PlayStation.com

Juridisk information

 
 

REA PÅ 90-DAGARS PREMIUMPRENUMERATION PÅ MUSIC UNLIMITED

 

REGLER OCH VILLKOR:

1.       Premiumprenumerationen i 90 dagar på Music Unlimited (”90-dagarserbjudandet”) gäller för alla ”Berättigade personer”. Som Berättigad person räknas en person som uppfyller följande krav:

a.       Bosatt i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Spanien, Sverige eller Tyskland.

b.      Minst 18 år gammal.

c.       Inte redan prenumerar på eller använder en Premiumprenumeration på Music Unlimited.

 

2.       ”Arrangören” av det här 90-dagarserbjudandet är Sony Network Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien (med organisationsnummer 6020283) (”vi”, ”oss”, ”vår”). När vi använder oss av ”du” eller ”din” menar vi den Berättigade personen.

 

3.       90-dagarserbjudandet börjar kl. 10.00 svensk tid den 7/4 2014 och avslutas kl. 00.59 svensk tid den 1/6 2014 (”Erbjudandeperioden”).

 

4.       Om du vill utnyttja 90-dagarserbjudandet behöver du (i) ett konto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network) och (ii) Internetuppkoppling (t.ex. bredband, Wi-Fi eller mobil uppkoppling beroende på vilken Sony-plattform du använder). Du ansvarar själv för alla avgifter för Internetabonnemang och -anslutning.

 

5.       Om du inte har något SEN-konto kan du enkelt registrera ett konto kostnadsfritt från ditt PlayStation®-system eller online genom att gå till https://account.sonyentertainmentnetwork.com/pc/reg/account/create-account!input.action. Instruktioner för hur du skapar ett SEN-konto finns på www.sonyentertainmentnetwork.com.

 

6.       En Berättigad person kan endast utnyttja 90-dagarserbjudandet en (1) gång. Berättigade personer som prenumererat på 90-dagarserbjudandet kan därefter inte använda någon Music Unlimited-provperiod.

 

7.       Om du köper 90-dagarserbjudandet och redan har en Accessprenumeration på Music Unlimited förlorar du all återstående tid på Accessprenumerationen.

 

8.       Berättigade personer kan köpa 90-dagarserbjudandet under Erbjudandeperioden genom att öppna PlayStation®Store via en PlayStation®4, PlayStation®3 eller PlayStation®Vita. Gå sedan in på Music Unlimited-avdelningen och välj 90-dagars Premiumprenumeration på Music Unlimited och klicka på ”köp nu”.

 

9.       Berättigade personer måste ange giltiga uppgifter för ett kredit- eller betalkort för att kunna prenumerera på 90-dagarserbjudandet. Kostnaden för 90-dagarserbjudandet är inte återbetalningsbar.

 

10.   Om du inte avbryter prenumerationen innan 90-dagarserbjudandet avslutas förnyas den automatiskt till en 30-dagars Premiumprenumeration på Music Unlimited. Du debiteras då var 30:e dag i enlighet med Terms of Service (tjänstevillkoren) och Privacy Policy (sekretesspolicyn) för SEN, som båda finns på http://www.sonyentertainmentnetwork.com/se-sv/vilkor/. Du kan säga upp 30-dagars Premiumprenumerationen när som helst och fortsätta att ha åtkomst till tjänsten under återstoden av 30-dagarsperioden.

 

11.   En förutsättning för registrering av SEN-konto och prenumeration på 90-dagarserbjudandet är att du har godkänt Terms of Service (tjänstevillkoren) och Privacy Policy (sekretesspolicyn) för SEN, som båda finns på http://www.sonyentertainmentnetwork.com/se-sv/vilkor/.

 

12.   Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera personer vars uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller mot avsikten med kampanjen.

 

13.   Arrangören har inget ansvar för om Berättigade personer inte kan skapa eller logga in på sitt SEN-konto, eller inte kan få åtkomst till Music Unlimited-tjänsten på grund av problem med en Berättigad persons eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara.

 

14.   Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller dra tillbaka 90-dagarserbjudandet och/eller uppdatera eller ändra reglerna och villkoren.

 

15.   Arrangören kan förmedla dessa regler och villkor till andra företag inom Sony-koncernen utan ditt samtycke, förutsatt att ett sådant förmedlande inte har negativ påverkan på dina rättigheter enligt dessa regler och villkor.

 

16.   I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning. Kontraktet mellan dig och oss ska anses vara upprättat och verkställt i England.