playstation.com

Juridisk information

Regleroch villkor

Tävlingen ”FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (Part 2)”

EMEA-regionen

Tävlings- och inträdeskrav

 

1.                Tävlingen FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (Part 2) (”tävlingen”) består av två (2) olika mästerskap (ett ”mästerskap” var).

a.  FIA GT Championships Nations Cup (hädanefter ”Nations Cup”): Nations Cup är ett mästerskap där länder och territorier tävlar om segern. Vilket land eller territorium en spelare representerar avgörs av det land/territorium som dennes konto för PSN är bundet till. Det finns inga begränsningar gällande tävlingsbilarnas ursprungsland.

b.  FIA GT Championships Manufacturer Series (hädanefter ”Manufacturer Series”): Manufacturer Series är ett mästerskap där deltagare kör bilar från en och samma tillverkare. Deltagarna tävlar om att bli de bästa förarna för sina respektive tillverkare, sedan ställs de mot deltagare som representerar andra tillverkare. Deltagare får välja tillverkare från en lista med tjugofem (25) förutvalda tillverkare.

Den här tävlingen följer tävlingen ”FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020” (EMEA-regionen) som ägde rum mellan 25 april 2020 och 8 augusti 2020. De specifika detaljerna om varje mästerskap fastställs i schema 1 (Nations Cup) och schema 2 (Manufacturer Series). 

2.                Deltagare i Nations Cup:

a.  Tolv (12) deltagare från EMEA-regionen, som deltog i tävlingen ”FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020” (EMEA-regionen) som ägde rum mellan 25 april 2020 och 8 augusti 2020 kommer bjudas in till EMEA-regionens regionsfinal.

b.  Fyra (4) platser i EMEA-regionens regionfinal reserveras för de bästa spelarna i Nations Cups extrafas. Extrafasen är öppen för alla kvalificerade deltagare, utom de 12 som valdes ut från tävlingen ”FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020” (EMEA-regionen) som ägde rum mellan 25 april 2020 och 8 augusti 2020.

c.  Vinnaren i Nations Cup i tävlingen ”GT World Tour 2020 – Sydney”, som ägde rum 14–16 februari 2020 kommer bjudas in till Nations Cups världsfinal.

3.                Deltagare i Manufacturer Series:

a.  Utvalda deltagare från tävlingen ”FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020” (EMEA-regionen) som ägde rum mellan 25 april 2020 och 8 augusti 2020 kommer bjudas in till EMEA-regionens regionsfinal. Se Schema 2 för mer information om urvalsprocessen. Manufacturer Series har inga regionsfinaler.

4.                Krav på deltagare: Tävlingen är öppen för personer uppfyller åldersgränsen (enligt definitionen nedan) och som är bosatta i Bahrain, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Grekland, Irland, Italien, Kuwait, Libanon, Nederländerna, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern eller Österrike (”deltagarländer”), undantaget anställda, företrädare, entreprenörer och konsulter till arrangören (enligt definitionen nedan) och deras närstående familjer, företag med anknytning till arrangören och alla andra med professionell anknytning till tävlingen (”deltagare”). Deltagarländerna utgör tillsammans EMEA-regionen.

5.                Åldersgränsen är 18 år för deltagare bosatta i Bahrain, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Libanon, Nederländerna, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern eller Österrike, och den är 21 år för deltagare bosatta i Förenade Arabemiraten, Kuwait eller Saudiarabien (”åldersgränsen”).

6.                Deltagarna måste tillhandahålla dokument som styrker deras giltighet som deltagare i tävlingen. Om en deltagare inte kan producera bevis på begäran kan arrangören diskvalificera deltagaren från tävlingen och/eller undanhålla priset.

7.                Tävlingen börjar ta emot deltagare den 15 oktober 2020 kl. 08.00 svensk tid (”startdatumet”) och deltagare måste vara anmälda innan den 7 december 2020 kl. 00.59 svensk tid (”slutdatumet”).  Se Schema 1 och Schema 2 för mer information.  Perioden från startdatumet till och med slutdatumet refereras till som ”tävlingsperioden”.

