TJÄNSTEVILLKOR FÖR PLAYSTATION STARS

PlayStation Stars är tillgängligt för dig som fyllt 18 år, bor i ett behörigt land och har ett konto för PlayStation Network.

 

SOM KONSUMENT KAN DU HA RÄTTIGHETER ENLIGT GÄLLANDE LOKALA LAGAR SOM INTE KAN UTESLUTAS, BEGRÄNSAS ELLER ÄNDRAS. DE RÄTTIGHETERNA HAR FÖRETRÄDE FRAMFÖR ALLT I DESSA VILLKOR.

 

INNAN DU ANVÄNDER PLAYSTATION STARS:

Läs igenom de här tjänstevillkoren för PlayStation Stars (”PlayStation Stars-villkoren”) samt PlayStation Networks tjänstevillkor och användaravtal. Se: https://www.playstation.com/legal/psn-terms-of-service/ (”PSN:s TVoAA”). De här PlayStation Stars-villkoren kompletterar PSN:s TVoAA. Med andra ord utgår vi ifrån PlayStation Stars-villkoren och PSN:s TVoAA i vår relation till dig och ditt PlayStation Stars-medlemskap.  När vi hänvisar till ”villkoren” i det här dokumentet syftar vi både på de här PlayStation Stars-villkoren och PSN:s TVoAA. 

 

1.     När gäller PlayStation Stars-villkoren?

1.1. Villkoren gäller alla som äger ett vuxenkonto för PSN och skaffar PlayStation Stars (”PlayStation Stars”). Villkoren gäller utöver PlayStations tjänstevillkor och användaravtal (”PSN:s TVoAA”), som gäller för ditt konto för PSN. Det är PlayStation Stars-villkoren som gäller vid eventuell inkonsekvens om PlayStation Stars-villkoren och PSN:s TVoAA skulle motsäga varandra.

 

2.     Vilka är vi?

2.1. Vi är Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, företagsnummer 06020283 (”SIENE”). SIENE är registrerat i England och Wales.

 

3.     Vem kan skaffa PlayStation Stars?

3.1. För att kunna anmäla dig måste du vara minst 18 år, ha ett vuxenkonto för PSN och bo i ett land eller en region där PlayStation Stars är tillgängligt.

3.2. För att ansöka om att gå med i PlayStation Stars måste du samtycka till de här PlayStation Stars-villkoren, antingen på PlayStations webbplats eller på mobil via PlayStation-appen.  Du kan komma att sättas på en väntelista. Du får ett meddelande när du antagits till PlayStation Stars och blir medlem.

3.3. PlayStation Stars är ämnat för personligt konsumentbruk och får inte användas i affärsmässiga eller kommersiella syften. Endast ett PlayStation Stars-konto per person tillåts.

3.4.  Ditt PlayStation Stars-medlemskap samt eventuella poäng, samlarobjekt och andra förmåner du samlar in eller använder via PlayStation Stars:

3.4.1.          Får inte överföras, köpas, säljas eller på annat sätt användas i handel du bedriver.

3.4.2.          Är inte din personliga egendom.

3.4.3.          Får inte bytas in eller lösas in mot pengar eller penningvärde.

3.4.4.          Har inget verkligt värde.

3.4.5.          Poängen är inte PlayStation-presentkort och ges bara i belöning på kampanjbasis.

3.5. Du kan avsluta PlayStation Stars-medlemskapet när som helst. Se avsnitt 12 nedan för mer information om hur man gör det.

 

4.      Definierade ord och fraser.

 

Definierade ord som används i de här PlayStation Stars-villkoren men inte står listade här betyder samma sak i PSN:s TVoAA.

 

Andra förmåner” syftar på specialförmåner eller belöningar som inte är samlarobjekt eller poäng men också går att få via PlayStation Stars.

 

Samlarobjekt” syftar på något som bara finns i digital form, endast går att få genom att delta i PlayStation Stars och går att komma åt via ens konto för PSN.

 

Kvalificerad kampanj” syftar på aktiviteter där man får poäng och/eller samlarobjekt, och som är exklusivt tillgängliga för medlemmar. Detta innefattar, men är inte begränsat till, aktiviteter i spelet, användning av plattformsfunktioner och vissa köpkampanjer på PlayStation Store.

 

Kvalificerade köp” syftar på poänggenererande köp på PlayStation Store av PlayStation Plus-abonnenter som använder sin PSN-plånbok eller andra betalningsmetoder på sin PS5, PS4, PS3 eller PS Vita, men gäller inte påfyllning av pengar i PSN-plånboken via PlayStation Store eller köp som inte görs på PlayStation Store. Detta inkluderar följande: köp på https://direct.playstation.com, https://gear.playstation.com/ eller liknande webbadresser samt köp av fysiska skivor, konsoler, tillbehör, PlayStation-presentkort eller andra fysiska produkter.

