PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

PLAYSTATION® PLAYER CELEBRATION – OFFICIELLA REGLER

DU BEHÖVER INTE KÖPA NÅGOT FÖR ATT DELTA, VINNA ELLER HÄMTA UT ETT PRIS. ETT KÖP ELLER EN BETALNING ÖKAR INTE DINA CHANSER ATT VINNA.

 

1.     PlayStation® Player Celebration (”kampanjen”) sponsras av Sony Interactive Entertainment Europe Limited (”sponsor”), 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom och administreras av Prize Logic, LLC (”administratör”) 25200 Telegraph Road, Suite 405, Southfield, MI 48033.

2.     KAMPANJPERIOD: Kampanjen börjar den 18 februari 2020 kl. 14.00 svensk tid och avslutas den 17 mars 2020 kl. 08.59 svensk tid (”total kampanjperiod”). Del ett av kampanjen (definieras nedan) äger rum mellan den 18 februari 2020 kl. 14.00 svensk tid och den 15 mars 2020 kl. 08.59 svensk tid. Del två av kampanjen (definieras nedan) äger rum den 17 mars 2020 under den tid som anges i avsnitt 7 nedan. Sponsorns dator visar den officiella tiden för kampanjen.

3.     BEHÖRIGHET ATT DELTA: Den här kampanjen är endast öppen för dig som: (i) är officiellt bosatt i Sverige (något av ”Deltagarländerna/-regionerna”), (ii) är minst arton (18) år gammal och har uppnått myndig ålder i det land/den region du är medborgare i vid tidpunkten för anmälan, (iii) äger eller har tillgång till en PlayStation®4 den 18 februari 2020, (iv) har ett konto for PlayStationTMNetwork (”PSN”) (”PSN-konto”), (v) har en aktiv internetanslutning med hög hastighet och är inloggad på PSN när du spelar. Varje sådan person är en ”deltagare”.

Anställda hos sponsorn, administratören och vart och ett av deras respektive moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, reklam- och reklambyråer (tillsammans kallade ”kampanjföretag”) och deras närmaste familjemedlemmar (t.ex. make/maka, förälder, barn, syskon och deras respektive makar och deras släktingar, oavsett var de bor) och personer som bor i samma hushåll, oavsett om de är släkt eller inte, är inte berättigade att delta eller vinna. Gäller inte där det är förbjudet eller begränsat enligt lag.

Genom att delta i den här kampanjen har du givit ditt fullständiga och ovillkorliga godkännande av dessa officiella regler och av sponsorns beslut och tolkningar, vilka är slutgiltiga och bindande i alla frågor som rör kampanjen. I samband med kampanjen kan sponsorn kontakta deltagare via e-post. Arrangören använder den e-postadress som är kopplad till det PSN-ID deltagaren angav vid anmälan. Deltagare får inte ändra sina e-postadresser.

Deltagarländer/-regioner” omfattar: Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Danmark, Finland, Frankrike, Hongkong, Indonesien, Irland, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike.

4.     KAMPANJSTRUKTUR: Kampanjen består av två delar: i den första krävs lagarbete och den andra är enskild.

a.     Del ett: Varje deltagare blir en del av en mötesplats som består av deltagare från alla deltagande länder/regioner (”mötesplatsen”). Del 1 består av tre (3) etapper (var och en är en ”etapp”) som äger rum inom den totala kampanjperioden. Mötesplatsens deltagare spelar tillsammans för att uppnå två mål i varje etapp (”mötesplatsens mål”).

b.     Del två: Den 17 mars 2020 har varje deltagare från varje deltagarland/-region chansen att vinna en uppsättning ytterligare priser genom att besvara en fråga som visas på playstation.com/playercelebration vid den tid som anges i avsnitt 7 nedan.

5.     SÅ HÄR DELTAR DU

Om du vill delta måste du som deltagare logga in på ditt PSN-konto på www.playstation.com, följa länkarna till knappen för registreringformuläret för kampanjen på playstation.com/playercelebration och slutföra formuläret genom att godkänna de officiella reglerna.

