PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

PlayStation®Plus – Spotify Premium-kampanj – Villkor – Rabatt på Spotify Premium för PlayStation Plus-medlemmar

 

”Giltig butik”

Onlinebutiken på PlayStation®4-systemet, kallad PlayStation®Store.

”Startdatum”

10 april 2018 kl. 11:00 (svensk tid)

”Slutdatum”

31 mars 2019 kl. 11:00 (svensk tid)

”Deltagarländer”

Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

”Spotify Premium”

Prenumerationsprodukt till fullt pris som går under namnet ”Spotify Premium”, inköpt på Giltig butik.

 

Det här Erbjudandet är giltigt för personer som är innehavare av ett konto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network (”PSN”)), som bor i ett av Deltagarländerna, som är 18 år eller äldre och som är medlemmar på PlayStation®Plus (”PS Plus”) vid tillfället då de köper Spotify Premium på PlayStation Store (”Berättigade personer”).

Erbjudandet ger PS Plus-medlemmar rätt till 10 % rabatt på den löpande månadsavgiften för prenumeration som dras regelbundet för Spotify Premium-medlemskap som köpts från den Giltiga butiken före Slutdatumet (”Erbjudandet”). Berättigade personer behåller förmånsrabatten så länge både medlemskapet på PS Plus och medlemskapet på Spotify Premium som köpts före Slutdatumet löper. Om en Berättigad person avbryter sitt PS Plus-medlemskap fortsätter dennes Spotify Premium-medlemskap, men alla framtida återkommande månadsavgifter för Spotify Premium debiteras då till aktuellt fullt pris för Spotify Premium som det anges på PS Store.

Erbjudandet gäller från Startdatum till Slutdatum.  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Kampanjperioden”.

Berättigade personer får köpa Spotify Premium i den Giltiga butiken under Kampanjperioden.

Endast ett Erbjudande per Berättigad person.

Erbjudandet gäller endast när Spotify Premium köps via den Giltiga butiken.

Erbjudandet gäller enbart i Deltagarländerna.

Erbjudandet kan inte utnyttjas tillsammans med andra rabatter eller kampanjer för Spotify Premium.

En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

Köp av PS Plus och Spotify Premium från PS Store är endast tillgängligt för SEN-kontoinnehavare som har tillgång till PlayStation®Store och en Internetanslutning med hög kapacitet.  PSN, PS Store, PS Plus och Spotify Premium omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Användare måste vara 18 år eller äldre för att kunna utnyttja Erbjudandet. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel – eu.playstation.com/gameservers. Kreditkort krävs för köp av PlayStation®Music och PS Plus.    Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkoren) för PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms. Användning av Spotify Premium omfattas också av villkoren som anges på www.spotify.com/legal/end-user-agreement/.

Medlemskap på PS Plus och Spotify Premium som köpts på PS Store fortsätter tills vidare tills de avbryts, och de återkommande prenumerationskostnaderna för respektive tjänst dras automatiskt från användarens konto om användaren har tillräckligt med pengar i plånboken eller har registrerat en giltig betalningsmetod för sitt konto. En användare kan avbryta sitt medlemskap på PS Plus eller Spotify Premium när som helst, och prenumerationen upphör då på nästa förfallodatum för betalning. Inga fler prenumerationsavgifter dras från och med då, men användaren får ingen återbetalning av avgifter som redan har betalats.

För PS Plus-prenumerationer som löper på 12 månader: Återkommande prenumerationsavgift: 575 kr såvida inget annat meddelas per e-post till den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Faktureringsintervall: var 12:e månad. Prenumerationslängd: tills vidare tills den sägs upp.

För PS Plus-prenumerationer som löper på 3 månader: Återkommande prenumerationsavgift: 235 kr såvida inget annat meddelas per e-post till den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Faktureringsintervall: var tredje månad. Prenumerationslängd: tills vidare tills den sägs upp.

För PS Plus-prenumerationer som löper på 1 månad: Återkommande prenumerationsavgift: 75 kr såvida inget annat meddelas per e-post till den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Faktureringsintervall: månadsvis. Prenumerationslängd: tills vidare tills den sägs upp.

För Spotify Premium som löper som månadsprenumeration: Återkommande prenumerationsavgift: 99 kr såvida inget annat meddelas per e-post till den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Faktureringsintervall: månadsvis. Prenumerationslängd: tills vidare tills den sägs upp.

Instruktioner om hur du säger upp en prenumeration finns på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

När du köper en prenumeration aktiverar vi alternativet för automatisk överföring av pengar i dina kontoinställningar. Det innebär att om du inte har tillräckligt med pengar i plånboken för prenumerationsavgiften så dras istället beloppet via den betalningsmetod som är registrerad för ditt konto (om det finns en sådan), såvida du inte stänger av automatisk överföring. Du kan stänga av Automatisk överföring genom att gå till [Kontoinställningar] > [Plånbok] > [Plånbokens inställningar].

Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att tillhandahålla Erbjudandet.

”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan varje Deltagare och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.