PlayStation.com

Juridisk information

 
 

PlayStation®Plus-kampanj på 4 månader till priset av 3

regler och villkor 
Flera länder – april 2016

 

”Slutdatum”

2016-05-06 kl. 00:59 (svensk tid).

”Giltiga butiker”

PlayStation® Vita-systemets butik, PlayStation®3-systemets butik, PlayStation®4-systemets butik och PlayStation®Store, med undantag för alla andra PlayStation®-systems butiker samt köp i spel.

”Startdatum”

2016-04-21 kl. 01:01 (svensk tid).

”Deltagarländer”

Australien, Belgien, Danmark, Finland, Förenade Arabemiraten, Grekland, Indien, Irland, Italien, Kuwait, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Qatar, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland eller Österrike

”Steg”

Inga.

”Kampanjvara”

Kupongkoden kan användas till att köpa en 4-månaders PlayStation®Plus-prenumeration från Giltiga butiker till priset av en 3-månadersprenumeration.  Prenumerationen förnyas automatiskt i slutet av prenumerationsperioden med en ny 3-månadersperiod till aktuellt pris på PlayStation®Store.

”Kupongkodens sista giltighetsdatum”

2016-05-06 kl. 00:59 (svensk tid).

 

1.             Det här erbjudandet från PlayStation®Plus (”Erbjudandet”) gäller för boende i Deltagarländerna som är 18 år eller äldre och som är innehavare av ett huvudkonto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network (“PSN”)) (”Berättigade personer”).

 

2.             Erbjudandet gäller från Startdatumet till Slutdatumet.  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Kampanjperioden”.

 

3.             För att kunna utnyttja Erbjudandet måste du som är Berättigad person:

a. ha ett SEN-huvudkonto registrerat i ett av Deltagarländerna och ha godkänt att ta emot marknadsföringsmeddelanden 

b. få ett e-postmeddelande från Arrangören till den adress som är länkad till ditt PSN-ID, med en inbjudan att utnyttja erbjudandet och

c. genomföra Stegen under Kampanjperioden.

 

4.             För att undvika eventuella oklarheter kommer Steg som genomförs före eller efter Kampanjperioden inte att ingå i Erbjudandet.

 

5.             Berättigade personer som har genomfört Stegen i enlighet med villkor 3 ovan får en kupongkod (”Kupongkoden”) för Kampanjvaran, som gäller fram till Kupongkodens Sista giltighetsdatum.

 

6.             Anvisningar för hur du löser in Kupongkoden finns i e-postmeddelandet.

 

7.             En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

 

8.             Rabattkoder omfattas av regler och villkor för användning:http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.

 

9.             Kupongkoder får inte överlåtas eller säljas vidare.  Kupongkoder har ett sista giltighetsdatum som meddelas när Kupongkoden skickas.  Det går inte att få pengar istället för en Kupongkod.  Kupongkoderna ersätts inte om de förloras, skadas, stjäls eller skickas till en ogiltig e-postadress som angetts av den Berättigade personen.

 

10.          PlayStation®Plus-prenumerationer är bara tillgängliga för SEN-kontoinnehavare med tillgång till PlayStation®Store och en Internetanslutning med hög kapacitet.  PSN, PS Store och PS Plus omfattas av användarvillkor samt lands- och språkbegränsningar. Material och tjänster på PS Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder. Användarna måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel – eu.playstation.com/gameservers.  Kredit- eller betalkortsuppgifter krävs.  PS Plus-prenumerationen förnyas automatiskt i slutet av prenumerationsperioden till aktuellt pris på PS Store.  Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkor) för PSN på eu.playstation.com/legal.

 

11.          Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

 

12.          Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

 

13.          Arrangören har inget ansvar för om Berättigade personer inte kan skapa eller logga in på sitt SEN-konto, eller inte kan få åtkomst till eller lösa in sin Kupongkod, på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara. 

 

14.          Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

 

15.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

16.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att skicka ut en Kupongkod.

 

17.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

18.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan varje deltagare och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.