PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor

Utvalda SEN-kontoinnehavare som får e-posterbjudande: Handla för 179 kr eller mer i FIFA Ultimate Team 18 och få 1050 extrapoäng

– Flera länder – februari–mars 2018

 

”Ytterligare omfattningskrav”

Måste ha fått ett e-postmeddelande direkt från Arrangören om kampanjen, som endast gäller det PSN-konto som anges i e-postmeddelandet.

”Tillämplig betalningsmetod”

Valfri betalningsmetod.

”Tillämplig produkt/Tillämpliga produkter”

FIFA 18 Ultimate Team Points-paket.

”Giltiga butiker”

PlayStation®4-systemets butik och butiken i spelet i FIFA 18, exklusive alla andra PlayStation®-butiker och köp i spel.

”Slutdatum”

 7 mars 2018 kl. 00:59 (svensk tid).

”Startdatum”

27 februari 2018 kl. 01:01 (svensk tid).

”Steg”

Berättigade personer måste göra följande:

a.   Logga in på sitt SEN-konto under Kampanjperioden.

b.   Köpa Tillämpliga produkter, från Giltiga butiker, till ett sammanlagt värde som motsvarar Tröskelvärdet eller mer.

”FIFA-poäng”

1 050 FIFA 18 Ultimate Team-poäng.

”Distributionsperiod för FIFA-poängen”

Från det att stegen har slutförts till 14 dagar efter Slutdatumet.

”Tröskelvärde”

179 kr

 

1.             Erbjudandet om FIFA-poäng (”Erbjudandet”) är giltigt för alla innehavare av ett konto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network (”PSN”)) och som uppfyller alla Ytterligare omfattningskrav (”Berättigade personer”).

2.             Erbjudandet gäller från Startdatum till Slutdatum.  Perioden från och med Startdatum till och med Slutdatum benämns ”Kampanjperioden.

3.             För att kunna utnyttja Erbjudandet måste du som är Berättigad person genomföra stegen. Endast Tillämpliga produkter som köpts via Giltiga butiker gäller.  Tröskelvärdet för Tillämpliga produkter kan uppnås med valfritt antal transaktioner under Kampanjperioden.

4.             Endast ett Erbjudande per SEN-konto (inga ytterligare FIFA Points delas ut med det här Erbjudandet vid senare köp av ytterligare Tillämpliga produkter utöver det första Tröskelvärdet under Kampanjperioden).

5.             Erbjudandet kan inte överlåtas. Giltiga SEN-konton omfattar endast dem som får ett e-postmeddelande om Erbjudandet till den e-postadress som är kopplad till deras SEN-konto direkt från Arrangören.

6.             Berättigade personer som genomför stegen får under Distributionsperioden för FIFA Points ett PS4-systemmeddelande eller ett e-postmeddelande som antingen

                    a.   meddelar att FIFA-poängen har lagts till på deras SEN-konto eller

                    b.   innehåller en kupongkod och anvisningar för hur du löser in FIFA-poängen. I sådana fall måste FIFA-poängen lösas in i enlighet med instruktionerna i meddelandet.

7.             Inga pengar eller andra alternativ till FIFA Points erbjuds, och FIFA Points kan inte överlåtas eller säljas.

8.             För att kunna utnyttja FIFA-poängen måste det SEN-konto som utnyttjar Erbjudandet ha åtkomst till en version av FIFA 18-spelet.

9.             Endast ett Erbjudande per Berättigad person.

10.          En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

11.          FIFA Points har inget sista giltighetsdatum men får bara användas i versioner av FIFA 18. Inga andra FIFA-spel omfattas.

12.          FIFA-poängen omfattas av regler och villkor för användning. Se avsnitt 3 och 6 i EA:s användaravtal.

13.          FIFA Points ersätts inte om de förloras, skadas eller stjäls.

14.          Returer av Tillämpliga produkter sker i enlighet med policyn för att ångra köp på PlayStation Store. Om en Tillämplig produkt returneras och återbetalning görs kommer inga FIFA-poäng att delas ut. Produkter som har köpts med en rabattkod för köp av flera varor går endast att returnera om alla produkterna returneras tillsammans, och om du inte har börjat hämta eller strömma någon av dem.

15.          Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

16.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att dela ut FIFA-poäng.

17.          Arrangören har inget ansvar för om Berättigade personer inte kan skapa eller logga in på sitt SEN-konto, eller inte kan få åtkomst till eller lösa in FIFA-poäng, på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara.

18.          Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

19.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

20.          Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

21.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

22.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan varje Deltagare och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.