När du har gått med i tävlingen blir du som alla deltagare, och förblir, en del av mötesplatsen ända tills den totala kampanjperiodens slut. Deltagare som anmäler sig mellan den 18 och den 23 februari 2020 kan delta i etapp 1, etapp 2 och etapp 3 av del ett. Deltagare som anmäler sig efter den 23 februari 2020, men före slutet av etapp 1, får endast delta i etapp 2 och etapp 3 av del ett. Deltagare som registrerar sig efter slutet av etapp 1, men före slutet av etapp 2 får endast delta i etapp 3 av del ett. Alla deltagare kan delta i del två oavsett när de anmält sig.

Anmälningsgräns: det finns en gräns på en (1) anmälan per person under kampanjperioden. Om fler än en (1) anmälan tas emot från samma person kan alla sådana anmälningar diskvalificeras enligt vad sponsorn beslutar efter eget gottfinnande. Deltagare får inte använda fler än en (1) e-postadress, ett konto eller använda flera identiteter. Om det upptäcks eller misstänks att en deltagare använder fler än en e-postadress eller flera identiteter för att delta i kampanjen, kan deltagaren, efter sponsorns eget gottfinnande, diskvalificeras och inte vara berättigad att vinna ett pris.

VIKTIGT! MEDDELANDE- OCH DATAAVGIFTER KAN TILLKOMMA OM EN DELTAGARE DELTAR I KAMPANJEN VIA SIN MOBILA ENHET. DELTAGARNA BÖR TA DEL AV SINA MOBILOPERATÖRERS PRISPLANER. ANMÄLAN VIA MOBIL KRÄVS INTE FÖR ATT DELTA I ELLER VINNA ETT PRIS I DEN HÄR KAMPANJEN.

6.     DEL ETT:

Mötesplatsens deltagare måste tillsammans uppnå mötesplatsens mål för varje etapp.

Mötesplatsens mål för varje etapp omfattar mål som avser: (i) antalet spel som spelats av mötesplatsen (”spelmålet”) och (ii) antalet trophies mötesplatsen har vunnit (”mål för trophies”). Mötesplatsens framsteg spåras på playstation.com/playercelebration.

När mötesplatsen uppfyller mötesplatsens mål för varje etapp vinner mötesplatsen priserna för den etappen (”priser för del ett”) och går vidare till nästa etapp.

 

Datum för etapper

Spelmål

Mål för trophies

Priser för del ett

Etapp 1

24 februari 2020 fram tills att mål 1 uppnås

 

125 000 spel

500 000 trophies

Ett (1) statiskt PS4-tema och en (1) PS4-avatar

 

Etapp 2

Från och med att mål 1 uppnåtts fram till att mål 2 uppnås.

 

375 000 spel

1 500 000 trophies

Fem (5) PS4-avatarer

Etapp 3

Från och med att mål 2 uppnåtts fram till att mål 3 uppnås.

 

675 000 spel

2 700 000 trophies

Ett (1) dynamiskt PS4-tema

Målkrav:

För att uppnå spelmålet kan deltagarna spela vilka spel de vill. De spel som spelas av varje deltagare i varje etapp räknas bara in i det totala antalet spel som spelas av mötesplatsen om deltagaren har spelat spelet i minst en timme under den etappen.

För målet för trophies räknas de trophies varje deltagare har vunnit under en etapp in i det totala antalet trophies som mötesplatsen har tjänat in under den etappen, med en begränsning på högst sex trophies per dag. Trophies som vunnits i spel med flerspelarkomponent räknas dubbelt in i det totala antalet trophies som mötesplatsen har vunnit i den etappen.

7.     DEL TVÅ: Den 17 mars 2020 har varje deltagare från varje deltagarland/-region chansen att vinna en uppsättning ytterligare priser genom att besvara en fråga (”frågan i del två”) som visas på playstation.com/playercelebration den 17 mars 2020 under den tid som anges i tabellen nedan. Du som deltar måste klicka på knappen ”Answer Now” (svara nu) och uppmanas sedan att logga in på ditt PSN-ID (om du inte redan är inloggad på ditt PSN-konto). När du har loggat in måste du som deltagare följa länkarna och instruktionerna för att besvara frågan i del två.

