PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Särskilda regler för tävlingen ”Spelandets framtid”

Regler och villkor

 

1.             Tävlingen ”Spelandets framtid” (”Tävlingen”) är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland eller Österrike (”Deltagarländerna”) med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen (”Deltagare). Dessa Villkor (enligt definition nedan) gäller för Deltagare boende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

 

2.             Tävlingen öppnas för bidrag den 1/4 2015 kl. 09.00 (svensk tid) ("Startdatumet") och avslutas den 2/5 2015 kl. 00.59 (svensk tid) ("Slutdatumet"). Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Tävlingsperioden.

 

3.             Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”) samt de Allmänna reglerna (klicka här).

 

4.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden:

a)     Gå till webbplatsen för PlayStation®-tävlingar på eu.playstation.com/psn/competitions.

b)    Klicka på länken för tävlingen ”Spelandets framtid”.

c)     Skriv in din e-postadress i det angivna fältet.

d)    Klicka på ”Starta” så att flervalsfrågeutmaningen startas.

e)     Besvara alla flervalsfrågor, skriv in ett svar på utslagsfrågan (”Utslagsfrågan”), ange den unika CAPTCHA-koden som visas och klicka på ”Skicka in”.

f)     Skriv in informationen i de angivna fälten och klicka på "Skicka in".

 

5.             Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan).

 

6.             Det kommer att utses endast (1) vinnare (”Vinnaren”). Vinnaren utses enligt följande:

 

a)     Varje Deltagare tilldelas en poäng utifrån antalet rätta svar på flervalsfrågorna (”Poäng”).

b)    Vinnaren är den Deltagare som får högst Poäng. Om resultatet blir oavgjort koras Vinnaren till den Deltagare som har högst Poäng och har svarat rätt på Utslagsfrågan.

c)     Om det inte går att utse Vinnaren med Utslagsfrågan för att inga Deltagare har svarat helt rätt på den, blir Vinnaren den Deltagare vars svar på Utslagsfrågan ligger närmast det rätta svaret.

d)    Om resultatet återigen blir oavgjort ska dessa Deltagare svara på ännu en utslagsfråga för att fastställa Vinnaren, i enlighet med rankningsmekanismen som angetts i a) och b) ovan. Om resultatet blir lika igen kommer processen att upprepas tills en (1) Vinnare har utsetts.

 

7.             Arrangören meddelar Vinnaren per e-post till den e-postadress som angavs i anmälan, inom två (2) veckor från Slutdatumet.

 

8.             För att göra anspråk på Förstapriset (vilket definieras nedan) måste Vinnaren svara på Arrangörens e-postmeddelande inom en (1) vecka från datumet för Arrangörens e-postmeddelande och ange sitt fullständiga namn, sin postadress, sitt födelsedatum, sitt telefonnummer samt namnet på sin gäst (som också måste vara minst arton (18) år gammal) ("Gästen"). Den postadress som uppges måste överensstämma med den postadress som lämnades i tävlingsanmälan, annars kan Vinnaren/Vinnarna diskvalificeras.

 

9.             Vinnaren får följande ”Förstapris”:

a)      Två (2) biljetter (en (1) biljett till Vinnaren och en (1) biljett till Gästen) till den årliga E3-mässan som anordnas på Los Angeles Convention Center i Los Angeles, Kalifornien, USA från den 16/6 2015 till och med den 18/6 2015 (”Evenemanget”).

b)      Tur- och returbiljetter med flyg i ekonomiklass för Vinnaren och Gästen från Vinnarens hemland till en angiven flygplats i Los Angeles, USA, med utresa den 14/6 2015 och hemresa den 19/6 2015 (flygen är eventuellt inte direktflyg).

c)      Fem (5) nätters boende i dubbel- eller tvåbäddsrum på ett hotell i West Hollywood med minst fyra (4) stjärnor (”Hotellet”).

d)      Transport tur och retur mellan den angivna Los Angeles-flygplatsen och Hotellet på aktuellt ut- respektive hemresedatum.

e)      50 GBP (eller motsvarande summa i Vinnarens lokala valuta, fastställt dagen som pengarna skickas till Vinnaren) för transport tur och retur mellan Hotellet och Evenemanget från den 16/6 2015 till den 18/6 2015.

f)       En upplevelse för två (2) personer med vattendriven jetpack i Los Angeles, USA.

g)      Reseförsäkring (i enlighet med paragraf 18 nedan).

h)      500 GBP (eller motsvarande summa i Vinnarens lokala valuta, fastställt dagen som pengarna skickas till Vinnaren) i fickpengar för måltider, dryck, dricks och transport (utöver den som uttryckligen inkluderats ovan) under resans gång (”Fickpengar”).

 

10.          Det slutliga värdet på Förstapriset varierar beroende på resa och boende som tillhandahålls, men det ungefärliga värdet på Priset (exklusive moms och flygpriser) är:

a)     3880 GBP 

b)    5518 EUR/7669 AUD/150 667 CZK/41 122 DKK/8055 NZD/47 727 NOK/22870 PLN/366 874 RUB/50 196 SEK/5878 CHF.

Flygpriset varierar beroende på flera faktorer, bland annat utreselandet och bokningsdatumet, och ingår inte i ovanstående värdebelopp för Priset.

