PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor

PS Now – Days of Play

Flera länder – 2020

 

”Omfattningskrav”

För att en användare ska kunna utnyttja Erbjudandet måste samtliga krav nedan vara uppfyllda:

  • Användaren måste vara 18 år eller äldre.
  • Användaren måste bo i något av Deltagarländerna.

”Erbjudande”

30 % rabatt på ordinarie pris för den Tillämpliga produkten

”Tillämplig produkt/Tillämpliga produkter”

12-månaders PlayStation™Now-abonnemang

Ett 12-månaders PlayStation™Now-abonnemang är ett löpande abonnemang med en återkommande avgift som dras var 12:e månad till aktuellt fullt pris på PlayStation®Store till dess att abonnemanget sägs upp.

”Giltig butik”

PlayStation®4-systemets butik och onlinebutiken på webben som går under namnet PlayStation™Store, exklusive alla andra inköpsmetoder, PlayStation®Store-butiker och köp i spel.

”Startdatum”

03-06-2020 kl. 11:00 svensk tid

”Slutdatum”

17-06-2020 kl. 11:00 svensk tid

”Deltagarländer”

Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Schweiz, Österrike, Italien, Spanien, Portugal, Sverige, Finland, Norge och Danmark.

”Steg”

Under Kampanjperioden måste Berättigade personer göra följande:

a.           Logga in på PSN. Dessutom:

b.           Köpa den Tillämpliga produkten i en Giltig butik.

”Arrangören”

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, företagsnummer 06020283 (”SIENE”). SIENE är registrerat i England och Wales med kontor på 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

1.                Det här (Erbjudandet) gäller för användare som har ett konto på PlayStation™Network (”PSN”) och som uppfyller Omfattningskraven (”Berättigade personer”).

2.                Erbjudandet gäller från Startdatum till Slutdatum.  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Kampanjperioden

3.                För att kunna utnyttja Erbjudandet måste Berättigade personer genomföra Stegen.  Erbjudandet gäller endast köp av en Tillämplig produkt från Giltiga butiker under Kampanjperioden. Alla andra PlayStation™Now-abonnemang är undantagna. Berättigade personer som köper ett månadsabonnemang på PlayStation™Now (som inte är en Tillämplig produkt) är inte berättigade för Erbjudandet. Erbjudandet gäller inte för Berättigade personer som köper ett 12-månaders PlayStation™Now-abonnemang via merförsäljning för PS4-konsolen. 

4.                Erbjudandet är bara tillgängligt via Giltiga butiker.

5.                En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

6.                Returer av Tillämpliga produkter sker i enlighet med policyn för att ångra köp på PlayStation Store

7.                Abonnemang på PlayStation™Now (PS Now) erbjuds bara till kontoinnehavare på PlayStation Network (PSN) som är minst 18 år gamla och har tillgång till PlayStation™Store (PS Store) och en Internetanslutning med hög hastighet (lägsta rekommenderade anslutningshastighet är 5 Mbit/s).  PS Store och PS Now omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. För PS Now på PC gäller lägsta systemkrav som finns att läsa på www.playstation.com/psnow-pc-faq. Spelen i PS Now kan skilja sig från eller sakna funktioner som finns i hämtade eller skivbaserade spel.  Vilka spel som ingår i PS Now kan ändras när som helst. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel – se https://www.playstation.com/legal/gameservers/. Godkända uppgifter om betalningsmetod krävs. Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkoren) för PSN på playstation.com/legal.

12-månaders PlayStation™Now-abonnemang förlängs tills vidare tills de sägs upp. En återkommande abonnemangsavgift enligt aktuellt pris för ett 12-månaders PlayStation™Now-abonnemang dras automatiskt var 12:e månad från användarens PSN-plånbok om användaren har tillräckligt med pengar i plånboken eller från en giltig betalningsmetod om en sådan har registrerats för kontot.

·        Löpande avgift för 12-månaders PlayStation™Now-abonnemang: 650 kr, såvida inget annat meddelas per e-post till den adress som är kopplad till ditt konto.

·        Faktureringsintervall på PlayStation™Now: var 12:e månad.

·        Abonnemangslängd på PlayStation™Now: tills vidare tills den sägs upp.

En användare kan avbryta sitt abonnemang på PlayStation™Now när som helst, och abonnemanget upphör då på nästa förfallodatum för betalning. Inga fler prenumerationsavgifter dras från och med då, men användaren får ingen återbetalning av avgifter som redan har betalats.

Instruktioner för hur du säger upp abonnemanget finns på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

När en Berättigad person köper ett 12-månaders PlayStation™Now-abonnemang aktiveras alternativet Automatisk överföring i personens kontoinställningar, även om alternativet var inaktiverat tidigare. Det innebär att om du inte har tillräckligt med pengar i plånboken för abonnemangsavgiften så dras istället beloppet via den betalningsmetod som är registrerad för ditt konto (om det finns en sådan), såvida du inte inaktiverar Automatisk överföring. Du kan inaktivera Automatisk överföring genom att gå till [Kontoinställningar] > [Plånbok] > [Plånbokens inställningar].

8.                Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

9.                Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att tillhandahålla Erbjudandet.

10.             Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

11.             Arrangören har inget ansvar för om Berättigade personer inte kan skapa eller logga in på sitt PSN-konto, eller inte kan slutföra Stegen, på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara.

12.             Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller uppdatera och/eller göra tillägg i de här reglerna och villkoren när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

13.             Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

14.             I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan den Berättigade personen och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.