 

Medlem” eller ”medlemskap” syftar på någon som har ett konto för PSN och har godkänt PlayStation Stars-villkoren, ansökt om att bli PlayStation Stars-medlem och antagits.

 

PlayStation-presentkort” syftar på förbetalda kort som låter dig som har ett konto för PSN lösa in PlayStation-innehåll eller fylla på PSN-plånboken på det sätt som beskrivs här: https://www.playstation.com/playstation-gift-cards/.

PlayStation Plus” syftar på den betalda abonnemangstjänst som finns tillgänglig för dig som har ett konto för PSN. Mer information om PlayStation Plus hittar du på https://www.playstation.com/ps-plus/.

 

PlayStations webbplats” syftar på https://www.playstation.com.

 

Poäng” syftar på poäng som ges till medlemmar när de fullföljer kvalificerade kampanjer och/eller gör kvalificerade köp. Det innefattar även poäng som tillhandahålls av PlayStation Stars på annat sätt.

 

5.     Poäng och samlarobjekt – allmänna regler

5.1. För att få poäng och samlarobjekt måste du vara inloggad på ditt konto för PSN när du deltar i och fullföljer en kvalificerad kampanj eller genomför ett kvalificerat köp. Det går inte att lägga till poäng och samlarobjekt efter det, så se till att vara inloggad på rätt konto innan du startar kampanjen eller genomför köpet. 

5.2. Du kan inte hämta poäng från kvalificerade köp du gjorde innan du gick med i PlayStation Stars, och inte heller från kvalificerade kampanjer och köp som fullföljts med ett konto för PSN som inte är kopplat till ditt medlemskap.

5.3. Poäng har inget pengamässigt inlösenvärde och kan inte växlas mot pengar.

5.4. Du får poäng till ditt PlayStation Stars-konto efter att du fullföljt den kvalificerade kampanjen eller genomfört det kvalificerade köpet.

5.5. På PS3-konsolen och PS Vita har PlayStation Stars i nuläget bara stöd kvalificerade köp, inga andra aktiviteter.

 

6.      Kvalificerade kampanjer

6.1. Du kan få poäng och samlarobjekt genom att delta i vissa kampanjer för medlemmar.  Se respektive kampanjs information för att få reda på hur många poäng och vilket samlarobjekt man kan få.

6.2.                  Du får bara poäng och samlarobjekt om du fullföljer den kvalificerade kampanjen helt och hållet inom utsatt tid. Du får inget av ovanstående om du bara fullföljer den till en viss del. Alla medlemmar som fullföljer kampanjen inom den bestämda tidsramen får poängen eller samlarobjektet.

6.3. Vilka kvalificerade kampanjer som är tillgängliga beror på medlem och marknad, och vissa kräver ett köp för att fullföljas.

6.4. Det kan då och då finnas fler eller alternativa möjligheter att få poäng och samlarobjekt, och de erbjudandena kan vara tidsbegränsade.

 

7.      Kvalificerade köp (gäller endast PlayStation Plus-abonnenter)

7.1. Medlemmar som även är PlayStation Plus-abonnenter kan få poäng från kvalificerade köp om köpen sker med någon av PlayStation Stores godkända betalningsmetoder, däribland betalning med PSN-plånboken. Man får inte poäng från kvalificerade köp som görs med produktkoder (eller kuponger) som löser in kostnadsfria eller rabatterade spel.

7.2. Det går att få poäng från kvalificerade köp som omfattas av en PlayStation Plus-rabatt eller annan rea, kampanj eller rabatt. Poängen ges utifrån transaktionens nettovärde, efter att rabatten tillämpats.

 

8.     Vad händer om man avbryter eller får pengarna tillbaka för ett kvalificerat köp?

8.1. Om du eller vi avbryter ett köp som du har fått poäng för drar vi av poängen från ditt konto när vi behandlar avbrytningsbegäran och (i tillämpliga fall) ger dig pengarna tillbaka.

 

9.     Hur gör man för att komma åt sina poäng och se sina samlarobjekt?

9.1. Du ser ditt aktuella poängsaldo och dina samlarobjekt i profilen om du är inloggad på ditt konto för PSN på PS-appen på mobil.

 

10.   Har poängen något utgångsdatum?

10.1.                Poängen du fått slutar gälla i slutet av månaden plus 24 månader från det datum de dyker upp på PlayStation Stars-kontosaldot.

