Regler och villkor
Gran Turismo World Series 2024-tävlingen

 Översikt: 

1. Gran Turismo™ World Series 2024-tävlingen (”tävlingen”) är en tv-spelstävling online och använder Gran Turismo™ 7 (”spelet”) och antingen en PlayStation®5-konsol (”PS5”) eller PlayStation®4-konsol (”PS4”).

2. Tävlingen består av två (2) olika cuper (vardera en ”cup”):

a. GT World Series Nations Cup (”Nations Cup”): Nations Cup är ett mästerskap där länder och territorier tävlar om segern. Vilket land eller territorium en spelare representerar avgörs av det land/territorium som dennes konto för PlayStation™Network är bundet till. Det finns inga begränsningar gällande tävlingsbilarnas ursprungsland.

b. GT World Series Manufacturers Cup (”Manufacturers Cup”): Manufacturers Cup är ett mästerskap där deltagare kör bilar från en och samma tillverkare. Deltagarna tävlar om att bli de bästa förarna för sina respektive tillverkare, sedan ställs de mot deltagare som representerar andra tillverkare. Deltagare får välja tillverkare från en lista med tjugosju (27) förvalda tillverkare.

c. Varje cup består av ett onlinekval och fyra tävlingar på plats.

De specifika detaljerna om varje cup fastställs i schema 1 (Nations Cup) och schema 2 (Manufacturers Cup). 

3. Specifika datum och tider baseras på koordinerad universell tid. Kontrollera datum och tid mot din lokala tid.

4. De här reglerna och villkoren, inklusive bifogade scheman, styr tävlingen (”villkoren”).

 Behörighet:

5. Tävlingen är öppen för alla som uppfyller åldersgränsen (enligt definitionen nedan) och som är bosatta i något av de länder eller regioner som finns med i följande tabell (”deltagande länder eller territorier”, där varje land och region som listas klassas som “deltagande land eller territorium”) förutom anställda, konsulter, familjemedlemmar eller företag med anknytning till arrangören och andra som är professionellt kopplade till tävlingen (”deltagare”). ”Arrangören” för varje deltagande land eller territorium framkommer i följande tabell.

Arrangör Deltagande länder och territorium
Sony Interactive Entertainment Europe Limited Australien, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten (UAE), Grekland, Indien (med undantag för Nagaland), Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike
Sony Interactive Entertainment LLC Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kanada, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay och USA
Sony Interactive Entertainment Inc.

Japan och Asien. 

”Asien” betyder: Hongkong, Taiwan, Singapore, Malaysia, Sydkorea, Indonesien, Thailand och Fastlandskina

6. ”Åldersgränsen” är:

a. För att få delta i onlinekvalet till Nations Cup och/eller onlinekvalet till Manufacturers Cup måste man ha fyllt sju (7) år senast på startdatumet. En annan åldersgräns gäller för boende i Japan, där man måste ha fyllt sex (6) år. Dessutom måste följande deltagare ha målsmans tillstånd för att delta: Deltagare som ännu inte fyllt arton (18), deltagare som bor i Sydkorea och som ännu inte fyllt nitton (19) och deltagare som bor i Saudiarabien, Kuwait och Förenade Arabemiraten som ännu inte fyllt tjugoett (21). (”Åldersgräns till onlinekvalet”). 

b. För att få delta i tävlingar på plats i Nations Cup och/eller Manufacturers Cup måste deltagare ha fyllt arton (18) år senast på startdatumet. En annan åldersgräns gäller för boende i Korea, där man måste ha fyllt nitton (19) år, och för boende i Saudiarabien, Kuwait och Förenade Arabemiraten, där man måste ha fyllt tjugoett (21) år (”åldersgräns till tävlingar på plats”). 

7. Tävlingen kostar ingenting att delta i och inga köp är nödvändiga, deltagare måste dock äga eller ha tillgång till PS4 eller PS5 och spelet. Man måste även ha en stabil internetuppkoppling och ett PlayStation®Plus-medlemskap under tiden för tävlingen. Regler och villkor för PlayStation®Plus gäller: https://www.playstation.com/legal/ps-plus-usage-terms

8. Medlemskap i PlayStation®Plus (”PS Plus”) är bara tillgängligt för personer som har ett konto för PSN med tillgång till PlayStation™Store (”PS Store”) och snabbt internet. PSN, PS Store och PS Plus omfattas av användningsvillkor samt lands- och språkrestriktioner; innehåll och tjänster på PS Plus varierar beroende på abonnentens ålder. Användare måste ha fyllt sju (7) år. En annan åldersgräns gäller för boende i Japan, där man måste ha fyllt sex (6) år. Användare under arton (18) år måste ha målsmans tillstånd. Det gäller alla länder utom Sydkorea, där gränsen är nitton (19) år, och Saudiarabien, Kuwait och Förenade Arabemiraten, där gränsen är tjugoett (21) år. Tjänstens tillgänglighet garanteras inte. Onlinefunktioner i specifika spel kan dras in med rimligt varsel: https://www.playstation.com/legal/gameservers. Medlemskap i PS Plus är löpande och faktureras varje månad, kvartal eller år beroende på vilket abonnemang som köptes för dåvarande pris på PS Store, så länge det inte sägs upp. Gratis provperioder av PS Plus övergår till månadsabonnemang om de inte sägs upp. 

9. Deltagarna måste gå med i tävlingen under sina konton för PlayStation™Network (”PSN”). Var deltagaren är bosatt avgörs av vilket land eller territorium som registrerats på deltagarens konto för PSN. Registrering kräver att man godkänt tjänstevillkoren för PSN (inklusive uppförandekoden) https://www.playstation.com/legal/psn-terms-of-service och integritetspolicyn för PSN https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.

10. Deltagarna måste tillhandahålla dokument som styrker deras giltighet som deltagare i tävlingen. Om en deltagare inte kan producera bevis på begäran kan arrangören diskvalificera deltagaren från tävlingen. Deltagare från Japan måste skriva under ett deltagaravtal för att delta i GT World Series-tävlingar och världsfinalen på plats.

11. Genom att ställa upp i tävlingen förbinder sig deltagare att följa regler och villkor.

Så deltar man:

12. Tävlingen börjar ta emot deltagare den 17 april 2024 kl. 0.01 UTC (”startdatumet”) och deltagare måste vara anmälda före den 25 maj 2024 kl. 23.59 UTC (”slutdatumet”). Se schema 1 och schema 2 för mer information.  Perioden från startdatumet till och med slutdatumet refereras till som ”tävlingens anmälningsperiod”.

