PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Regler och villkor

Kampanj med begränsad tillgänglighet – 12 månaders PlayStation®Plus-medlemskap och STAR WARS™ Battlefront™ Ultimate Edition Flera länder – juni 2017

”Ytterligare omfattningskrav”

Får inte ha ett aktivt PlayStation®Plus-medlemskap vid tillfället då den Tillämpliga produkten köps.

 

Måste ha en giltig e-postadress registrerad på det aktuella SEN-kontot.

 

Måste uppfylla omfattningskraven som anges i stycke 5.

”Tillämplig betalningsmetod”

Valfri betalningsmetod.

”Tillämplig produkt/Tillämpliga produkter”

12 månaders PlayStation®Plus-medlemskap

”Giltiga butiker”

PlayStation®4-systemets butik och PlayStation®Store, med undantag för alla andra PlayStation®-butiker och köp i spel.

”Slutdatum”

Det som inträffar först av: 2017-06-30 kl. 11:00 (svensk tid), eller det datum och den tidpunkt då antalet sålda Tillämpliga produkter uppnår gränsen.

”Deltagarländer”

Australien, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Grekland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

”Startdatum”

2017-06-22 kl. 13:00 (svensk tid)

”Kupongkod”

En kupongkod som berättigar till gratis hämtning av spelet STAR WARS™ Battlefront™ Ultimate Edition.

”Kupongkodens distributionsperiod”

5 till 10 dagar efter inköpet av den Tillämpliga produkten.

”Kupongkodens sista giltighetsdatum”

2018-07-01 kl. 00:59 (svensk tid).

 

1.             Den här kupongkoden (”Erbjudandet”) är giltig för boende i Deltagarländerna som innehar ett huvudkonto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network (”PSN”)) och som uppfyller alla Ytterligare omfattningskrav (”Berättigade personer”).

 

2.             Det här Erbjudandet börjar på Startdatumet och har begränsad tillgänglighet. Det gäller fram tills det första av följande inträffar: antalet sålda Tillämpliga produkter uppnår gränsen, eller fram till det datum som anges ovan som Slutdatum. Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Kampanjperioden”.

 

3.             För att kunna utnyttja Erbjudandet måste du som är Berättigad person:

                    a.   Klicka på kampanjbannern eller e-postmeddelandet med Erbjudandet under tiden som Kampanjperioden pågår (observera att om Kampanjperioden är över kommer klicklänken inte att fungera). Därefter ska du logga in på ditt SEN-konto, lägga till en Tillämplig produkt i kundvagnen på en Giltig butik och slutföra köpet. och

                    b.   Så fort du har tagit emot Kupongkoden löser du in den i enlighet med instruktionerna i meddelandet före Kupongkodens sista giltighetsdatum. Observera att Berättigade personer som redan har spelet STAR WARS™ Battlefront™ Ultimate Edition på sitt konto inte kan hämta det igen till samma konto. Däremot kan de använda Kupongkoden till att hämta spelet till ett annat konto de har. Inga alternativ till Kupongkoden erbjuds.

 

4.             Endast ett Erbjudande per Berättigad person.

 

5.             PlayStation®Plus-prenumerationer är bara tillgängliga för SEN-kontoinnehavare med tillgång till PlayStation®Store och en Internetanslutning med hög kapacitet.  PSN, PS Store och PS Plus omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Utbudet av material och tjänster på PS Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder. Användarna måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel – eu.playstation.com/gameservers.  Kredit- eller betalkortsuppgifter krävs.   

 

Den här prenumerationen är en löpande betalprenumeration, och efter de första tolv månaderna dras en prenumerationsavgift på 480 kr från din plånbok var 12:e månad.

 

Löpande prenumerationsavgift: 480 kr såvida inget annat meddelas per e-post till den adress som är kopplad till ditt konto.

 

Faktureringsintervall: var 12:e månad.

 

Prenumerationslängd: tills vidare tills den sägs upp.

 

Du kan säga upp prenumerationen när som helst, och prenumerationen upphör då i slutet av den pågående 12-månadersperioden. Inga fler prenumerationsavgifter dras från och med då, men du får ingen återbetalning av avgifter som redan betalats.

 

Instruktioner om hur du säger upp din prenumeration finns på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

När du klickar på [Beställ och betala] aktiveras alternativet Automatisk överföring i dina kontoinställningar. Det innebär att om du inte har tillräckligt med pengar i plånboken när prenumerationen förnyas så debiteras istället beloppet via den betalningsmetod som är registrerad för ditt konto (om någon sådan finns), såvida du inte stänger av automatisk överföring. Du kan stänga av Automatisk överföring genom att gå till [Kontoinställningar] > [Plånbok] > [Plånbokens inställningar].

 

6.             En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

 

7.             Kupongkoderna skickas via e-post till den adress som finns registrerad på SEN-kontot. SIEE vidtar rimliga åtgärder för att skicka ut Kupongkoden under Kupongkodens distributionsperiod.

 

8.             Kampanjkoden upphör att gälla efter Kampanjkodens Sista giltighetsdatum.

 

9.             Rabattkoder omfattas av regler och villkor för användning: http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.

 

10.          Du kan använda högst en Kampanjkod i en och samma transaktion. Kampanjkoder kan inte användas i samband med andra kampanjer. Kampanjkoder får inte överlåtas eller säljas vidare. Det går inte att få pengar istället för Erbjudandet. Kampanjkoder ersätts inte om de förloras, skadas eller stjäls.

 

11.          Returer av Tillämpliga produkter sker i enlighet med policyn för att ångra köp på PlayStation Store. Om en Tillämplig produkt returneras och återbetalning görs kommer ingen Kupongkod att skickas ut. Produkter som köpts med en rabattkod för köp av flera varor går endast att returnera om alla produkterna returneras tillsammans, och om du inte har börjat hämta eller strömma någon av dem. Om du returnerar en produkt eller tjänst som du köpt med en Kupongkod får du tillbaka ett återbetalningsbelopp som motsvarar den summa du betalade för produkten/tjänsten, i enlighet med gällande återbetalningspolicy.

 

12.          Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

 

13.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att skicka ut en Kampanjkod.

 

14.          Arrangören har inget ansvar för om Berättigade personer inte kan skapa eller logga in på sitt SEN-konto, eller inte kan få åtkomst till eller lösa in sin Kupongkod, på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara.

 

15.          Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

 

16.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

17.          Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

 

18.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

19.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan varje Deltagare och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.