och hållet vara originalarbeten, så att inget brott begås mot tredje parts upphovsrätt.  Arrangören tar inget ansvar för om Deltagare bryter mot dessa Villkor, och varje Deltagare godkänner att helt friskriva Arrangören från alla typer av fordringar från tredje part till följd av brott mot dessa Villkor.

 

10.          Det kommer att utses en (1) vinnare per Tävlingsvecka, och totalt nio (9) vinnare för hela Tävlingen (benämns var och en ”Vinnare”). Vinnare väljs ut av följande jury av domare:

a)     Jan-Bart van Beek – Studio Art Director på Guerrilla Games

b)    Jeroen Roding – Community Manager på Guerrilla Games

c)     Roderick van der Steen – Lighting Artist på Guerrilla Games och

d)    Evan Bronstein – moderator för subreddit-tråden för Horizon Zero Dawn™.

Dessa domare får inte själva delta i Tävlingen. Vinnarbidragen väljs ut baserat på Skärmbildens originalitet och kreativitet. Domarnas beslut är slutgiltigt.

 

11.          Arrangören meddelar Vinnaren per e-post till den e-postadress som angavs i anmälan, inom en (1) veckor från Slutdatumet.

 

12.          För att göra anspråk på Priset (vilket definieras nedan) måste Vinnaren svara på Arrangörens e-postmeddelande inom en (1) vecka från datumet för Arrangörens e-postmeddelande, och göra följande:

a)     Om Vinnaren bor i Portugal och är mellan sexton (16) och sjutton (17) år gammal: ange e-postadressen till sin målsman så att Arrangören kan inskaffa målsmans godkännande för Tävlingsdeltagandet och komma överens om hur Priset levereras (”E-postmeddelande om målsmans tillstånd”). Om Vinnarens målsman inte svarar inom en (1) vecka från datumet då Arrangören skickar E-postmeddelandet om målsmans tillstånd, eller inte godkänner deltagandet i Tävlingen, kommer de oberoende domarna att dela ut Priset till nästa vinnande Deltagare. eller

b)    om Vinnaren är minst arton (18) år: ange sitt fullständiga namn, postadress och födelsedatum.

 

13.          Vinnaren vinner ett (1) konsttryck av sin Skärmbild på fotopappret ”Radiant White 720 gsm” i något av måtten 38 x 21 cm (för skärmbilder från PS4 PRO) eller 19 x 10 cm (för skärmbilder från PS4) signerat av Guerrilla Games personal, till ett ungefärligt sammanlagt värde av 20 EUR/17 GBP/536 CZK/28 AUD/30 NZD/190 SEK/149 DKK/183 NOK/85 PLN/1 240 RUB (”Förstapriset”).

 

14.          Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka ut Förstapriset som rekommenderat brev till Vinnaren inom tre (3) veckor från det att Vinnarens uppgifter tagits emot.

 

15.          I de här Villkoren avser ”Pris” Förstapriset.

 

16.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas.  Det går inte att få priset i pengar istället. Arrangören förbehåller sig dock rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde.

 

17.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

 

18.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

19.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

20.          Om Priset befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats.  Det här påverkar inte Vinnarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

 

21.          Vinnaren samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar.

 

22.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om en Deltagare inte följer något av villkoren i punkt 4, 5, 6, 7, 9 eller 12, eller använder flera konton till att lämna in bidrag, utesluts Deltagaren från Tävlingen och tävlingsbidraget ogiltigförklaras.

 

23.          Vinnaren kan behöva skatta för sitt Pris i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. Deltagare ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

 

24.          Arrangören kan, efter eget beslut, publicera Vinnarens namn på sina webbplatser. Namnet på Vinnarna görs tillgängliga vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”Horizon Zero Dawn™ Photo Mode Competition” till följande adress: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

 

25.          Allmänna regler gäller för Tävlingen.  Klicka här  om du vill visa de Allmänna reglerna.

 

26.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

27.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.