PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Regler och villkor – Specifika regler för tävlingen ”FIA Certified Gran Turismo Championships 2019” – EMEA-regionen

 

Tävlings- och inträdeskrav

1.            Tävlingen ”FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019” (”tävlingen”) är öppen för personer som uppfyller åldersgränsen (enligt definitionen nedan) och som är bosatta i Bahrain, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Irland, Italien, Kuwait, Libanon, Nederländerna, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern eller Österrike (”deltagarländer”), undantaget anställda, företrädare, entreprenörer och konsulter till arrangören (enligt definitionen nedan) och deras närstående familjer, företag med anknytning till arrangören och alla andra med professionell anknytning till tävlingen (”deltagare”).

2.            Åldersgränsen är 18 år för deltagare bosatta i Bahrain, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Libanon, Nederländerna, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern eller Österrike, och den är 21 år för deltagare bosatta i Förenade Arabemiraten, Kuwait eller Saudiarabien (”åldersgränsen”).

3.            De här villkoren (enligt definitionen nedan) gäller alla deltagare bosatta i deltagarländer utom Frankrike.

4.            Tävlingen börjar ta emot deltagare den 23 mars 2019 kl. 17.45 svensk tid (”startdatumet”) och deltagare måste vara anmälda innan den 8 september 2019 kl. 00.59 svensk tid (”slutdatumet”). Se Schema 1 och Schema 2 för mer information.  Perioden från startdatumet till och med slutdatumet refereras till som ”tävlingsperioden”.

5.            För att ställa upp i tävlingen måste deltagare fylla i det anmälningsformulär som presenteras i GT Sport-läget när de väljer Sport-läget i spelet under tävlingsperioden (detta klassas som ett ”inträde”).Deltagare måste ange vilket mästerskap de vill ställa upp i när racen börjar.

6.            Tävlingen består av två (2) olika mästerskap (ett ”mästerskap” var).

                     a.  FIA GT Championships Nations Cup (hädanefter ”Nations Cup”): Nations Cup är ett mästerskap där länder och territorier tävlar om segern. Vilket land eller territorium en spelare representerar avgörs av det land/territorium som dennes konto för PlayStation™Network är bundet till. Det finns inga begränsningar gällande tävlingsbilarnas ursprungsland.

                     b.   FIA GT Championships Manufacturer Series (hädanefter ”Manufacturer Series”): Manufacturer Series är ett mästerskap där deltagare kör bilar från en och samma tillverkare. Deltagarna tävlar om att bli de bästa förarna för sina respektive tillverkare, sedan ställs de mot deltagare som representerar andra tillverkare. Deltagare får välja tillverkare från en lista med tjugofem (25) förutvalda tillverkare.

De specifika detaljerna om varje mästerskap fastställs i schema 1 (Nations Cup) och schema 2 (Manufacturer Series). 

7.            Det kostar inget att ställa upp i tävlingen och inga köp krävs, men deltagare måste äga eller ha tillgång till ett PlayStation®4 och ett exemplar av Gran Turismo™ Sport till PlayStation®4 (”spelet”). Deltagare måste vara aktiva PlayStation®Plus-medlemmar under tävlingsperioden. Genom att ställa upp i tävlingen förbinder sig deltagare att följa de här reglerna och villkoren (”villkoren”) samt de allmänna reglerna (klicka här).

8.            Registrering på PlayStation™Network (”PSN”) är förbehållet godkännande av tjänstevillkoren för PSN och integritetspolicyn för PSN. (https://www.playstation.com/sv-se/legal/).

9.            Varje deltagare får endast göra ett (1) inträde per mästerskap.  För att undvika missförstånd kommer racen listade i varje mästerskaps kalender att anordnas på olika tider.  Därmed är det möjligt för deltagare att ställa upp i båda mästerskapen, och för vinnaren av Nations Cup att vara med i det vinnande laget i Manufacturer Series.

10.          Det är förbjudet för deltagare att skapa dubblettkonton i syfte att tävla eller förbättra sina chanser att kvalificera sig eller ta sig längre i tävlingen.  Vid sådana fall reserverar sig arrangören rätten att diskvalificera de deltagarna, om arrangören finner det lämpligt.