 

11.   Hur löser man in poängen?

11.1.                Poängen kan lösas in mot föremål i din personliga belöningskatalog, som förändras till och från och kan innehålla digitala spel, tillägg, virtuell spelvaluta, PlayStation-exklusiva samlarobjekt och pengar till PSN-plånboken.

11.2.                Poängen kan inte användas för att köpa fysiska skivor, konsoler, tillbehör eller andra fysiska produkter.

11.3.                Vissa belöningar kanske bara finns i begränsat antal eller under en begränsad tid. I sådana fall är det först till kvarn som gäller.

11.4.                När du har löst in en belöning för poäng har du i vissa länder och/eller regioner ett tag på dig att ångra dig, avbryta ditt köp och få pengarna tillbaka. Om du däremot samtycker till att omedelbart få tillgång till det digitala materialet (t.ex. ett samlarobjekt) eller den digitala tjänsten kan vi tillhandahålla materialet eller tjänsten omedelbart. I sådana fall begränsas din rätt att avbryta beställningen, förutsatt att vi förklarar för dig hur det påverkar din ångerrätt. Eftersom de flesta av våra kunder vill använda sina köp direkt har vi utformat våra köpprocesser för att få ditt medgivande till att omedelbart leverera digitalt material och digitala tjänster, och vi ger dig tydlig information om hur det påverkar din ångerrätt. Såvida inte ditt köp är felaktigt eller du har andra rättigheter att avbryta din beställning enligt gällande lokala lagar kan du inte ångra dig och avbryta köpet så fort du börjar ladda ner innehållet eller fyller på din PSN-plånbok. 

 

12.  Säga upp medlemskapet

12.1.                Du kan gå ur PlayStation Stars när som helst genom att säga upp medlemskapet eller avsluta ditt konto för PSN. Mer information finns på: https://www.playstation.com/support/account/close-account-for-psn/.

12.2.                Om du går ur PlayStation Stars förlorar du åtkomst till både medlemskapet och förmånerna kopplade till det (som poäng och andra förmåner).  Om du går med i PlayStation Stars vid ett senare tillfälle kan du återställa din poängbalans om poängen inte har gått ut i enlighet med avsnitt 10 ovan.

 

13.  Vad händer om du bryter mot villkoren?

13.1.                Om du bryter mot villkoren kan vi vidta olika åtgärder i enlighet med avsnitt 25 i PSN:s TVoAA, däribland att tillfälligt eller permanent stänga av ditt konto för PSN så att du inte längre har åtkomst till PlayStation Stars-medlemskapet. Om vi stänger av ditt konto för PSN kan du inte få samlarobjekt eller poäng, använda poäng och/eller nyttja andra förmåner under avstängningstiden. Om vi stänger av ditt konto för PSN permanent till följd brott mot villkoren slutar du vara medlem och förlorar alla poäng, samlarobjekt och andra förmåner du har.

 

14.   Ändrar vi någonsin dessa villkor?

14.1.                Ja, ibland gör vi ändringar i villkoren i enlighet med PSN:s TVoAA.

 

15.  Hur upprätthålls PlayStation Stars-villkoren?

15.1.                Om du är konsument:

15.1.1.       PlayStation Stars-villkoren, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som uppstår i samband med dem regleras av och fastställs i enlighet med lagarna i England och Wales, men du har ytterligare skydd av de tvingande lagarna i landet där du bor. De tvingande lagarna i landet där du bor har företräde framför lagarna i England och Wales.

15.1.2.       Vi kan genomdriva PlayStation Stars-villkoren i en domstol i det land där du bor.

15.1.3.       Du kan verkställa PlayStation Stars-villkoren i en domstol i landet där du bor eller där vårt företag är registrerat.

15.2.                Om du inte är konsument:

15.2.1.       PlayStation Stars-villkoren, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som uppstår i samband med dem regleras av och fastställs enligt lagarna i England och Wales.

15.2.2.       Domstolarna i England och Wales har exklusiv domsrätt.

 

16.  Integritet och datasekretess

16.1.                För information om när vi samlar in uppgifter om dig, inklusive personuppgifter (”PU”), vad vi samlar in, varför vi samlar in dem, hur vi använder dem, vilka vi delar dem med, var de behandlas, hur vi hanterar dem samt dina valmöjligheter och juridiska rättigheter som är förknippade med dessa uppgifter, läs vår sekretesspolicy på: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

 

17.  KONTAKTUPPGIFTER

17.1.                Om du vill ha mer information eller har frågor om ditt konto för PSN kontaktar du oss via vår webbplats: https://www.playstation.com/support/.