PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

 

1.      Det här erbjudandet gäller endast för det konto på Sony Entertainment Network (SEN) som anges i e-postmeddelandet. Det går inte att överföra, och delade eller vidarebefordrade erbjudanden kommer inte att lösas in. Endast ett erbjudande per kvalificerat SEN-konto.

 

2.      Kupongkoden måste lösas in senast 2017-12-26 kl. 18 december 2017 kl. 00:59 (svensk tid), därefter är den ogiltig.

 

3.      Arrangören har inget ansvar för om du inte kan skapa eller logga in på ditt SEN-konto på grund av problem med din eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara. 

 

4.        Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta erbjudandet eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt, eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

 

5.        Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

6.        Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med erbjudandet.

 

7.        ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

8.        I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan varje Deltagare och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.