8.                För att delta i tävlingen, Nations Cup och Manufacturer Series måste deltagarna: (1) Fylla i det anmälningsformulär som presenteras i GT Sport-läget när de väljer Sport-läget i spelet. (2) Under tävlingsperioden välja de mästerskap de vill delta i innan varje race börjar. (3) Godkänna tävlingsvillkoren. Deltagare som följer de här stegen anses ha gjort ett ”inträde”.

9.                Deltagarna måste gå med i tävlingen på det sätt som anges samt innan slutdatumet och sluttiden. Om detta inte efterföljs diskvalificeras inträdet.

10.             Det kostar inget att ställa upp i tävlingen och inga köp krävs, men deltagare måste äga eller ha tillgång till en PlayStation®4-konsol och ett exemplar av Gran Turismo™ Sport till PlayStation®4 (”spelet”). Deltagare måste vara aktiva PlayStation®Plus-medlemmar under tävlingsperioden. Genom att ställa upp i tävlingen förbinder sig deltagare att följa de här reglerna och villkoren, inklusive de villkor som anges i Schema 1 och Schema 2 (”villkoren”).

11.             De här villkoren (enligt definitionen nedan) gäller alla deltagare bosatta i deltagarländer utom Frankrike.

12.             Deltagarna måste gå med i tävlingen under sina konton för PlayStation™Network (”PSN”). Det land som registrerats på deltagarens konto för PSN räknas som deltagarens hemland. Registrering på PSN är förbehållet godkännande av tjänstevillkoren för PSN och integritetspolicyn för PSN. (https://www.playstation.com/sv-se/legal/).

13.             Medlemskap i PlayStation®Plus (”PS Plus”) är bara tillgängligt för personer som har ett konto för PSN med tillgång till PlayStation™Store (”PS Store”) och snabbt internet.  PSN, PS Store och PS Plus omfattas av användningsvillkor samt lands- och språkrestriktioner; innehåll och tjänster på PS Plus varierar beroende på abonnentens ålder. Användare måste vara minst 7 år gamla och användare under 18 behöver förälders eller förmyndares tillstånd; undantag gäller för användare i Tyskland, som måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet garanteras inte. Onlinefunktioner i specifika spel kan dras in med rimligt varsel; se eu.playstation.com/gameservers. Medlemskap i PS Plus är löpande och faktureras varje månad, kvartal eller år beroende på vilken abonnemang som köptes för dåvarande pris på PS Store, så länge det inte avbryts. Gratis provperioder av PS Plus går över till månadsabonnemang om de inte avbryts. Fullständiga villkor gäller: Tjänstevillkor för PSN på eu.playstation.com/legal.

14.             Det är förbjudet för deltagare att skapa dubblettkonton i syfte att tävla eller förbättra sina chanser att kvalificera sig eller ta sig längre i tävlingen eller störa en annan deltagares prestation under ett race. Det är även förbjudet att låta någon annan tävla å ens vägnar eller att medvetet byta plats under ett race.  Vid sådana fall reserverar sig arrangören rätten att diskvalificera de deltagarna, om arrangören finner det lämpligt.

15.             Tävlingsvinnare definieras i schema 1 (Nations Cup) och schema 2 (Manufacturer Series) i enlighet med den relevanta mästerskapsmekaniken (en ”vinnare” var). De närmaste konkurrenterna i tävlingen definieras i schema 1 (Nations Cup) och schema 2 (Manufacturer Series) i enlighet med den relevanta mästerskapsmekaniken (en ”närmaste konkurrent” var).

16.             Priserna är de som definieras i schema 1 (Nations Cup) och schema 2 (Manufacturer Series) och måste mottas som de är och får inte överlåtas, överföras eller säljas vidare. Det finns inga kontantalternativ, men arrangören reserverar sig rätten att ersätta vilket pris som helst med ett likvärdigt pris. Om inget annat anges omfattar priserna inte byten, levnadskostnader och andra kostnader (inklusive måltider och personliga utgifter, uppgraderingar osv.) och om sådana kostnader tillkommer faller de helt och hållet på vinnaren. Om någon aspekt av priset inkluderar resor utomlands ansvarar vinnaren för att vara tillgänglig för resan och inneha giltiga pass och andra visa eller resepapper som behövs till de gällande resedatumen. Om en vinnare inte kan ta fram de resepapper som behövs till de gällande resedatumen kan arrangören diskvalificera den vinnaren från tävlingen och/eller undanhålla priset.

