PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor – särskilda regler för tävlingen ”PS4 Playoffs”

 

1.                Tävlingen ”PS4 Playoffs” (”Tävlingen”) är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Australien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern eller Österrike (”Deltagarländerna”) med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning med Tävlingen (”Deltagare). Villkoren (enligt definition nedan) gäller Deltagare som är bosatta i alla andra Deltagarländer med undantag av Frankrike.

2.                Deltagare som är mellan femton (15) och sjutton (17) år gamla måste ha skriftligt tillstånd från målsman för att kunna delta i tävlingen och göra anspråk på Priset (enligt definition nedan).

3.                Tävlingen öppnas för bidrag den 12 juli 2019 kl. 13.00 (svensk tid) (”Startdatumet”) och avslutas den 16 juli kl. 00.59 (svensk tid) (”Slutdatumet”).  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns "Tävlingsperioden".

4.                Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”) och de Allmänna reglerna (klicka här).

5.                Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden:

a.      Gå in på playstation.com/PS4Playoffs.

b.      Ange dina uppgifter: e-postadress, namn, födelsedatum och hemland.

c.      Svara rätt på fyra (4) flervalsfrågor på så kort tid som möjligt. Dessutom:

d.      Klicka på ”Skicka” så skickas din anmälan och din tidspoäng in.

De räknas var och en som ett ”Bidrag”.

6.                Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) Bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan).

7.                Det kommer att utses en (1) vinnare (”Vinnaren”) och fyra (4) andra pristagare (benämns var och en ”Pristagare”). Vinnaren och Pristagarna väljs ut baserat på vem som svarar rätt på alla fyra (4) flervalsfrågorna på snabbast tid.

8.                Arrangören meddelar Vinnaren och Pristagarna per e-post till den e-postadress som angavs i anmälan eller telefon till det nummer som uppgavs i Bidraget vid anmälan. Aviseringarna görs inom en (1) vecka från Slutdatumet.

9.                För att göra anspråk på Priset (vilket definieras nedan) måste Vinnaren och Andrapristagarna svara på Arrangörens e-postmeddelande inom en (1) vecka från datumet för Arrangörens e-postmeddelande och ange sitt fullständiga namn, sin postadress och sitt födelsedatum. Den postadress som uppges måste överensstämma med den postadress som lämnades i tävlingsanmälan, annars kan Vinnaren/Pristagaren diskvalificeras.

10.             Om en Vinnare eller Pristagare är under 18 år måste målsmans tillstånd uppvisas när Priset tas i anspråk.

11.             Vinnaren får:

a)     Två (2) biljetter till FIFA eWorld Cup-finalen i London (2–4 augusti 2019) (”FIFA eWorld Cup-finalen”) (för Vinnaren och en Gäst).

b)     Resa till FIFA eWorld Cup-finalen för både Vinnaren och Gästen.

c)      Boende under FIFA eWorld Cup-finalen (högst fyra (4) nätter) för både Vinnaren och Gästen.

d)     En (1) låda med PlayStation-produkter (som exempelvis kan innehålla föremål som en jacka, halsduk och nyckelring med PlayStation-märke).

e)     Ett (1) digitalt förbeställningsexemplar av FIFA 20-konsolspelet till PlayStation 4, i form av en kupongkod, som måste lösas in senast den 30 september 2019 på PlayStation®Store. Dessutom:

f)       Ett (1) 12-månaders PlayStation Plus-abonnemang i form av en kupongkod som måste lösas in senast den 30 september 2019 på PlayStation®Store.

Allt kallas sammantaget för ”Förstapriset”.

12.   Förstapriset har ett ungefärligt sammanlagt värde av ettusenfemhundra euro (1 500 euro).

13.   Andrapristagaren vinner:

a)     En (1) låda med PlayStation-produkter (som exempelvis kan innehålla föremål som en jacka, halsduk och nyckelring med PlayStation-märke).

b) Ett (1) digitalt förbeställningsexemplar av FIFA 20-konsolspelet till PlayStation 4, i form av en kupongkod, som måste lösas in senast den 30 september 2019 på PlayStation®Store. Dessutom:

c) Ett (1) 12-månaders PlayStation Plus-abonnemang i form av en kupongkod som måste lösas in senast den 30 september 2019 på PlayStation®Store.

Detta kallas sammantaget för ”Andrapriset”.

14.    ”Andrapriset” har ett ungefärligt sammanlagt värde av tvåhundrafemtio euro (250 euro).

15.   Alla övriga pristagare (Pristagare 2, 3 och 4) vinner en (1) låda med PlayStation-produkter (som exempelvis innehåller föremål som en jacka, halsduk och nyckelring med PlayStation-märke) till ett ungefärligt sammanlagt värde av etthundra euro (100 euro) (kallas vart och ett för ”Tredjepriset”).

16.   Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka ut priserna per rekommenderat brev/e-post enligt följande:

a)     Förstapriset till Vinnaren

b)     Andrapriset till Andrapristagaren

c)      Tredjepriset till de övriga Pristagarna

inom fyra (4) veckor från det att Vinnarens eller Pristagarens uppgifter tagits emot.

17.             I de här Villkoren avser ”Priset” Förstapriset, Andrapriset eller Tredjepriset, beroende på sammanhanget.

18.             Kupongkoder omfattas av regler och villkor för användning. Klicka här om du vill ha mer information. Kupongkoder får inte överlåtas eller säljas vidare. Kupongkoder har ett sista giltighetsdatum som meddelas när kupongkoden skickas.

19.             PlayStation®Plus-prenumerationer är bara tillgängliga för SEN-kontoinnehavare med tillgång till PlayStation®Store och en Internetanslutning med hög kapacitet.  PSN, PS Store och PS Plus omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Utbudet av material och tjänster på PS Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder. Användarna måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel – eu.playstation.com/gameservers.  PS Plus-prenumerationen förnyas automatiskt i slutet av prenumerationsperioden till aktuellt pris på PS Store.  Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkoren) för PSN på eu.playstation.com/legal.

20.             Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas.  Det går inte att få priset i pengar istället. Arrangören förbehåller sig dock rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde.

21.             Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett Bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

22.             Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

23.             Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

24.             Om ett Pris befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats.  Det här påverkar inte Vinnarens och/eller Andrapristagarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

25.             Vinnaren och Pristagarna samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar.

26.   Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett Bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om en Deltagare inte följer något av villkoren i punkt 2, 3, 4, 5, 6, 9 eller 10, använder flera konton eller automatiska system för att anmäla sig, eller om det finns skäl att anta att någon som röstat på Deltagarens bidrag har fått betalning eller uppmuntran på annat sätt, antingen av en Deltagare eller av tredje part, utesluts Deltagaren från Tävlingen och Bidraget ogiltigförklaras.

27.             Vinnaren eller Pristagaren kan behöva skatta för sitt Pris i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. De tävlande ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

28.             Arrangören kan, efter eget beslut, publicera Vinnarens och Pristagarnas namn på sina webbplatser.  Namnen på Vinnarna och Pristagarna görs tillgängliga vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”PS4 Playoffs Competition” till följande adress: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

29.             Allmänna regler gäller för Tävlingen.  Klicka här  om du vill visa de Allmänna reglerna.

30.             ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

31.             I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.