PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Regler och villkor

PS Plus-/ GTA V-kampanj

Flera länder – Juli 2018

 

”Omfattningskrav”

Samtliga av följande:

  • får inte ha ett aktivt PlayStation®Plus-medlemskap eller aktiv testperiod vid tillfället då den Tillämpliga produkten köps
  • måste vara 18 år eller äldre
  • måste bo i något av deltagarländerna

”Tillämplig produkt/Tillämpliga produkter”

Produkten som benämns i den Giltiga butiken som ”PlayStation® Plus: 15 månaders medlemskap/GTA V-paket”. Den Tillämpliga produkten består av (i) 15 månaders PlayStation®Plus-medlemskap till priset av ett vanligt 12 månaders medlemskap och (ii) Materialet.

Medlemskapet förlängs tills vidare om du inte säger upp det, och efter de första 15 månaderna debiteras du i perioder om 12 månader till aktuellt fullt pris på PlayStation®Store.

”Giltig butik”

PlayStation®4-systemets butik (kallad PlayStation® Store), endast öppnad via bannern i GTA V eller med erbjudandet på flerspelarportalen för GTA V online, och exklusive alla andra inköpsmetoder, andra PlayStation®-butiker och köp inne i spel.

”Startdatum”

24 juli 2018 kl. 12:00 (svensk tid)

”Slutdatum”

7 augusti 2018 kl. 12:00 (svensk tid)

”Deltagarländer”

Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike

”Steg”

Under Kampanjperioden måste Berättigade personer göra följande:

a.         Logga in på sitt PSN-konto, starta GTA V och leta upp PlayStation Plus®-bannern eller flerspelarportalen för spelet online.

b.         Klicka på PlayStation® Plus-bannern eller PlayStation® Plus-erbjudandet som visas i flerspelarportalen för spelet online. När alternativen för PlayStation® Plus-medlemskap visas: köpa en Tillämplig produkt från den Giltiga butiken.

”Arrangören”

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

”Material”

2 650 000 GTA-dollar i spelet att spendera i GTA Online, utbetalat i delbelopp enligt beskrivning i stycke 4.

 

1.             Det här erbjudandet (”Erbjudandet”) gäller för användare som har ett konto på PlayStation™Network (”PSN”) och som uppfyller behörighetskraven (”Berättigade personer”).

2.             Erbjudandet gäller från Startdatum till Slutdatum.  Perioden från och med Startdatum till och med Slutdatum benämns ”Kampanjperioden.

3.             För att kunna utnyttja Erbjudandet måste du som är Berättigad person genomföra stegen.  Erbjudandet gäller endast köp av Tillämpliga produkter från Giltiga butiken under Kampanjperioden. Alla andra PlayStation®Plus-medlemskap är undantagna. Berättigade personer som köper ett medlemskap på 12 månader, 3 månader eller 1 månad från PlayStation®Plus (som inte är en Tillämplig produkt) är inte berättigade för Erbjudandet. Berättigade personer som köper ett medlemskap på 12 månader, 3 månader eller 1 månad från PlayStation®Plus via merförsäljning för PS4-konsolen är inte berättigade för Erbjudandet. PlayStation®Plus-medlemskap som förnyas automatiskt under Kampanjperioden omfattas inte av Erbjudandet.

4.             Berättigade personer som genomför stegen får Materialet enligt följande:

                    a.   1 250 000 GTA-dollar för GTA Online som delas ut inom 7 dagar efter stegen avslutats.

                    b.   200 000 GTA-dollar för GTA Online delas ut var 7:e dag i 7 veckor, med den första utbetalningen 7 dagar efter att den Berättigade personen loggar in på GTA Online efter att ha tagit emot sina första 1 250 000 GTA-dollar.

5.             Erbjudandet är bara tillgängligt via Giltiga butiker.

6.             Inga pengar eller andra alternativ till Materialet erbjuds, och Materialet kan inte överlåtas eller säljas.

7.             Endast ett Erbjudande per Berättigad person.

8.             En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

9.             Returer av Tillämpliga produkter sker i enlighet med policyn för att ångra köp på PlayStation Store.  Om en Tillämplig produkt returneras och återbetalning görs kommer Materialet inte att delas ut. Produkter som har köpts med en rabattkod för köp av flera varor går endast att returnera om alla produkterna returneras tillsammans, och om du inte har börjat hämta eller strömma någon av dem.

10.          PlayStation®Plus-prenumerationer är bara tillgängliga för innehavare av ett konto på PSN och som har tillgång till PlayStation®Store och en Internetanslutning med hög kapacitet.  PSN, PS Store och PS Plus omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Utbudet av material och tjänster på PS Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder. Användarna måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel – https://www.playstation.com/sv-se/legal/gameservers/.  Godkända uppgifter om betalningsmetod krävs för att köpa PlayStation®Plus.  Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkoren) för PSN på https://www.playstation.com/sv-se/legal/psnterms/.

För PlayStation®Plus-medlemskapet:

PlayStation®Plus-medlemskapet som ingår i den Tillämpliga produkten fortsätter tills vidare tills det sägs upp. En medlemsavgift dras automatiskt till aktuellt pris för ett 12-månaders PlayStation®Plus-medlemskap från användarens konto efter de inledande 15 månaderna och därefter var 12:e månad, förutsatt att användaren har tillräckligt med pengar i plånboken eller har registrerat en giltig betalningsmetod för kontot.

·         Löpande medlemsavgift för PlayStation®Plus: 575 kr såvida inget annat meddelas per e-post till den adress som är kopplad till ditt konto.

·         Faktureringsintervall på PlayStation®Plus: var 12:e månad efter de första 15 månaderna.

·         PlayStation®Plus-medlemskapets längd: tills vidare tills det sägs upp.

En användare kan avbryta sitt medlemskap på PlayStation®Plus när som helst, och medlemskapet upphör då på nästa förfallodatum för betalning. Inga fler avgifter för medlemskapet dras från och med då, men användaren får ingen återbetalning av avgifter som redan har betalats.

Instruktioner om hur du säger upp medlemskapet finns på https://www.playstation.com/sv-se/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

När du köper ett medlemskap aktiverar vi alternativet för automatisk överföring av pengar i dina kontoinställningar. Det innebär att om du inte har tillräckligt med pengar i plånboken för medlemskapsavgiften så dras istället beloppet via den betalningsmetod som är registrerad för ditt konto (om det finns en sådan), såvida du inte stänger av automatisk överföring. Du kan stänga av Automatisk överföring genom att gå till [Kontoinställningar] > [Plånbok] > [Plånbokens inställningar].

11.          Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

12.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att tillhandahålla Erbjudandet eller Materialet.

13.          Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

14.          Arrangören har inget ansvar för om Berättigade personer inte kan skapa eller logga in på sitt PSN-konto, eller inte kan slutföra Stegen för att ta emot eller lösa in Materialet, på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara.

15.          Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

16.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

17.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan den Berättigade personen och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.