PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor för tidsbegränsad kampanj om SingStar-kupongkoder

December 2017

 

”Giltiga butiker”

SingStar Store, PlayStation®3-systemets butik, PlayStation®4-systemets butik och PlayStation® Store, med undantag för alla andra PlayStation®-systembutiker samt köp i spel.

”Slutdatum”

Det som infaller först: (i) 8 januari 2018 kl. 00.59 (svensk tid) eller (ii) så fort 50 000 Kupongkoder (enligt definition nedan) har lösts in

”Startdatum”

23 december 2017 kl. 01:01 (svensk tid).

”Kupongkod”

En kupongkod som upphör att gälla på Kupongkodens Sista giltighetsdatum och kan användas till att köpa följande fördefinierade låt, som valts ut av Arrangören, från en Giltig butik i mån av tillgänglighet:

”I Wanna Dance with Somebody” med Whitney Houston för användning med SingStar på PlayStation®3 eller PlayStation®4

”Kupongkodens sista giltighetsdatum”

8 januari 2018 kl. 00.59 (svensk tid)

 

”Deltagarländer”

Australien, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Sverige, Storbritannien, Sydafrika, Tyskland, Österrike

 

1.             Det här tidsbegränsade erbjudandet om kupongkod (”Erbjudandet”) gäller för boende i Deltagarländerna som är 18 år eller äldre och som är innehavare av ett huvudkonto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network), förutsatt att de:

a. (i) har valt att ta emot marknadsföringsmeddelanden från Arrangören (ii) tagit emot ett meddelande med Kupongkoden skickat från Arrangören till den e-postadress de uppgav när de tackade ja till marknadsföringsmeddelandena eller

b. gillar PlayStation på Facebook och/eller följer PlayStation på Twitter, och har åtkomst till relevant inlägg/tweet som innehåller Kupongkoden (”Berättigade personer”).

 

2.             Erbjudandet gäller från Startdatumet till Slutdatumet.  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Kampanjperioden

 

3.             I mån av tillgång får en Berättigad person totalt en (1) Kupongkod för inlösen.   Erbjudandet är giltigt för 50 000 inlösningar och avslutas så fort den gränsen har uppnåtts.  

 

4.             Kampanjkoden upphör att gälla efter Kampanjkodens Sista giltighetsdatum.

 

5.             Kampanjkoder lämnas ut i mån av tillgång och omfattas av regler och villkor för användning.  Klicka här om du vill ha mer information. Du kan använda högst en Kampanjkod i en och samma transaktion. Kampanjkoder kan inte användas i samband med andra kampanjer.  Kupongkoder får inte överlåtas eller säljas.  Det går inte att få pengar istället för Erbjudandet.  Kampanjkoder ersätts inte om de förloras, skadas eller stjäls.

 

6.             Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

 

7.             Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

 

8.             Arrangören tar inte på sig något ansvar för om en Berättigad person inte kan ta emot eller lösa in en Kampanjkod på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara. 

 

9.             Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

 

10.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

11.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

12.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan den Berättigade personen och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.