PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor – särskilda regler för tävlingen ”PlayStation Plus femårsjubileum”

 

1.            Tävlingen ”PlayStation Plus femårsjubileum” (”Tävlingen”) är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern eller Österrike (”Deltagarländerna”) med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen (”Deltagare). Villkoren (enligt definition nedan) gäller Deltagare som är bosatta i Belgien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

 

2.             Tävlingen öppnas för bidrag 19/6 2015 kl. 10.00 (svensk tid) (”Startdatumet”) och avslutas 1/7 2015 kl. 00.59 (svensk tid) (”Slutdatumet”). Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Tävlingsperioden.

 

3.             Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen, men alla Deltagare måste vara PlayStation®Plus-medlemmar under tävlingsperioden. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”) och de Allmänna reglerna (klicka här). Vid eventuella motstridigheter eller skillnader mellan dessa Villkor och de Allmänna villkoren är det dessa Villkor som gäller.

 

4.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden:

a)     Gå till webbplatsen för PlayStation®-tävlingar på eu.playstation.com/psn/competitions.

b)    Logga in på ditt konto på Sony Entertainment Network (”SEN”).

c)     Klicka på länken för tävlingen ”PlayStation Plus femårsjubileum” och öppna tävlingssidan.

d)    Klicka på ”Starta” så att flervalsfrågeutmaningen startas.

e)     Besvara alla flervalsfrågor, skriv in ett svar på utslagsfrågan (”Utslagsfrågan”), ange den unika CAPTCHA-koden som visas och klicka på ”Skicka in”.

f)     Skriv in informationen i de angivna fälten och klicka på ”Skicka in”.

 

5.             En förutsättning för registrering för SEN är att du har godkänt Terms of Service and User Agreement (tjänstevillkoren och användaravtalet) för SEN och Privacy Policy (sekretesspolicyn) för SEN (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan).

 

7.             Det kommer att utses en vinnare (”Vinnaren”).

Vinnaren utses enligt följande:

 

a)         Varje Deltagare tilldelas en poäng utifrån antalet rätta svar på flervalsfrågorna (”Poäng”).

b)         Vinnaren är den Deltagare som får högst Poäng. Om resultatet blir oavgjort koras Vinnaren till den Deltagare som har högst Poäng och har svarat rätt på Utslagsfrågan.

c)         Om det inte går att utse Vinnaren med Utslagsfrågan för att inga Deltagare har svarat helt rätt på den, blir Vinnaren den Deltagare vars svar på Utslagsfrågan ligger närmast det rätta svaret.

d)         Om resultatet återigen blir oavgjort ska dessa Deltagare svara på ännu en utslagsfråga för att fastställa Vinnaren, i enlighet med rankningsmekanismen som angetts i a), b) och c) ovan. Om resultatet blir lika igen kommer processen att upprepas tills en (1) Vinnare har utsetts.

 

 

8.             Arrangören meddelar Vinnaren om vinsten per e-post till den e-postadress som är kopplad till Vinnarens SEN-konto, inom två veckor efter Slutdatumet.

 

9.             För att göra anspråk på Förstapriset (vilket definieras nedan) måste Vinnaren svara på Arrangörens e-postmeddelande inom en vecka från datumet för Arrangörens e-postmeddelande och ange sitt fullständiga namn, sin postadress, sitt födelsedatum, sitt telefonnummer samt namnet på sin gäst (som också måste vara minst arton (18) år gammal) (”Gästen”). Den postadress som uppges måste överensstämma med den postadress som lämnades i tävlingsanmälan, annars kan Vinnaren diskvalificeras.

 

10.          Vinnaren får följande ”Förstapris”:

a)     Två (2) biljetter (en (1) biljett för Vinnaren och en (1) biljett för Gästen) till Gamescom 2015 som arrangeras i Koelnmesse i Köln, Tyskland från 2015-08-06 till och med 2015-08-09 (”Evenemanget”).

b)    En (1) tur- och returbiljett med flyg i ekonomiklass för Vinnaren och en (1) tur- och returbiljett med flyg i ekonomiklass för Gästen, från Vinnarens hemland till Köln-Bonns flygplats i Tyskland, med utresa 2015-08-05 och hemresa 2015-08-09 (flygen är eventuellt inte direktflyg).

c)      Tre (3) övernattningar i dubbel- eller tvåbäddsrum på ett minst femstjärnigt hotell i Köln (”Hotellet”), inklusive frukost.

d)      Transport tur och retur mellan Köln-Bonns flygplats och Hotellet på aktuellt ut- respektive hemresedatum.

e)      Transport tur och retur mellan Hotellet och Evenemanget 2015-08-06.

f)       Reseförsäkring (omfattas av paragraf 19 nedan).

g)      1 000 euro(eller motsvarande summa i Vinnarens lokala valuta, fastställt dagen som pengarna skickas till Vinnaren) i fickpengar för måltider, dryck, dricks och transport (utöver den som uttryckligen inkluderats ovan) under resans gång (”Fickpengar”).

 

11.          Det slutliga värdet på Förstapriset varierar beroende på resa och boende som tillhandahålls, men det ungefärliga värdet på Priset (exklusive moms och flygpriser) är:

a)     GBP 2 350 och

b)    EUR 3 240/AUD 4 575/CZK 88 885/ DKK 24 182/NZD 4 755/NOK 27 201/PLN 13 039/RUB 187 780/SEK 30 192/CHF 3 402.

