PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Regler och villkor

PlayStation Plus [PSP4] – Köp 12 månaders prenumeration på PlayStation Plus och få 1050 FUT-poäng

Flera länder – oktober–december 2018

 

”Omfattningskrav”

Samtliga av följande:

måste ha ett aktivt PlayStation®Plus-medlemskap vid tillfället då den Tillämpliga produkten köps

  • måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla.
  • måste bo i något av deltagarländerna
  • måste ha spelat EA SPORTS FIFA 19
  • måste

a.   ha fått ett e-postmeddelande från Arrangören med information om Erbjudandet och med en länk till den Tillämpliga produkten (”Erbjudandemeddelandet”). Obs! Endast användare som valts ut av Arrangören och som har valt att ta emot marknadsföringskommunikation från Arrangören är berättigade.

”Tillämplig produkt/Tillämpliga produkter”

Paket med 12 månaders medlemskap på PlayStation® Plus och FIFA 19 med 1050 FUT-poäng

 

Medlemskapet förlängs tills vidare om du inte säger upp det, och du debiteras i perioder om 12 månader (för 12-månadersmedlemskapet) till aktuellt fullt pris på PlayStation®Store.

”Giltig butik”

Onlinebutiken på webben som går under namnet PlayStation® Store, exklusive alla andra inköpsmetoder, andra PlayStation®Store-butiker och köp inifrån spel.

”Startdatum”

[30] [oktober] [2018] kl. 11:00 (svensk tid)

”Slutdatum”

[11] [december] [2018] kl. 11:00 (svensk tid)

”Deltagarländer”

Australien, Bahrain, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Förenade Arabemiraten, Grekland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Luxemburg, Malta, Norge, Nya Zeeland, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike

”Steg”

Under Kampanjperioden måste Berättigade personer göra följande:

a.         De Berättigade personer som fått Erbjudandemeddelandet ska klicka på länken i meddelandet som går till den Tillämpliga produkten i en Giltig butik.

b.         Logga in på PSN. och

c.         Köpa den Tillämpliga produkten i en Giltig butik.

”Arrangören”

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

”Material”

1050 EA SPORTS FIFA 19 Ultimate Team-poäng

”Distributionsperiod”

Upp till 10 dagar efter att Stegen har slutförts.

”Datum för kodinlösen”

11 december 2019 kl. 11:00 (svensk tid)

 

1.             Det här erbjudandet (”Erbjudandet”) gäller för användare som har ett konto på PlayStation™Network (”PSN”) och som uppfyller behörighetskraven (”Berättigade personer”).

2.             Erbjudandet gäller från Startdatum till Slutdatum.  Perioden från och med Startdatum till och med Slutdatum benämns ”Kampanjperioden

3.            

För att kunna utnyttja Erbjudandet måste du som är Berättigad person genomföra stegen.  Erbjudandet gäller endast köp av Tillämpliga produkter från Giltiga butiken under Kampanjperioden. Alla andra PlayStation®Plus-medlemskap är undantagna. Berättigade personer som köper ett 12-månadersmedlemskap på PlayStation®Plus (som inte är en Tillämplig produkt) är inte berättigade för Erbjudandet. Berättigade personer som köper ett 12-månadersmedlemskap på PlayStation®Plus via merförsäljning för PS4-konsolen är inte berättigade för Erbjudandet. PlayStation®Plus-medlemskap som förnyas automatiskt under Kampanjperioden omfattas inte av Erbjudandet. 

4.             För att kunna utnyttja Erbjudandet måste Berättigade personer (i) köpa den Tillämpliga produkten genom att klicka på länkarna i Erbjudandemeddelandet som leder till den Tillämpliga produkten Berättigade personer får inte skicka Erbjudandemeddelandet till någon annan. Erbjudandet får inte överlåtas.  Om andra personer än en Berättigad person köper den Tillämpliga produkten genom att klicka på länken i Erbjudandemeddelandet blir de inte berättigade för Erbjudandet.

5.                För Berättigade personer som genomför Stegen läggs Materialet till i biblioteket under Distributionsperioden, varpå Materialet måste hämtas innan det kan spelas.

6.             Erbjudandet är bara tillgängligt via Giltiga butiker.

7.             Inga pengar eller andra alternativ till Materialet erbjuds, och Materialet kan inte överlåtas eller säljas.

8.             En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

9.             Returer av Tillämpliga produkter sker i enlighet med policyn för att ångra köp på PlayStation Store.  Om en Tillämplig produkt returneras och återbetalning görs kommer Materialet inte att delas ut. Produkter som har köpts med en rabattkod för köp av flera varor går endast att returnera om alla produkterna returneras tillsammans, och om du inte har börjat hämta eller strömma någon av dem.

10.          PlayStation®Plus-prenumerationer är bara tillgängliga för innehavare av ett konto på PSN och som har tillgång till PlayStation®Store och en Internetanslutning med hög kapacitet.  PSN, PS Store och PS Plus omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Utbudet av material och tjänster på PS Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder. Användarna måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel – www.playstation.com/gameservers.  Godkända uppgifter om betalningsmetod krävs för att köpa PlayStation®Plus.  Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkoren) för PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

För 12 månaders medlemskap:

PlayStation®Plus-medlemskapet fortsätter tills vidare tills det sägs upp. En medlemsavgift dras automatiskt till aktuellt pris för ett 12-månaders PlayStation®Plus-medlemskap var 12:e månad från användarens konto om användaren har tillräckligt med pengar i plånboken eller har registrerat en giltig betalningsmetod för kontot.

·         Löpande medlemsavgift för PlayStation®Plus: 575 kr såvida inget annat meddelas per e-post till den adress som är kopplad till ditt konto.

·         Faktureringsintervall på PlayStation®Plus: var 12:e månad.

·         PlayStation®Plus-medlemskapets längd: tills vidare tills det sägs upp.

En användare kan avbryta sitt medlemskap på PlayStation®Plus när som helst, och medlemskapet upphör då på nästa förfallodatum för betalning. Inga fler avgifter för medlemskapet dras från och med då, men användaren får ingen återbetalning av avgifter som redan har betalats.

Instruktioner om hur du säger upp medlemskapet finns på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

När du köper ett medlemskap aktiverar vi alternativet för automatisk överföring av pengar i dina kontoinställningar. Det innebär att om du inte har tillräckligt med pengar i plånboken för medlemskapsavgiften så dras istället beloppet via den betalningsmetod som är registrerad för ditt konto (om det finns en sådan), såvida du inte stänger av automatisk överföring. Du kan stänga av Automatisk överföring genom att gå till [Kontoinställningar] > [Plånbok] > [Plånbokens inställningar].

11.          Berättigade personer som redan har PlayStation®Plus-medlemskap på tre månader och vill utnyttja Erbjudandet: det nya 12-månadersmedlemskapet på PlayStation Plus inleds när nästa kvartalsbetalning annars skulle ha förfallit. Därefter debiteras de regelbundet en gång om året tills medlemskapet sägs upp (istället för var tredje månad, som tidigare).

12.          Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

13.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att tillhandahålla Erbjudandet [och Materialet].

14.          Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

15.          Arrangören har inget ansvar för om Berättigade personer inte kan skapa eller logga in på sitt PSN-konto, inte får ett Erbjudandemeddelande eller inte kan slutföra Stegen eller ta emot eller lösa in Materialet, på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara.  Berättigade personer måste ha en giltig och fungerande privat e-postadress som är kopplad till sitt SEN-konto, dit de kan få e-postmeddelanden från Arrangören, för att få Erbjudandemeddelandet.

16.          Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

17.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

18.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan den Berättigade personen och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.