PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor för kampanj på PlayStation®Music – Spotify – 3-månaders abonnemang för 9 kr – maj/juni 2017

 

”Giltiga butiker”

PlayStation®Store på PlayStation®4-systemet, med undantag för alla andra PlayStation®-systems butiker och köp i spel.

”Startdatum”

2017-05-17 kl. 11:00 (svensk tid)

”Slutdatum”

2017-06-26 kl. 17:00 (svensk tid)

”Kampanjvara”

De första tre månaderna av ditt Spotify Premium-abonnemang för 9 kr. Abonnemanget är löpande på obestämd tid. I slutet av de tre månaderna förlängs abonnemanget och fortsätter tills det sägs upp. En återkommande abonnemangsavgift på aktuellt fullt pris på PlayStation®Store (vid Startdatumet: 99 kr) dras från din plånbok varje månad.

 

1.             Det här erbjudandet för PlayStation®Music Spotify (”Erbjudandet”) gäller för innehavare av konton på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network (”PSN”)) som inte har eller har haft något slags Spotify-abonnemang, inklusive kostnadsfria testperioder (”Berättigade personer”).

 

2.             Erbjudandet gäller från Startdatumet till Slutdatumet. Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Kampanjperioden”.

 

3.             Berättigade personer kan köpa en Kampanjvara i Giltiga butiker under Kampanjperioden.

 

4.             Endast ett Erbjudande per Berättigad person.

 

5.             Erbjudandet är bara tillgängligt via Giltiga butiker.

 

6.             Erbjudandet gäller bara i Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike, där Spotify finns på PS Music.

 

7.             En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

 

8.             Abonnemang på Spotify på PlayStation®Music är bara tillgängliga för SEN-kontoinnehavare med tillgång till PlayStation®Store och en Internetanslutning med hög kapacitet. PSN, PS Store och Spotify på PS Music omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Användare måste vara minst 7 år gamla, och användare under 18 år måste ha målsmans tillstånd. En registrerad betalningsmetod (t.ex. kreditkort) måste finnas.  Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkoren) för PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

 

9.             Det här abonnemanget är ett löpande betalabonnemang, och efter de första tre månaderna dras en återkommande abonnemangsavgift på 99 kr från din plånbok varje månad.

 

Löpande abonnemangsavgift: 9 kr för de första 3 månaderna, sedan 99 kr per månad såvida inget annat meddelas till den e-postadress som finns registrerad för ditt konto.

 

Faktureringsintervall: en gång för de första 3 månaderna, därefter månatligen.

 

Abonnemangslängd: tills vidare tills det sägs upp.

 

Du kan säga upp abonnemanget när som helst, och abonnemanget upphör då i slutet av den pågående perioden. Inga fler abonnemangsavgifter dras från och med då, men du får ingen återbetalning av avgifter som redan betalats.

 

Instruktioner om hur du säger upp abonnemanget finns på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

När du köper abonnemanget aktiverar vi alternativet för automatisk överföring i dina kontoinställningar. Det innebär att om du inte har tillräckligt med pengar i plånboken för abonnemangsavgiften så dras istället beloppet via den betalningsmetod som är registrerad för ditt konto (om det finns en sådan), såvida du inte stänger av automatisk överföring. Du kan stänga av Automatisk överföring genom att gå till [Kontoinställningar] > [Plånbok] > [Plånbokens inställningar].

 

10.          Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

 

11.          Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

 

12.          Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

 

13.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

14.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att tillhandahålla Erbjudandet.

 

15.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

16.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan varje Deltagare och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.