13. För att delta i tävlingen måste deltagarna genomföra följande steg under tävlingens anmälningsperiod i spelet:

a. Gå till ”Sport”-paviljongen på världskartan. 

b. Välja att spela i ”Gran Turismo™ World Series 2024” och där välja de tävlingsevent de vill ställa upp i under tävlingens anmälningsperiod. 

c. Godkänna villkoren för tävlingen som visas på skärmen för anmälningsformuläret.

 Deltagare som följer de här stegen anses ha gjort ett ”inträde”.

14. Deltagare måste anmäla sig till tävlingen på det sätt som anges samt före slutdatumet och sluttiden. Om detta inte efterföljs diskvalificeras inträdet.

15. Toyota GR GT Cup är inte del av den här tävlingen.

16. Varje deltagare får endast göra ett (1) inträde per cup. För att undvika missförstånd kommer loppen listade i varje cups kalender att anordnas på olika tider. Därmed är det möjligt för deltagare att ställa upp i båda cuperna, och för vinnaren av Nations Cup att vara med i det vinnande laget i Manufacturers Cup.

Vinnare och pristagare:

17. Tävlingsvinnare definieras i schema 1 (Nations Cup) och schema 2 (Manufacturers Cup) i enlighet med den relevanta cupmekaniken (en ”vinnare” var). De övriga pristagarna definieras i schema 1 (Nations Cup) och schema 2 (Manufacturers Cup) i enlighet med den relevanta cupmekaniken (en ”pristagare” var). Obs! Det här är en internationell tävling och vinnare och pristagare kan väljas från alla deltagarländer. Kroatien kommer att ha en separat prispott för varje cup.

Priser:

18. Priserna är de som definieras i schema 1 (Nations Cup) och schema 2 (Manufacturers Cup) och måste mottas som de är och får inte överlåtas, överföras eller säljas vidare. Det finns inga kontantalternativ, men arrangören förbehåller sig rätten att ersätta vilket pris som helst med ett likvärdigt pris. För deltagare från Brasilien: Om priset skulle ersättas kommer arrangören att meddela deltagarna inom en rimlig tidsgräns. Arrangören ansvarar för att priserna levereras till vinnare och pristagare. Deltagare från Kanada kan behöva svara rätt på en matematisk kompetenstestfråga, utan hjälpmedel och under begränsad tid. Detta vid en förutbestämd, ömsesidigt lämplig tidpunkt innan de utses till en bekräftad vinnare eller pristagare. 

19. Varje vinnare och pristagare kan komma att behöva betala vinstskatt på vunna priser och bli skatteskyldiga i enlighet med rådande skattelagstiftning där de är bosatta. Det här ansvarar deltagarna själva för. De som vinner ett pris värt 600 $ eller mer och är bosatta i Nordamerikas territorium får ett exemplar av Federal Tax Form 1099.

20. Om priset inte hämtas ut inom den tid eller på det sätt som anges blir vinnarens eller pristagarens vinst ogiltig och arrangören förbehåller sig rätten att erbjuda nästa giltiga deltagare priset i enlighet med villkoren. Om vinnaren/pristagaren måste kontaktas innan priset kan hämtas ut, kan villkoren ange vilket datum denne ska kontaktas (se scheman). Arrangören kontaktar då personen ifråga via den e-postadress som är kopplad till personens konto för PSN. Rimliga åtgärder kommer vidtas för att kontakta vinnaren/pristagaren. Om vinnaren/pristagaren inte går att få tag i eller om kontakten inte kan ske på det angivna datumet förbehåller sig arrangören rätten att erbjuda nästa giltiga deltagare priset i enlighet med villkoren.

21. Om något av priserna befinns vara ineffektivt, felaktigt eller skadat måste arrangören meddelas skriftligen inom sju (7) dagar från mottagandet, annars kommer priset anses vara godtaget i mottaget skick. Det här påverkar inte vinnarens och/eller pristagarens eventuella lagstadgade rättigheter. 

Publicitet:

22. Vinnarna och pristagarna går med på att göra de rimliga offentliga framträdanden som krävs av arrangören. För deltagare från alla land/territorium förutom Japan: för att frånsäga sig sådan publicitet bör vinnaren och/eller pristagaren meddela arrangören via contact-competitions@polyphony.co.jp

23. Arrangören kan på eget bevåg publicera namnet på vinnarna och pristagarna på arrangörens webbplats(er). För deltagare från länder/territorer förutom Japan och Asien: Namnen på vinnarna och pristagarna kan lämnas ut vid rimliga förfrågningar till de individer som skickar med ett självadresserat kuvert märkt ”Gran Turismo™ World Series 2024 Competition” till följande adress inom sex (6) veckor efter slutdatumet:

Regionsarrangör Adress att skriva till:
Sony Interactive Entertainment Europe 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom
Sony Interactive Entertainment LLC 2207 Bridgepointe Pkwy, San Mateo, CA 94404 United States

För deltagare från alla land/territorium förutom Japan: Om en vinnare eller pristagare protesterar mot att få sitt namn publicerat eller tillgängliggjort ska han eller hon ta kontakt med arrangören via contact-competitions@polyphony.co.jp Tänk på att arrangören kanske måste lämna ut denna information till en organisatör.

24. Genom att delta i tävlingen så ger deltagaren arrangören (inklusive arrangörens relaterade bolag, agenter, licenstagare, överlåtare, anställda och efterträdare) rätt att använda deras namn, bild, PSN-ID, avatar och andra uppgifter som framkommer under tävlingens gång över hela världen, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag. Det här innefattar till exempel inspelningar av spelarens prestationer och bildmaterial i marknadsföring för tävlingen och på sociala medier eller bloggar med anknytning till tävlingen samt andra PlayStation-produkter och -tjänster. Arrangören erbjuder inte deltagaren någon ytterligare ersättning och användning av materialet längre fram kommer inte att meddelas eller behöva godkännas av deltagaren.  

Integritet:

25. Personuppgifter som deltagarna lämnar till arrangören vid anmälningstillfället och de personuppgifter som samlas in av arrangören efter anmälningstillfället lagras och används endast av arrangören för att administrera tävlingen i enlighet med arrangörens integritetspolicy (https://www.playstation.com/legal/privacy-policy) och som uttryckligen avtalats med deltagaren. De personuppgifter som samlas in om deltagarna får endast levereras till dotterbolag, tjänsteleverantörer eller företag relaterade till arrangören och/eller när det krävs juridiskt eller på annat sätt är tillåtet enligt lag. Deltagares personuppgifter delas inte med tredje part såvida det inte uttryckligen godkänns av deltagaren eller krävs av behörig myndighet. Deltagare kan utöva sina rättigheter vad gäller de personuppgifter som behandlas av arrangören, inklusive deras rätt att få tillgång till deras personuppgifter, eller hitta kontaktinformation genom att besöka arrangörens integritetspolicy som anges ovan. Deltagare som inte godkänner att personuppgifter behandlas kan inte delta i tävlingar på plats.

