PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor för rabatter i kundvagn

Kampanj via e-post – 10% rabatt i kundvagnen på PS Store

 

Australien, Belgien, Danmark, Finland, Förenade Arabemiraten, Grekland, Indien, Irland, Italien, Kuwait, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Qatar, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland och Österrike – Januar 2017

”Ytterligare omfattningskrav”

(i) har valt att ta emot marknadsföringsmeddelanden från Arrangören, och

(ii) har tagit emot ett e-postmeddelande med Rabattkoden till e-postadressen som är kopplad till dennes PlayStation™Network-ID från Arrangören

”Tillämplig betalningsmetod”

Valfri betalningsmetod

”Tillämpliga produkter”

Produkter i kundvagn

”Giltiga butiker”

PlayStation®3-systemets butik, PlayStation®4-systemets butik och PlayStation® Store, med undantag för alla andra PlayStation®-systems butiker samt köp i spel.

”Slutdatum”

2017-01-17 kl. 00:59 (svensk tid)

”Deltagarländer”

Australien, Belgien, Danmark, Finland, Förenade Arabemiraten, Grekland, Indien, Irland, Italien, Kuwait, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Qatar, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland och Österrike

”Startdatum”

2017-1-11 kl. 01:01 (svensk tid)

”Lägsta belopp att spendera”

Inget

”Rabattkod”

En rabattkod som ger 10% rabatt på ett inköp om minst det Lägsta beloppet att spendera på en Giltig butik.

”Rabattkodens sista giltighetsdatum”

2017-01-17 kl. 00:59 (svensk tid)

 

1.             Den här rabattkoden för varukorgen (”Erbjudandet”) är giltig för boende i Deltagarländerna som innehar ett konto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network (”PSN”)) och som uppfyller alla ytterligare omfattningskrav (”Berättigade personer”).

 

2.             Erbjudandet gäller från Startdatumet till Slutdatumet. Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Kampanjperioden”.

 

3.             För att kunna utnyttja Erbjudandet måste du som är Berättigad person göra följande under Kampanjperioden:

                    a.   Logga in på ditt SEN-konto och lägga till Tillämpliga produkter till ett sammanlagt värde av minst det ”Lägsta beloppet att spendera” i sin kundvagn på en Giltig butik.

                    b.   Lösa in din Rabattkod i kassan och slutföra beställningen med någon av de Tillämpliga betalningsmetoderna.

 

4.             Erbjudandet gäller inte för köp som inte görs med kundvagn, t.ex. (i) förbeställningar, (ii) prenumerationer som PlayStation®Plus och PlayStation™Music samt (iii) beställvideotjänster eller hyrvideor från PlayStation™Now.

 

5.             En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

 

6.             Rabattkoden upphör att gälla på Rabattkodens sista giltighetsdatum.

 

7.             Rabattkoder omfattas av regler och villkor för användning: http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.

 

8.             En Rabattkod kan bara lösas in en gång. Du kan använda högst en Rabattkod i en och samma transaktion. Rabattkoder kan inte användas i samband med andra kampanjer. Rabattkoder får inte överlåtas eller säljas vidare. Det går inte att få pengar istället för en Kampanjkod. Rabattkoder ersätts inte om de förloras, skadas eller stjäls.

 

9.             Om du returnerar en produkt eller tjänst som du köpt med en Rabattkod får du tillbaka ett återbetalningsbelopp som motsvara den summa du betalade för produkten/tjänsten, i enlighet med gällande återbetalningspolicy.

 

10.          Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

 

11.          Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

 

12.          Arrangören har inget ansvar för om Berättigade personer inte kan skapa eller logga in på sitt SEN-konto, eller inte kan få åtkomst till eller lösa in sin Rabattkod, på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara.

 

13.          Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller uppdatera och/eller göra tillägg i de här reglerna och villkoren när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

 

14.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

15.          ”Arrangören” är: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

16.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.