PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

1.             Ett begränsat antal innehavare av konton på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network (”PSN”)) får ett begränsat antal FIFA 18 Ultimate Team-poäng (”FIFA Points”) kostnadsfritt under perioden som börjar den 26 februari och slutar den 31 mars 2018.

2.             Urvalet av vilka SEN-konton som får FIFA Points sker helt och hållet efter Arrangörens eget beslut. Beslutet om vilka SEN-konton som får eller inte får FIFA Points i kampanjen kan inte diskuteras.  De SEN-konton som har fått eller kommer att få FIFA Points genom kampanjen får en systemavisering senast den 31 mars 2018.

3.             Inga pengar eller andra alternativ till FIFA Points erbjuds, och FIFA Points kan inte överlåtas eller säljas.

4.             För att kunna utnyttja dessa FIFA Points måste SEN-kontot ha åtkomst till en version av FIFA 18-spelet.

5.             FIFA Points har inget sista giltighetsdatum men får bara användas i versioner av FIFA 18. Inga andra FIFA-spel omfattas.

6.             FIFA Points omfattas av regler och villkor för användning, bland annat avsnitt 3 och 6 i EA:s användaravtal.

7.             FIFA Points ersätts inte om de förloras, skadas eller stjäls.

8.             Internetanslutning krävs. Medverkande SEN-kontoinnehavare ansvarar själva för eventuella internetavgifter.

9.             Om det finns några misstankar om brott mot dessa villkor, eller om bedrägligt beteende, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att skicka ut FIFA Points.

10.          Arrangören har inget ansvar för om mottagare av FIFA Points i kampanjen inte kan skapa eller logga in på sitt SEN-konto, eller inte kan få åtkomst till eller lösa in FIFA Points, på grund av problem med egen eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara.

11.          Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta kampanjen eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

12.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

13.          Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera personer vars uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller mot avsikten med kampanjen.

14.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

15.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan varje SEN-kontoinnehavare och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.