26. Ytterligare villkor endast för deltagare från Argentina: Personuppgifterna får endast levereras, användas och innehas av administratören, deras dotterbolag, företag, leverantörer och entreprenörer för att administrera tävlingen eller som på annat sätt som beskrivs i arrangörens integritetspolicy och som deltagarna samtycker till genom att acceptera villkoren. Deltagares personuppgifter delas inte med tredje part såvida det inte uttryckligen godkänns av deltagaren eller krävs av behörig myndighet. Deltagare kan utöva sina rättigheter med avseende på de personuppgifter som behandlas av administratören, inklusive deras rätt att få tillgång till deras personuppgifter, eller hitta kontaktinformation genom att besöka deras integritetspolicy som anges ovan. Deltagare kan komma åt uppgifter som ges ut gratis med minst sex (6) månaders mellanrum, om inte ett berättigat intresse däromkring kan bevisas enligt avsnitt 14 i paragraf 3 av lag 25 326. NATIONALDIREKTORATET FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER, ansvarigt organ för lag 25 326.

Uppträdande:

27. Arrangören förväntar sig att alla deltagare respekterar tävlingen och uppträder sportsligt under hela tävlingen. Deltagare måste vara inkluderande, respektfulla och följa all relevant lagstiftning. Om arrangören informeras om orättvist eller osportsligt beteende från en deltagare inom spelet eller på sociala medier kan arrangören, efter eget tycke, omedelbart diskvalificera deltagaren från tävlingen eller ge denne en varning. Orättvist eller osportsligt beteende omfattar beteende som är otrevligt, stötande, förolämpande eller på annat sätt strider mot uppförandekoden i PSN-tjänstevillkoren (https://www.playstation.com/legal/psn-terms-of-service/#code-of-conduct).

28. Det är förbjudet för deltagare att skapa dubblettkonton för PSN i syfte att tävla eller förbättra sina chanser att kvalificera sig eller ta sig längre i tävlingen eller störa en annan deltagares prestation under ett lopp. Det är även förbjudet att låta någon annan tävla å ens vägnar eller att medvetet byta plats under ett lopp. Vid sådana fall reserverar sig arrangören rätten att diskvalificera de deltagarna från tävlingen, om arrangören finner det lämpligt.

29. Vid dispyter är arrangörens beslut slutgiltigt och saken kommer inte att diskuteras. 

Olämplighet:

30. Om det finns anledning att tro att de här villkoren inte uppfyllts, eller att det lämnats in felaktiga, oläsliga, falska, ogiltiga eller olämpliga uppgifter kan arrangören välja att inte behandla inträden eller dela ut vunna priser. Om en deltagare inte följer de här villkoren, i synnerhet schema 1 och/eller schema 2, eller använder flera konton och/eller automatiserade system för att delta, kommer han eller hon att stängas ute från tävlingen och deltagandet ogiltigförklaras.

Avanmälan:

31. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen, delvis eller i sin helhet, eller göra ändringar i de här villkoren när som helst, om så anses nödvändigt eller om det uppstår omständigheter bortom arrangörens kontroll. Ett exempel på detta är att ett evenemang flyttas på grund av coronaviruset.

Kommersiella rättigheter:

32. Alla kommersiella rättigheter (däribland, utan begränsning, alla marknadsförings- och mediarättigheter) relaterade till tävlingen tillhör arrangören och dess licenstagare.

33. Deltagare får inte associera sig själva med tävlingen eller arrangören i kommersiella syften, använda sig av kännedom om dessa och inte heller godkänna tredje parter att göra det utan skriftligt medgivande från rättighetsägarna, vars medgivande kan ges och dras tillbaka efter eget godtycke.

34. Alla deltagare som vill genomföra eller underlätta kampanj- eller marknadsföringsaktiviteter relaterade till tävlingen måste först få skriftligt medgivande från arrangören eller respektive rättighetsägare, vars medgivande kan ges och dras tillbaka efter eget godtycke.

35. Inspelning och spridning av bildmaterial från tävlingen i kommersiella syften av deltagare eller å deltagares vägnar är strikt förbjudet.

36. ”PlayStation”, ”PlayStation Family-märket”, ”PS5”, ”PS4” och ”Gran Turismo” är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Interactive Entertainment Inc.

Ansvarsbegränsning:

37. Så långt tillämpliga lagar tillåter det tar arrangören inget som helst ansvar för att tävlingsanmälningar eller annan korrespondens kring tävlingen kan försvinna eller inte registreras korrekt på grund av problem med nätverk, hårdvara eller programvara av olika typer. Bevis på att något skickats godtas inte som bevis på att något mottagits. Ansökningar från agenter, tredje part, organiserade grupper eller automatiskt genererade ansökningar från datorer godtas inte.

38. Arrangören bär inte ansvar för förluster, kostnader eller skador som deltagare lider som direkt eller indirekt resultat av priset och/eller tävlingen, enligt tillämplig lag. Med undantag för deltagare från Japan gör administratören dock inga insatser att exkludera eller begränsa sitt ansvar för dödsfall eller skador som uppstått som resultat av vårdslöshet. För deltagare från Japan gör administratören inga insatser att exkludera eller begränsa sitt ansvar som uppstått som resultat av medveten försummelse eller grov vårdslöshet.

39. Alla villkor, försäkringar och påståenden som uttrycks eller impliceras av lag eller på annat sätt med avseende på priset och/eller tävlingen exkluderas till fullo i den mån lagen tillåter.

Gällande lagar, tvistlösning och jurisdiktion:

40. Så långt tillämpliga lagar tillåter det ska de här villkoren och eventuella tvister som uppstår hanteras enligt tabellen nedan. 

Regionadministratör Gällande lagar och jurisdiktion
Sony Interactive Entertainment Europe Limited

För deltagare från följande deltagarländer och -territorium tolkas och fastställs dessa villkor i enlighet med lagarna i England och Wales, men du har ytterligare skydd av de tvingande lagarna i landet där du bor. De tvingande lagarna i landet där du bor har företräde framför lagarna i England och Wales:

Australien, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten (UAE), Grekland, Indien (med undantag för Nagaland), Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike

Om en tvist uppstår ska parterna mötas i någon av Englands eller Wales domstolar.

