PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Särskilda regler för tävlingen ”Batman: Arkham Knight"

Regler och villkor

 

1.              Tävlingen ”Batman: Arkham Knight” (”Tävlingen”) är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland eller Österrike (”Deltagarländerna”) med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen (”Deltagare). Villkoren (enligt definition nedan) gäller Deltagare som är bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

 

2.             Tävlingen öppnas för bidrag 20/4 2015 kl. 10.00 (svensk tid) ("Startdatumet") och avslutas 16/5 2015 kl. 00.59 (svensk tid) ("Slutdatumet"). Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Tävlingsperioden.

 

3.             Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”) samt de Allmänna reglerna (klicka här).

 

4.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden:

a)     Gå till webbplatsen för PlayStation®-tävlingar på eu.playstation.com/psn/competitions.

b)    Klicka på länken till tävlingen ”Batman: Arkham Knight”.

c)     Skriv in din e-postadress i det angivna fältet.

d)    Klicka på ”Starta” så att flervalsfrågeutmaningen startas.

e)     Besvara alla flervalsfrågor, skriv in ett svar på utslagsfrågan (”Utslagsfrågan”), ange den unika CAPTCHA-koden som visas och klicka på ”Skicka in”.

f)     Skriv in informationen i de angivna fälten och klicka på "Skicka in".

 

5.             Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan).

 

6.             Det kommer att utses en (1) vinnare (”Vinnaren”) och fem (5) andrapristagare (benämns var och en ”Andrapristagare”). Vinnaren och Andrapristagarna utses enligt följande:

 

a)     Varje Deltagare tilldelas en poäng utifrån antalet rätta svar på flervalsfrågorna (”Poäng”).

b)    Vinnaren är den Deltagare som får högst Poäng. Om resultatet blir oavgjort koras Vinnaren till den Deltagare som har högst Poäng och har svarat rätt på Utslagsfrågan.

c)     Om det inte går att utse Vinnaren med Utslagsfrågan för att inga Deltagare har svarat helt rätt på den, blir Vinnaren den Deltagare vars svar på Utslagsfrågan ligger närmast det rätta svaret.

d)    Om resultatet återigen blir oavgjort ska dessa Deltagare svara på ännu en utslagsfråga för att fastställa Vinnaren, i enlighet med rankningsmekanismen som angetts i a) och b) ovan. Om resultat blir lika igen kommer processen att upprepas tills en Vinnare har utsetts.

e)     Andrapristagarna är de Deltagare som har de fem (5) högsta Poängen efter Vinnaren, och utses enligt processen som anges under a), b), c) och d) ovan.

 

7.             Arrangören meddelar Vinnaren och Andrapristagarna per e-post till den e-postadress som angavs i anmälan, inom två (2) veckor från Slutdatumet.

 

8.             För att göra anspråk på Priset (vilket definieras nedan) måste Vinnaren och Andrapristagarna svara på Arrangörens e-postmeddelande inom en (1) vecka från datumet för Arrangörens e-postmeddelande och ange sitt fullständiga namn, sin postadress och sitt födelsedatum. Den postadress som uppges måste överensstämma med den postadress som lämnades i tävlingsanmälan, annars kan Vinnaren/Andrapristagaren diskvalificeras.

 

9.             Vinnaren får:

a)   ett (1) PlayStation®4-system i specialutgåva för Batman: Arkham Knight

b)   en (1) trådlös DUALSHOCK®4-handkontroll i specialutgåva för Batman: Arkham Knight, och

c)   ett (1) exemplar av spelet Batman: Arkham Knight på skiva till PlayStation®4

till ett ungefärligt totalvärde av EUR 725/AUD 1029/CZK 19 773/DKK 5403/NZD 1070/NOK 6183/PLN 3003/RUB 48 588/SEK 6673/CHF 777/GBP 525 (”Vinnarpriset”).

 

10.          Andrapristagarna vinner ett (1) exemplar av spelet Batman: Arkham Knight på skiva till PlayStation®4 till ett ungefärligt totalvärde av EUR 83/AUD 117/CZK 2260/DKK 617/NZD 122/NOK 706/PLN 343/RUB 5555/SEK 762/CHF 89/GBP 60 (”Andrapriset”).

 

11.          Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka följande:

a)     Förstapriset till Vinnaren med bud, och

b)    Andrapriserna till Andrapristagarna via rekommenderat brev,

 inom två (2) veckor från det att Vinnarens eller Andrapristagarens uppgifter tagits emot.

 

12.          I de här Villkoren avser ”Pris” Förstapriset och/eller ett Andrapris, beroende på sammanhanget.

 

13.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas. Det går inte att få priset i pengar istället, men Arrangören förbehåller sig rätten att byta ut varje Pris mot ett pris av liknande värde.

 

14.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

 

15.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

16.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

17.          Om ett Pris befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats. Det här påverkar inte Vinnarens eller Andrapristagarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

 

18.          Vinnaren och Andrapristagarna samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar.

 

19.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om en Deltagare inte följer något av villkoren i punkt 4, 5, 8 eller 18 eller använder flera konton till att lämna in bidrag utesluts Deltagaren från Tävlingen och tävlingsbidraget ogiltigförklaras.

 

20.          Vinnaren och Andrapristagaren kan behöva skatta för sitt Pris i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. De tävlande ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

 

21.          Arrangören kan, efter eget beslut, publicera Vinnarens och Andrapristagarnas namn på sina webbplatser. Namnen på Vinnarna och Andrapristagarna görs tillgängliga vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”Batman: Arkham Knight Competition” till följande adress: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

 

22.          Allmänna regler gäller för Tävlingen. Visa de Allmänna reglerna genom att klicka här.

 

23.          "Arrangören" är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

24.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.