11.          Tävlingsvinnare definieras i schema 1 (Nations Cup) och schema 2 (Manufacturer Series) i enlighet med den relevanta mästerskapsmekaniken (en ”vinnare” var). De närmaste konkurrenterna i tävlingen definieras i schema 1 (Nations Cup) och schema 2 (Manufacturer Series) i enlighet med den relevanta mästerskapsmekaniken (en ”närmaste konkurrent” var).

12.          Priserna är de som definieras i schema 1 (Nations Cup) och schema 2 (Manufacturer Series), som tillämpligt, och måste mottas som de är och får inte överlåtas. Det finns inga kontantalternativ, men arrangören reserverar sig rätten att ersätta vilket pris som helst med ett likvärdigt pris.

13.          Arrangören tar inget som helst ansvar för tekniska problem eller felfunktion, eller andra problem som kan resultera i att ett tävlingsinträde eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras.

14.          PlayStation®Plus-prenumeration är endast tillgänglig för PlayStation™Network-kontoinnehavare med tillgång till PlayStation™Store och bredbandsanslutning.  PSN, PS Store och PS Plus omfattas av användningsvillkor samt lands- och språkrestriktioner; innehåll och tjänster på PS Plus varierar beroende på prenumerantens ålder. Användare måste vara minst 7 år gamla och användare under 18 behöver förälders eller förmyndares tillstånd; undantag gäller för användare i Tyskland, som måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet garanteras inte. Onlinefunktioner i specifika spel kan dras in med rimligt varsel; se eu.playstation.com/gameservers. PS Plus-prenumerationen förnyas automatiskt vid slutet av prenumerationstiden till då gällande pris på PS Store.  Fullständiga villkor gäller: tjänstevillkor för PSN på eu.playstation.com/legal.

15.          Vid dispyter är arrangörens beslut slutgiltigt och saken kommer inte att diskuteras.

16.          Arrangören reserverar sig rätten att ställa in tävlingen eller ändra i de här villkoren när som helst, om så anses nödvändigt eller om det uppstår omständigheter bortom arrangörens kontroll.

17.          Om något av priserna befinns vara ineffektivt, felaktigt eller skadat måste arrangören meddelas skriftligen inom sju (7) dagar från mottagandet, annars kommer priset anses vara godtaget i mottaget skick.  Det här påverkar inte vinnarens och/eller de närmaste konkurrenternas eventuella lagstadgade rättigheter.

18.          Vinnaren och de närmaste konkurrenterna går med på att göra de rimliga offentliga framträdanden som krävs av arrangören.

19.          Om det finns anledning att tro att de här villkoren inte uppfyllts, eller att det lämnats in felaktiga, oläsliga, falska, ogiltiga eller olämpliga uppgifter kan arrangören välja att inte behandla inträden eller dela ut vunna priser. Om en deltagare inte följer de här villkoren, i synnerhet klausul 1, 2, 7, 8, 9 och 19 och/eller schema 1 eller schema 2, eller använder flera konton och/eller automatiserade system för att delta, kommer den att stängas ute från tävlingen och inträdet ogiltigförklaras.

20.          Varje vinnare och varje närmaste konkurrent kan komma att behöva betala vinstskatt på vunna priser och bli skatteskyldiga i enlighet med rådande skattelagstiftning där de är bosatta.

21.          Arrangören kan på eget bevåg publicera namnet på vinnarna och de närmaste konkurrenterna på arrangörens webbplats(er).  Namnen på vinnarna och de närmaste konkurrenterna kan lämnas ut vid rimliga förfrågningar till de som skickar med ett självadresserat kuvert märkt ”FIA Gran Turismo™ Championships 2018” till följande adress: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP Storbritannien inom sex (6) veckor från slutdatumet.

22.          Allmänna regler gäller i tävlingen.  Klicka här för att läsa de allmänna reglerna.

23.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP Storbritannien.

24.          I den mån rådande lagstiftning tillåter ska de här villkoren tolkas och läsas i enlighet med lagar i England, och avtalet mellan varje deltagare och arrangören ska anses ha upprättats och fullgjorts i England.