Sony Interactive Entertainment LLC

För deltagare från följande deltagarländer och -territorer tolkas och fastställs dessa villkor i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien i USA, utan hänsyn till bestämmelser om konflikter mellan lagar:

Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kanada, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay och USA

Alla tvister som ej är föremål för skiljeförfarande och som ej tagits upp som bagatellmål ska behandlas i en domstol med tillräcklig jurisdiktion, antingen i Kaliforniens överdomstol i countyt San Mateo eller i USA:s federala distriktsdomstol i Kaliforniens norra distrikt, och båda parterna (deltagare och sponsor) går med på att målet ska föras i någon av just dessa domstolar och frånsäger sig rätten att protestera baserat på jurisdiktion, plats eller olämpligt forum.

Sony Interactive Entertainment Inc.

För deltagare från följande deltagarländer och -territorier tolkas och fastställs dessa villkor i enlighet med lagarna i Japan, utan hänsyn till bestämmelser om konflikter mellan lagar:

Japan, Hongkong, Taiwan, Singapore, Malaysia, Sydkorea, Indonesien, Thailand, Fastlandskina

Om en tvist går till domstol ska parterna mötas i Tokyos distriktsdomstol.

Schema 1 – Nations Cup 2024

1. Nations Cup 2024

1.1. Deltagare ställer upp i Nations Cup via Sport-läget i spelet. Deltagare måste välja och bekräfta att de vill ställa upp i Nations Cup innan varje lopp börjar.

Nations Cup anordnas både online och på plats i fem regioner och består av följande:

1.1.1. Onlinekval som anordnas parallellt i fem regioner med sex (6) omgångar enligt följande:

Kvalkalender för Nations Cup 2024
Omgång 1 17 APRIL 2024
Omgång 2 20 APRIL 2024
Omgång 3 24 APRIL 2024
Omgång 4 27 APRIL 2024
Omgång 5 1 MAJ 2024
Omgång 6 4 MAJ 2024

1.1.2. Tre (3) GT World Series-tävlingar som anordnas på plats:

1.1.2.1. En (1) tävling för Nord-, Syd- och Centralamerika den 6 juli 2024 i Montreal. 

1.1.2.2. En (1) tävling för Europa, Mellanöstern och Afrika den 10 augusti 2024 i Prag.

1.1.2.3. En (1) tävling för Asien och Oceanien den 28 september 2024 i Tokyo.

1.1.3. Tid och plats för världsfinalen, som äger rum i december 2024 nånstans i Europa, Mellanöstern och Afrika (exakt datum och plats kommer att dyka upp på www.gran-turismo.com senast den 1 september 2024).

1.1.4. De fem regionerna är följande:

Region Deltagande länder och territorier
Nordamerika USA, Kanada
Central- och Sydamerika Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru och Uruguay
Europa, Mellanöstern och Afrika Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten (UAE), Grekland, Indien (med undantag för Nagaland), Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike
Asien Japan, Hongkong, Taiwan, Singapore, Malaysia, Sydkorea, Indonesien, Thailand, Fastlandskina
Oceanien Australien och Nya Zeeland

Viktig information: På grund av coronaviruset kan evenemangen ovan komma att flyttas eller ställas in. Det är möjligt att de anordnas online istället för på plats. Den senaste informationen om GT World Series-tävlingarna och världsfinalen på plats finns på www.gran-turismo.com.

1.2. Stjärnspelare

1.2.1. Följande deltagare kan registrera sig som stjärnspelare:

1.2.1.1. de trettiosex (36) deltagarna som tävlade i Gran Turismo World Series 2023 – Nations Cup-världsfinalen (hölls den 3 december 2023); 

1.2.1.2. de tolv (12) högst rankade spelarna från onlinekvalet 2024 som deltar i de tre GT World Series 2024-tävlingarna på plats (se avsnitt 2.5).

1.2.2. Om en deltagare uppfyller ett av kraven i paragraf 1.2.1 här i schema 1 får deltagaren en notis i spelet (Gran Turismo™ 7) som meddelar att han eller hon kan registrera sig som stjärnspelare. När spelnotisen har tagits emot kan deltagare registrera sig som stjärnspelare genom att gå till www.gran-turismo.com. Det är varje deltagares eget ansvar att registrera sig som stjärnspelare.

1.2.3. Registrerade stjärnspelare (hädanefter ”stjärnspelare”) ska ha S i förarbetyg.

1.2.4. Stjärnspelarnas riktiga namn och deras PSN-ID:n visas under sändningarna av GT World Series-tävlingarna och världsfinalen på plats.

1.2.5. När en deltagare har gjort sig förtjänt av förarbetyget stjärnspelare kommer betyget att gälla den spelarens körprofil endast nästkommande säsong.

2. Nations Cup – onlinekval

2.1. Loppen i onlinekvalet är indelade i följande ligor för olika förarbetyg:

Liga Förarbetyg
GT1 League A eller högre
GT2 League B
GT3 League C eller lägre

2.1.1. Deltagares förarbetyg när de går med i en omgång för första gången under serien avgör vilken liga deltagaren hamnar i.

2.1.2. Deltagare matchas mot andra deltagare i samma liga under hela serien.

2.1.3. Deltagare kan inte byta till en annan liga även om deras förarbetyg ändras under serien.

”Förarbetyg” är en indikator på spelarens ”hastighet”. Det finns totalt sju olika betyg: E, D, C, B, A, A+ och S. E är det lägsta betyget, och S det högsta. Om du får bra resultat i Sport-läget stiger ditt förarbetyg. Ditt betyg sjunker om du inte uppnår en viss resultatnivå. Obs! Om ditt sportslighetsbetyg i spelet inte uppfyller kraven kommer ditt förarbetyg inte stiga, även om du har goda resultat. Alla spelare börjar med förarbetyget E, som kan stiga till A+ beroende på resultat. Endast kvalificerade spelare kan få betyget S, genom att registrera sig som stjärnspelare (se avsnitt 1.2).

2.2. Deltagare måste delta i lopp under onlinekvalet till Nations Cup för att vinna poäng som sedan används för att beräkna deras totalrankning.

2.3. Deltagare i onlinekvalet till Nations Cup tilldelas poäng baserat på:

2.3.1. deras slutposition i varje lopp;

2.3.2. det genomsnittliga förarbetyget hos deltagarna de kör mot i varje lopp.

2.4. För att avgöra deltagares totalrankning sammanställs poängen i slutet av de sista omgångarna av onlinekvalet, enligt följande (”slutpoängen”):

Onlinekval: Slutpoängen sammanställs från deltagarens bästa hälft av de totala omgångarna.

Exempel:

• Efter två omgångar räknas poängen från den bästa omgången gentemot slutpoängen.

• Efter tre omgångar räknas poängen från de två bästa omgångarna gentemot slutpoängen.