 

12.          Vinnaren kommer att kontaktas av ett tredjepartsombud (”Ombudet”) inom en vecka efter datumet som Vinnaren bekräftade sina uppgifter till Arrangören, för att arrangera resan och annan logistik för priset. Ombudet kan samråda med Vinnaren för att diskutera lämpliga resplaner (exempelvis önskade flygplatser och flygtider), men alla flyg-, hotell- och transportarrangemang sker efter Ombudets eget gottfinnande.

 

13.          Vinnaren och Gästen måste skicka in ett ifyllt informations- och prisgodkännandeformulär och kopior på sina pass till Ombudet så att Ombudet kan organisera resan. Vinnaren ska, på Ombudets begäran, tillhandahålla ytterligare personuppgifter (för sig själv och sin Gäst) som Ombudet kan tänkas behöva.

 

14.          Vinnaren ansvarar för alla resor och andra relaterade utgifter som inte ingår i Priset, inklusive men inte begränsat till transport till och från Vinnarens hem och flygplatsen, samt alla måltider och förfriskningar utöver Fickpengarna.

 

15.          Vinnaren måste tillhandahålla giltiga kredit- eller bankkortsuppgifter till Hotellet vid incheckningen som säkerhetsdeposition.

 

16.          Vinnaren och Gästen måste ha giltiga pass med ett utgångsdatum minst sex (6) månader efter hemresedatumet.

 

17.          Visum är Vinnarens och Gästens ansvar. Vinnaren och Gästen kan bli tvungna att besöka relevant webbplats och fylla i den obligatoriska informationen för att ansöka om tillstånd för inresa i Tyskland. Vinnaren och Gästen kan nekas inresa i Tyskland om de saknar giltigt visum (om visum krävs).

 

18.          Vinnaren och Gästen måste ta med sig varsin officiell identitetshandling, som ett pass, ett körkort eller en legitimation, för att få tillträde till Evenemanget.

 

19.          Ombudet kommer att teckna en grundläggande reseförsäkring (exklusive befintliga medicinska problem) för Vinnaren och Gästen före utresan. Reseförsäkringen lyder under begränsningar samt reglerna och villkoren för försäkringsbolaget. Vinnaren och/eller Gästen ansvarar för eventuella ytterligare kostnader som är relaterade till att teckna en försäkring för befintliga medicinska problem och/eller för personer som är äldre än 65 år (om tillämpligt).

 

20.          Ombudet vidtar rimliga åtgärder för att skicka Priset till Vinnaren enligt följande:

a)     Via e-post till e-postadressen som angetts av Vinnaren: elektroniska biljetter eller bokningsbekräftelser för flygresan, Evenemanget, transporten, reseförsäkringen och Hotellet (”Dokumenten”). Vinnaren ansvarar för att skriva ut ovan nämnda Dokument vid behov.

b)    Via banköverföring till ett bankkonto som angetts av Vinnaren, eller via check som skickas som rekommenderat brev till postadressen som angetts av Vinnaren: Fickpengarna.

Detta sker inom två veckor från det datum då Vinnaren skickade sina kompletterande uppgifter till Ombudet.

 

21.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas. Det går inte att få priset i pengar istället, men Arrangören förbehåller sig rätten att byta ut varje Pris mot ett pris av liknande värde.

 

22.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

 

23.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

24.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

25.          Om ett Pris befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats. Det här påverkar inte Vinnarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

 

26.          Vinnaren och Gästen samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar. Detta gäller framför allt om Arrangören vill filma Vinnaren eller Gästen på Evenemanget. Genom att besöka Evenemanget ger Vinnaren och Gästen Arrangören och dess tillhörande bolag, licensinnehavare och underleverantörer tillstånd att:

a)     fotografera, filma och spela in dem under besöket,

b)    redigera, ändra, reproducera, publicera och distribuera sådana fotografier, inspelningar och filmer som uppstått från dem (”Materialet”) i alla medier, och

c)     använda Materialet, helt eller delvis, över hela världen och utan kostnad för all framtid, i alla syften de anser är nödvändiga för att marknadsföra och sprida någon av Arrangörens produkter och/eller tjänster samt allt som är anslutet till eller uppstår från dem.

 

27.          Vinnaren och Gästen godkänner även att frånsäga sig all ideell rätt till Materialet och friskriva Arrangören och dess tillhörande bolag, licensinnehavare och underleverantörer från några betalningsanspråk i samband med användandet av Materialet.

 

28.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om en Deltagare inte följer något av villkoren i punkt 4, 5 eller 9 eller använder flera konton till att lämna in bidrag utesluts deltagaren från Tävlingen och tävlingsbidraget ogiltigförklaras.

 

29.          Vinnaren kan behöva skatta för sitt Pris i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. Deltagare ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

 

30.          Vinnaren och Gästen måste säkerställa att de följer gällande inträdesregler när de besöker Evenemanget. Arrangören ansvarar inte för om någon vägras inträde, och Arrangören har inget ansvar gentemot Vinnaren i det avseendet.

 

31.          Arrangören kan, efter eget beslut, publicera Vinnarens namn på sina webbplatser. Namnet på Vinnaren görs tillgängligt vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”PlayStation Plus Five Year Anniversary Competition” till följande adress: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

 

32.          Allmänna regler gäller för Tävlingen. Klicka här om du vill visa de Allmänna reglerna.

 

33.          "Arrangören" är: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

34.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.