11:00:00–23:59:59 PDT

11:00:00–23:59:59 GMT

11:00:00–23:59:59 JST

Argentina, Brasilien, Chile, Kanada, Mexiko, USA

Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike

Australien, Hongkong, Indonesien, Japan, Malaysia, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand

De första två (2) deltagare i varje deltagarland/-region som svarar rätt på frågan i del två vinner (”vinnarna i del två”) (enligt vad som sponsorn anger efter eget gottfinnande). Om det skulle sluta oavgjort skickas en andra fråga till e-postadresserna för de deltagare som ligger lika för att en vinnare ska kunna utses, enligt vad sponsorn beslutar efter eget gottfinnande.

8.     FASTSTÄLLANDE AV VINNARE AV PRISERNA FÖR DEL ETT OCH ODDSEN FÖR ATT VINNA DEM

När en etapp i del ett har slutförts vinner de deltagare som deltagit i mötesplatsen innan etappen inleds priserna för del ett (”vinnare i del ett”) för den etappen enligt följande:

·        Etapp 1: ett (1) statiskt PS4-tema och en (1) PS4-avatar (”pris för etapp 1”)

·        Etapp 2: fem (5) PS4-avatarer (”pris för etapp 2”)

·        Etapp 3: ett (1) dynamiskt PS4-tema (”pris för etapp3”)

Priset för etapp 1, priset för etapp 2 och priset för etapp 3 utgör tillsammans priserna för del ett.

Vinnarna i del ett meddelas om vinsten av sponsorn via ett PlayStation Network-systemmeddelande till PS4-konsolen med kampanjkoder som vinnarna i del ett måste använda för att lösa in priset för etapp 1 och/eller priset för etapp 2 och/eller priset för etapp 3 på PlayStation Store.

Det ungefärliga återförsäljarvärdet för vart och ett av priserna för del ett är 0 USD.

A.    Totalt ungefärligt återförsäljarvärde: Totalt ungefärligt återförsäljarvärde för priserna för del ett är 0 USD. Priserna för del ett kan inte användas och har inget värde utanför PlayStation Network, och de får inte säljas, överföras eller lösas in mot riktiga pengar eller föremål med värde.

B.    Odds för att vinna: Oddsen för att vinna alla delar av priserna för del ett beror på när en deltagare anmälde sig till kampanjen och på att mötesplatsen lyckas uppfylla alla de tre målen för mötesplatsen.

9.     FASTSTÄLLANDE AV VINNARE AV PRISERNA FÖR DEL TVÅ OCH ODDSEN FÖR ATT VINNA DEM

De två vinnarna vinner ”prispaketet för del två” som innehåller följande: (i) en PlayStation-platinatrofé graverad med del två-vinnarens PSN-ID, (ii) en kampanjkupong för PlayStation Store med ett värde på 100 USD (anges i prisvinnarens lokala valuta) och (III) en kampanjkod till PlayStation Store för följande fyra (4) PlayStation-spel: The Last of Us Remastered, God of War, Horizon Zero Dawn: Complete Edition och Uncharted 4: A Thief's End. Högst två (2) priser kommer att vara tillgängliga i kampanjen.

Efter verifieringen får vinnarna av del två ett e-postmeddelande från sponsorn med kampanjkoder som de måste använda för att lösa in element (ii) och (iii) av prispaketet för del två på PlayStation Store.

Element (i) i prispaketet för del två, PlayStation-platinatrofén graverad med del två-vinnarens PSN-ID, levereras till del två-vinnarens bostadsadress.

Det ungefärliga återförsäljarvärdet för vartdera prispaketet för del två är 550 USD.

A.    Totalt ungefärligt återförsäljarvärde: Det totala ungefärliga återförsäljarvärdet för prispaketen för del två är 1 100 USD.

B.    Vinstodds: Oddsen för att vinna ett prispaket för del två beror på antalet deltagare som deltar i varje deltagarland/-region och vid vilken tid varje deltagare besvarar frågan i del två.

