Sponsring och incitament

Riktlinjer för innehållsskapare i sociala medier

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vem ska läsa dessa riktlinjer?

Du bör läsa dessa riktlinjer om du skapar innehåll i sociala medier och har fått en produkt, mottagit en sponsringsbetalning, fått kostnadsfria evenemangsbiljetter eller reseförmåner, fått andra typer av incitament/belöningar eller har en fortgående relation till SIEE (”PlayStation”).

Varför är dessa riktlinjer viktiga?

Dessa riktlinjer bidrar till att säkerställa att du och SIEE följer vissa lagar och föreskrifter när du skapar innehåll i sociala medier som har att göra med SIEE:s produkter och tjänster. SIEE anser att konsumenter ska informeras när en innehållsskapare i sociala medier har en relation till SIEE, även om innehållsskaparen skriver om sin personliga erfarenhet av en produkt eller tjänst från SIEE.

Alla innehållsskapare i sociala medier som har fått betalningar, produkter, kostnadsfria eller rabatterade evenemangsbiljetter, reseförmåner eller andra incitament är skyldiga enligt lag att informera om detta i sitt innehåll i sociala medier. SIEE kräver att alla innehållsskapare i sociala medier som arbetar med SIEE till fullo uppfyller alla gällande bestämmelser.

Exempel där dessa riktlinjer gäller

Dessa riktlinjer gäller alla situationer där du publicerar innehåll i sociala medier som beskriver, rekommenderar, marknadsför eller nämner någon av SIEE:s produkter, tjänster eller evenemang och du har ett samarbete med eller har mottagit något från SIEE som inte är tillgängligt för allmänheten.

Prata med din SIEE-representant om du har frågor.

Riktlinjer för innehållsskapare i sociala medier

Var öppen: SIEE kräver öppenhet vad gäller din identitet och din relation till SIEE. Det är viktigt för oss att våra sponsrade innehållsskapare i sociala medier (inklusive bloggar, vloggar, mikrobloggar, forum och andra sociala medier) på ett tydligt sätt informerar om sin relation till SIEE, inklusive incitament och sponsring.

När du skapar ett visst innehåll är det typen av relation mellan dig och SIEE avseende innehållet i fråga som avgör hur informationen ska framgå. En del innehåll måste förses med märkning före själva innehållet, medan det i andra fall är tillräckligt med andra sätt att informera om relationen.

Annonser: Innehåll som kontrolleras helt eller delvis av SIEE (inte av dig) och produceras i utbyte mot betalning (pengar, gratisartiklar eller tjänster (resor, biljetter osv.)) betraktas som reklam och ska märkas med ”Annons”. 

 

Innehåll som skrivs i din vanliga stil men som SIEE har viss eller fullständig redaktionell kontroll över och som du har tagit emot pengar eller något annat för ska märkas med ”Textreklam” eller ”Sponsrad artikel”.

I ovanstående fall är det inte tillräckligt att enbart märka texten med ”Stöds av”, ”Finansieras av”, ”Tack till PlayStation för att de gör detta möjligt” eller liknande.

Sponsring: Om SIEE betalar dig för att skapa innehåll men inte har någon kontroll alls över innehållet ska det märkas med ”Sponsrat”.

Märkningen ska vara synlig på alla enheter (inklusive mobila enheter) innan besökaren öppnar/spelar/interagerar med innehållet. Titeln/rubriken är den bästa platsen eftersom den då visas i miniatyren.

Facebook: Märkningen ska i de flesta fall visas i början av inlägget.

Instagram: Märkningen ska ingå i själva bilden så att typen av innehåll tydligt framgår innan konsumenterna interagerar med inlägget genom att klicka på bilden.

YouTube: Märkningen ska visas i början av rubriken.

Twitter: Utrymmet är begränsat och det är troligen tydligast att märka inlägget med ”Annons”. 

Pinterest: Placera ”Annons” i början av den fria beskrivningstexten.

Obs! Om märkningen inte placeras på rätt plats kan innehållet komma att behandlas som om det inte fanns någon märkning alls och innehållet bryter därmed mot reglerna.

Gratisartiklar: När SIEE skickar kostnadsfria varor till dig utan kontroll över innehållet, t.ex. om du ger en positiv eller negativ recension eller ingen alls, och SIEE inte granskar/godkänner innehållet kan det vara godtagbart att du bara tydligt anger att du har fått varan av SIEE utan kostnad. Om SIEE har någon typ av redaktionell kontroll är innehållet en annons och ska vara märkt som sådan.

Produktplacering: Om SIEE har betalat dig för att använda en produkt i ditt innehåll, till exempel en viss kringutrustning i en genomspelning, och om SIEE inte har någon redaktionell kontroll över genomspelningen, måste det ändå tydligt framgå att du använder kringutrustningen inom ramen för ett avtal med SIEE. Du kan till exempel uppge detta eller visa en väl synlig märkning på skärmen (”Produktplacering” eller ”Annons”) när du pratar om kringutrustningen.

Var specifik: Gör inga allmänna uttalanden om SIEE:s produkter, evenemang eller tjänster, utan berätta specifikt om dina erfarenheter.

Var korrekt: Om du tar upp objektiva fakta (till exempel en konsols prestandastatistik, ett spels upplösning eller antal nivåer/lägen, eller en kringutrustnings kompatibilitet) ska du se till att informationen är korrekt genom att kontrollera med en SIEE-källa och dokumentera detta.   Du behöver kunna styrka alla objektiva fakta som du tar med i innehållet.

Var dig själv: Vi uppmuntrar dig att skriva i första person och att hålla dig till ditt expertområde när det gäller SIEE.

Var samvetsgrann: Tänk på att du ansvarar för det du skriver. Om du underlåter att följa dessa riktlinjer riskerar du att bli av med din SIEE-sponsring eller incitament. Följ alltid villkoren för eventuella tredjepartswebbplatser där du är aktiv.

Andra resurser

De vägledande länkarna nedan gäller för Storbritannien. De är användbara även på andra marknader som utgångspunkt, men tänk på att de exakta kraven varierar och det är viktigt att du sätter dig in helt i de lokala bestämmelserna. Tillsynsmyndigheterna på din marknad kanske publicerar liknande resurser och den advokatbyrå som råder dig i marknadsföringsfrågor kan hjälpa dig vid behov.

Om du har frågor om SIEE:s riktlinjer för sociala medier kan du kontakta din kontaktperson på SIEE.