PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor för erbjudande om SingStar-kupongkod

December 2016

 

”Giltiga butiker”

SingStar Store, PlayStation®3-systemets butik, PlayStation®4-systemets butik och PlayStation® Store, exklusive alla andra PlayStation®-systembutiker och inköp i spel.

”Slutdatum”

Det som inträffar först av: (i) 9/1 2017 kl. 00.59 (svensk tid) och (ii) så fort 75 000 Kupongkoder (enligt definiton nedan) har lösts in

”Startdatum”

23/12 2016 kl. 01.01 (svensk tid)

”Kupongkod”

En kupongkod som upphör att gälla på Kupongkodens Sista giltighetsdatum och kan användas till att köpa följande fördefinierade låt, som valts ut av Arrangören, från en Giltig butik:

”Let It Go” med Idina Menzel, för användning med SingStar på PlayStation®3 eller PlayStation®4

”Kupongkodens Sista giltighetsdatum”

9/1 2017 kl. 00.59 (svensk tid)

”Deltagarländer”

Australien, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Sverige, Storbritannien, Sydafrika, Tyskland, Österrike

 

1.            Det här erbjudandet om kupongkod (”Erbjudandet”) gäller för boende i Deltagarländerna som är 18 år eller äldre och som är innehavare av ett huvudkonto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network) förutsatt att de:

                    a.   (i) har valt att ta emot marknadsföringsmeddelanden från Arrangören och (ii) har fått ett meddelande, till den e-postadress de uppgav när de tackade ja till marknadsföringsmeddelandena, från Arrangören med Kupongkoden, eller

                    b.   gillar PlayStation eller SingStar på Facebook och/eller följer PlayStation eller SingStar på Twitter, och har åtkomst till relevant inlägg/tweet som innehåller Kupongkoden (”Berättigade personer”).

 

2.             Erbjudandet gäller från Startdatumet till Slutdatumet.  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Kampanjperioden”. 

 

3.             I mån av tillgång får en Berättigad person totalt en (1) Kupongkod för inlösen.

 

4.             Kupongkoden upphör att gälla efter Kupongkodens Sista giltighetsdatum.

 

5.             Kupongkoder lämnas ut i mån av tillgång och omfattas av regler och villkor för användning.  Klicka här om du vill ha mer information. Du kan använda högst en Kupongkod i en och samma transaktion. Kupongkoder kan inte användas i samband med andra kampanjer.  Kupongkoder får inte överlåtas eller säljas vidare.  Det går inte att få pengar istället för en Kupongkod.  Kupongkoder ersätts inte om de förloras, skadas eller stjäls.

 

6.             Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

 

7.             Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

 

8.             Arrangören tar inte på sig något ansvar för om en Berättigad person inte kan ta emot eller lösa in en Kupongkod på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara. 

 

9.             Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller uppdatera och/eller göra tillägg i de här reglerna och villkoren när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

 

10.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

11.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

12.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan den Berättigade personen och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.