PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor – särskilda regler för tävlingen ”PlayStation® F.C. UEFA Champions League®-finalen i Cardiff 2017”

 

1.            Tävlingen ”PlayStation® F.C. UEFA Champions League®-finalen i Cardiff 2017” (”Tävlingen”) är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland eller Österrike (”Deltagarländerna”) med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen (”Deltagare). Villkoren (enligt definition nedan) gäller Deltagare som är bosatta i Belgien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland eller Österrike.

 

2.             Tävlingen öppnas för bidrag 2017-03-13 kl. 10.00 (svensk tid) ("Startdatumet") och avslutas 2017-05-05 kl. 00.59 (svensk tid) ("Slutdatumet"). Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Tävlingsperioden.

 

3.             Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”) och de Allmänna reglerna (klicka här).

 

4.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden:

a)     Gå till webbplatsen för PlayStation®-tävlingar på eu.playstation.com/psn/competitions.

b)    Klicka på länken till tävlingen ”[Vinn biljetter till finalen i UEFA Champions League i Cardiff 2017]”.

c)     Skriv in din e-postadress i det angivna fältet.

d)    Klicka på ”Starta” för att starta tävlingen.

e)     Undersök bilden av fotbollsspelet i [Pro Evolution Soccer™] där fotbollen tagits bort.

f)     Följ instruktionerna och välj ut den plats du bedömer vara rätt plats för den borttagna fotbollen.

g)    Skriv ett svar på utslagsfrågan (”Utslagsfrågan”).

h)     Ange den unika CAPTCHA-koden som visas på sidan och klicka på ”Skicka in”. and

i)      Skriv in informationen i de angivna fälten och klicka på "Skicka in".

 

5.            Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan).

 

6.             Deltagarna måste efterleva de Allmänna reglerna, och särskilt avsnitten 6 och 7. Dessutom får bidragen inte innehålla:

a)     pornografiska, sexuellt explicita bilder eller nakenbilder,

b)    kränkande, stötande eller hatiskt bildinnehåll eller språk,

c)     innehåll som kan uppfattas som trakasserier eller nedsättande innehåll,

d)    innehåll som inkräktar på ditt eller andras privatliv eller äventyrar din eller andras säkerhet,

e)     innehåll som är könsdiskriminerande eller nedsättande gentemot viss sexuell läggning, visst handikapp eller mot religiös, etnisk eller nationell tillhörighet,

f)     våldsamt eller farligt beteende, eller

g)    skräppost, reklam eller annan kommersiell aktivitet.

 

7.             Varje Deltagare samtycker till att ge Arrangören en icke-exklusiv och royaltyfri licens att använda bidragen i reklamsyften och i alla syften i relation till Tävlingen, via alla media inklusive eventuella onlineplattformar under Arrangörens kontroll.

 

8.             Alla bidrag måste helt och hållet vara originalarbeten, så att inget brott begås mot tredje parts upphovsrätt. Arrangören tar inget ansvar för om Deltagare bryter mot dessa Villkor, och varje Deltagare godkänner att helt friskriva Arrangören från alla typer av fordringar från tredje part till följd av brott mot dessa Villkor.

 

9.             Det kommer att utses en (1) vinnare (”Vinnaren”) och fem (5) andrapristagare (benämns var och en ”Andrapristagare”): Vinnaren och Andrapristagarna utses enligt följande:

a) Vinnaren är den Deltagare som har valt rätt plats för fotbollen. Om resultatet blir oavgjort koras Vinnaren till den Deltagare som har valt rätt plats för fotbollen och har svarat rätt på Utslagsfrågan.

b) Om det inte går att utse Vinnaren med Utslagsfrågan för att inga Deltagare har svarat helt rätt på den, blir Vinnaren den Deltagare vars svar på Utslagsfrågan ligger närmast det rätta svaret.

c) Om resultatet återigen blir oavgjort ska dessa Deltagare svara på ännu en utslagsfråga för att fastställa Vinnaren, i enlighet med rankningsmekanismen som angetts i a) och b) ovan. Om resultatet blir lika igen kommer processen att upprepas tills en (1) Vinnare har utsetts. 

d) Andrapristagarna blir de Deltagare som har de [fem] (5) högsta Poängen efter Vinnaren, och utses enligt processen som anges under a), b) och c) ovan.

