PlayStation.com

Juridisk information

 
 

PlayStation®Plus-kampanj – Regler och villkor


25 % rabatt på ett PlayStation®Plus-medlemskap i, tre månader – mars/april 2018

”Giltiga butiker”

PlayStation®4-systemets butik och PlayStation® Store, med undantag för alla andra PlayStation®-systems butiker och köp i spel.

”Startdatum”

29 mars 2018 kl. 11:00 (svensk tid)

”Slutdatum”

11 april 2018 kl. 11:00 (svensk tid)

”Kampanjvara”

Medlemskap på PlayStation®Plus i tre månader med 25 % rabatt på ordinarie pris. Medlemskapet förlängs tills vidare om du inte säger upp det, och du debiteras i perioder om tre månader till aktuellt fullt pris på PlayStation®Store.

 

1.             Det här PlayStation®Plus-erbjudandet (”Erbjudandet”) gäller för innehavare av konton på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network (”PSN”)) (”Berättigade personer”).

2.             Erbjudandet gäller från Startdatum till Slutdatum.  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Kampanjperioden”.

3.             Berättigade personer kan köpa högst en Kampanjvara i Giltiga butiker under Kampanjperioden. För att kunna utnyttja Erbjudandet måste Berättigade personer lägga Kampanjvarorna i sin kundvagn och slutföra köpet före Slutdatumet. PlayStation®Plus-medlemskap som förnyas automatiskt under Kampanjperioden omfattas inte av Erbjudandet.

4.             Erbjudandet är bara tillgängligt via Giltiga butiker.

5.             En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

6.             PlayStation®Plus-medlemskap är bara tillgängliga för SEN-kontoinnehavare med tillgång till PlayStation®Store och en Internetanslutning med hög kapacitet.  PSN, PS Store och PS Plus omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Utbudet av material och tjänster på PS Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder. Användarna måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel. Godkända uppgifter om betalningsmetod krävs.  Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkoren) för PSN på eu.playstation.com/legal.

För 3 månaders medlemskap:

Det här medlemskapet är ett löpande betalmedlemskap, och efter de tre månaderna dras en medlemsavgift till aktuellt pris för ett 3-månaders PlayStation®Plus-medlemskap från din plånbok var tredje månad.

·         Löpande medlemsavgift: 235 kr, såvida inget annat meddelas per e-post till den adress som är kopplad till ditt konto.

·         Faktureringsintervall: var 3:e månad.

·         Medlemskapets längd: tills vidare tills det sägs upp.

Du kan säga upp medlemskapet när som helst, och medlemskapet upphör då i slutet av det pågående kvartalet. Inga ytterligare medlemsavgifter dras från och med då, men du får ingen återbetalning av avgifter som redan har betalats.

Instruktioner om hur du säger upp medlemskapet finns på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

När du klickar på [Beställ och betala] aktiveras alternativet Automatisk överföring i dina kontoinställningar. Det innebär att om du inte har tillräckligt med pengar i plånboken när medlemskapet förnyas så debiteras istället beloppet via den betalningsmetod som är registrerad för ditt konto (om någon sådan finns), såvida du inte stänger av automatisk överföring. Du kan stänga av Automatisk överföring genom att gå till [Kontoinställningar] > [Plånbok] > [Plånbokens inställningar].

7.             Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

8.             Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

9.             Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

10.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

11.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att tillhandahålla Erbjudandet.

12.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

13.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan varje Deltagare och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.