PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Regler och villkor

Rainbow Six Siege gratis med 12 månaders medlemskap på PS Plus

18 februari 2019–4 mars 2019

 

”Omfattningskrav”

Samtliga av följande:

  • måste vara 18 år eller äldre
  • måste ha ett PSN-konto som aldrig har haft ett aktivt PlayStation® Plus-medlemskap (14-dagars testperiod undantaget)
  • måste bo i något av deltagarländerna

”Tillämplig produkt/Tillämpliga produkter”

Paket med 12 månaders medlemskap på PlayStation® Plus/Rainbow Six Siege Standard Edition.

Medlemskapet förlängs tills vidare om du inte säger upp det, och du debiteras i 12-månadsperioder till aktuellt fullt pris på PlayStation®Store.

”Giltig butik”

PlayStation®4-systemets butik och onlinebutiken på webben som går under namnet PlayStation® Store, exklusive alla andra inköpsmetoder, PlayStation®Store-butiker och köp inifrån spel.

”Startdatum”

18 februari 2019 kl. 11.00 (svensk tid)

”Slutdatum”

4 mars 2019 kl. 11.00 (svensk tid)

”Deltagarländer”

Australien, Bahrain, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Förenade Arabemiraten, Grekland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Luxemburg, Malta, Norge, Nya Zeeland, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike

”Steg”

Under Kampanjperioden måste Berättigade personer göra följande:

a.         Logga in på PSN. och

b.         Köpa den Tillämpliga produkten i en Giltig butik.

”Arrangören”

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

”Material”

Rainbow Six Siege Standard Edition

”Distributionsperiod”

Upp till 4 dagar efter att Stegen har slutförts.

 

1.             Det här erbjudandet (”Erbjudandet”) gäller för användare som har ett konto på PlayStation™Network (”PSN”) och som uppfyller behörighetskraven (”Berättigade personer”).

2.             Erbjudandet gäller från Startdatum till Slutdatum.  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Kampanjperioden”. 

3.             För att kunna utnyttja Erbjudandet måste du som är Berättigad person genomföra stegen.  Erbjudandet gäller endast köp av Tillämpliga produkter från Giltiga butiken under Kampanjperioden. Alla andra PlayStation®Plus-medlemskap är undantagna. Berättigade personer som köper ett medlemskap på 3 månader eller 1 månad från PlayStation®Plus (som inte är en Tillämplig produkt) är inte berättigade för Erbjudandet. Berättigade personer som köper ett 12-månadersmedlemskap på PlayStation®Plus via merförsäljning för PS4-konsolen är inte berättigade för Erbjudandet. PlayStation®Plus-medlemskap som förnyas automatiskt under Kampanjperioden omfattas inte av Erbjudandet. 

4.             För Berättigade personer som genomför Stegen läggs Materialet till i biblioteket under Distributionsperioden, varpå Materialet måste hämtas innan det kan spelas.

5.             Erbjudandet är bara tillgängligt via Giltiga butiker.

6.             Inga pengar eller andra alternativ till Materialet erbjuds, och Materialet kan inte överlåtas eller säljas.

7.             Endast ett Erbjudande per Berättigad person. 

8.             En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

9.             Returer av Tillämpliga produkter sker i enlighet med policyn för att ångra köp på PlayStation Store.  Om en Tillämplig produkt returneras och återbetalning görs kommer Materialet inte att delas ut. Produkter som har köpts med en rabattkod för köp av flera varor går endast att returnera om alla produkterna returneras tillsammans, och om du inte har börjat hämta eller strömma någon av dem.

10.          PlayStation®Plus-prenumerationer är bara tillgängliga för innehavare av ett konto på PSN och som har tillgång till PlayStation®Store och en Internetanslutning med hög kapacitet.  PSN, PS Store och PS Plus omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Utbudet av material och tjänster på PS Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder. Användarna måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel – www.playstation.com/gameservers.  Godkända uppgifter om betalningsmetod krävs för att köpa PlayStation®Plus.  Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkoren) för PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

PlayStation®Plus-medlemskapet fortsätter tills vidare tills det sägs upp. En medlemsavgift dras automatiskt till aktuellt pris för ett 12-månaders PlayStation®Plus-medlemskap var 12:e månad från användarens konto om användaren har tillräckligt med pengar i plånboken eller har registrerat en giltig betalningsmetod för kontot.

·         Löpande PlayStation®Plus-medlemsavgift: 575 kr, såvida inget annat meddelas per e-post till den adress som är kopplad till ditt konto.

·         Faktureringsintervall på PlayStation®Plus: var 12:e månad.

·         PlayStation®Plus-medlemskapets längd: tills vidare tills det sägs upp.

En användare kan avbryta sitt medlemskap på PlayStation®Plus när som helst, och medlemskapet upphör då på nästa förfallodatum för betalning. Inga fler avgifter för medlemskapet dras från och med då, men användaren får ingen återbetalning av avgifter som redan har betalats.

Instruktioner om hur du säger upp medlemskapet finns på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

När du köper ett medlemskap aktiverar vi alternativet för automatisk överföring av pengar i dina kontoinställningar. Det innebär att om du inte har tillräckligt med pengar i plånboken för medlemskapsavgiften så dras istället beloppet via den betalningsmetod som är registrerad för ditt konto (om det finns en sådan), såvida du inte stänger av automatisk överföring. Du kan stänga av Automatisk överföring genom att gå till [Kontoinställningar] > [Plånbok] > [Plånbokens inställningar].

11.          Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

12.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att tillhandahålla Erbjudandet [och Materialet].

13.          Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

14.          Arrangören har inget ansvar för om Berättigade personer inte kan skapa eller logga in på sitt PSN-konto, eller inte kan slutföra Stegen eller att ta emot eller lösa in Materialet, på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara.

15.          Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

16.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

17.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan den Berättigade personen och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.