• Efter alla sex omgångar räknas poängen från de tre bästa omgångarna gentemot slutpoängen.

Deltagare väljer själva vilka lopp och omgångar de vill ställa upp i.  

2.5. Efter onlinekvalet kontaktas deltagarna inom sju (7) dagar för att informeras om de blivit utvalda: 

2.5.1. de fem (5) högst rankade deltagarna från GT1 League i Europa, Mellanöstern och Afrika;

2.5.2. de två (2) högst rankade deltagarna från GT1 League i Central- och Sydamerika;

2.5.3. de två (2) högst rankade deltagarna från GT1 League i Nordamerika;

2.5.4. de två (2) högst rankade deltagarna från GT1 League i Asien;

2.5.5. den högst rankade deltagaren (1) från GT1 League i Oceanien.

De här tolv (12) utvalda deltagarna är ”Nations Cup-finalister” som får följande:

2.5.6. en inbjudan att delta i alla tre (3) GT World Series-tävlingar på plats, som anordnas datumen som anges i avsnitt 1.1.2.

De Nations Cup-finalister som accepterar inbjudan får ett GT World Series-resepaket med:

2.5.7. flyg- (ekonomiklass), buss- eller tågbiljetter tur-och-retur till alla tre (3) GT World Series-tävlingar på plats (arrangören väljer transportmedel);

2.5.8. boende under de tre (3) GT World Series-tävlingarna på plats (arrangören väljer boende);

2.5.9. transport till och från flygplatsen, bussterminalen eller tågstationen till boendet på de datum som flyget/tåget/bussen går;

2.5.10. transport till och från boendet till platsen där de tre (3) GT World Series-tävlingarna anordnas;

2.5.11. alla måltider betalda under de tre (3) GT World Series-tävlingarna på plats.

GT World Series-resepaketets uppskattade värde per deltagare är cirka 32 000 kr. Reseförsäkring tillhandahålls alla Nations Cup-finalister till alla tre (3) tävlingar. Alla deltagare i Nations Cup-tävlingar på plats ansvarar själva för att uppfylla eventuella visumkrav.

3. Nations Cup – GT World Series-tävlingar på plats

3.1. GT World Series-tävlingarna på plats anordnas på datumen som anges i avsnitt 1.1.2. Ytterligare villkor för att delta i GT World Series-tävlingar på plats kan tillkomma och delas av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar. Arrangören, och/eller Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar, ska förse Nations Cup-finalisterna med information om GT World Series-tävlingarna på plats via den e-postadress som är kopplad till deltagarens konto för PSN, senast fjorton (14) dagar före evenemanget.

3.2. Varje GT World Series-tävling på plats är ett lopp där de tolv (12) bästa förarna från GT League 1 tävlar för de utvalda länderna/territorierna. Maximalt tolv (12) deltagande länder eller territorier (”nationer”) från de fem (5) regionerna, uppdelat på upp till två (2) nationer från Nordamerika, upp till två (2) nationer från Central- och Sydamerika, upp till fem (5) nationer från Europa, Mellanöstern och Afrika, upp till två (2) nationer från Asien och upp till en (1) nation från Oceanien. Nations Cup-finalisterna väljs ut i slutet av onlinekvalet till Nations Cup (se avsnitt 2.5 i det här schemat). Det finns ingen landsgräns per region. 

3.3. Om det blir oavgjort mellan två eller flera deltagare i slutet av onlinekvalet används följande kriterier för att avgöra vilken deltagare som går vidare:

3.3.1. deltagaren med den högsta poängen från alla omgångar av onlinekvalet till Nations Cup;

3.3.2. och om det fortfarande är oavgjort går deltagaren med högst poäng från en enstaka omgång av onlinekvalet till Nations Cup vidare.

3.4. Om en Nations Cup-finalist inte kan delta i GT World Series-tävlingarna på plats kan deltagaren med näst högst poäng komma att erbjudas en plats i GT World Series-tävlingarna på plats och meddelas detta av arrangören eller av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar.

3.5. GT World Series-finalister tilldelas poäng utifrån resultatet i varje lopp. Finalisternas poäng i varje lopp räknas till deras totalpoäng. Den GT World Series-finalist med högst totalpoäng efter att alla lopp körts vinner GT World Series-tävlingarna på plats (”GT World Series-vinnaren”). De två (2) närmaste finalisterna efter vinnaren blir pristagare i GT World Series-tävlingarna på plats (”GT World Series-pristagare”).

3.6. Poäng tilldelas finalisterna i GT World Series-tävlingarna på plats baserat på deras slutplaceringar och räknas gentemot ställningen i världsfinalen på plats enligt följande:

• Första plats: 6 poäng 

• Andra plats: 5 poäng 

• Tredje plats: 4 poäng

• Fjärde plats: 3 poäng 

• Femte plats: 2 poäng 

• Sjätte plats: 1 poäng

3.7. Vinnarna och pristagarna i Nations Cup – GT World Series-tävlingarna på plats vinner följande pris:

● Första plats: en trofé (värd cirka 2 500 kronor)

● Andra plats: en trofé (värd cirka 1 500 kronor)

● Tredje plats: en trofé (värd cirka 1 500 kronor)

3.8. Efter alla tre (3) GT World Series-tävlingar på plats kontaktas Nations Cup-finalisterna inom sju (7) dagar för att informeras om deras placering och få:

3.8.1. en inbjudan att delta i världsfinalen på plats, som anordnas datumen som anges i avsnitt 1.1.3.

De deltagare som accepterar inbjudan (”världsfinalisterna”) får ett världsfinalresepaket med:

3.8.2. flyg- (ekonomiklass), buss- eller tågbiljetter tur-och-retur till världsfinalen (arrangören väljer transportmedel);

3.8.3. boende under världsfinalen (arrangören väljer boende);

3.8.4. transport till och från flygplatsen, bussterminalen eller tågstationen till boendet på de datum som flyget/tåget/bussen går;

3.8.5. transport till och från boendet till platsen där världsfinalen anordnas; och

3.8.6. alla måltider under världsfinalen.

Resepaketets uppskattade värde är cirka 32 000 kr per världsfinalist. Reseförsäkring tillhandahålls för resan och gäller alla världsfinalister. Alla världsfinalister ansvarar själva för att uppfylla eventuella visumkrav.

4. Nations Cup – Världsfinalerna

4.1. Världsfinalen anordnas på datumen och platsen som anges i avsnitt 1.1.3. Världsfinalisterna är: de tolv (12) högst rankade spelarna från Nations Cup-tävlingarna på plats i GT World Series. Ytterligare villkor för att delta i världsfinalen kan tillkomma och delas av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar. Arrangören, och/eller Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar, ska förse deltagarna med information om världsfinalerna via den e-postadress som är kopplad till deltagarens konto för PSN, senast fjorton (14) dagar innan evenemanget.

