PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Villkor för FIFA 20 VIP Club

1.      BEHÖRIGHET

”FIFA20 VIP Club” (”Klubben”) är en klubb för enbart inbjudna personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Deltagarländerna (enligt definition nedan) med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter till Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag och andra personer med yrkesmässig anknytning till Klubben, som har ett konto för PlayStation™ Network (”PSN”) och äger eller har tillgång till en PlayStation®4 och en kopia av EA SPORTS™ FIFA 20 (”Spelet”).

Dessa personer är (”Klubbinbjudna).

Deltagarländer: Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ukraina och Österrike.

Obs! Klubbinbjudna kan behöva uppvisa dokument som bevisar att de är behöriga. Om du inte kan uppvisa sådana bevis när de begärs, kan Arrangören ta bort dig från Klubben och/eller hålla inne gåvor, priser eller belöningar.

2.      KLUBBDATUM

Klubben öppnas den 1 juli 2020 kl. 11.00 (svensk tid) (”Startdatumet”) och avslutas den 30 september kl. 00.59 (svensk tid) (”Slutdatumet”). Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Klubbperioden.

3.      KLUBBVILLKOR

Genom att gå med i Klubben godkänner och förbinder sig Klubbmedlemmarna att följa dessa villkor (”Villkor”) samt eventuella tredje parters villkor. Arrangören förbehåller sig rätten att neka medlemskap i Klubben eller deltagande i Klubbkampanjen och att vägra dela ut Klubbgåvan eller annat Pris till någon som bryter mot dessa villkor. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in och göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

4.      SÅ HÄR GÅR DU MED I KLUBBEN

Klubbinbjudna som identifierats som våra mest lojala spelare blir inbjudna att gå med i Klubben den 24 juni 2020 (”Klubbinbjudningar”). Klubbinbjudna måste tacka ja till Klubbinbjudan senast den 28 juni 2020 för att bli ”Klubbmedlemmar”.

Klubbinbjudningar får inte vidarebefordras till andra spelare.

5.      ÖVERSIKT ÖVER KLUBBFÖRMÅNER OCH -KAMPANJER

Alla Klubbmedlemmar får regelbundna e-postmeddelanden med anpassad spelstatistik för FIFA 20.

Alla Klubbmedlemmar får en kampanjkod för en exklusiv avatar på eller innan Slutdatumet (”Klubbmedlemsgåva”). Kupongkoder omfattas av regler och villkor för användning. Klicka här om du vill veta mer. Kupongkoder får inte överlåtas eller säljas vidare. Kupongkoder har ett sista giltighetsdatum som meddelas när kupongkoden skickas.

Alla Klubbmedlemmar har också chansen att vinna ett pris i de Månatliga trophy-utmaningarna för FIFA 20 VIP Club. Prisutlottningen för finalisterna i trophy-utmaningen och Utlottningen för medlemmar i FIFA 20 VIP Club (”Klubbkampanjer”). Det är bara Klubbmedlemmar som kan delta i en Klubbkampanj. Varje Klubbmedlem kan bara delta i en Klubbkampanj en gång. Närmare information finns i avsnitt 7, 8, 9,10 och 11.

6.      LÄMNA KLUBBEN I FÖRTID

Om en Klubbmedlem vill lämna Klubben och inte längre vill få e-postmeddelanden om FIFA 20 VIP Club före Slutdatumet, kan Klubbmedlemmen klicka på ”Unsubscribe” (avsluta prenumeration) längst ned i våra e-postmeddelanden (det avslutar även Klubbmedlemmens prenumeration på framtida e-post med marknadsföring från PlayStation®). Tidigare Klubbmedlemmar kan när som helst välja att sluta ta emot e-post med marknadsföring från PlayStation® här.

7.      MÅNATLIGA TROPHY-UTMANINGAR

Under klubbperioden anordnas tre Månatliga trophy-utmaningar med start den 1 juli 2020, den 1 augusti 2020 och den 1 september 2020.

Så här deltar du i en Månatlig trophy-utmaning:

(i)        Klubbmedlemmarna måste klicka på anmälningslänken ”Sign Up” som tillhandahålls i ett e-postmeddelande som skickas till Klubbmedlemmar den första dagen varje månad.

(ii)      Klubbmedlemmarna uppmanas att logga in på sina konton för PSN.

(iii)     När Klubbmedlemmarna loggat in omdirigeras de till startsidan för Månatliga trophy-utmaningar där Trophy-utmaningens trophies för månaden anges och Klubbmedlemmarna återigen får godkänna villkoren och

(iv)     Klubbmedlemmar måste låsa upp tre FIFA-trophies som valts ut av arrangören (”Trophy-utmaningens trophies”) före månadens slut för att få delta i utlottningen av priserna i den Månatliga trophy-utmaningen.

