PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Särskilda regler för tävlingen ”Bloodborne-cosplay”

Regler och villkor 

 

 

1.             Tävlingen "Bloodborne-cosplay" ("Tävlingen") är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Belgien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland eller Österrike ("Deltagarländerna") med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörandebolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen ("Deltagare").

 

2.             Tävlingen öppnas för bidrag 2015-03-02 kl. 10.00 (svensk tid) (”Startdatumet”) och avslutas 2015-03-28 kl. 00.59 (svensk tid) (”Slutdatumet”). Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Tävlingsperioden.

 

3.             Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”).

 

4.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden:

a)      Om du inte redan har ett konto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network (”PSN”)) skapar du ett med hjälp av ditt PlayStation®-system, eller genom att besöka http://eu.playstation.com/registration/.

b)      Gå till webbplatsen för PlayStation®-tävlingar på eu.playstation.com/psn/competitions.

c)      Klicka på tävlingslänken ”Bloodborne-cosplay” (”Sidan”).

d)    Överför ett egentaget cosplay-fotografi med Bloodborne-tema.

e)     När bilden är klar måste Deltagaren göra något av följande:

f)     Spara en digital kopia av sin färdiga bild (”Bild”).

g)    Överföra sin Bild till Sidan. Bilden som skickas in måste vara i .jpeg-format och får inte vara större än 600 bildpunkter, och filstorleken får inte överskrida 3 MB. Deltagarens online-ID för PSN måste vara tydligt läsbart i den Bild som skickas in.

h)     Ange följande information i de angivna utrymmena och klicka på ”Skicka in”:

                               I.        En titel på sin Bild.

                              II.        E-postadress.

                             III.        Fullständigt namn.

                            IV.        Födelsedatum.

                             V.        Hemland.

i)      Du som Deltagare måste se till att ditt inlägg följer husreglerna för gemenskapen (undvik särskilt att dubblera inlägg och att skapa dubbletter av trådar) samt användarvillkoren för eu.playstation.com.

 

 

5.             En förutsättning för registrering för SEN är att du har godkänt Terms of Service and User Agreement (tjänstevillkoren och användaravtalet) för SEN och Privacy Policy (sekretesspolicyn) för SEN (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan).

 

7.             Deltagarna måste efterleva de Allmänna reglerna, och särskilt avsnitten 6 och 7. Dessutom får bidragen inte innehålla:

a)     pornografiska, sexuellt explicita bilder eller nakenbilder,

b)    kränkande, stötande eller hatiskt bildinnehåll eller språk,

c)     innehåll som kan uppfattas som trakasserier eller nedsättande innehåll,

d)    innehåll som inkräktar på ditt eller andras privatliv eller äventyrar din eller andras säkerhet,

e)     innehåll som är könsdiskriminerande eller nedsättande gentemot viss sexuell läggning, visst handikapp eller mot religiös, etnisk eller nationell tillhörighet,

f)     våldsamt eller farligt beteende, och/eller

g)    skräppost, reklam eller annan kommersiell aktivitet.

 

8.             Varje Deltagare samtycker till att ge Arrangören en icke-exklusiv och royaltyfri licens att använda bidragen i reklamsyften och för alla syften i relation till Tävlingen, via alla media inklusive eventuella onlineplattformar under Arrangörens kontroll.

 

9.             Alla bidrag måste helt och hållet vara originalarbeten, så att inget brott begås mot tredje parts upphovsrätt. Arrangören tar inget ansvar för om Deltagare bryter mot dessa Villkor, och varje Deltagare godkänner att helt friskriva Arrangören från alla typer av fordringar från tredje part till följd av brott mot dessa Villkor.

 

10.          Tre (3) vinnare utses (omnämns som ”Vinnare”). Alla Vinnare utses av en panel med oberoende domare, samt Hidetaka Miyazaki, som bedömer varje Bild utifrån (i) originalitet; (ii) konstnärliga egenskaper och (iii) efterlevnad av Bloodborne-temat. Domarnas beslut är slutgiltigt, och domarna får inte själva delta i Tävlingen.

 

11.          Arrangören meddelar varje Vinnare per e-post till den e-postadress som angavs i anmälan, inom två (2) veckor från Slutdatumet.

 

 

12.          För att göra anspråk på Priset måste varje Vinnare svara på Arrangörens e-postmeddelande inom fem dagar från datumet då Arrangörens e-postmeddelande tagits emot och ange sitt fullständiga namn, sin postadress, sitt födelsedatum, sitt telefonnummer och namnet på sin gäst (som också måste ha fyllt arton (18) år) (”Gäst”).

 

13.           Varje Vinnare får följande ”Förstapris”:

a)      Två (2) biljetter (en (1) biljett till Vinnaren och en (1) biljett till dennes Gäst) till Japan Expo som anordnas på Paris-Nord Villepinte Exhibition Center i Paris, Frankrike från 2015-07-03 till 2015-07-05 (”Evenemanget”).

b)      Tur- och returbiljetter med flyg i ekonomiklass för Vinnaren och Gästen från Vinnarens hemland till en angiven flygplats i Paris, med utresa 2015-07-02 och hemresa 2015-07-05 (flygen är eventuellt inte direktflyg).

c)      Tre (3) övernattningar i dubbel- eller tvåbäddsrum på hotellet Mama Shelter Hotel i Paris, med minst fyra stjärnor (”Hotellet”), inklusive frukost.

d)      Transport tur och retur mellan den angivna Paris-flygplatsen och Hotellet på aktuellt ut- respektive hemresedatum.

e)      Transport tur och retur från Hotellet till Evenemanget varje dag under Evenemanget.

f)       En professionell cosplay-fotograferingssession med dräkter i Paris i Frankrike.

g)      Reseförsäkring (i enlighet med paragraf 20 nedan).