17.             Varje vinnare och varje närmaste konkurrent kan komma att behöva betala vinstskatt på vunna priser och bli skatteskyldiga i enlighet med rådande skattelagstiftning där de är bosatta.

18.             Om priset inte hämtas ut inom den tid eller på det sätt som anges blir vinsten ogiltig och arrangören förbehåller sig rätten att erbjuda nästa giltiga deltagare priset i enlighet med villkoren. Där priset är tidskritiskt och vinnaren måste hittas innan sluttiden för när priset måste hämtas har passerat kan villkoren ange vilket datum vinnaren kontaktas och arrangören kommer då kontakta vinnaren på den e-postadress som vinnaren angett i anmälningsformuläret i GT Sport-läget för det relevanta mästerskapet. Rimliga åtgärder kommer vidtas för att kontakta vinnaren/vinnarna. Om vinnaren inte går att få tag i eller om kontakten inte kan ske på det angivna datumet förbehåller sig arrangören rätten att erbjuda nästa giltiga deltagare priset i enlighet med villkoren. Om inget annat anges har arrangören ingen skyldighet att utdela priset till nästa giltiga deltagare i det fall priset inte hämtas ut av vinnaren innan angivet datum eller på det sätt som angivits.

19.             Arrangören tar inget som helst ansvar för att tävlingsinträden eller annan korrespondens kring tävlingen kan försvinna eller inte registreras korrekt på grund av problem med nätverk, hårdvara eller programvara av olika typer. Bevis på att något skickats godtas inte som bevis på att något mottagits. Ansökningar från agenter, tredje part, organiserade grupper eller automatiskt genererade ansökningar från datorer godtas inte.

20.             Arrangören bär inte ansvar för förluster, kostnader eller skador som deltagare lider som direkt eller indirekt resultat av priset och/eller tävlingen. Arrangören gör dock inga insatser att exkludera eller begränsa sitt ansvar för dödsfall eller skador som uppstått som resultat av vårdslöshet.

21.             Alla villkor, försäkringar och representationer som uttrycks eller impliceras av lag eller på annat sätt med avseende på priset och/eller tävlingen exkluderas till fullo i den mån lagen tillåter.

22.             Om något av priserna befinns vara ineffektivt, felaktigt eller skadat måste arrangören meddelas skriftligen inom sju (7) dagar från mottagandet, annars kommer priset anses vara godtaget i mottaget skick.  Det här påverkar inte vinnarens och/eller de närmaste konkurrenternas eventuella lagstadgade rättigheter.

23.             Vinnaren och de närmaste konkurrenterna går med på att göra de rimliga offentliga framträdanden som krävs av arrangören. För att frånsäga sig sådan publicitet bör vinnaren eller närmaste konkurrenten meddela arrangören.

24.             Personuppgifter som deltagarna anger när de går med i tävlingen lagras och används endast av arrangören, dess företagsgrupper samt dess leverantörer och konsulter eller på annat sätt i enlighet med arrangörens integritetspolicy som kan läsas på: https://www.playstation.com/sv-se/legal/privacy-policy/ och som uttryckligen avtalats med deltagaren.

25.             Arrangören kan på eget bevåg publicera namnet på vinnarna och de närmaste konkurrenterna på arrangörens webbplats(er). Namnen på vinnarna och de närmaste konkurrenterna kan lämnas ut vid rimliga förfrågningar till de individer som skickar med ett självadresserat kuvert märkt ”FIA Gran Turismo™ Championships 2020” till följande adress: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP Storbritannien inom sex (6) veckor från slutdatumet. Om en vinnare eller närmaste konkurrenten protesterar mot att få sitt namn publicerat eller tillgängliggjort ska han eller hon ta kontakt med arrangören. Tänk på att arrangören kanske måste ange denna information till en organisatör.

26.             Vid dispyter är arrangörens beslut slutgiltigt och saken kommer inte att diskuteras.

27.             Arrangören reserverar sig rätten att ställa in tävlingen, delvis eller i sin helhet, eller göra ändringar i de här villkoren när som helst, om så anses nödvändigt eller om det uppstår omständigheter bortom arrangörens kontroll.

