PlayStation.com

Legal

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

SingStar-kupongkod - Användarvillkor

December 2014

 

“Tillämplig butik”

SingStar Store, PlayStation®3-systemets butik, PlayStation®4-systemets butik och PlayStation®Store, men inte andra PlayStation®-systems butiker andra eller butiker i spelet.

“Slutdatum”

Det datum som är tidigast av (i) 8 januari 2015 kl 23:59 (svensk tid) och (ii) det datum som 50 000 kupongkoder (enligt nedanstående definition) har delats ut.

“Deltagande länder”

Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade arabemiraten, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Saudiarabien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland, Österrike.

“Startdatum”

25 december 2014 kl 00:01 (svensk tid)

“Kupongtid”

En kupongkod som, fram tills den går ut på sitt utgångsdatum, kan användas för att köpa nedan angivna låt, utvald av kampanjskaparen, från tillämplig butik:

“Get the Party Started” av Pink, till SingStar på PlayStation®3-systemet eller PlayStation®4-systemet.

“Utgångsdatum”

8 januari 2015 kl 23:59 (svensk tid)

 

1.             Erbjudandet för den här kupongkoden (“Erbjudandet”) gäller för bosatta i något av de Deltagande länderna som (i) har valt att få marknadsföringsmeddelanden via e-post från Kampanjskaparen och som (ii) har fått e-post, till den adress de uppgav när de valde att få sådana marknadsföringsmeddelanden, från kampanjskaparen, innehållande kupongkoden (“Kvalificerande personer”).

 

2.             Det här erbjudandet gäller från sitt Startdatum till sitt Slutdatum. Perioden mellan Startdatum och Slutdatum kallas för “Kampanjperioden

 

3.             I den mån det finns kvar har en Kvalificerande person rätt till max en (1) kupongkod.

 

4.             Kupongkoderna går ut på sitt Utgångsdatum.

 

5.             Kupongkoderna gäller i den mån de är tillgängliga och under vissa användarvillkor. Klicka här för mer information. Kupongkoder är inte överförbara och kan inte säljas vidare. De kan inte lösas in mot pengar. Kupongkoder ersätts inte ifall de förloras, skadas eller blir stulna.

 

6.             Varje kupongkod kan bara lösas in en gång. Bara en kupongkod kan lösas in vid ett och samma tillfälle. Kupongkoder kan inte kombineras med andra erbjudanden.

 

7.             Internetanslutning krävs. Kvalificerande personer ansvarar själva för eventuella internetkostnader.

 

8.             Kampanjskaparen förbehåller sig rätten att i rimlig utsträckning diskvalificera personer som beter sig på ett sätt som strider mot andemeningen i de här användarvillkoren och syftet med Erbjudandet.

 

9.             Kampanjskaparen tar inget ansvar i den händelse en Kvalificerande person misslyckas med att lösa in kupongkoden på grund av fel som inträffar i nätverk, hårdvara eller mjukvara tillhörande den Kvalificerande personen eller tredje part. 

 

10.          Kampanjskaparen förbehåller sig rätten att förändra eller avbryta det här Erbjudandet och uppdatera och/eller ändra de här användarvillkoren när som helst, om Kampanjskaparen finner det nödvändigt eller påkallat av oförutsedda händelser.

 

11.          Om tvist uppstår är Kampanjskaparens ord slutgiltigt, och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

 

12.          “Kampanjskaparen” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

13.          I den utsträckning tillämplig lagstiftning så tillåter ska dessa användarvillkor tolkas i enlighet med engelsk lagstiftning och avtalet mellan Kvalificerande person och Kampanjskaparen ska anses upprättats och utfört i England.