 

Schema 1 – Nations Cup

 

1.         The Nations Cup Online Series

1.1          Deltagare ställer upp i tävlingen genom att spela i Nations Cup Online Series-racen via Sport-läget i spelet. Deltagare måste välja och bekräfta att de vill ställa upp i Nations Cup innan varje race börjar.

1.2          Nations Cup Online Series består av fyra (4) deltävlingar med tio (10) omgångar vardera, enligt följande:

Kalender för FIA Gran Turismo Championship 2019 Nations Cup

Deltävling 1

Deltävling 2

Deltävling 3

Deltävling 4

Omg. 1: 23 mars 2019

Omg. 11: 1 maj 2019

Omg. 21: 8 juni 2019

Omg. 31: 3 augusti 2019

Omg. 2: 27 mars 2019

Omg. 12: 4 maj 2019

Omg. 22: 12 juni 2019

Omg. 32: 7 augusti 2019

Omg. 3: 30 mars 2019

Omg. 13: 8 maj 2019

Omg. 23: 15 juni 2019

Omg. 33: 14 augusti 2019

Omg. 4: 3 april 2019

Omg. 14: 11 maj 2019

Omg. 24: 6 juli 2019

Omg. 34: 17 augusti 2019

Omg. 5: 6 april 2019

Omg. 15: 15 maj 2019

Omg. 25: 10 juli 2019

Omg. 35: 21 augusti 2019

Omg. 6: 10 april 2019

Omg. 16: 18 maj 2019

Omg. 26: 13 juli 2019

Omg. 36: 24 augusti 2019

Omg. 7: 13 april 2019

Omg. 17: 22 maj 2019

Omg. 27: 17 juli 2019

Omg. 37: 28 augusti 2019

Omg. 8: 20 april 2019*

Omg. 18: 25 maj 2019*

Omg. 28: 20 juli 2019

Omg. 38: 31 augusti 2019

Omg. 9: 24 april 2019

Omg. 19: 29 maj 2019

Omg. 29: 24 juli 2019

Omg. 39: 4 september 2019

Omg. 10: 27 april 2019

Omg. 20: 1 juni 2019

Omg. 30: 27 juli 2019*

Omg. 40: 7 september 2019*


1.3       Racedatum märkta med en asterisk indikerar ”Top 16 Superstars”-race (enligt beskrivningen i paragraf 1.8 här i schema 1).

1.4       Deltagare tilldelas poäng baserat på:

1.4.1    deras slutposition i varje race

1.4.2    det genomsnittliga förarbetyget hos deltagarna de kör mot i varje race

1.5       Poängen sammanställs vid slutet av en serie omgångar, under varje deltävling, enligt följande (”slutpoängen”):

Nations Cup: Deltagare måste delta i race under Nations Cup Online Series för att vinna poäng som sedan används för att beräkna deras totalrankning. Varje deltagares totalrankning avgör huruvida han eller hon blir inbjuden till World Tour-evenemang och går vidare i tävlingen. Deltagares slutpoäng beräknas enligt följande:

Deltävling 1: Slutpoängen sammanställs från deltagarens tre (3) bästa omgångar av tio (10) (beräknat från omgång 1 till omgång 10).

Deltävling 2: Slutpoängen sammanställs från deltagarens fem (5) bästa omgångar av tjugo (20) (beräknat från omgång 1 till omgång 20).

Deltävling 3: Slutpoängen sammanställs från deltagarens åtta (8) bästa omgångar av trettio (30) (beräknat från omgång 1 till omgång 30).

Deltävling 4: Slutpoängen sammanställs från deltagarens tio (10) bästa omgångar av fyrtio (40) (beräknat från omgång 1 till omgång 40).

Deltagare väljer själva vilka race och deltävlingar de vill ställa upp.  Det är dock bara poängen från dagens sista race som räknas gentemot onlinerankningen för den omgången; om en deltagare deltar i tre race i omgång 7 den 13 april 2019 kommer bara poängen från det sista racet (det tredje) att räknas.

