PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes
 
 

Hereprova På Playstation®Plus I 30 Dagar

Skapa ett Sony Entertainment Network-konto genom att välja "PlayStation®Network" på ditt PlayStation®- eller PlayStation®Vita-system.

Besök PlayStation®Store på ditt PS3TM- eller PS Vita-system.

Välj ikonen "Lös in koder" på PlayStation®Stores startsida.

Logga in på ditt Sony Entertainment Network-konto om så behövs.

Ange den 12 tecken långa kampanjkoden och välj Fortsätt.

Följ instruktionerna på skärmen för att lösa in koden.

OBS: Kampanjkoder är skiftlägeskänsliga och måste matas in exakt som de står.

KAMPANJKOD:

Senaste inlösningsdatum: 31/12/2013.

Observera: Ett kredit-/betalkort behövs för att lösa in koden. Kortet kommer inte att debiteras under prova på-tiden. Efter prova på-tiden kommer ditt abonnemang automatiskt att förlängas som ett 90 dagars medlemskap, vilket du debiteras för. Du kan avsluta ditt 30 dagars provabonnemang när du vill.

VILLKOR FÖR KAMPANJKODER:

1. Du kan bara lösa in en 30 dagars provperiod. Nuvarande eller tidigare Plus medlemmar är inte berättigade att lösa in en 30 dagars provkod
 

2. Kampanjkoden för PlayStation®Network (PSN) utfärdas och löses in av Sony Network Entertainment Europe Limited på 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (organisationsnummer 6020283) ("vi", "oss", "vår"). När vi använder oss av "du" eller "din" menar vi mottagaren av PSN-kampanjkoden.

3. För att lösa in en Kampanjkod behöver du (i) det angivna Sony-systemet; (ii) ett Sony Entertainment Network-konto; och (iii) internetanslutning. Du ansvarar själv för alla avgifter för internetanslutning.

4. Om du vill öppna ett Sony Entertainment Network-konto måste du vara minst 7 år gammal och godkänna villkoren och sekretesspolicyn för PSN som du hittar på www.sonyentertainmentnetwork.com/legal. Om du är under 18 måste en förälder eller målsman först registrera ett Sony Entertainment Network-huvudkonto och därefter skapa ett underkonto till dig.

5. Om inget annat anges kan PSN-kampanjkoder endast lösas in en gång av dig. Kampanjkoder kan inte lösas in mot kontanter eller krediter och kan inte heller bytas ut, överföras, säljas vidare eller återlämnas mot återbetalning (förutom om så krävs enligt gällande lagstiftning). Om du har frågor angående hur du kan använda PSN-kampanjkoder kan du besöka vår kundtjänst på www.sonyentertainmentnetwork.com/support.

6. Kampanjkoder måste användas innan eventuellt angivet utgångsdatum. Du meddelas om utgångsdatumet och ytterligare begränsningar tillsammans med PSN-kampanjkoden.

7. PSN-kampanjkoder ersätts inte om de förloras, skadas, stjäls eller på annat sätt används utan ägarens tillåtelse.

8. En del av det innehåll som omfattas av PSN-kampanjkoder kan ha specifika ytterligare begränsningar, som åldersgränser och användarrättigheter. Det kan hända att barn inte får tillgång till innehåll med åldersgräns högre än deras ålder.

9. En PSN-kampanjkod kan endast lösas in i de länder där PlayStation®Store är tillgänglig. Ytterligare områdesbegränsningar kan gälla.

10. Om en PSN-kampanjkod är felaktig är din enda kompensation, och vår enda skyldighet, att en sådan PSN-kampanjkod ersätts med en ny. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning gör vi och våra licensinnehavare, dotterbolag och licensgivare inga andra utfästelser, varken uttalade eller underförstådda, när det gäller PSN-kampanjkoder, inklusive men inte begränsat till eventuella uttalade eller underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett bestämt syfte, och utesluter all annan skyldighet gentemot dig till följd av din användning av PSN-kampanjkoden. Du kan ha andra lagstadgade rättigheter som konsument, vilka inte påverkas av de här reglerna och villkoren.

11. Vi kan förmedla det här avtalet till andra medlemmar inom Sony-koncernen utan ditt samtycke såvida ett sådant förmedlande inte påverkar dina rättigheter negativt enligt de här reglerna och villkoren.

12. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska de här reglerna och villkoren tolkas i enlighet med England och Wales lagstiftning. Kontraktet mellan dig och oss ska anses vara upprättat och verkställt i England.

13. I de fall där PSN-kampanjkoder används i kampanjsyfte ska eventuella klagomål på kampanjerna riktas till arrangören av kampanjen och inte till oss.

14. Om du inte gör något kommer ditt abonnemang efter den 30 dagar långa prova på-tiden automatiskt att förlängas som ett 90 dagars betalt medlemskap i enlighet med Sony Interactive Entertainment Europe Ltds villkor för tjänste- och användaravtal och din SEN-plånbok kommer att debiteras 14,99 euro. Om din SEN-plånbok inte har täckning för detta kommer ditt anslutna kredit- eller betalkort automatiskt att debiteras återstående belopp för överföring till din SEN-plånbok, varifrån avgiften sedan betalas. Var vänlig besök sidan med svar på vanliga frågor på http://se.playstation.com/psn/support för information om hur abonnemanget avslutas. Du kan avsluta ditt 30 dagars provabonnemang när du vill.

"2", "PlayStation" och "À" är registrerade varumärken som tillhör Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" och "Ô" är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. Utgivet av Sony Interactive Entertainment Europe.