PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor för kampanj under begränsad tid om PayPal-kupongkoder Flera länder – juni 2017

 

”Tillämplig betalningsmetod”

PayPal

”Tillämpliga produkter”

Alla tillgängliga varor i alla Giltiga butiker

”Giltiga butiker”

PlayStation®3-systemets butik, PlayStation®4-systemets butik och PlayStation®Store, med undantag för alla andra PlayStation®-systems butiker samt köp i spel.

”Slutdatum”

20 juni 2017 kl. 23:59 (BST).

”Deltagarländer”

Belgien, Danmark, Finland, Förenade Arabemiraten, Grekland, Irland, Kuwait, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Qatar, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

”Startdatum”

13 juni 2017 kl. 00:01 (BST)

”Kupongbelopp”

50 kr

”Kupongkodens sista giltighetsdatum”

24 juli 2017 kl. 23:59 (BST)

”Webbsida med anvisningar om hur du löser in kupongkoden”

https://www.playstation.com/sv-se/get-help/help-library/store---transactions/

 

”Tidpunkt när kupongkoden skickas ut”

Mellan 28 juni och 30 juni 2017.

 

1.             Det här kampanjerbjudandet (”Erbjudandet”) gäller för boende i Deltagarländerna som är 18 år eller äldre och som är innehavare av ett huvudkonto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network (”PSN”)) och som uppfyller följande villkor:

                      I.        inte redan har kontokort eller PayPal som standardbetalningsmetod den 13 juni 2017

                     II.        har spelat minst 5 timmars speltid på PS4 under 2017 före Startdatumet

                    III.        före Startdatumet hade valt att ta emot marknadsföringsinformation från Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (”SIEE”) och fortsätter att göra det fram till Tidpunkten när kupongkoden skickas ut

                   IV.        har en giltig e-postadress registrerad för sitt konto vid Tidpunkten när kupongkoden skickas ut

                    V.        har öppnat eller klickat på ett marknadsföringsmeddelande från SIEE under de 12 månaderna före Startdatumet.

                   VI.        har tagit emot e-postmeddelandet med Erbjudandet direkt från SIEE (vidarebefordrade eller delade meddelanden är inte giltiga)

 (”Berättigade personer”).

 

2.             Erbjudandet gäller från Startdatumet till Slutdatumet.  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Kampanjperioden”.  Erbjudandet gäller i mån av tillgång och antalet inlösningar vi tar emot är begränsat. När gränsen uppnåtts upphör Erbjudandet, vilket kan inträffa före Slutdatumet. Erbjudandet behöver därför inte vara tillgängligt under hela Kampanjperioden. Erbjudandet gäller enligt först till kvarn-principen.

 

3.            För att kunna ta del av Erbjudandet måste du som Berättigad person logga in på ditt SEN-konto under Kampanjperioden och ställa in PayPal som din standardbetalningsmetod (”Ställa in PayPal”) och fortfarande ha den inställningen den 26 juni.  Den inställningen sparas och betalningsmetoden används för framtida inköp gjorda av kontoinnehavaren och av underkontoinnehavare (beroende på eventuella inställningar för föräldrakontroll som angetts för köp) som är kopplade till huvudkontot, fram tills dess att betalningsmetoden ändras (vilket kan göras när som helst).

 

4.             De Berättigade personer som

 

I. har ställt in PayPal under Kampanjperioden

II. innan den gränsen för antal inlösningar uppnåtts och

iii. fortfarande har den inställningen den 26 juni

 

kommer att få en kupongkod (”Kupongkod”), som är giltig fram till Kupongkodens sista giltighetsdatum, med ett värde av Kupongbeloppet.

 

5.             En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

 

6.             Berättigade personer får högst en Kupongkod per person enligt Erbjudandet.

 

7.             Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka ut Kupongkoderna till de Berättigade personerna, via e-post till den e-postadress som finns registrerad på deras SEN-konto vid Tidpunkten när kupongkoden skickas ut, eller genom systemmeddelanden till deras SEN-konto, i enlighet med Tidpunkten när kupongkoden skickas ut. 

 

8.             Kupongkoden kan användas för att fylla på pengar i en PSN-plånbok som tillhör innehavaren av ett huvudkonto. Pengarna kan sedan användas för att köpa eller hyra material eller tjänster från PlayStation®Store.

 

9.             Kupongkoder omfattas av regler och villkor för användning.  Klicka här[FC1]  om du vill ha mer information. Kampanjkoder får inte överlåtas eller säljas vidare.  Kampanjkoder har ett sista giltighetsdatum som meddelas när Kampanjkoden skickas.  Det går inte att få pengar istället för Erbjudandet.  Kampanjkoderna ersätts inte om de förloras, skadas, stjäls eller skickas till en ogiltig e-postadress som angetts av den Berättigade personen.

 

10.          Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

 

11.          Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

 

12.          Arrangören har inget ansvar för om Berättigade personer inte kan skapa eller logga in på sitt SEN-konto, eller inte kan få åtkomst till eller lösa in sin Kampanjkod, på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara. 

 

13.          Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

 

14.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

15.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att skicka ut en Kampanjkod.

 

16.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

17.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan varje Deltagare och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.