PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor

25 % rabatt på 12 månaders medlemskap på PlayStation® Plus för utvalda SEN-kontoinnehavare som får erbjudandet via e-post – Flera länder

Januari 2018

 

”Ytterligare omfattningskrav”

Det här Erbjudandet gäller endast för det konto på Sony Entertainment Network (SEN) som anges i e-postmeddelandet.

Måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla.

 

Erbjudandet måste utnyttjas innan PlayStation® Plus-medlemskapet för det SEN-konto som löser in erbjudandet har upphört att gälla.

”Tillämplig betalningsmetod”

Valfri betalningsmetod.

”Tillämplig produkt”

12 månaders medlemskap på PlayStation® Plus via koden i det e-postmeddelande som skickas till giltiga SEN-kontoinnehavare under Kampanjperioden.

”Giltiga butiker”

PlayStation Store (endast på webben), exklusive alla andra PlayStation®-butiker och köp i spel.

”Slutdatum”

Det datum och tid då PlayStation® Plus-medlemskapet för det SEN-konto som löser in erbjudandet upphör att gälla eller

 

den 15 december 2018 kl. 11:00 (svensk tid)

 

– beroende på vad som inträffar först.

”Deltagarländer”

Australien, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Förenade Arabemiraten, Grekland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike

”Startdatum”

8 januari 2018 kl. 11.00 (svensk tid)

 

1.             Det här erbjudandet (”Erbjudandet”) är giltigt för boende i Deltagarländerna som innehar ett konto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network (”PSN”)) och som uppfyller alla Ytterligare omfattningskrav (”Berättigade personer”).

 

2.             Erbjudandet gäller från Startdatumet till Slutdatumet.  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Kampanjperioden.

 

3.             Berättigade personer får köpa en Tillämplig produkt i Giltig butik under Kampanjperioden. För att kunna utnyttja Erbjudandet ska Berättigade personer följa instruktionerna i meddelandet och slutföra alla steg före Slutdatumet. PlayStation®Plus-medlemskap som förnyas automatiskt under Kampanjperioden omfattas inte av Erbjudandet.  Erbjudandet kan endast utnyttjas en gång och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller kampanjer.

 

4.             En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

 

5.             Returer av Tillämpliga produkter sker i enlighet med policyn för att ångra köp på PlayStation Store.  Produkter som köpts med en rabattkod för köp av flera varor går endast att returnera om alla produkterna returneras tillsammans, och om du inte har börjat hämta eller strömma någon av dem.

 

6.             Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

 

7.             Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att tillhandahålla Erbjudandet.

 

8.             Arrangören har inget ansvar för om Berättigade personer inte kan skapa eller logga in på sitt SEN-konto, eller inte kan få åtkomst till eller lösa in Erbjudandet, på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara.

 

9.             PlayStation®Plus-prenumerationer är bara tillgängliga för innehavare av ett konto på Sony Entertainment Network (SEN) och som har tillgång till PlayStation®Store och en Internetanslutning med hög kapacitet.  PlayStation™Network (PSN), PS Store och PS Plus omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Utbudet av material och tjänster på PS Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder. Användarna måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel.  Godkända uppgifter om betalningsmetod krävs.  Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkoren) för PSN på eu.playstation.com/legal.

 

10.          Det här medlemskapet är ett löpande betalmedlemskap, och efter de första tolv månaderna dras en medlemsavgift till aktuellt pris för ett 12-månaders PlayStation®Plus-medlemskap från din plånbok varje tolvte månad.

 

11.          Löpande medlemsavgift: 575 kr, såvida inget annat meddelas per e-post till den adress som är kopplad till ditt konto.

 

12.          Faktureringsintervall: var 12:e månad.

 

13.          Medlemskapets längd: tills vidare tills det sägs upp.

 

14.          Du kan säga upp medlemskapet när som helst, och medlemskapet upphör då i slutet av den pågående månaden. Inga ytterligare medlemsavgifter dras från och med då, men du får ingen återbetalning av avgifter som redan betalats.

 

15.          Instruktioner om hur du säger upp medlemskapet finns på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

16.          När du klickar på [Beställ och betala] aktiveras alternativet Automatisk överföring i dina kontoinställningar. Det innebär att om du inte har tillräckligt med pengar i plånboken när medlemskapet förnyas så debiteras istället beloppet via den betalningsmetod som är registrerad för ditt konto (om någon sådan finns), såvida du inte stänger av automatisk överföring. Du kan stänga av Automatisk överföring genom att gå till [Kontoinställningar] > [Plånbok] > [Plånbokens inställningar].

 

17.          Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

 

18.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

19.          Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

 

20.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

21.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan varje Deltagare och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.