1.6       Slutpoängen från varje deltävling avgör varje deltagares position i onlinerankningen.

1.7       Stjärnspelare

1.7.1    I enlighet med paragraf 1.7.2 och 1.7.3 nedan kan deltagare registrera sig som stjärnspelare om de är antingen:

1.7.1.1 i topp 200 i onlinerankningen vid slutet av föregående deltävling           

1.7.1.2 i topp 10 i onlinerankningen för sitt deltagarland

1.7.2    När en deltagare uppfyller ett av kraven i 1.7.1 här i schema 1 får den en spelnotis i Gran Turismo™ Sport som meddelar att han eller hon kan registrera sig som stjärnspelare. När spelnotisen har tagits emot kan deltagare registrera sig som stjärnspelare genom att gå till gran-turismo.com.  Det är varje deltagares eget ansvar att registrera sig som stjärnspelare.

1.7.3    Registrerade stjärnspelare (hädanefter ”stjärnspelare”) ska ha S i förarbetyg och får delta i ”Top 16 Superstars”-race i enlighet med paragraf 1.8 här i schema 1.

1.7.4    När en deltagare har gjort sig förtjänt av förarbetyget stjärnspelare kommer betyget att gälla dennes körprofil endast i en komplett deltävling av Online Series.

1.8       Top 16 Superstars-race

1.8.1    Top 16 Superstars-race anordnas periodvis under Online Series. I enlighet med paragraf 1.3 markeras Superstars-race med en asterisk i raceschemat under paragraf 1.2.

1.8.2    Deltagare som ställer upp i ”Top 16 Superstars”-race kan vinna bonuspoäng i Online Series.

1.8.3   För att deltagare ska kunna anmäla sig till ”Top 16 Superstars”-race måste de vara stjärnspelare.

1.8.4    Deltagare kan anmäla sig till ”Top 16 Superstars”-race upp till femton (15) minuter före den schemalagda starten för varje race.

1.8.5    I varje ”Top 16 Superstars”-race kommer de 16 högst rankade stjärnspelarna som anmält sig till det gällande racet att få delta. Rankningen kan baseras på varje deltagares förarbetyg eller det totala antalet poäng som samlats in under gällande säsong. Det sätt som stjärnspelare rankas avseende urvalet till ”Top 16 Superstars”-race kommer att definieras innan varje ”Top 16 Superstars”-race börjar.

1.8.6    I Nations Cup kan högst två (2) stjärnspelare per deltagarland ställa upp i ”Top 16 Superstars”-race.

1.8.7    Om det finns färre än 16 stjärnspelare innan ett ”Top 16 Superstars”-race börjar lyfts begränsningarna i paragraf 1.8.5 och 1.8.6. Stjärnspelare väljs då ut baserat på deras onlinerankning.

1.9       Efter varje deltävling kommer tio (10) deltagare från EMEA-regionen att gå vidare till Nations Cup World Tour-evenemanget (varje individ en ”World Tour-finalist”).

1.10       World Tour-finalister vinner:

1.10.1   en inbjudan att vara med på och delta i nästa World Tour-evenemang (enligt definitionen i paragraf 2.1 i schema 1)

1.10.2   flyg- (ekonomiklass), buss- eller tågbiljetter tur-och-retur till World Tour-evenemanget (arrangören väljer transportmedel)

1.10.3   boende under World Tour-evenemanget (arrangören väljer boende)

1.10.4   transport till och från flygplatsen, bussterminalen eller tågstationen till boendet på de datum som flyget/tåget/bussen går

1.10.5   transport till och från boendet till platsen där World Tour-evenemanget anordnas

1.10.6   alla måltider under det gällande World Tour-evenemanget

Information om resor och boende ska bekräftas av arrangören, och/eller Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar, via e-post efter varje deltävling (definierade i paragraf 1.2) (sammantaget ”Online Series-priser”).

2.         Nations Cup World Tour-evenemang

2.1       Nations Cup World Tour-evenemang är fem (5) evenemang där World Tour-finalister tävlar mot varandra för att avgöra Nations Cup World Tour-vinnaren i EMEA-regionen (”Nations Cup World Tour-evenemang”).

2.2       Nations Cup World Tour-evenemang ska anordnas ett datum och på en plats som kommer att bekräftas av arrangören, och/eller Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar, via e-post efter varje deltävling. Nations Cup World Tour-evenemang beräknas arrangeras i mars, juni, augusti, september, oktober och november 2019 i olika städer runtom i världen. 