4.2. Världsfinalisterna kommer att delta i en serie lopp. Poäng delas ut baserat på resultaten i de här loppen. En slutgiltig rankning avgör vinnaren och ytterligare två pristagare. Den deltagare som samlar flest poäng vinner världsfinalen (”världsfinalvinnaren”). De två (2) närmaste deltagarna efter världsfinalvinnaren utses till pristagare i världsfinalen (”världsfinalpristagarna”).

4.3. Världsfinalvinnaren och världsfinalpristagarna i Nations Cup-världsfinalen på plats vinner följande priser:

● Första plats: en trofé (värd cirka 2 500 kronor)

● Andra plats: en trofé (värd cirka 1 500 kronor)

● Tredje plats: en trofé (värd cirka 1 500 kronor)

4.4. Pris för deltagare från Kroatien: Den bästa deltagaren från Kroatien med den högsta rankningen vid tiden för världsfinalen (”kroatiska vinnaren”) vinner en GT World Series-t-shirt värd högst 50,00 USD (ca 500 kronor). Den kroatiska vinnaren kommer att få e-post inom en (1) dag från slutdatumet och har sju (7) dagar på sig att acceptera priset. Den e-postadress som är kopplad till kroatiska vinnarens PSN-konto kommer att användas för att meddela vinsten. Om den kroatiska vinnaren inte svarar blir den näst bästa spelaren från Kroatien kontaktad.

5. Sändningar från Nations Cup-tävlingar och Nations Cup-världsfinalen på plats i GT World Series

5.1. Genom att delta i tävlingen godkänner härmed deltagarna att arrangören, eller Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar, får använda bilder från när de spelar eller på deltagarna själva i sändningar från Nations Cup-tävlingar och Nations Cup-världsfinalen på plats i GT World Series, och i sociala medier eller blogginlägg kopplade till tävlingen och kommande Gran Turismo™-cuper och -mästerskap världen över under samma villkor som paragraf 24 (”Publicitet”) stipulerar. Kontakta arrangören via contact-competitions@polyphony.co.jp för att ta tillbaka det här samtycket.

5.2. Genom att delta i tävlingen går deltagarna med på att inte sprida information om eller diskutera detaljer kring den. Exempel på detta är att sprida resultat, visa bildmaterial från loppen, streama loppen o.s.v.

5.3. Deltagare i Nations Cup-tävlingar och världsfinalen på plats i GT World Series blir eventuellt ombedda att skriva under ett visningsavtal, då tävlingarna kan komma att filmas. 

Schema 2 – Manufacturers Cup 2024

1. Manufacturers Cup

1.1. Deltagare ställer upp i Manufacturers Cup genom att välja Manufacturers Cup-alternativet i spelets Sport-läge och bekräfta att de vill delta innan varje lopp startar samt vilken tillverkare de vill köra för.

Manufacturers Cup anordnas både online och på plats i tre regioner och består av följande:

1.1.1. Onlinekval som anordnas parallellt i tre regioner med sex (6) omgångar enligt följande:

Kvalkalender för Manufacturers Cup 2024
Omgång 1 8 MAJ 2024
Omgång 2 11 MAJ 2024
Omgång 3 15 MAJ 2024
Omgång 4 18 MAJ 2024
Omgång 5 22 MAJ 2024
Omgång 6 25 MAJ 2024

1.1.2. Tre (3) GT World Series-tävlingar som anordnas på plats:

1.1.2.1. En (1) tävling för Nord-, Syd- och Centralamerika den 6 juli 2024 i Montreal.

1.1.2.2. En (1) tävling för Europa, Mellanöstern och Afrika den 10 augusti 2024 i Prag.

1.1.2.3. En (1) tävling för Asien och Oceanien den 28 september 2024 i Tokyo.

1.1.3. Tid och plats för världsfinalen, som äger rum i december 2024 nånstans i Europa, Mellanöstern och Afrika, presenteras på www.gran-turismo.com senast den 1 september 2024.

1.1.4. De tre regionerna är följande:

Region Deltagande länder och territorium
Nord-, Syd- och Centralamerika Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kanada, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay och USA
Europa, Mellanöstern och Afrika Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten (UAE), Grekland, Indien (med undantag för Nagaland), Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike
Asien och Oceanien Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Taiwan, Singapore, Malaysia, Sydkorea, Indonesien, Thailand, Fastlandskina

Viktig information: På grund av coronaviruset kan evenemangen ovan komma att flyttas eller ställas in. Det är möjligt att de anordnas online istället för på plats. Den senaste informationen om GT World Series-tävlingarna och världsfinalen på plats finns på www.gran-turismo.com.

1.2. Deltagare representerar en (1) av följande tjugosju (27) tillverkare (en ”tillverkare”) var: Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Suzuki, Toyota och Volkswagen.

1.3. Stjärnspelare

1.3.1. Följande deltagare kan registrera sig som stjärnspelare:

1.3.1.1. de trettiosex (36) deltagarna som tävlade i Gran Turismo World Series 2023 – Manufacturers Cup-världsfinalen (hölls den 2 december 2023);

1.3.1.2. de trettiosex (36) högst rankade spelarna från onlinekvalet 2024 (se avsnitt 2.5).

1.3.2. Om en deltagare uppfyller ett av kraven i paragraf 1.3.1 här i schema 2 får deltagaren en notis i spelet (Gran Turismo™ 7) som meddelar att han eller hon kan registrera sig som stjärnspelare. När spelnotisen har tagits emot kan deltagare registrera sig som stjärnspelare genom att gå till www.gran-turismo.com. Det är varje deltagares eget ansvar att registrera sig som stjärnspelare.

1.3.3. Registrerade stjärnspelare (hädanefter ”stjärnspelare”) ska ha S i förarbetyg.

1.3.4. Stjärnspelarnas riktiga namn och deras PSN-ID:n visas under sändningarna av GT World Series-tävlingarna och världsfinalen på plats.

1.3.5. När en deltagare har gjort sig förtjänt av förarbetyget stjärnspelare kommer betyget att gälla den spelarens körprofil endast nästkommande säsong.

2. Onlinekval

2.1. Loppen i onlinekvalet är indelade i följande ligor för olika förarbetyg:

Liga Förarbetyg
GT1 League A eller högre
GT2 League B
GT3 League C eller lägre

2.1.1. Deltagares förarbetyg när de går med i en omgång för första gången under serien avgör vilken liga deltagaren hamnar i.