 

10.          Arrangören meddelar Vinnaren och Andrapristagarna per e-post till den e-postadress som angavs i anmälan, inom en (1) vecka från Slutdatumet.

 

11.          För att göra anspråk på Priset (vilket definieras nedan) måste Vinnaren och Andrapristagarna svara på Arrangörens e-postmeddelande inom tre (3) veckor från datumet för Arrangörens e-postmeddelande och ange sitt fullständiga namn, sin postadress och sitt födelsedatum. Den postadress som uppges måste överensstämma med den postadress som lämnades i tävlingsanmälan, annars kan Vinnaren/Andrapristagaren diskvalificeras.

 

12.          Vinnaren får följande ”Förstapris”:

a)      Två (2) biljetter (en (1) biljett till Vinnaren och en (1) till Gästen) till UEFA Champions League®-finalen som arrangeras på fotbollsarenan Principality Football Stadium i Cardiff i Wales 2017-06-03 (”Evenemanget”).

b)      Tur- och returbiljetter med flyg i ekonomiklass för Vinnaren och Gästen från Vinnarens hemland till en flygplats i Storbritannien, med utresa 2017-06-02 och hemresa 2017-06-04 (flygen är eventuellt inte direktflyg). Observera att om Vinnaren är från Storbritannien tillhandahåller vi tågbiljetter från Vinnarens hemstad till en tågstation nära Hotellet (enligt definition nedan).

c)      Två (2) övernattningar i dubbel- eller tvåbäddsrum på ett hotell i Cardiff med minst tre (3) stjärnor (”Hotellet”).

d)      Transport tur och retur mellan flygplatsen/tågstationen och Hotellet på aktuellt ut- respektive hemresedatum.

e)      Transport tur och retur mellan Hotellet och Evenemanget 2017-06-03.

f)       300 GBP (eller motsvarande summa i Vinnarens lokala valuta, fastställt dagen som pengarna skickas till Vinnaren) i fickpengar för måltider, dryck, dricks och transport (utöver den som uttryckligen inkluderats ovan) under resans gång (”Fickpengar”).

g)      Ett (1) PlayStation®4 Pro-system på (1 TB).

h)      Ett (1) PlayStation®VR-headset.

i)        En (1) PlayStation®Camera.

j)        En (1) officiell PlayStation® F.C -tröja. and

k)      Ett (1) 12-månaders PlayStation®Plus-medlemskap i form av en kupongkod som måste lösas in senast 2017-06-12 på PlayStation®Store.

 

13.          Det slutliga värdet på Förstapriset varierar beroende på resa och boende som tillhandahålls, men det ungefärliga värdet på Priset (exklusive moms och flygpriser) är:

a)     1 500 GBP och

b)    EUR 2 150/AUD 3 200/CZK 57 600/DKK 16 000/NZD 3 600/NOK 20 000/PLN 9 000/RUB 155 000/SEK 20 000/CHF 2 300/HUF 658 400

 

Flygpriset varierar beroende på flera faktorer, bland annat utreselandet och bokningsdatumet, och ingår inte i ovanstående värdebelopp för Förstapriset.

 

14.          Vinnaren kommer att kontaktas av ett tredjepartsombud (”Ombudet”) inom en (1) vecka efter datumet som Vinnaren bekräftade sina uppgifter till Arrangören, för att arrangera resan och annan logistik för priset. Ombudet kan samråda med Vinnaren för att diskutera lämpliga resplaner (exempelvis önskade flygplatser och flygtider), men alla flyg-, hotell- och transportarrangemang sker efter Ombudets eller Arrangörens eget gottfinnande.

 

15.          Vinnaren och Gästen måste skicka in ett ifyllt informations- och prisgodkännandeformulär och kopior på sina pass till Ombudet så att Ombudet kan organisera resan. Vinnaren ska, på Ombudets begäran, tillhandahålla ytterligare personuppgifter (för sig själv och Gästen) som Ombudet kan tänkas behöva.

