PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor – Köp 12 månaders medlemskap på PlayStation®Plus och få 3 månader med Netflix – augusti 2018

 

”Ytterligare omfattningskrav”

Användaren måste:

(i)             ha fått ett e-postmeddelande från Arrangören med information om kampanjen och med en länk till den Tillämpliga produkten (”Kampanjmeddelandet”). Obs! Endast användare som valts ut av Arrangören och som har valt att ta emot marknadsföringskommunikation från Arrangören är berättigade. eller

(ii)            ha utsetts i förväg av Arrangören och ha tillgång till att köpa den Tillämpliga produkten från en Giltig butik utan att använda e-postlänken.

 

Användare måste vara 18 år eller äldre för att vara berättigade till Kampanjen.

”Tillämplig produkt/Tillämpliga produkter”

Ett särskilt 12-månaders PlayStation®Plus-medlemskap som tagits fram enbart för Kampanjen och på Giltig butik för Berättigade personer, och som ger Berättigade personer behörighet till Netflixerbjudandet.

”Giltig butik”

PlayStation®4-systemets butik och onlinebutiken på webben som går under namnet PlayStation® Store, exklusive alla andra PlayStation®Store-butiker och köp inifrån spel.

”Slutdatum”

24 augusti 2018 kl. 11:00 (svensk tid) eller så länge lagret räcker.

”Distributionsperiod”

Upp till 5 dagar efter att Stegen har slutförts.

”Deltagarländer”

Australien, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Förenade Arabemiraten, Grekland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike

”Netflix-erbjudande”

Berättigar en användare till 3 månader med Netflix-tjänsten med abonnemanget Netflix Standard (HD).

”Startdatum”

10 augusti 2018 kl. 11:00 (svensk tid).

”Arrangören”

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

”Steg”

Under Kampanjperioden måste Berättigade personer göra följande:

a.         de Berättigade personer som fått Kampanjmeddelandet ska klicka på länken i meddelandet som går till en Giltig butik.

b.         Logga in på ditt SEN-konto.

c.         Lägga en Tillämplig produkt i kundvagnen på en Giltig butik. och

d.         Slutföra köpet av den Tillämpliga produkten.

 

1.         Det här erbjudandet (”Erbjudandet”) är giltigt för personer som är innehavare av ett konto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network (”PSN”)) som bor i ett av Deltagarländerna och som uppfyller alla Ytterligare omfattningskrav (”Berättigade personer”).

 

2.         Kampanjen gäller från Startdatumet till Slutdatumet.  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Kampanjperioden”.

 

3.         Kampanjen berättigar Berättigade personer som genomför Stegen under Kampanjperioden till Netflixerbjudandet. Observera att för att utnyttja Kampanjen måste Berättigade personer (i) köpa den Tillämpliga produkten genom att klicka på länkarna i Kampanjmeddelandet som leder till den Tillämpliga produkten, eller (ii) ha utsetts i förväg av Arrangören och ha tillgång till att köpa den Tillämpliga produkten från en Giltig butik utan att använda e-postlänken. Berättigade personer som köper ett 12 månaders medlemskap på PlayStation®Plus (som inte är den Tillämpliga produkten) är inte berättigade för Kampanjen.  Berättigade personer som köper ett 12 månaders medlemskap på PlayStation®Plus via merförsäljning för PS4-konsolen är inte berättigade för Kampanjen. Berättigade personer får inte skicka Kampanjmeddelandet till någon annan. Kampanjen och Netflixerbjudandet kan inte överlåtas.  Om andra personer än en Berättigad person köper den Tillämpliga produkten genom att klicka på länken i Kampanjmeddelandet blir de inte berättigade för Netflixerbjudandet.

 

 

4.         Berättigade personer som slutför Stegen under Kampanjperioden får inom Distributionsperioden ett e-postmeddelande skickat till sig med en länk för att lösa in Netflixerbjudandet.

 

5.         Netflixerbjudandet upphör (och måste därför utnyttjas före) den 30 september 2018. När Netflix-erbjudandet utnyttjas får Berättigade personer rätt till 3 månader med Netflix-tjänsten med abonnemanget Standard (HD) som kostar 109 kr i månaden (sammanlagt värde 327 kr). En Netflix-kompatibel enhet (tillverkas och säljs separat) och bredbandsanslutning till internet krävs för att kunna titta på Netflix-tjänsten.

