PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor

PS Now – Days of Play-erbjudande

Flera länder – november 2018

Omfattningskrav

Samtliga av följande:

måste vara 18 år eller äldre

måste bo i något av deltagarländerna

Tillämplig produkt

12 månaders PlayStation®Now-medlemskap för 699 kr

Medlemskapet förlängs tills vidare om du inte säger upp det, och du debiteras per år till aktuellt fullt pris på PlayStation®Store.

Giltig butik

PlayStation®4-systemets butik och onlinebutiken på webben som går under namnet PlayStation® Store, exklusive alla andra inköpsmetoder, PlayStation®Store-butiker och köp inifrån spel.

Startdatum

7 juni 2019 kl. 11:00 (svensk tid)

Slutdatum

17 juni 2019 kl. 11:00 (svensk tid)

Deltagarländer

Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Italien, Portugal, Schweiz, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Schweiz, Tyskland, Österrike

Steg

Under Kampanjperioden måste Berättigade personer göra följande:

a.         Logga in på PSN. Dessutom:

Köpa den Tillämpliga produkten i en Giltig butik.

Arrangör

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

1.             Det här erbjudandet (”Erbjudandet”) gäller för användare som har ett konto på PlayStation™Network (”PSN”) och som uppfyller behörighetskraven (”Berättigade personer”).

2.             Erbjudandet gäller från Startdatumet till Slutdatumet.  Perioden från och med Startdatum till och med Slutdatum benämns ”Kampanjperioden”. 

3.             För att kunna utnyttja Erbjudandet måste du som är Berättigad person genomföra stegen.  Erbjudandet gäller endast köp av Tillämpliga produkter från Giltiga butiken under Kampanjperioden. Alla andra PlayStation®Now-medlemskap är undantagna. Berättigade personer som köper ett 12-månadersmedlemskap på PlayStation®Now (som inte är en Tillämplig produkt) är inte berättigade för Erbjudandet. PlayStation®Now-medlemskap som förnyas automatiskt under Kampanjperioden omfattas inte av Erbjudandet. 

4.             Erbjudandet är bara tillgängligt via Giltiga butiker.

5.             Endast ett Erbjudande per Berättigad person. 

6.             En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

7.             Returer av Tillämpliga produkter sker i enlighet med policyn för att ångra köp på PlayStation Store. 

8. PlayStation®Now-prenumerationer är bara tillgängliga för innehavare av ett konto på PSN och som har tillgång till PlayStation®Store och en Internetanslutning med hög kapacitet.  PSN, PS Store och PS Now omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Alla användare måste vara 18 år eller äldre. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras.  Vilka spel som ingår i PS Now kan ändras när som helst. Spelen i PlayStation Now kan skilja sig från eller sakna funktioner som finns i hämtade eller skivbaserade spel. Godkända uppgifter om betalningssätt krävs eller tillräckligt med pengar i PlayStation Store-plånboken för att köpa PlayStation®Now.  Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkoren) för PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

12 månaders medlemskap:

PlayStation®Now-medlemskapet fortsätter tills vidare tills det sägs upp. En medlemsavgift dras automatiskt till aktuellt pris för ett 12-månaders PlayStation®Now-medlemskap varje år från användarens konto om användaren har tillräckligt med pengar i plånboken eller har registrerat en giltig betalningsmetod för kontot.

·         Löpande medlemsavgift för PlayStation®Now: 999 kr såvida inget annat meddelas per e-post till den adress som är kopplad till ditt konto.

·         Faktureringsintervall för PlayStation®Now: årligen.

·         PlayStation®Now-medlemskapets längd: tills vidare tills det sägs upp.

En användare kan avbryta sitt medlemskap på PlayStation®Now när som helst, och medlemskapet upphör då på nästa förfallodatum för betalning. Inga fler avgifter för medlemskapet dras från och med då, men användaren får ingen återbetalning av avgifter som redan har betalats.

Instruktioner om hur du säger upp medlemskapet finns på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

När du köper ett medlemskap aktiverar vi alternativet för automatisk överföring av pengar i dina kontoinställningar. Det innebär att om du inte har tillräckligt med pengar i plånboken för medlemskapsavgiften så dras istället beloppet via den betalningsmetod som är registrerad för ditt konto (om det finns en sådan), såvida du inte stänger av automatisk överföring. Du kan stänga av Automatisk överföring genom att gå till [Kontoinställningar] > [Plånbok] > [Plånbokens inställningar].

9.             Internet krävs för att kunna strömma. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

10.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att tillhandahålla Erbjudandet.

11.          Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

12.          Arrangören har inget ansvar för om Berättigade personer inte kan skapa eller logga in på sitt PSN-konto, eller inte kan slutföra Stegen, på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara.

13.          Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller uppdatera och/eller göra tillägg i de här reglerna och villkoren när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

14.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

15.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan den Berättigade personen och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.