 

16.          Vinnaren ansvarar för alla resor och andra relaterade utgifter som inte ingår i Förstapriset, inklusive men inte begränsat till transport till och från Vinnarens hem och flygplatsen/tågstationen, reseförsäkring samt alla måltider och förfriskningar utöver Fickpengarna.

 

17.          Vinnaren måste tillhandahålla giltiga kredit- eller bankkortsuppgifter till Hotellet vid incheckningen som säkerhetsdeposition.

 

18.          Vinnaren och Gästen måste ha giltiga pass med ett utgångsdatum minst sex (6) månader efter hemresedatumet.

 

19.          Visum är Vinnarens och Gästens ansvar. Vinnaren och Gästen kan bli tvungna att besöka relevant webbplats och fylla i den obligatoriska informationen för att ansöka om tillstånd för inresa i Storbritannien. Vinnaren och Gästen kan nekas inresa i Storbritannien om de saknar giltigt visum (om visum krävs).

 

20.          Vinnaren och Gästen måste ta med sig varsin officiell identitetshandling, som ett pass, ett körkort eller en legitimation, för att få tillträde till Evenemanget.

 

21.          Varje andrapristagare får:

a)     ett (1) PlayStation®4 Pro-system på (1 TB)

b)    en (1) officiell PlayStation® F.C -tröja

c)     ett (1) 12-månaders PlayStation®Plus-medlemskap i form av en kupongkod som måste lösas in senast 2017-06-12 på PlayStation®Store och

d)    ett (1) Pro Evolution Soccer 2017-spel på PlayStation®4-skiva

till ett ungefärligt totalvärde av EUR 545/AUD 815/CZK 14 820/DKK 4080/NZD 900/NOK 4870/PLN 2270/RUB 34 345/SEK 5120/CHF 573/GBP 389/HUF 167 382 (”Andrapriset”).

 

22.          Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka följande:

a)     Förstapriset till Vinnaren via rekommenderat brev och

b)    Andrapriset som rekommenderat brev till Andrapristagarna inom två (2) veckor från det att Vinnarens eller Andrapristagarens uppgifter tagits emot.

 

23.          I de här Villkoren avser ”Pris” Förstapriset och/eller ett Andrapris, beroende på sammanhanget.

 

24.          Kupongkoder omfattas av regler och villkor för användning. Klicka här om du vill ha mer information. Kupongkoder får inte överlåtas eller säljas vidare. Kupongkoder har ett sista giltighetsdatum som meddelas när kupongkoden skickas.

 

25.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas. Det går inte att få priset i pengar istället. Arrangören förbehåller sig dock rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde.

 

26.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

 

27.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

28.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

29.          Om ett Pris befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats. Det här påverkar inte Vinnarens eller Andrapristagarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

 

30.          PlayStation®Plus-prenumerationer är bara tillgängliga för SEN-kontoinnehavare med tillgång till PlayStation®Store och en Internetanslutning med hög kapacitet. PSN, PS Store och PS Plus omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Utbudet av material och tjänster på PS Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder. Användarna måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel – eu.playstation.com/gameservers. PS Plus-prenumerationen förnyas automatiskt i slutet av prenumerationsperioden till aktuellt pris på PS Store. Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkoren) för PSN på eu.playstation.com/legal.

 

31.          Vinnaren och Andrapristagarna samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar.

 

32.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om en Deltagare inte följer något av villkoren i punkt 4, 5, 6, 7, 9 eller 13, eller använder flera konton till att lämna in bidrag, utesluts Deltagaren från Tävlingen och tävlingsbidraget ogiltigförklaras.

 

33.          Vinnaren och Andrapristagaren kan behöva skatta för sitt Pris i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. De tävlande ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

 

34.          Arrangören kan, efter eget beslut, publicera Vinnarens och Andrapristagarnas namn på sina webbplatser. Namnen på Vinnaren och Andrapristagarna görs tillgängliga vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”PlayStation® F.C. UEFA Champions League® Final Cardiff 2017 Competition” till följande adress: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

 

35.          Allmänna regler gäller för Tävlingen. Klicka här  om du vill visa de Allmänna reglerna.

 

36.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

37.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.