PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor

Kampanjen ”Spela FIFA 18, köp ett 12 månaders PlayStation® Plus-medlemskap och få 1 050 FUT-poäng” – Flera länder – februari/mars 2018

 

”Ytterligare omfattningskrav”

Användare måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla.

”Tillämplig betalningsmetod”

Valfri betalningsmetod.

”Tillämplig produkt/Tillämpliga produkter”

12-månaders PlayStation® Plus-medlemskap.

”Giltiga butiker”

Endast PlayStation®4-systemets butik och PlayStation Store, exklusive alla andra PlayStation®-butiker och köp i spel.

”Slutdatum”

2 mars 2018 kl.11:00 (svensk tid).

”Deltagarländer”

Australien, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Förenade Arabemiraten, Grekland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike

”Startdatum”

19 februari 2018 kl. 18:00 (svensk tid).

”Steg”

Berättigade personer måste göra följande:

a.         Logga in på sitt SEN-konto under Kampanjperioden och lägga en Tillämplig produkt i kundvagnen på en Giltig butik och slutföra köpet.

b.         Spela FIFA 18 före kl. 00.59 (svensk tid) den 3 mars 2018 genom att logga in med samma SEN-konto som köpet av den Tillämpliga produkten gjordes från, starta FIFA 18 och spela i minst 10 minuter. Slutligen:

c.         Se till att den PS4-konsol där de spelar FIFA 18 (punkt b) är ansluten till internet, antingen under spelsessionen som nämndes i punkt b ovan eller när som helst före kl. 00.59 (svensk tid) den 3 mars 2018.

”FUT-poäng”

1 050 FIFA 18 – FIFA Ultimate Team-poäng.

”Distributionsperiod för FUT-poängen”

Upp till 14 dagar efter att stegen har genomförts.

 

1.             Erbjudandet om FUT-poäng (”Erbjudandet”) är giltigt för boende i Deltagarländerna som innehar ett konto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network (”PSN”)) och som uppfyller alla Ytterligare omfattningskrav (”Berättigade personer”).

 

2.             Erbjudandet gäller från Startdatum till Slutdatum.  Perioden från och med Startdatum till och med Slutdatum benämns ”Kampanjperioden

 

3.             För att kunna utnyttja Erbjudandet måste du som är Berättigad person genomföra stegen.  Det är bara den Tillämpliga produkten som är giltig. Alla andra former av PlayStation®Plus-medlemskap är undantagna. PlayStation®Plus-medlemskap som förnyas automatiskt under Kampanjperioden omfattas inte.

 

4.             Berättigade personer som genomför stegen får under Distributionsperioden för FUT-poäng ett PS4-systemmeddelande eller ett e-postmeddelande som antingen

                    a.   meddelar att FUT-poängen har lagts till på deras SEN-konto eller

                    b.   innehåller en kupongkod och anvisningar för hur du löser in FUT-poängen. I sådana fall måste FUT-poängen lösas in i enlighet med instruktionerna i meddelandet.

 

5.             Pengar eller andra alternativ till FUT-poängen erbjuds inte och FUT-poängen kan inte överlåtas eller säljas.

 

6.             För att kunna utnyttja FUT-poängen måste det SEN-konto som utnyttjar Erbjudandet ha åtkomst till en version av FIFA 18-spelet.

 

7.             Endast ett Erbjudande per Berättigad person.

 

8.             En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

 

9.             FUT-poängen har inget sista giltighetsdatum men får bara användas i versioner av FIFA 18. Inga andra FIFA-spel omfattas.

 

10.          FUT-poängen omfattas av regler och villkor för användning. Se avsnitt 3 och 6 i EA:s användaravtal.

 

11.          FUT-poäng ersätts inte om de förloras, skadas eller stjäls.

 

12.          Returer av Tillämpliga produkter sker i enlighet med policyn för att ångra köp på PlayStation Store. Om en Tillämplig produkt returneras och återbetalning görs kommer inga FUT-poäng att skickas ut. Produkter som har köpts med en rabattkod för köp av flera varor går endast att returnera om alla produkterna returneras tillsammans, och om du inte har börjat hämta eller strömma någon av dem.

 

13.          Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

 

14.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att skicka ut FUT-poäng.

 

15.          Arrangören har inget ansvar för om Berättigade personer inte kan skapa eller logga in på sitt SEN-konto, eller inte kan få åtkomst till eller lösa in FUT-poäng, på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara. 

 

16.          PlayStation®Plus-prenumerationer är bara tillgängliga för innehavare av ett konto på Sony Entertainment Network (SEN) och som har tillgång till PlayStation®Store och en Internetanslutning med hög kapacitet.  PlayStation™Network (PSN), PS Store och PS Plus omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Utbudet av material och tjänster på PS Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder. Användarna måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel. Godkända uppgifter om betalningsmetod krävs.  Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkoren) för PSN på eu.playstation.com/legal.

 

Det här medlemskapet är ett löpande betalmedlemskap, och efter de första tolv månaderna dras en medlemsavgift till aktuellt pris för ett 12-månaders PlayStation®Plus-medlemskap från din plånbok varje tolvte månad.

 

·         Löpande medlemsavgift: 575 kr, såvida inget annat meddelas per e-post till den adress som är kopplad till ditt konto.

·         Faktureringsintervall: var 12:e månad.

·         Medlemskapets längd: tills vidare tills det sägs upp.

 

Du kan säga upp medlemskapet när som helst, och medlemskapet upphör då i slutet av det pågående året. Inga ytterligare medlemsavgifter dras från och med då, men du får ingen återbetalning av avgifter som redan har betalats.

 

Instruktioner om hur du säger upp medlemskapet finns på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

När du klickar på [Beställ och betala] aktiveras alternativet Automatisk överföring i dina kontoinställningar. Det innebär att om du inte har tillräckligt med pengar i plånboken när medlemskapet förnyas så debiteras istället beloppet via den betalningsmetod som är registrerad för ditt konto (om någon sådan finns), såvida du inte stänger av automatisk överföring. Du kan stänga av Automatisk överföring genom att gå till [Kontoinställningar] > [Plånbok] > [Plånbokens inställningar].

 

17.          Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

 

18.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

19.          Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

 

20.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

21.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan varje Deltagare och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.