2.1.2. Deltagare matchas mot andra deltagare i samma liga under hela serien.

2.1.3. Deltagare kan inte byta till en annan liga även om deras förarbetyg ändras under serien.  

”Förarbetyg” är en indikator på spelarens ”hastighet”. Det finns totalt sju olika betyg: E, D, C, B, A, A+ och S. E är det lägsta betyget, och S det högsta. Om du får bra resultat i Sport-läget stiger ditt förarbetyg. Ditt betyg sjunker om du inte uppnår en viss resultatnivå. Obs! Om ditt sportslighetsbetyg i spelet inte uppfyller kraven kommer ditt förarbetyg inte stiga, även om du har goda resultat. Alla spelare börjar med förarbetyget E, som kan stiga till A+ beroende på resultat. Endast kvalificerade spelare kan få betyget S, genom att registrera sig som stjärnspelare (se avsnitt 1.3).

2.2. Deltagare måste delta i lopp under onlinekvalet för att vinna poäng som sedan används för att beräkna deras totalrankning.

2.3. Deltagare i onlinekvalet tilldelas poäng baserat på:

2.3.1. deras slutposition i varje lopp;

2.3.2. det genomsnittliga förarbetyget hos deltagarna de tävlar mot i varje lopp.

2.4. För att avgöra deltagares totalrankning sammanställs poängen i slutet av de sista omgångarna av onlinekvalet, enligt följande (”slutpoängen”):

Onlinekval: Slutpoängen sammanställs från deltagarens bästa hälft av de totala omgångarna.

Exempel:

• Efter två omgångar räknas poängen från den bästa omgången gentemot slutpoängen.

• Efter tre omgångar räknas poängen från de två bästa omgångarna gentemot slutpoängen.

• Efter alla sex omgångar räknas poängen från de tre bästa omgångarna gentemot slutpoängen.

Deltagare väljer själva vilka lopp och omgångar de vill ställa upp i.  

2.5. Efter onlinekvalet ska de tre (3) bästa GT1 League-deltagarna (en (1) från varje region) för de 12 bästa tillverkarna (”Manufacturers Cup-finalisterna”) få:

2.5.1. en inbjudan att delta i en av tre (3) GT World Series-tävlingar på plats, som anordnas datumen som anges i avsnitt 1.1.2:

2.5.1.1. Den bästa deltagaren från Nord-, Syd- och Centralamerika får en inbjudan att delta i GT World Series-tävlingen på plats i Nord-, Syd- och Centralamerika enligt avsnitt 1.1.2.1.

2.5.1.2. Den bästa deltagaren från Europa, Mellanöstern och Afrika får en inbjudan att delta i GT World Series-tävlingen på plats i Europa, Mellanöstern och Afrika enligt avsnitt 1.1.2.2.

2.5.1.3. Den bästa deltagaren från Asien och Oceanien får en inbjudan att delta i GT World Series-tävlingen på plats i Asien och Oceanien enligt avsnitt 1.1.2.3.

De Manufacturers Cup-finalister som accepterar inbjudan får ett resepaket med:

2.5.2. flyg- (ekonomiklass), buss- eller tågbiljetter tur-och-retur till GT World Series-tävlingen på plats (arrangören väljer transportmedel);

2.5.3. boende under GT World Series-tävlingen på plats (arrangören väljer boende);

2.5.4. transport till och från flygplatsen, bussterminalen eller tågstationen till boendet på de datum som flyget/tåget/bussen går;

2.5.5. transport till och från boendet till platsen där GT World Series-tävlingen anordnas;

2.5.6. alla måltider under GT World Series-tävlingen på plats.

GT World Series-resepaketets uppskattade värde per Manufacturers Cup-finalist är cirka 32 000 kr. Reseförsäkring tillhandahålls för resan och gäller alla Manufacturers Cup-finalister. Alla finalister ansvarar själva för att uppfylla eventuella visumkrav.

3. Manufacturers Cup – GT World Series-tävlingar på plats

3.1. GT World Series-tävlingarna på plats anordnas på datumen som anges i avsnitt 1.1.2. Ytterligare villkor för att delta i GT World Series-tävlingar på plats kan tillkomma och delas av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar. Arrangören, och/eller Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar, ska förse Manufacturers Cup-finalisterna med information om GT World Series-tävlingarna på plats via den e-postadress som är kopplad till deltagarens konto för PSN, senast fjorton (14) dagar före evenemanget.

3.2. Manufacturers Cup-finalister väljs ut efter följande kriterier:

3.2.1. de 12 bästa tillverkarna i onlinekvalet (utvalda i enlighet med avsnitt 3.3); 

3.2.2. deltagarna med högst poäng i GT1 League i de tre regionernas onlinekval (Nord-, Syd- och Centralamerika; Europa, Mellanöstern och Afrika; Asien och Oceanien).

3.3. Totalt tolv (12) tillverkare tävlar i GT World Series-tävlingarna på plats.

Tre (3) av tillverkarna är Genesis, Toyota och Mazda, och övriga nio (9) tillverkare väljs ut enligt följande kriterier (i prioritetsordning):

3.3.1. Tävlingens officiella tillverkarpartners; och

3.3.2. Global tillverkarrankning (som definieras i avsnitt 3.4 nedan).

Tillsammans utgör de här tillverkarna de ”12 bästa tillverkarna”.

3.4. I slutet av onlinekvalet upprättas en global tillverkarrankning, enligt följande:

3.4.1. De tillverkare som representeras av deltagarna med högst poäng i slutet av varje omgång av onlinekvalet tilldelas poäng för tillverkarrankningen i enlighet med tabellen nedan för att upprätta tillverkarrankningen för varje region:

Tillverkarposition Poäng för tillverkarrankning
1 40
2 36
3 33
4 30
5 27
6 24
7 22
8 20
9 18
10 16
11 15
12 14
13 13
14 12
15 11
16 10
17 9
18 8
19 7
20 6
21 5
22 4
23 3
24 2
25 1
26 0
27 0

I slutet av onlinekvalet sammanställs tillverkarrankningen från alla tre (3) regioner för att avgöra tillverkarnas globala tillverkarrankning. Den globala tillverkarrankningen publiceras på https://www.gran-turismo.com/gb/gt7/sportmode/ och även i Sport-läget i spelet.

Om det blir oavgjort mellan två eller flera förare från olika tillverkare i slutet av en omgång av onlinekvalet fördelas tillverkarrankningspoängen lika mellan deras tillverkare.