 

11.          Vinnaren kommer att kontaktas av ett tredjepartsombud (”Ombudet”) inom två (2) veckor efter datumet som Vinnaren bekräftade sina uppgifter till Arrangören, för att arrangera resan och annan logistik för priset. Ombudet kan samråda med Vinnaren för att diskutera lämpliga resplaner (exempelvis önskade flygplatser och flygtider), men alla flyg-, hotell- och transportarrangemang sker efter Ombudets eget gottfinnande.

 

12.          Vinnaren och Gästen måste skicka in ett ifyllt informations- och prisgodkännandeformulär och kopior på sina pass till Ombudet så att Ombudet kan organisera resan. Vinnaren ska, på Ombudets begäran, tillhandahålla ytterligare personuppgifter (för sig själv och sin Gäst) som Ombudet kan tänkas behöva.

 

13.          Vinnaren ansvarar för alla resor och andra relaterade utgifter som inte ingår i Priset, inklusive men inte begränsat till transport till och från Vinnarens hem och flygplatsen, samt alla måltider och förfriskningar utöver Fickpengarna.

 

14.          Vinnaren måste tillhandahålla giltiga kredit- eller bankkortsuppgifter till Hotellet vid incheckningen som säkerhetsdeposition.

 

15.          Vinnaren och Gästen måste ha giltiga pass med ett utgångsdatum minst sex (6) månader efter hemresedatumet.

 

16.          Visum är Vinnarens och Gästens ansvar. Vinnaren och Gästen kan bli tvungna att besöka relevant webbplats och fylla i den obligatoriska informationen för att ansöka om tillstånd för inresa i USA. Vinnaren och Gästen kan nekas inresa i USA om de saknar giltigt visum (om visum krävs).

 

17.          Vinnaren och Gästen måste ta med sig varsin officiell identitetshandling, som ett pass, ett körkort eller en legitimation, för att få tillträde till Evenemanget.

 

18.          Ombudet kommer att teckna en grundläggande reseförsäkring (exklusive befintliga medicinska problem) för Vinnaren och dennes Gäst innan utresan. Reseförsäkringen omfattas av begränsningar samt regler och villkor från försäkringsbolaget. Vinnaren och/eller dennes Gäst ansvarar för eventuella ytterligare kostnader som är relaterade till att teckna en försäkring för befintliga medicinska problem och/eller för personer som är äldre än 65 år (om tillämpligt).

 

19.          Ombudet vidtar rimliga åtgärder för att skicka Priset till Vinnaren enligt följande:

a)     Via e-post till e-postadressen som angetts av Vinnaren: elektroniska biljetter eller bokningsbekräftelser för flygresan, Evenemanget, transporten, reseförsäkring och Hotellet (”Dokumenten”). Vinnaren ansvarar för att skriva ut ovan nämnda Dokument vid behov.

b)    Via banköverföring till ett bankkonto som angetts av Vinnaren, eller via check som skickas som rekommenderat brev till postadressen som angetts av Vinnaren: Fickpengarna.

Detta sker inom två (2) veckor från det datum då Vinnaren skickade sina kompletterande uppgifter till Ombudet.

 

20.          I de här Villkoren avser (”Pris”) Förstapriset.

 

21.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas. Det går inte att få priset i pengar istället, men Arrangören förbehåller sig rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde.

 

22.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

 

23.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

24.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

25.          Om ett Pris befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats. Det här påverkar inte Vinnarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

 

26.          Vinnaren och Gästen samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar. Detta gäller framför allt om Arrangören vill filma Vinnaren eller Gästen på Evenemanget. Genom att besöka Evenemanget ger Vinnaren och Gästen Arrangören och dess tillhörande bolag, licensinnehavare och underleverantörer tillstånd att:

a)     fotografera, filma och spela in dem under besöket,

b)    redigera, ändra, reproducera, publicera och distribuera sådana fotografier, inspelningar och filmer som de har gett upphov till (”Materialet”) i alla medier, och

c)     använda Materialet, helt eller delvis, över hela världen och utan kostnad för all framtid, i alla syften de anser är nödvändiga för att marknadsföra och sprida någon av Arrangörens produkter och/eller tjänster samt allt som är anslutet till eller uppstår från dem.

 

27.          Vinnaren och dennes Gäst godkänner även att frånsäga sig all ideell rätt till Materialet och friskriva Arrangören och dess tillhörande bolag, licensinnehavare och underleverantörer från några betalningsanspråk i samband med användandet av Materialet.

 

28.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om en Deltagare inte följer något av villkoren i punkt 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26 eller 27 utesluts han eller hon från Tävlingen och tävlingsbidraget ogiltigförklaras.

 

29.          Vinnaren kan behöva skatta för sin vinst i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. Deltagare ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

 

30.          Vinnaren och Gästen måste säkerställa att de följer gällande inträdesregler när de besöker Evenemanget. Arrangören ansvarar inte för om någon vägras inträde, och Arrangören har inget ansvar gentemot Vinnaren i det avseendet.

 

31.          Arrangören kan, efter eget beslut, publicera Vinnarens namn på Arrangörens webbplats(er). Namnet på Vinnaren görs tillgängligt vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”Future of Play Competition" till följande adress: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

 

32.          Allmänna regler gäller för Tävlingen. Klicka här om du vill visa de Allmänna reglerna.

 

33.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

34.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.