Obs! När en Klubbmedlem innehar alla Trophy-utmaningens trophies i början av den Månatliga trophy-utmaningen deltar den Klubbmedlemmen i utlottningen för Trophy-utmaningens priser.

Det kommer att utses en (1) vinnare (”Vinnaren”) och fyra (4) andrapristagare (benämns var och en ”Andrapristagare”).

Priserna i den Månatliga trophy-utmaningen för juli är:

(i)        Förstapris:

·        En 12 månaders PS Plus-abonnemang

·        En 12 månaders PS Now-abonnemang

·        Två trådlösa DUALSHOCK®4-handkontroller (Gold och Berry Blue)

·        En 1 månads abonnemang på komplett Viaplay-paket (endast för vinnare bosatta i Sverige, Danmark och Norge)

(ii)      Andrapris:

·        En 12 månaders PS Plus-abonnemang

·        En trådlös DUALSHOCK®4-handkontroll (Wave Blue)

Priserna i den Månatliga Trophy-utmaningen för augusti är:

(i)       Förstapris:

·        En 12 månaders PS Plus-abonnemang

·        En 12 månaders PS Now-abonnemang

·        Ett Gold Wireless Headset

·        En 1 månads abonnemang på RMC Sport (endast för vinnare bosatta i Frankrike)

·        En 1 månads abonnemang på komplett Viaplay-paket (endast för vinnare bosatta i Sverige, Danmark och Norge)

(ii)      Andrapris:

·        En 12 månaders PS Plus-abonnemang

·        En 12 månaders PS Now-abonnemang

Priserna i den Månatliga Trophy-utmaningen för september är:

(i)       Förstapris:

·        En 12 månaders PS Plus-abonnemang

·        En 12 månaders PS Now-abonnemang

·        En trådlös DUALSHOCK®4-handkontroll (Magma Red)

·        Ett Gold Wireless Headset

·        En 1 månads abonnemang på komplett Viaplay-paket (endast för vinnare bosatta i Sverige, Danmark och Norge)

(ii)      Andrapris:

·        En trådlös DUALSHOCK®4-handkontroll (Magma Red)

·        En 12 månaders PS Plus-abonnemang

·        En 12 månaders PS Now-abonnemang

·        En 1 månads abonnemang på RMC Sport (endast för vinnare bosatta i Frankrike)

Vinnarna och Andrapristagarna i varje Månatlig trophy-utmaning väljs ut i en slumpmässig dragning av en datorprocess den första arbetsdagen i den påföljande månaden (”Dragningsdatumet”).

8.      PRISUTLOTTNING FÖR FINALISTERNA I TROPHY-UTMANINGEN

Klubbmedlemmar som låser upp alla Trophy-utmaningens nio trophies innan Slutdatumet deltar automatiskt i Prisutlottningen för finalisterna i trophy-utmaningen.

Tre (3) vinnare utses (omnämns som ”Vinnare”).

Varje vinnare får följande Förstapris:

·        En PlayStation®4 Pro-konsol på 1 TB och ett PlayStation®4-spel

·        Ett PS VR-startpaket

·        Fyra trådlösa DUALSHOCK®4-handkontroller (Gold, Berry Blue, Rose Gold och Steel Black)

·        Ett Gold Wireless Headset

·        En 12 månaders PS Plus-abonnemang

·        En 12 månaders PS Now-abonnemang

·        En 1 månads abonnemang på komplett Viaplay-paket (endast för vinnare bosatta i Sverige, Danmark och Norge)

Vinnaren i Prisutlottningen för finalisterna i trophy-utmaningen väljs ut i en slumpmässig utlottning som utförs av en datorprocess den 1 oktober 2020 (”Dragningsdatumet”).

9.      UTLOTTNINGEN FÖR MEDLEMMAR I FIFA 20 VIP CLUB

Alla Klubbmedlemmar deltar automatiskt i Utlottningen för medlemmar i FIFA 20 VIP Club.

Det kommer att utses en (1) vinnare ("Vinnaren"), som mottar följande Förstapris:

·        Två trådlösa DUALSHOCK®4-handkontroller (Magma Red och Wave Blue)

·        Ett Gold Wireless Headset

·        En 12 månaders PS Plus-abonnemang

·        En 12 månaders PS Now-abonnemang

·        En 12 månaders abonnemang på BT Sport (endast för vinnare bosatta i Storbritannien)

·        En 6 månaders abonnemang på RMC Sport (endast för vinnare bosatta i Frankrike)

·        En 1 månads abonnemang på komplett Viaplay-paket (endast för vinnare bosatta i Sverige, Danmark och Norge)

Vinnaren i Utlottningen för medlemmar i FIFA 20 VIP Club väljs ut i en slumpmässig utlottning som utförs av en datorprocess den 1 oktober 2020 (”Dragningsdatumet”).