 

14.          Det slutliga värdet på Förstapriset varierar beroende på resa och boende som tillhandahålls, men det ungefärliga värdet på Priset (exklusive moms) är följande:

EUR 3 136/CZK 87 048/DKK 23 364/NZD 4 797/NOK 26 909/PLN 13 180/RUB 233 563/SEK 29 602/CHF 3 283/GBP 2 329 (”Priset”).

 

Flygpriset varierar beroende på flera faktorer, bland annat utreselandet och bokningsdatumet, och ingår inte i ovanstående värdebelopp för Priset.

 

15.          Varje Vinnare kommer att kontaktas av Arrangören inom två (2) veckor efter datumet som varje Vinnare bekräftat sina uppgifter till Arrangören, för att arrangera resan och annan logistik för priset. Arrangören kan samråda med varje Vinnare för att diskutera lämpliga resplaner (exempelvis önskade flygplatser och flygtider), men alla flyg-, hotell- och transportarrangemang sker efter Arrangörens eget gottfinnande.

 

16.          Varje Vinnare och Gästen måste fylla i ett informations- och prisgodkännandeformulär och skicka in kopior på sina pass till Arrangören så att Arrangören kan organisera resan. Varje Vinnare ska, på Arrangörens begäran, tillhandahålla ytterligare personuppgifter (för sig själv och sin Gäst) som Arrangören kan tänkas behöva.

 

17.          Varje Vinnare ansvarar för alla resor och andra relaterade utgifter som inte ingår i Priset, inklusive men inte begränsat till transport till och från den relevanta Vinnarens hem med flyg, samt alla måltider och förfriskningar.

 

18.          Varje Vinnare måste tillhandahålla giltiga kredit- eller bankkortsuppgifter till Hotellet som säkerhetsdeposition vid incheckningen.

 

19.          Varje Vinnare och Gäst måste ett giltigt pass med ett utgångsdatum minst sex (6) månader efter hemresedatumet.

 

20.          Visum är varje Vinnare och Gästs ansvar. Varje Vinnare och Gäst kan bli tvungen att besöka relevant webbplats och fylla i den obligatoriska informationen för att ansöka om tillstånd för inresa i Frankrike. Varje Vinnare och Gäst kan nekas inresa i Frankrike om de saknar giltigt visum (om visum krävs).

 

21.          Arrangören kommer att teckna en grundläggande reseförsäkring (som inte täcker befintliga medicinska problem) för varje Vinnare och Gäst före utresan. Reseförsäkringen lyder under begränsningar samt reglerna och villkoren för försäkringsbolaget. Varje Vinnare och/eller Gäst ansvarar för eventuella ytterligare kostnader som är relaterade till att teckna en försäkring för befintliga medicinska problem och/eller för personer som är äldre än 65 år (om tillämpligt).

 

22.          Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka Förstapriset till varje Vinnare via e-post och som rekommenderat brev till e-postadressen och postadressen som angavs av varje Vinnare: elektroniska biljetter eller bokningsbekräftelser för flygresorna, Evenemanget, transport, reseförsäkring och Hotellet inom fyra (4) veckor efter att varje Vinnare skickat eventuella kompletterande uppgifter till Arrangören.

 

 

23.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas. Det går inte att få priset i pengar istället, men Arrangören förbehåller sig rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde.

 

24.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

 

25.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

26.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

27.          Varje Vinnare och Gäst samtycker till att i rimlig utsträckning medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar. Detta gäller framför allt om Arrangören vill filma varje Vinnare och Gäst på Evenemanget. Genom att besöka Evenemanget och underteckna ett samtyckesformulär ger varje Vinnare och Gäst Arrangören och dess tillhörande bolag, licensinnehavare och underleverantörer tillstånd att:

a)     fotografera, filma och spela in dem under besöket,

b)    redigera, ändra, reproducera, publicera och distribuera sådana fotografier, inspelningar och filmer som uppstått från dem (”Materialet”) i alla medier, och

c)     använda Materialet, helt eller delvis, i alla syften de anser är nödvändiga för att marknadsföra och sprida någon av Arrangörens produkter och allt som är anslutet till eller uppstår från dem.

 

28.          Varje Vinnare och Gäst godkänner även att frånsäga sig all ideell rätt till Materialet och friskriva Arrangören och dess tillhörande bolag, licensinnehavare och underleverantörer från alla betalningsanspråk i samband med användandet av Materialet.

 

29.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om en Deltagare inte följer något av villkoren i punkt 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 26 och 27 utesluts han eller hon från Tävlingen och tävlingsbidraget ogiltigförklaras.

 

30.          Varje Vinnare som vinner ett Pris kan behöva skatta för vinsten i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. Deltagare ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

 

31.          Varje Vinnare och Gäst måste säkerställa att de följer gällande inreseregler när de besöker Evenemanget. Arrangören ansvarar inte för om någon vägras inträde, och Arrangören har inget ansvar gentemot varje Vinnare i det avseendet.

 

32.          Arrangören kan, efter eget beslut, publicera namnet på varje Vinnare på Arrangörens webbplats(er). Namnet på varje Vinnare görs tillgängligt vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”Bloodborne Cosplay Competition” till följande adress: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

 

33.          Allmänna regler gäller för Tävlingen. Klicka här om du vill visa de Allmänna reglerna.

 

34.          ”Arrangören” är: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

35.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.