C.    Allmänna villkor: Det finns en gräns på ett (1) prispaket för del två per person. Under inga omständigheter delas fler än två (2) prispaket för del två ut.

10.  SÅ HÄR GÖR DU ANSPRÅK PÅ ETT PRIS: Sponsorn meddelar de potentiella vinnarna via e-postmeddelande till den e-postadress som är kopplad till respektive vinnarens PSN-konto. Underlåtenhet att tillhandahålla all nödvändig information och en underskrift på dokument inom den angivna tidsperioden kan leda till att vinnaren förlorar sin rätt att göra anspråk på priset och att priset delas ut till en annan vinnare om det finns tid till det. Det hemland som angetts för en vinnares PSN-konto måste matcha den hemadress som angavs när vinnaren kontrollerades. Om en potentiell vinnare diskvalificeras, anses vara icke berättigad eller inte uppfylla dessa officiella regler eller avböjer att ta emot ett pris, kan priset ifråga anses ha förverkats. Om ett pris förverkas kan det delas ut till en alternativ vinnare. Den alternativa vinnaren är den person som stod i tur när det gäller rätt svar på frågan enligt beskrivningen ovan i avsnitt 7. Om sponsorn inte kan dela ut eller leverera ett pris efter ett försök i god tro kan priset inte delas ut på nytt. När du har bekräftat att du är berättigad till priset skickas trofédelen av priset till vinnarna på de fysiska adresser (postboxadresser tillåts inte) som tillhandahållits under verifieringen och kupongerna levereras till vinnarna via PS4-systemavisering. Alla delar av ett pris som inte tas emot av vinnaren förverkas. Varje vinnare ansvarar själv för betalning av alla tillämpliga statliga, kommunala och lokala skatter för priset. Alla övriga kostnader och utgifter som inte uttryckligen anges häri ansvarar vinnaren själv för. Priserna delas endast ut till en verifierad vinnare.

Sponsorn försöker meddela varje potentiell vinnare enligt ovan, men ansvarar inte för eventuella e-postmeddelanden som inte levereras, inklusive men inte begränsat till e-postmeddelanden som inte tas emot på grund av vinnarens inställningar för sekretess eller skräppostfilter, vilka kan leda till att e-postmeddelanden om kampanjen, inklusive meddelanden till vinnaren, hamnar i en skräppostmapp. Priser som inte hämtas ut eller löses in eller som returneras till följd av att de inte kan levereras delas inte ut.  Priserna kan inte överlåtas och utbyte av priset eller ersättning i kontanter tillåts inte, förutom av sponsorn, som förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ersätta priset med ett pris av samma eller högre värde om ett pris inte är tillgängligt eller vid force majeure. Kampanjföretagen ska inte hållas ansvariga om utdelning av priset försenas oavsett anledning. PlayStation®-platinatrofén som är graverad med vinnarens PSN-ID skickas till vinnaren på den adress som angetts vid verifieringen av vinnaren (postboxadresser tillåts inte) och levereras ungefär tio (10) veckor efter bekräftelsen av vinnaren. PlayStation Store-kupongen på 100 USD och kupongerna för de fyra (4) PlayStation® Hits-spelen levereras via ett PS4-systemmeddelande inom cirka fem (5) arbetsdagar efter det att vinnaren har bekräftats.