28.             Om det finns anledning att tro att de här villkoren inte uppfyllts, eller att det lämnats in felaktiga, oläsliga, falska, ogiltiga eller olämpliga uppgifter kan arrangören välja att inte behandla inträden eller dela ut vunna priser. Om en deltagare inte följer de här villkoren, i synnerhet schema 1 och/eller schema 2, eller använder flera konton och/eller automatiserade system för att delta, kommer den att stängas ute från tävlingen och inträdet ogiltigförklaras.

29.             ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP Storbritannien.

30.             I den mån rådande lagstiftning tillåter ska de här villkoren tolkas och läsas i enlighet med lagar i England, och avtalet mellan varje deltagare och arrangören ska anses ha upprättats och fullgjorts i England.

 

Schema 1 – Nations Cup 2020 (Del 2)

1.1             Nations Cup:

1.2             Nations Cup äger endast rum online och består av följande:

1.2.1        Extrafasen

1.2.2        Regionsfinalen

1.2.3        Världsfinalen

Evenemang

DATUM

Extrafasen

15 oktober 2020 kl. 09.00 svensk tid – 26 kl. oktober 00.00 svensk tid

Regionsfinal (EMEA)

Lördag 7 november 2020 kl. 07.00 – 23.59 svensk tid

Regionsfinal (Amerika)

Lördag 8 november 2020 kl. 16.00 – söndag 9 november 2020 08.59 svensk tid

Regionsfinal (Asien och Oceanien)

Lördag 14 november 2020 kl. 23.00 – söndag 9 november 2020 15.59 svensk tid

Världsfinalen

Lördag 5 december kl 08.00 – måndag 7 december 00.59 svensk tid

 

1.                Extrafasen

1.1.           Deltagare som inte har valts ut till EMEA-regionens regionsfinal via tävlingen ”FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020” (EMEA-regionen) som ägde rum mellan 25 april 2020 och 8 augusti 2020 kan delta i extrafasen för att få en plats i EMEA-regionens regionsfinal.

1.2.           Mellan kl. 08.00 svensk tid den 15 oktober 2020 och kl. 00.59 den 26 oktober 2020 kan deltagarna delta i ett tidslopp så många gånger de vill, med målet att få den snabbaste varvtiden. Alla deltagare tävlar mot varandra med samma bil, bana och banförhållanden. Deltagarna kan se hur de ligger till i förhållande till varandra på en topplista.

1.3.           När extrafasen är slut kommer de fyra (4) bästa deltagarna från EMEA-regionen, som inte valts ut via tävlingen ”FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020” (EMEA-regionen) som ägde rum mellan 25 april 2020 och 8 augusti 2020, gå vidare till regionsfinalen.

1.4.           Obs! Inbjudna deltagare i Nations Cup (definieras nedan) får inte delta i extrafasen.

2.                Regionsfinal

2.1.           Regionsfinalen i EMEA-regionen äger rum den 7 november 2020 kl. 07.00 – 23.59 svensk tid.

2.2.           Tolv (12) deltagare från EMEA-regionen, som deltog i tävlingen ”FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020” (EMEA-regionen) som ägde rum mellan 25 april 2020 och 8 augusti 2020 och var bland de 12 bästa spelarna i Nations Cup Online Series första 3 faser kommer bjudas in till EMEA-regionens regionsfinal(”Inbjudna deltagare i Nations Cup”). Fyra (4) platser i EMEA-regionens regionfinal reserveras för de bästa deltagarna i Nations Cups extrafas. Tillsammans är de ”Regionsfinalister”.

2.3.           Högst tre (3) regionsfinalister per deltagarland accepteras (”landsbegränsningen”), upp till maximalt sexton (16) deltagare sammanlagt från EMEA-regionen. Om en deltagare är rankad fyra i sitt deltagarland kommer den näst högst rankade deltagaren från ett annat deltagarland gå till vidare till EMEA-regionens regionsfinal. Det innebär att deltagare på fjärde plats eller lägre bland deltagarna från deras deltagarland inte kan bli regionsfinalister, även om de har högre poäng än någon av de tre bästa deltagarna från ett annat deltagarland.

