PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Regler och villkor

Köp ett 12 månaders Far Cry 4-medlemskap på PlayStation® Plus och få Far Cry 4 – Flera länder

 

Januari–februari 2018

 

”Ytterligare omfattningskrav”

Får inte ha ett aktivt PlayStation® Plus-medlemskap vid tillfället då den Tillämpliga produkten köps.

 

Användare måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla.

”Tillämplig betalningsmetod”

Valfri betalningsmetod.

”Tillämplig produkt/Tillämpliga produkter”

12 månaders Far Cry 4-medlemskap på PlayStation® som säljs i Giltiga butiker.

”Giltiga butiker”

Endast PlayStation®4-systemets butik och PlayStation Store (online), exklusive alla andra PlayStation®-butiker och köp i spel.

”Slutdatum”

12 februari 2018 kl. 11:00 (svensk tid).

”Deltagarländer”

Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Grekland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike

”Startdatum”

29 januari 2018 kl. 11.00 (svensk tid).

”Steg”

Under Kampanjperioden måste Berättigade personer göra följande:

a.              Logga in på ditt SEN-konto.

b.            Lägga en Tillämplig produkt i kundvagnen på en Giltig butik. Slutligen:

c.             slutföra köpet i kassan.

”Spelet”

Far Cry 4 – standardutgåvan i digital version.

”Distributionsperiod”

Upp till 7 dagar efter att stegen har genomförts.

 

1.             Det här erbjudandet (”Erbjudandet”) är giltigt för boende i Deltagarländerna som innehar ett konto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network (”PSN”)) och som uppfyller alla Ytterligare omfattningskrav (”Berättigade personer”).

 

2.             Erbjudandet gäller från Startdatum till Slutdatum.  Perioden från och med Startdatum till och med Slutdatum benämns ”Kampanjperioden

 

3.             För att kunna utnyttja Erbjudandet måste du som är Berättigad person genomföra stegen. Endast Tillämpliga produkter som köpts via Giltiga butiker gäller.  PlayStation® Plus-medlemskap som förnyas automatiskt omfattas inte.

 

4.             Berättigade personer som utför Stegen under Distributionsperioden får Spelet tillagt i sitt spelbibliotek, och måste sedan hämta Spelet innan det kan spelas.

 

5.             Inga pengar eller andra alternativ till Spelet erbjuds, och Spelet kan inte överlåtas eller säljas.

 

6.             Endast ett Erbjudande per Berättigad person.

 

7.             En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

 

8.             Returer av Tillämpliga produkter sker i enlighet med policyn för att ångra köp på PlayStation Store. Om en Tillämplig produkt returneras och återbetalning görs kommer Spelet inte att delas ut. Produkter som har köpts med en rabattkod för köp av flera varor går endast att returnera om alla produkterna returneras tillsammans, och om du inte har börjat hämta eller strömma någon av dem.

 

9.             Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

 

10.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att tillhandahålla Spelet.

 

11.          Arrangören har inget ansvar för om Berättigade personer inte kan skapa eller logga in på sitt SEN-konto, eller inte kan få åtkomst till eller hämta Spelet, på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara.

 

12.          PlayStation®Plus-prenumerationer är bara tillgängliga för innehavare av ett konto på Sony Entertainment Network (SEN) och som har tillgång till PlayStation®Store och en Internetanslutning med hög kapacitet.  PlayStation™Network (PSN), PS Store och PS Plus omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Utbudet av material och tjänster på PS Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder. Användarna måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel.  Godkända uppgifter om betalningsmetod krävs.  Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkoren) för PSN på eu.playstation.com/legal.

 

13.          Det här medlemskapet är ett löpande betalmedlemskap, och efter de första tolv månaderna dras en medlemsavgift till aktuellt pris för ett 12-månaders PlayStation®Plus-medlemskap från din plånbok varje tolvte månad.

 

14.          Löpande medlemsavgift: 575 kr, såvida inget annat meddelas per e-post till den adress som är kopplad till ditt konto.

 

15.          Faktureringsintervall: var 12:e månad.

 

16.          Medlemskapets längd: tills vidare tills det sägs upp.

 

17.          Du kan säga upp medlemskapet när som helst, och medlemskapet upphör då i slutet av den pågående månaden. Inga ytterligare medlemsavgifter dras från och med då, men du får ingen återbetalning av avgifter som redan har betalats.

 

18.          Instruktioner om hur du säger upp medlemskapet finns på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

19.          När du klickar på [Beställ och betala] aktiveras alternativet Automatisk överföring i dina kontoinställningar. Det innebär att om du inte har tillräckligt med pengar i plånboken när medlemskapet förnyas så debiteras istället beloppet via den betalningsmetod som är registrerad för ditt konto (om någon sådan finns), såvida du inte stänger av automatisk överföring. Du kan stänga av Automatisk överföring genom att gå till [Kontoinställningar] > [Plånbok] > [Plånbokens inställningar].

 

20.          Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

 

21.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

22.          Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

 

23.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

24.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan varje Deltagare och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.