10.   YTTERLIGARE PRISINFORMATION

ABONNEMANG:

Följande abonnemang som utgör en del av ett Pris är abonnemang med fast löptid och löper ut vid slutet av den tid som anges:

·        12 månaders PS Plus-abonnemang

·        12 månaders PS now-abonnemang

·        12 månaders abonnemang på BT Sport

·        1 månads abonnemang på RMC Sport

·        6 månaders abonnemang på RMC Sport

Följande abonnemang som utgör en del av Priset är löpande abonnemang om de inte sägs upp:

·        1-månadsabonnemang på kompletta Viaplay-paket är löpande abonnemang. Det abonnemanget är bara tillgängligt för vinnare bosatta i Sverige, Norge och Danmark. Om inte abonnemanget sägs upp när perioden på en månad löpt ut debiteras vinnaren 449 kr i Sverige, 339 kr i Danmark och 329 kr i Norge varje påföljande månad.

Granska abonnemangsleverantörernas villkor i anslutning till användning av dessa produkter.

TRÅDLÖSA DUALSHOCK®4-HANDKONTROLLER:

Färgerna på de trådlösa DUALSHOCK®4-handkontroller som mottas av en Vinnare beskrivs i varje prisutlottning.

11.   YTTERLIGARE VILLKOR FÖR ALLA KLUBBKAMPANJER

I det här avsnittet avser ”Vinnare” de Klubbmedlemmar som har vunnit ett Förstapris i en Klubbkampanj, ”Andrapristagare” avser Klubbmedlemmar som har vunnit ett Andrapris i en Klubbkampanj och ”Pris” avser Förstapriset och/eller ett Andrapris för varje Klubbkampanj, beroende på sammanhanget.

Arrangören meddelar Vinnare och Andrapristagare om vinsten via e-post till e-postadresserna som är kopplade till deras konton för PSN, inom sju (7) arbetsdagar från Dragningsdatumet. För att göra anspråk på Priset måste Vinnaren och Andrapristagarna svara på Arrangörens e-postmeddelande inom sju (7) arbetsdagar från datumet för Arrangörens e-postmeddelande och ange fullständigt namn, e-postadress, postadress, födelsedatum och telefonnummer.

Om en Vinnare eller Andrapristagare inte svarar Arrangören inom sju (7) arbetsdagar efter att ha mottagit Arrangörens meddelande, anses Priset ha förverkats och Arrangören har rätten att utse en annan Vinnare/Andrapristagare i enlighet med processen som beskrivs ovan för varje Klubbkampanj.

Arrangören ska skicka Priset inom sextio (60) arbetsdagar från datumet när Vinnaren/Andrapristagaren tillhandahåller Arrangören med leveransinformation.

Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här, kan inte lösas in delvis och kan inte överlåtas. Priserna får inte överlåtas eller säljas vidare. Det går inte att få priset i pengar istället. Arrangören förbehåller sig dock rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde. Priser som ingen gör anspråk på är Arrangörens egendom.

Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Klubbkampanjen inte registreras rätt.

Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

Om ett Pris befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom fjorton (14) arbetsdagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats. Det här påverkar inte Vinnarens och/eller Andrapristagarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

Vinnarna och Andrapristagarna kan behöva skatta för sitt Pris i enlighet med skattelagstiftningen i deras land. Deltagare ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

Arrangören kan vara tvungen att dela deras namn och länder för att uppfylla juridiska skyldigheter. Namnen på Vinnarna och Andrapristagarna i Klubbkampanjer görs tillgängliga på rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”FIFA 20 VIP Club” till följande adress: Customer Engagement, Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inom trettio (30) kalenderdagar från Slutdatumet för Prisutlottningen för finalisterna i trophy-utmaningen och Utlottningen för medlemmar i FIFA 20 VIP Club eller inom 30 dagar från den sista dagen i månaden för den Månatliga trophy-utmaningen. Om du som Vinnare eller Andrapristagare invänder mot att ditt namn publiceras eller görs tillgängligt kontaktar du Arrangören. Observera att Arrangören fortfarande kan vara skyldig att tillhandahålla en fullständig lista med Vinnarna till en tillsynsmyndighet eller till annan tredje part i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

Vinnarna och Andrapristagarna samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar. Om en Vinnare eller Andrapristagare inte vill delta i ett sådant publicitetsevenemang ska han eller hon meddela Arrangören.

Alla personuppgifter som skickas in i anslutning till Klubben behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar, dessa villkor och Arrangörens sekretesspolicy som du hittar på: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy. Arrangören kan dela personuppgifter med tredje parter i syfte att administrera Klubbkampanjerna och ska se till att sådana personuppgifter behandlas av dessa tredje parter i enlighet med gällande dataskyddslagar. 

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och avtalet mellan Klubbmedlemmen och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.

Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.