PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Regler och villkor

Utvalda SEN-kontoinnehavare som får erbjudandemeddelandet: Köp PlayStation® Plus: 12 månaders medlemskap och få 1 050 FUT-poäng – Flera länder

December 2017 till Mars 2018

 

”Ytterligare omfattningskrav”

Måste ha fått ett e-postmeddelande direkt från Sony Interactive Entertainment (PlayStation) om kampanjen, som endast gäller det PSN-konto som anges i e-postmeddelandet.

Får inte ha ett aktivt PlayStation® Plus-medlemskap vid tillfället då den Tillämpliga produkten köps.

Måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla.

”Tillämplig betalningsmetod”

Valfri betalningsmetod.

”Tillämplig produkt/Tillämpliga produkter”

12-månaders PlayStation® Plus-medlemskap[FC1]

”Giltiga butiker”

Endast PlayStation®4-systemets butik och PlayStation Store, exklusive alla andra PlayStation®-butiker och köp i spel.

”Slutdatum”

31 mars 2018 kl. 11.00 (svensk tid).

”Deltagarländer”

Australien, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Förenade Arabemiraten, Grekland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike

”Startdatum”

5 december 2017 kl. 11.00 (svensk tid).

”Steg”

Under Kampanjperioden måste Berättigade personer göra följande:

a.              Logga in på sitt SEN-konto (som måste vara samma konto som angavs i e-postmeddelandet om kampanjen, och det meddelandet måste personen ha fått för att vara berättigad).

b.            Lägga en Tillämplig produkt i kundvagnen på en Giltig butik. Slutligen:

c.             slutföra köpet i kassan.

”FUT-poäng”

1 050 FIFA 18 – FIFA Ultimate Team-poäng.

”Distributionsperiod för FUT-poängen”

Upp till 14 dagar efter att stegen har genomförts, förutom för Berättigade köpare som genomförde stegen mellan den 19 och 31 december 2017, då perioden är upp till 20 dagar.

 

1.             Det här erbjudandet om FUT-poäng (”Erbjudandet”) är giltigt för boende i Deltagarländerna som innehar ett konto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network (”PSN”)) och som uppfyller alla Ytterligare omfattningskrav (”Berättigade personer”).

 

2.             Erbjudandet gäller från Startdatumet till Slutdatumet.  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Kampanjperioden

 

3.             För att kunna utnyttja Erbjudandet måste du som är Berättigad person genomföra stegen. Endast Tillämpliga produkter som köpts via Giltiga butiker gäller.  Versioner av spelet på skiva eller i elektroniskt format som inte köpts i en Giltig butik omfattas inte av Erbjudandet.

 

4.             Erbjudandet kan inte överlåtas. Giltiga SEN-konton omfattar endast dem som får ett e-postmeddelande om Erbjudandet till den e-postadress som är kopplad till deras SEN-konto direkt från Arrangören.

 

5.             Berättigade personer som genomför stegen får under Distributionsperioden för FUT-poäng ett PS4-systemmeddelande eller ett e-postmeddelande som antingen

                    a.   meddelar att FUT-poängen har lagts till på deras SEN-konto eller

                    b.   innehåller en kupongkod och anvisningar för hur du löser in FUT-poängen. I sådana fall måste FUT-poängen lösas in i enlighet med instruktionerna i meddelandet.

 

6.             Pengar eller andra alternativ till FUT-poängen erbjuds inte och FUT-poängen kan inte överlåtas eller säljas.

 

7.             Endast ett Erbjudande per Berättigad person.

 

8.             En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

 

9.             FUT-poängen har inget sista giltighetsdatum men får bara användas i versioner av FIFA 18. Inga andra FIFA-spel omfattas.

 

10.          FUT-poängen omfattas av regler och villkor för användning. Se avsnitt 3 och 6 i EA:s användaravtal.

 

11.          FUT-poäng ersätts inte om de förloras, skadas eller stjäls.

 

12.          Returer av Tillämpliga produkter sker i enlighet med policyn för att ångra köp på PlayStation Store. Om en Tillämplig produkt returneras och återbetalning görs kommer inga FUT-poäng att skickas ut. Produkter som köpts med en rabattkod för köp av flera varor går endast att returnera om alla produkterna returneras tillsammans, och om du inte har börjat hämta eller strömma någon av dem.

 

13.          Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

 

14.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att skicka ut FUT-poäng.

 

15.          Arrangören har inget ansvar för om Berättigade personer inte kan skapa eller logga in på sitt SEN-konto, eller inte kan få åtkomst till eller lösa in FUT-poäng, på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara.

 

16.          PlayStation®Plus-prenumerationer är bara tillgängliga för innehavare av ett konto på Sony Entertainment Network (SEN) och som har tillgång till PlayStation®Store och en Internetanslutning med hög kapacitet.  PlayStation™Network (PSN), PS Store och PS Plus omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Utbudet av material och tjänster på PS Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder. Användarna måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel.  Godkända uppgifter om betalningsmetod krävs.  Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkoren) för PSN på eu.playstation.com/legal.

 

17.          Det här medlemskapet är ett löpande betalmedlemskap, och efter de första tolv månaderna dras en medlemsavgift till aktuellt pris för ett 12-månaders PlayStation®Plus-medlemskap från din plånbok varje tolvte månad.

 

18.          Löpande medlemsavgift: 575 kr, såvida inget annat meddelas per e-post till den adress som är kopplad till ditt konto.

 

19.          Faktureringsintervall: var 12:e månad.

 

20.          Medlemskapets längd: tills vidare tills det sägs upp.

 

21.          Du kan säga upp medlemskapet när som helst, och medlemskapet upphör då i slutet av den pågående månaden. Inga ytterligare medlemsavgifter dras från och med då, men du får ingen återbetalning av avgifter som redan betalats.

 

22.          Instruktioner om hur du säger upp medlemskapet finns på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

23.          När du klickar på [Beställ och betala] aktiveras alternativet Automatisk överföring i dina kontoinställningar. Det innebär att om du inte har tillräckligt med pengar i plånboken när medlemskapet förnyas så debiteras istället beloppet via den betalningsmetod som är registrerad för ditt konto (om någon sådan finns), såvida du inte stänger av automatisk överföring. Du kan stänga av Automatisk överföring genom att gå till [Kontoinställningar] > [Plånbok] > [Plånbokens inställningar].

 

24.          Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

 

25.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

26.          Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

 

27.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

28.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan varje Deltagare och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.