 

6.         Netflix-erbjudandet kan inte lösas in mot kontanter eller ersättas, omfattas av gällande lagstiftning och kan inte bytas ut mot ett presentkortsabonnemang på Netflix eller andra alternativprodukter. Berättigade personer kan använda värdet för Netflixerbjudandet och dra av det från kostnaden för ett annat Netflix-abonnemang. Den typen av utbyten kan förändra varaktigheten för Netflix-erbjudandet. Priserna för Netflix-abonnemangen kan ändras. Mer information finns på www.netflix.com/termsofuse.

 

7.         Netflix-tjänsten tillhandahålls av Netflix International B.V. och omfattas av Netflix användningsvillkor som finns på www.netflix.com/termsofuse.  Arrangören tar inget ansvar för Netflix-tjänstens distribution.

 

8.         Endast ett Netflix-erbjudande per Berättigad person.

 

9.         En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

 

10.       Returer av Tillämpliga produkter sker i enlighet med policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

 

11.       PlayStation®Plus-medlemskap är bara tillgängliga för SEN-kontoinnehavare med tillgång till PlayStation®Store och en Internetanslutning med hög kapacitet.  PSN, PS Store och PS Plus omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Utbudet av material och tjänster på PS Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder. Användare måste vara minst 18 år för att kunna utnyttja Kampanjen, men i allmänhet måste PlayStation®Plus-användare vara minst 7 år gamla, och användare som är under 18 år måste ha målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel – www.playstation.com/gameservers.  Godkända uppgifter om betalningsmetod krävs för att köpa PlayStation®Plus.  Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkoren) för PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

 

PlayStation®Plus-medlemskapet fortsätter tills vidare tills det sägs upp. En medlemsavgift dras automatiskt till aktuellt pris för ett 12-månaders PlayStation®Plus-medlemskap var 12:e månad från användarens konto om användaren har tillräckligt med pengar i plånboken eller har registrerat en giltig betalningsmetod för kontot.

 

·         Löpande PlayStation®Plus-medlemsavgift: [575 kr,] såvida inget annat meddelas per e-post till den adress som är kopplad till ditt konto.

·         Faktureringsintervall på PlayStation®Plus: var 12:e månad.

·         PlayStation®Plus-medlemskapets längd: tills vidare tills det sägs upp.

 

En användare kan avbryta sitt medlemskap på PlayStation®Plus när som helst, och medlemskapet upphör då på nästa förfallodatum för betalning. Inga fler avgifter för medlemskapet dras från och med då, men användaren får ingen återbetalning av avgifter som redan har betalats.

 

Instruktioner om hur du säger upp medlemskapet finns på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

 

När du köper ett medlemskap aktiverar vi alternativet för automatisk överföring av pengar i dina kontoinställningar. Det innebär att om du inte har tillräckligt med pengar i plånboken för medlemskapsavgiften så dras istället beloppet via den betalningsmetod som är registrerad för ditt konto (om det finns en sådan), såvida du inte stänger av automatisk överföring. Du kan stänga av Automatisk överföring genom att gå till [Kontoinställningar] > [Plånbok] > [Plånbokens inställningar].

 

12.       Berättigade personer som redan har PlayStation®Plus-medlemskap på en, tre eller tolv månader och vill utnyttja Kampanjen: det nya 12-månadersmedlemskapet på PlayStation®Plus inleds när nästa månads- eller kvartalsbetalning annars skulle ha förfallit. Därefter debiteras de regelbundet en gång om året tills medlemskapet sägs upp (istället för varje månad eller var tredje månad, som tidigare).

 

13.       Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

 

14.       Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att tillhandahålla Netflix-erbjudandet.

 

15.       Arrangören förbehåller sig rätten att inom rimliga gränser diskvalificera deltagare vars beteende strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Kampanjen.

 

16.       Arrangören har inget ansvar för om Berättigade personer inte kan skapa eller logga in på sitt SEN-konto, inte får åtkomst till något Kampanjmeddelande, inte slutför Stegen, eller inte kan lösa in eller utnyttja Netflix-erbjudandet på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara.

 

17.       Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Kampanjen eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

 

18.       Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

19.       I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan varje Deltagare och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.