Om det blir oavgjort mellan två eller flera tillverkare i den globala tillverkarrankningen används följande kriterier för att avgöra vilken tillverkare som går vidare:

● högsta tillverkarrankningspoängen från alla tre regioner och alla omgångar; och

● om det fortfarande är oavgjort blir det tillverkaren med flest antal individuella poäng från de bästa förarna i alla tre regioner för den tillverkaren; och

● om det fortfarande är oavgjort blir det tillverkaren med flest antal individuella poäng från alla omgångar av de bästa förarna i alla tre regioner för den tillverkaren.

3.5. Om en Manufacturers Cup-finalist inte kan delta i sin GT World Series-tävling på plats kan den deltagare som representerar samma tillverkare med högst seriepoäng från regionen med näst flest poäng komma att erbjudas en plats i GT World Series-tävlingen på plats och meddelas detta av arrangören eller av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar.

3.6. Poäng delas ut baserat på resultaten i de här loppen. En slutgiltig rankning med finalisterna från de 12 bästa tillverkarna avgör vinnaren och ytterligare två pristagare. Den finalist som samlar flest poäng koras som vinnare av GT World Series – Manufacturers Cup-tävlingen på plats (”GT World Series – Manufacturers Cup-vinnaren”). De två (2) närmaste finalisterna efter vinnaren blir pristagare i GT World Series – Manufacturers Cup-tävlingen på plats (”GT World Series – Manufacturers Cup-pristagare”).

3.7. Poäng tilldelas tillverkarna baserat på deras representerande GT World Series-finalisters slutplaceringar och räknas gentemot ställningen i världsfinalen på plats enligt följande:

• Första plats: 6 poäng 

• Andra plats: 5 poäng 

• Tredje plats: 4 poäng

• Fjärde plats: 3 poäng 

• Femte plats: 2 poäng 

• Sjätte plats: 1 poäng

3.8. Vinnarna och pristagarna i Manufacturers Cup – GT World Series-tävlingarna på plats vinner: 

● Första plats: en trofé (värd cirka 2 500 kronor)

● Andra plats: en trofé (värd cirka 1 500 kronor)

● Tredje plats: en trofé (värd cirka 1 500 kronor)

3.9. Efter GT World Series-tävlingarna på plats kontaktas alla trettiosex (36) Manufacturers Cup-finalister inom sju (7) dagar för att informeras om deras placering och få:

3.9.1. en inbjudan att delta i världsfinalen på plats, som anordnas datumen som anges i avsnitt 1.1.3.

När man accepterar inbjudan så får man som deltagare (”världsfinalister”) ett världsfinal-resepaket som innehåller:

3.9.2. flyg- (ekonomiklass), buss- eller tågbiljetter tur-och-retur till världsfinalen (arrangören väljer transportmedel);

3.9.3. boende under världsfinalen (arrangören väljer boende);

3.9.4. transport till och från flygplatsen, bussterminalen eller tågstationen till boendet på de datum som flyget/tåget/bussen går;

3.9.5. transport till och från boendet till platsen där världsfinalen anordnas; och

3.9.6. alla måltider under världsfinalen.

Resepaketets uppskattade värde är cirka 30 000 kr per världsfinalist. Reseförsäkring tillhandahålls för resan och gäller alla världsfinalister. Varje världsfinalist är ansvariga för att uppfylla eventuella visumkrav.

4. Manufacturers Cup – Världsfinalerna

4.1. Världsfinalen anordnas på datumen och platsen som anges i avsnitt 1.1.3. Världsfinalisterna är: de trettiosex (36) högst rankade spelarna från Manufacturers Cup-tävlingarna på plats i GT World Series (se avsnitt 1.1.2). Ytterligare villkor för att delta i världsfinalen kan tillkomma och delas av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar. Arrangören, och/eller Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar, ska förse finalisterna med information om världsfinalen på plats via den e-postadress som är kopplad till deltagarens konto för PSN, senast fjorton (14) dagar före evenemanget.

4.2. Om en världsfinalist inte kan delta i världsfinalen kan den deltagare som representerar samma tillverkare med högst seriepoäng från regionen med näst flest poäng komma att erbjudas en plats som världsfinalist och meddelas detta av arrangören eller av Polyphony Digital Inc å arrangörens vägnar.

4.3. Världsfinalisterna kommer att delta i en serie lopp. Poäng delas ut baserat på resultaten i de här loppen. En slutgiltig rankning avgör vinnarna och ytterligare två pristagare. Det stall som samlar flest poäng vinner världsfinalen (”världsfinalvinnarna”). De två (2) närmaste stallen efter världsfinalvinnarna utses till pristagare i världsfinalen (”världsfinalpristagarna”).

4.4. Världsfinalvinnarna och världsfinalpristagarna i Manufacturers Cup-världsfinalen på plats vinner:

● Första plats: en trofé (värd cirka 2 500 kronor)

● Andra plats: en trofé (värd cirka 1 500 kronor)

● Tredje plats: en trofé (värd cirka 1 500 kronor)

4.5. Pris för deltagare från Kroatien: Den bästa deltagaren från Kroatien med den högsta rankningen vid tiden för världsfinalen (”kroatiska vinnaren”) vinner en GT World Series-t-shirt värd högst 50,00 USD (ca 500 kronor). Den kroatiska vinnaren kommer att få e-post inom en (1) dag från slutdatumet och har sju (7) dagar på sig att acceptera priset. Den e-postadress som är kopplad till kroatiska vinnarens PSN-konto kommer att användas för att meddela vinsten. Om den kroatiska vinnaren inte svarar blir den näst bästa spelaren från Kroatien kontaktad.

5. Sändningar från Manufacturers Cup-tävlingar och Manufacturers Cup-världsfinalen på plats i GT World Series

5.1. Genom att delta i tävlingen godkänner härmed deltagarna att arrangören, eller Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar, får använda bilder från när de spelar eller på deltagarna själva i sändningar från Manufacturers Cup-tävlingar och Manufacturers Cup-världsfinalen på plats i GT World Series, och i sociala medier eller blogginlägg kopplade till tävlingen och kommande Gran Turismo™-cuper och -mästerskap världen över under samma villkor som paragraf 24 (”Publicitet”) stipulerar. Kontakta arrangören via contact-competitions@polyphony.co.jp för att ta tillbaka det här samtycket.

5.2. Genom att delta i tävlingen går deltagarna med på att inte sprida information om eller diskutera detaljer kring den. Exempel på detta är att sprida resultat, visa bildmaterial från loppen, streama loppen o.s.v.

5.3. Deltagare i Manufacturers Cup-tävlingar och Manufacturers Cup-världsfinalen på plats i GT World Series blir eventuellt ombedda att skriva under ett visningsavtal, då tävlingarna kan komma att filmas.