2.4.           Om en regionsfinalist inte kan vara med i regionsfinalen kommer regionsfinalisten med näst högst onlinerankning att erbjudas en plats som regionsfinalist och meddelas detta av arrangören eller av Polyphony Digital Inc å arrangörens vägnar.

2.5.           Regionsfinalister förväntas:

·        Delta i en serie onlinerace i Gran Turismo™ Sport, som skapas av arrangören. Polyphony Digital Inc. kommer meddela regionsfinalisterna om detta å arrangörens vägnar senast en (1) vecka innan tävlingen äger rum.

·        Bära kläder/handskar som tillhandahålls av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar

·        Visa prydnadsföremål som tillhandahålls av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar

·        Om nödvändigt delta i testsessioner som arrangeras av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar

·        Delta i racen med förarkameror som tillhålls av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar och delta i andra innehållsrelaterade aktiviteter, exempelvis videointervjuer, om det anses nödvändigt av Polyphony Digital Inc., som agerar å arrangörens vägnar. 

·        Undvika att sprida information om onlineracen (genom att exempelvis strömma racen eller dela med sig av resultat) utan att Polyphony Digital Inc. gett uttryckligt tillstånd å arrangörens vägnar.

·        Följa de riktlinjer kring bil- och förarutseenden och andra inställningar som Polyphony Digital Inc. har satt upp å arrangörens vägnar.

·        Använda Thrustmaster T-GT-ratt och -pedaler.

2.6.           Regionsfinalister tilldelas poäng utefter resultatet i varje race. Deltagarnas poäng i varje race räknas till deras totalpoäng.Den regionsfinalistmed högst totalpoäng efter att alla race ägt rum vinner EMEA-regionens regionsfinal.

2.7.           De åtta bästa spelarna i EMEA-regionens regionsfinal kommer få poäng som påverkar deras resultat i världsfinalen, enligt följande:

Första plats: 8 poäng, andra plats: 7 poäng, tredje plats: 6 poäng, fjärde plats: 5 poäng, femte plats: 4 poäng, sjätte plats: 3 poäng, sjunde plats: 2 poäng, åttonde plats: 1 poäng.

2.8.           De tre bästa spelarna i Gran Turismo World Tour Sydney (15–17 februari) kommer få poäng som påverkar deras resultat i världsfinalen, enligt följande:

Första plats: 3 poäng, andra plats: 2 poäng, tredje plats: 1 poäng

2.9.           De tre bästa spelarna i regionsfinalen vinner: Första plats: en trofé, andra plats: en trofé, tredje plats: en trofé

2.10.        Arrangören och/eller Polyphony Digital Inc. kontaktar å arrangörens vägnar de bästa spelarna via den e-postadress som angetts i anmälningsformuläret i GT Sport-läget för Nations Cup.

3.               Världsfinalen

3.1.           Världsfinalen hålls online och äger rum 5–6 december 2020.

3.2.           Vinnaren i Nations Cup i Sydney World Tour 2020, som ägde rum i tävlingen ”GT World Tour 2020 –Sydney” kommer bjudas in till världsfinalen.(”Inbjuden World Tour-deltagare”) Den inbjudna World Tour-deltagaren tävlar mot de 15 deltagare som fick den högsta onlinerangen under regionsfinalerna i EMEA-regionen, regionen Asien och Oceanien samt regionen Amerika, enligt följande: De 8 bästa från EMEA-regionens regionsfinal, de 4 bästa från Amerikas regionsfinal och de 3 bästa från Asien och Oceaniens regionsfinal. Tillsammans är de ”Världsfinalister”.

3.3.           Om en världsfinalist inte kan vara med i världsfinalen kommer regionsfinalisten med näst högst onlinerankning från samma region att erbjudas en plats som världsfinalist och meddelas detta av arrangören eller av Polyphony Digital Inc å arrangörens vägnar.

3.4.           Världsfinalister förväntas:

·        Delta i en serie onlinerace i Gran Turismo™ Sport, som skapas av arrangören. Polyphony Digital Inc. kommer meddela världsfinalisterna om detta å arrangörens vägnar senast en (1) vecka innan tävlingen äger rum.

