PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Regler och villkor för kampanj om PSN-kupongkoder för 100 SEK

Australien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Förenade Arabemiraten, Grekland, Indien, Irland, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Qatar, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

Mars 2017

 

”Tillämplig betalningsmetod”

Valfri betalningsmetod.

”Tillämpliga produkter”

Alla produkter i en Giltig butik (inklusive förbeställda köp av spelet Horizon Zero Dawn som gjorts före Startdatumet).

”Giltiga butiker”

PlayStation®3-systemets butik, PlayStation®4-systemets butik, PlayStation®Vita-systemets butik och PlayStation®Store, med undantag för alla andra PlayStation®-systems butiker samt köp i spel.

”Slutdatum”

2017-04-01 kl. 00.59 (svensk tid).

”Deltagarländer”

Australien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Förenade Arabemiraten, Grekland, Indien, Irland, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Qatar, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike

”Lägsta belopp att spendera”

500 SEK

”Startdatum”

2017-03-01 kl. 01.01 (svensk tid)

”Kupongbelopp”

100 SEK

”Kupongkodens sista giltighetsdatum”

2017-05-01 kl. 00.59 (svensk tid)

”Webbsida med anvisningar om hur du löser in kupongkoden”

https://www.playstation.com/sv-se/get-help/help-library/store---transactions/

”Tidpunkt när kupongkoden skickas ut”

Mellan 1 och 9 april 2017.

 

1.             Det här kampanjerbjudandet (”Erbjudandet”) gäller för boende i Deltagarländerna som är 18 år eller äldre och som är innehavare av ett huvudkonto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network (”PSN”)) (”Berättigade personer”).

 

2.             Erbjudandet gäller från Startdatumet till Slutdatumet. Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Kampanjperioden”.

 

3.             För att kunna utnyttja Erbjudandet måste du som är Berättigad person göra följande under Kampanjperioden:

                    a.   Om du inte redan har ett SEN-konto skapar du ett via ditt PlayStation®-system eller genom att besöka http://eu.playstation.com/registration/.

                    b.   Logga in på ditt SEN-konto och lägga till Tillämpliga produkter från en Giltig butik till ett sammanlagt värde av minst det Lägsta beloppet att spendera i din kundvagn och slutföra köpet i kassan genom en Tillämplig betalningsmetod. (”Berättigande köpbelopp”).

 

4.             Observera att det Berättigande köpbeloppet inte behöver spenderas under en och samma transaktion, utan kan ansamlas under ett antal transaktioner under Kampanjperioden.

 

5.             De Berättigade personer som handlat för det Berättigande köpbeloppet får en kupongkod (”Kupongkod”), som är giltig fram till Kupongkodens sista giltighetsdatum, med ett värde av Kupongbeloppet.

 

6.             En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

 

7.             Berättigade personer får endast en Kupongkod i samband med det här Erbjudandet. Inga ytterligare Kupongkoder delas ut för ytterligare transaktioner för det Lägsta beloppet att spendera eller mer, eller för transaktioner till ett högre värde än det Lägsta beloppet att spendera.

 

8.             Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka ut Kupongkoderna till de Berättigade personerna genom systemmeddelanden till deras SEN-konto, i enlighet med Tidpunkten när kupongkoden skickas ut. Anvisningar för hur du löser in Kupongkoden finns på Webbsidan med anvisningar om hur du löser in kupongkoden.

 

9.             Kupongkoden kan användas för att fylla på pengar i en PSN-plånbok som tillhör innehavaren av ett huvudkonto. Pengarna kan sedan användas för att köpa eller hyra material eller tjänster från PlayStation®Store.

 

10.          Kupongkoder omfattas av regler och villkor för användning. Klicka här om du vill ha mer information. Kampanjkoder får inte överlåtas eller säljas vidare. Kampanjkoder har ett sista giltighetsdatum som meddelas när Kampanjkoden skickas. Det går inte att få pengar istället för Erbjudandet. Kampanjkoderna ersätts inte om de förloras, skadas, stjäls eller skickas till en ogiltig e-postadress som angetts av den Berättigade personen.

 

11.          Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

 

12.          Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

 

13.          Arrangören har inget ansvar för om Berättigade personer inte kan skapa eller logga in på sitt SEN-konto, eller inte kan få åtkomst till eller lösa in sin Kampanjkod, på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara.

 

14.          Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

 

15.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

16.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att skicka ut en Kampanjkod.

 

17.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

18.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan varje Deltagare och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.