11.  ANSVARSBEGRÄNSNING: INGENTING I DESSA OFFICIELLA REGLER SKA UTESLUTA ELLER PÅ NÅGOT SÄTT BEGRÄNSA SPONSORNS ANSVAR FÖR BEDRÄGERI, AVSIKTLIGT TJÄNSTEFEL, DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM ORSAKATS AV DESS FÖRSUMLIGHET, ELLER NÅGOT ANNAT ANSVAR I DEN UTSTRÄCKNING SÅDANT ANSVAR INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT LAG. Genom att delta i den här tävlingen samtycker deltagarna till att kampanjföretagen och deras respektive dotterbolag, ombud, konsulter, leverantörer, juridiska rådgivare, reklam-, PR- och marknadsföringsbyråer, underleverantörer, webbplatsleverantörer och deras respektive tjänstemän, chefer, aktieägare, anställda, representanter och ombud (”friskrivna parter”) inte ansvarar för (i) förlorade, försenade, ofullständiga, stulna, feladresserade, felfrankerade eller olevererbara e-post-/textmeddelanden eller postutskick, (ii) några maskin- eller programvarufel, andra fel, anslutningar eller tillgänglighet för dator, telefon, satellit, kabel, nätverk, elektronik eller internet, (iii) förvrängd, korrupt eller ostadig överföring, tillgänglighet, tillgång eller överbelastning hos tjänsteleverantören/nätverket, (iv) några tekniska, mekaniska eller typografiska fel, tryckfel eller andra fel, (v) felaktig registrering av registreringsinformation eller underlåtenhet att samla in eller förlust av sådan information, (vi) eventuella fel, utelämnanden, avbrott, borttagningar, defekter, förseningar i drift eller överföring, fel på kommunikationslinjer, tekniska fel, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till kampanjen, (vii) någon skada på någon persons dator i relation till eller till följd av deltagande i kampanjen och/eller mottagande av ett pris, och (viii) bidrag som är sena, förfalskade, förlorade, borttappade, felsända, manipulerade, ofullständiga, borttagna, skadade, förvanskade eller på annat sätt inte uppfyller de officiella reglerna. Vidare ansvarar inte kampanjföretagen för några obesvarade vinnarmeddelanden eller vinnarmeddelanden som inte kan levereras.     

Genom att delta i kampanjen godkänner varje deltagare att (i) vara bunden av dessa officiella regler, inklusive kraven för deltagande, (ii) avstå från alla rättigheter att åberopa tvetydighet i fråga om dessa officiella regler, (iii) avstå från alla sina rättigheter att göra anspråk, fordran eller väcka talan mot någon av de friskrivna parterna i samband med kampanjen och (iv) att för alltid och oåterkalleligen gå med på att frikänna och hålla var och en av de friskrivna parterna skadeslösa från anspråk, processer, domar, fordran, rättegångar, krav, böter, straff, ansvar, kostnader och utgifter (inklusive, utan begränsning, rimliga advokatkostnader) som kan uppstå i samband med: (a) kampanjen, inklusive, men inte begränsat till, alla kampanjrelaterade aktiviteter eller delar av dem, och deltagarens bidrag, deltagande eller oförmåga att delta i kampanjen, (b) kränkning av tredje parts rätt till privatliv, personliga rättigheter, rättigheter till publicitet eller äganderättigheter, (c) godtagande, närvaro vid, mottagande, resa i samband med, deltagande i, leverans av, innehav, defekter i, användning, icke-användning, felaktig användning, oförmåga att använda, förlust, skada, förstörelse, försumlighet eller uppsåtligt felaktigt uppförande i samband med användning av ett pris (eller någon del av det), (d) en eventuell förändring av priset (eller någon del av det), (e) mänskliga misstag, (f) varje otillbörlig, försumlig eller obehörig handling eller underlåtenhet från någon av de friskrivna parternas sida, (g) förlorade, försenade, stulna, felsända, skadade eller förstörda priser (eller någon del av ett pris) eller (h) deltagarens försumlighet eller uppsåtliga felaktiga handlingar.

Om kampanjen av någon anledning inte kan genomföras som planerat förbehåller sig sponsorn rätten att, efter eget och absolut gottfinnande, avbryta, avsluta eller ändra kampanjen och/eller fortsätta med kampanjen, inklusive att utse en vinnare på ett sätt som anses skäligt och rimligt, inklusive att utse en vinnare bland de kvalificerade bidrag som mottagits före ett sådant avbrytande, avslut eller ändring. Under inga omständigheter delas fler priser ut än vad som anges i dessa officiella regler. Om det på grund av tekniska, typografiska, mekaniska eller administrativa fel, tryckfel, produktionsfel, datorfel eller andra fel finns fler vinnare än vad som anges i dessa officiella regler görs en slumpmässig dragning bland de som gör anspråk på priset för att fastställa vinnaren.

UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE TILLHANDAHÅLLS ALLT GÄLLANDE DENNA KAMPANJ, INKLUSIVE PRISERNA, I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KOMMERSIELL GÅNGBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER OM ATT DET INTE FÖRELIGGER NÅGOT INTRÅNG.

12.  TVISTER: DEN HÄR KAMPANJEN STYRS AV OCH SKA TOLKAS I ENLIGHET MED LAGARNA I DELSTATEN MICHIGAN, OCH EVENTUELLA TVISTER SKA LÖSAS I OAKLAND COUNTY I MICHIGAN. OM TVISTEN ELLER ANSPRÅKET INTE LÖSES PÅ ANNAT SÄTT GENOM DIREKTA DISKUSSIONER ELLER MEDLING, SKA DET LÖSAS GENOM ETT SLUTLIGT OCH BINDANDE SKILJEDOMSFÖRFARANDE SOM ADMINISTRERAS AV JAMS I ENLIGHET MED DESS SKILJEDOMSREGLER OCH -FÖRFARANDEN ELLER SENARE VERSIONER AV DESSA (”JAMS REGLER”). JAMS REGLER FÖR VAL AV SKILJEMAN SKA FÖLJAS, MED UNDANTAG FÖR ATT SKILJEMANNEN SKA HA ERFARENHET OCH TILLSTÅND ATT UTÖVA ADVOKATSYRKET I MICHIGAN. VARJE RÄTTSPROCESS TILL FÖLJD AV DENNA PARAGRAF SKA HÅLLAS I OAKLAND COUNTY I MICHIGAN. GOTTGÖRELSE FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK SKA BEGRÄNSAS TILL FAKTISKA SKADOR, OCH INGEN PART HAR UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER RÄTT TILL SKADESTÅND I SYFTE ATT AVSKRÄCKA ELLER BESTRAFFA, SKADESTÅND FÖR FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER ATT HÖJA ELLER ÖKA SKADESTÅNDSKRAVET, INKLUSIVE FÖR ADVOKATKOSTNADER ELLER ANDRA LIKNANDE KOSTNADER FÖR ATT VÄCKA TALAN, ELLER FÖR ATT HÄVA DETTA AVTAL ELLER BEGÄRA FÖRBUDSFÖRELÄGGANDE ELLER ANNAT SKÄLIGT FÖRELÄGGANDE. DELTAGARNA SAMTYCKER TILL ATT RÄTTIGHETERNA OCH SKYLDIGHETERNA FÖR ALLA DELTAGARE OCH/ELLER KAMPANJFÖRETAG OCH/ELLER ANDRA PARTER SKA LÖSAS INDIVIDUELLT, UTAN ATT TILLGRIPA NÅGON FORM AV GRUPPTALAN. ALLA KRAV PÅ SKILJEDOM MÅSTE LÄMNAS IN INOM ETT (1) ÅR FRÅN KAMPANJPERIODENS SLUT, ANNARS SKA ORSAKEN TILL SÅDAN FORDRAN FÖR ALLTID VARA PRESKRIBERAD.

13.  SEKRETESS: Sponsorns sekretesspolicy finns på https://www.playstation.com/en-us/legal/terms-of-use/op-privacy-policy/

14.  REKLAMRÄTTIGHETER: Genom att delta i den här kampanjen samtycker varje deltagare till att ge sponsorn och sponsorns ombud den rätten att använda hans/hennes namn, adress (stad och land), biografiska information, likhet, PSN-ID, avatar, bild, annan information och annat innehåll som tillhandahålls i samband med kampanjen för marknadsföring, handel, kommersiell användning, reklam och publicitetsändamål i alla medier över hela världen, inklusive, men inte begränsat till, på tv och internet, och det utan föregående meddelande, granskning eller godkännande och utan ytterligare ersättning utom där det är förbjudet enligt lag.