·        Bära kläder/handskar som tillhandahålls av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar

·        Visa prydnadsföremål som tillhandahålls av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar

·        Om nödvändigt delta i testsessioner som arrangeras av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar

·        Delta i racen med förarkameror som tillhålls av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar och delta i andra innehållsrelaterade aktiviteter, exempelvis videointervjuer, om det anses nödvändigt av Polyphony Digital Inc., som agerar å arrangörens vägnar. 

·        Undvika att sprida information om onlineracen (genom att exempelvis strömma racen eller dela med sig av resultat) utan att Polyphony Digital Inc. gett uttryckligt tillstånd å arrangörens vägnar.

·        Följa de riktlinjer kring bil- och förarutseenden och andra inställningar som Polyphony Digital Inc. har satt upp å arrangörens vägnar.

·        Använda Thrustmaster T-GT-ratt och -pedaler.

3.5.           Världsfinalisterna kommer delta i en serie race. Poäng kommer delas ut enligt resultaten i de här racen. Poäng från Sydney World Tour och/eller regionsfinaler kommer tas i åtanke för att avgöra den slutgiltiga rankingen.

3.6.           De tre bästa deltagarna i Nations Cup och alla medlemmar i de tre bästa tillverkarstallen vinner varsin trofé.

3.7.           Arrangören och/eller Polyphony Digital Inc. (å arrangörens vägnar) ska via e-post informera världsfinalisterna om världsfinalen till de e-postadresser som deltagarna lämnade i anmälningsformuläret för Nations Cup i GT Sport-läget.

4.                Sändning av regionsfinalen och världsfinalen

4.1.           Genom att delta i tävlingen godkänner deltagarna att arrangören, eller Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar, får använda bilder från deras spelande eller på deltagarna själva i sändningar av regions- och världsfinalerna och i sociala medier eller blogginlägg kopplade till tävlingen och kommande Gran Turismo-mästerskap världen över. Kontakta arrangören för att ta tillbaka det här samtycket.

4.2.           Genom att delta i tävlingen går deltagarna med på att inte sprida information om den. Exempel på informationsspridning är att sprida resultat, visa bildmaterial från racen, strömma racen, osv.

 

Schema 2 – Manufacturer Series 2 (Del 2)

1.      Manufacturer Series

1.1   Manufacturer Series äger endast rum online och består av följande: Världsfinalen.

2.      Val av världsfinalister

2.1.   Valet av världsfinalister bestäms av en kombination av följande kriterier:

2.1.1.      deltagarna med högst poäng (”representerande förare”)

2.1.2.      de 12 bästa tillverkarna (utvalda i enlighet med paragraf 2.3)

2.1.3.      de tre representerade regionerna (som definieras i paragraf 2.6).

2.2.   Totalt tre (3) världsfinalister väljs ut för att representera varje tillverkare i världsfinalen; alla från en representerad region.

2.3.   Totalt tolv (12) tillverkare tävlar i världsfinalen och väljs ut enligt följande kriterier (enligt företräde) (”12 bästa tillverkarna”):

2.3.1.     tävlingens officiella tillverkarpartner eller ”arbetslag”

2.3.2.     Global Manufacturer-rankning (som definieras i paragraf 3.4 nedan).

Efter att Manufacturers Series Online Series (som var del av tävlingen FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (EMEA-regionen)” och ägde rum mellan 25 april 2020 och 8 augusti 2020) tog slut skapades en ”global tillverkarranking”.

2.4.   I slutet av varje deltävling beräknas den regionala tillverkarrankningen för alla fem (5) regioner som definierats i Manufacturers Series Online Series. De tre (3) regioner med högsta regionala tillverkarrankningen för varje tillverkare beräknas för att avgöra den ”globala tillverkarrankningen”.

               https://www.gran-turismo.com/gb/gtsport/sportmode/championship/2256/manufacturer_ranking'

2.5.   De tre (3) bästa regionerna som har fått den högsta regionala tillverkarrankningen (en ”representerad region” var) för var och av de 12 bästa tillverkarna går vidare till världsfinalen.

