PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor

Utvalda SEN-kontoinnehavare som får e-posterbjudande: Kampanjen ”Köp FIFA 18 och få 1 600 FUT-poäng” – Flera länder – November 2017

 

”Ytterligare omfattningskrav”

Måste ha fått ett e-postmeddelande direkt från Sony Interactive Entertainment (PlayStation) om kampanjen, som endast gäller det PSN-konto som anges i e-postmeddelandet.

”Tillämplig betalningsmetod”

Valfri betalningsmetod.

”Tillämplig produkt/Tillämpliga produkter”

Alla versioner av spelet FIFA 18 som finns i Giltiga butiker.

”Giltiga butiker”

Endast PlayStation®4-systemets butik och PlayStation Store, exklusive alla andra PlayStation®-butiker och köp i spel.

”Slutdatum”

28 november 2017 kl. 00.59 (svensk tid).

”Deltagarländer”

Australien, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Förenade Arabemiraten, Grekland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike

”Startdatum”

21 november 2017 kl. 01.00 (svensk tid).

”Steg”

Berättigade personer måste göra följande:

a.   Logga in på sitt SEN-konto under Kampanjperioden och lägga en Tillämplig produkt i kundvagnen på en Giltig butik och

b.   slutföra köpet före Slutdatumet.

”FUT-poäng”

1 600 FIFA 18 – FIFA Ultimate Team-poäng.

”Distributionsperiod för FUT-poängen”

Från det att stegen har slutförts till 14 dagar efter Slutdatumet.

 

1.             Erbjudandet om FUT-poäng (”Erbjudandet”) är giltigt för boende i Deltagarländerna som innehar ett konto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network (”PSN”)) och som uppfyller alla Ytterligare omfattningskrav (”Berättigade personer”).

 

2.             Erbjudandet gäller från Startdatumet till Slutdatumet.  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Kampanjperioden

 

3.             För att kunna utnyttja Erbjudandet måste du som är Berättigad person genomföra stegen. Endast Tillämpliga produkter som köpts via Giltiga butiker gäller.  Versioner av spelet på skiva eller i elektroniskt format som inte köpts i en Giltig butik omfattas inte av Erbjudandet.

 

4.             Erbjudandet kan inte överlåtas. Giltiga SEN-konton omfattar endast dem som får ett e-postmeddelande om Erbjudandet till den e-postadress som är kopplad till deras SEN-konto direkt från Arrangören.

 

5.             Berättigade personer som genomför stegen får under Distributionsperioden för FUT-poäng ett PS4-systemmeddelande eller ett e-postmeddelande som antingen

a.   meddelar att FUT-poängen har lagts till på deras SEN-konto eller

b.   innehåller en kupongkod och anvisningar för hur du löser in FUT-poängen. I sådana fall måste FUT-poängen lösas in i enlighet med instruktionerna i meddelandet.

 

6.             Pengar eller andra alternativ till FUT-poängen erbjuds inte och FUT-poängen kan inte överlåtas eller säljas.

 

7.             Endast ett Erbjudande per Berättigad person.

 

8.             En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

 

9.             FUT-poängen har inget sista giltighetsdatum men får bara användas i versioner av FIFA 18. Inga andra FIFA-spel omfattas.

 

10.          FUT-poängen omfattas av regler och villkor för användning. Se avsnitt 3 och 6 i EA:s användaravtal.

 

11.          FUT-poäng ersätts inte om de förloras, skadas eller stjäls.

 

12.          Returer av Tillämpliga produkter sker i enlighet med policyn för att ångra köp på PlayStation Store. Om en Tillämplig produkt returneras och återbetalning görs kommer inga FUT-poäng att skickas ut. Produkter som köpts med en rabattkod för köp av flera varor går endast att returnera om alla produkterna returneras tillsammans, och om du inte har börjat hämta eller strömma någon av dem.

 

13.          Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

 

14.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att skicka ut FUT-poäng.

 

15.          Arrangören har inget ansvar för om Berättigade personer inte kan skapa eller logga in på sitt SEN-konto, eller inte kan få åtkomst till eller lösa in FUT-poäng, på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara. 

 

16.          Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel.  Godkända uppgifter om betalningsmetod krävs.  Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkoren) för PSN på eu.playstation.com/legal.

 

17.          Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

 

18.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

19.          Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

 

20.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

21.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan varje Deltagare och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.