15.  ALLMÄNT: Alla försök att delta i den här kampanjen utöver vad som beskrivs här är ogiltiga. Sponsorn och administratören förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, diskvalificera deltagare som befunnits eller misstänks manipulera kampanjens funktion, handla i strid med dessa officiella regler eller handla på ett osportsligt sätt eller i avsikt att störa kampanjens normala gång. Alla försök att delta i den här kampanjen på annat sätt än vad som anges i de här officiella reglerna är ogiltiga. Om det upptäcks att en person har anmält sig eller försökt anmäla sig fler än en gång med flera telefonnummer, e-postadresser, bostadsadresser, flera identiteter, IP-adresser, användning av proxyservrar eller liknande, ogiltigförklaras alla bidrag från den personen och den personen tilldelas inte eventuella priser som han/hon kunde ha varit berättigad till. Alla försök att delta i kampanjen med hjälp av robotar, automatiska metoder, makron, programmerade metoder, tredje part eller liknande metoder ogiltigförklaras och den person som använt sig av dem diskvalificeras. Deltagare och/eller potentiella vinnare kan behöva uppvisa dokument som bevisar deras identitet och behörighet att delta i enlighet med vad sponsorn eller administratören kräver. Vid en eventuell tvist om vinnarens identitet anses det vinnande bidraget vara gjort av den behöriga kontoinnehavaren för den e-postadress som angetts på anmälningsformuläret som är kopplat till det bidraget. ”Behörig kontoinnehavare” definieras som den fysiska person som tilldelats en e-postadress av en internetleverantör, onlinetjänstleverantör eller annan organisation (t.ex. företag, utbildningsinstitut) som ansvarar för att tilldela e-postadresser till den domän som är kopplad till den e-postadress som skickats in. Varje deltagare kan behöva uppvisa bevis på att han eller hon är en behörig kontoinnehavare. VARNING! ALLA FÖRSÖK ATT AVSIKTLIGT SKADA EN WEBBPLATS ELLER UNDERGRÄVA DEN LEGITIMA VERKSAMHETEN I KAMPANJEN ÄR ETT BROTT MOT STRAFFRÄTTEN OCH CIVILRÄTTEN. OM ETT SÅDANT FÖRSÖK GÖRS FÖRBEHÅLLER SIG SPONSORN RÄTTEN ATT BEGÄRA SKADESTÅND ELLER ANNAN KOMPENSATION AV DEN ELLER DE PERSONER SOM ÄR ANSVARIGA FÖR FÖRSÖKET I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG. Om någon bestämmelse i dessa officiella regler eller något ord, någon fras, klausul, mening eller annan del av dem av någon anledning skulle anses vara ogenomförbar eller ogiltig ska denna bestämmelse eller del av den ändras eller strykas på ett sådant sätt att de återstående bestämmelserna i dessa officiella regler blir giltiga och verkställbara. Om någon bestämmelse i dessa officiella regler eller i prisdokumenten är ogiltig eller inte kan verkställas påverkas inte giltigheten eller verkställbarheten för någon annan bestämmelse. Ingen deltagare har rätt att göra ändringar i dessa officiella regler. Sponsorns underlåtenhet att verkställa något av villkoren i dessa officiella regler ska inte utgöra ett avstående från denna bestämmelse som fortfar att gälla i full kraft. Alla bidrag och/eller allt material som skickas in faller i sponsorns ägo och returneras inte. Vid en eventuell konflikt mellan någon information om kampanjen som finns i dessa officiella regler och kampanjuppgifter i något marknadsföringsmaterial (inklusive men inte begränsat till försäljningsställen, tv-reklam och tryckt reklam, reklamförpackningar och andra marknadsföringsmedia), gäller den information om kampanjen som finns i dessa officiella regler.

16.  VINNARLISTA:  Du som vill ha en lista med alla vinnare skickar ett frankerat företagskuvert med din adress på till: Winners List, - PlayStation® Player Celebration 2020 Promotion, P.O. Box 251328, West Bloomfield, MI 48325. Begäran om en lista med vinnarna måste ha mottagits senast den 17 maj 2020. Om du som vinnare invänder mot att ditt namn publiceras eller görs tillgängligt kontaktar du sponsorn. Observera att sponsorn kan vara skyldig att tillhandahålla en fullständig lista med vinnarna till en tillsynsmyndighet eller till annan tredje part i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

© Sony Interactive Entertainment Europe Limited. Med ensamrätt.