2.6.   Om det blir oavgjort mellan två eller flera representerande förare från olika tillverkare i slutet av en omgång fördelas tillverkarrankningspoängen lika mellan deras tillverkare.

2.7.   Om det blir oavgjort mellan två eller flera tillverkare i den globala tillverkarrankningen används följande kriterier för att avgöra vilken tillverkare som går vidare:

a)     högsta tillverkarrankningspoängen från alla fem regioner

b)     högsta tillverkarrankningspoängen från alla fem regioner och alla omgångar

c)      om det fortfarande är oavgjort gäller högsta antalet deltaganden som tillverkaren registrerat i slutet av gällande Manufacturer Series deltävling.

2.8.   Om det blir oavgjort mellan två eller flera regioner i den globala tillverkarrankningen används följande kriterier för att avgöra vilken region som går vidare:

a)     högsta tillverkarrankningspoängen från alla omgångar

b)     om det fortfarande är oavgjort gäller högsta tillverkarrankningspoängen från en enstaka omgång

c)      om det fortfarande är oavgjort gäller högsta poängen från en representerande förare.

2.9.       Om en världsfinalist inte kan vara med i världsfinalen kan den deltagare som representerar samma tillverkare med högst omgångspoäng från regionen med näst högst rankade poäng komma att erbjudas en plats som världsfinalist och meddelas detta av arrangören eller av Polyphony Digital Inc å arrangörens vägnar. Om ingen ersättare hittas inom regionen på fjärde eller femte plats väljs den deltagare som representerar samma tillverkare med näst högsta deltävlingspoäng inom den ursprungliga deltagarens region.

2.10.    Världsfinalisterna ska meddelas att de blivit utvalda senast 28 november 2020.

3.           Världsfinalen

3.1.       Världsfinalister förväntas:

3.1.1.Delta i en serie onlinerace i Gran Turismo™ Sport, som skapas av arrangören. Polyphony Digital Inc. kommer meddela världsfinalisterna om detta å arrangörens vägnar senast en (1) vecka innan tävlingen äger rum.

3.1.2.Bära kläder/handskar som tillhandahålls av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar

3.1.3.Visa prydnadsföremål som tillhandahålls av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar

3.1.4.Om nödvändigt delta i testsessioner som arrangeras av Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar

3.1.5.Undvika att sprida information om onlineracen (genom att exempelvis strömma racen eller dela med sig av resultat) utan att Polyphony Digital Inc. gett uttryckligt tillstånd å arrangörens vägnar.

3.1.6.Följa de riktlinjer kring bil- och förarutseenden och andra inställningar som Polyphony Digital Inc. har satt upp å arrangörens vägnar.

3.1.7.Använda Thrustmaster T-GT-ratt och -pedaler.

3.2.       Världsfinalisterna kommer delta i en serie race. Poäng kommer delas ut utefter resultaten i de här racen.

3.3.       Tillverkarstallens poängsummor avgör deras placering.

3.4.       De tre bästa tillverkarstallen i Gran Turismo World Tour Sydney (15–17 februari) kommer få poäng som påverkar deras resultat i världsfinalen, enligt följande:

Första plats: 3 poäng, andra plats: 2 poäng, tredje plats: 1 poäng

3.5.       Alla medlemmar i de tre bästa tillverkarstallen får varsin trofé.

3.6.        Arrangören och/eller Polyphony Digital Inc. (å arrangörens vägnar) ska via e-post informera världsfinalisterna om världsfinalen till de e-postadresser som deltagarna lämnade i anmälningsformuläret för Manufacturer Series i GT Sport-läget.

4.      Sändning av regionsfinalen och världsfinalen

4.1.   Genom att delta i tävlingen godkänner deltagarna att arrangören, eller Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar, får använda bilder från deras spelande eller på deltagarna själva i sändningar av regions- och världsfinalerna och i sociala medier eller blogginlägg kopplade till tävlingen och kommande Gran Turismo-mästerskap världen över. Kontakta arrangören för att ta tillbaka det här samtycket.

4.2.   Genom att delta i tävlingen går deltagarna med på att inte sprida information om den. Exempel på informationsspridning är att sprida resultat, visa bildmaterial från racen, strömma racen, osv.