2.3       Reglerna för varje Nations Cup World Tour-evenemang kommer att skickas ut av Polyphony Digital innan varje evenemang börjar.

2.4       Nations Cup World Tour-finalisterna kommer att vara:

2.4.1  World Tour 1: Tjugofyra (24) deltagare utvalda från tävlanden i som deltog i Nations Cup-race i världsfinalen av 2018 FIA Certified Gran Turismo Championships (som anordnades den 16–18 november 2018 i Monaco), rankade på resultat.

          World Tour 2, 3, 4 och 5: Under förutsättningarna som ställs upp i paragraf 2.5 och 2.6 kommer de tio (10) deltagarna med högst onlinerankning från insatser i Nations Cup Online Series-race enligt följande:

World Tour 2: baserat på onlinerankningen efter deltävling 1.

World Tour 3: baserat på onlinerankningen efter deltävling 2.

World Tour 4: baserat på onlinerankningen efter deltävling 3.

World Tour 5: baserat på onlinerankningen efter deltävling 4.

2.5       Högst två (2) World Tour-finalister per deltagarland accepteras (”landsbegränsningen”), upp till maximalt tio (10) deltagare sammanlagt från EMEA-regionen. Om en deltagare är rankad trea i sitt deltagarland kommer den näst högst rankade deltagaren från ett annat deltagarland gå till vidare till EMEA Nations Cup World Tour. Det innebär att deltagare på tredje plats eller lägre bland deltagarna från deras deltagarland inte kan bli World Tour-finalister, även om de har högre poäng än någon av de två bästa deltagarna från ett annat deltagarland.

2.6       Om ett World Tour-evenemang anordnas i ett land inom EMEA-regionen kommer ytterligare två (2) EMEA-deltagare att bjudas in till detta World Tour-evenemang; urvalet sker baserat på deras positioner i onlinerankningen.

2.7       Beaktat landsbegränsningen från paragraf 2.5, om en World Tour-finalist från EMEA-regionen inte kan vara med i World Tour-evenemang kommer deltagaren med högst onlinerankning (som inte redan är en World Tour-finalist) att bjudas in till Nations Cup World Tour-evenemanget för EMEA-regionen och meddelas detta av Polyphony Digital Inc.

2.8       ”Nations Cup World Tour-finalistvinnaren” är den World Tour-finalist med högst poäng från alla race som ingår i Nations Cup World Tour-evenemangen. ”Närmaste konkurrenterna” är de World Tour-finalister med näst högst och tredje högst poäng från alla race som ingår i Nations Cup World Tour-evenemangen.

2.9       World Tour-finalister med flest antal World Tour vinster från alla race som ingår i Nations Cup World Tour-evenemangen (”Nations Cup-världsfinalister”) går vidare till Nations Cup-världsfinalen. Nations Cup-världsfinalen anordnas som en separat tävling under Gran Turismo™ Championships World Final 2019 (”världsfinalen”) som ska hållas i november 2019. Villkoren skickas ut till varje Nations Cup-världsfinalist via e-post innan den tävlingen hålls.

2.10     EMEA-regionen ska representeras av sexton (16) Nations Cup-världsfinalister (enligt definitionen i paragraf 2.9 i schema 1).  De kommer att utgöras av alla Nations Cup-världsfinalister utvalda i enlighet med paragraf 2.9 (ovan) och de deltagare som har högst onlinerankning efter omgång 40.

2.11     Högst tre (3) världsfinalister per deltagarland accepteras (”landsbegränsningen”), upp till maximalt sexton (16) deltagare sammanlagt från EMEA-regionen. Om en deltagare är rankad fyra i sitt deltagarland kommer den näst högst rankade deltagaren från ett annat deltagarland gå till vidare till världsfinalen. Det innebär att deltagare på fjärde plats eller lägre bland deltagarna från deras deltagarland inte kan bli världsfinalister, även om de har högre poäng än någon av de tre bästa deltagarna från ett annat deltagarland.

2.12     Om en Nations Cup-världsfinalist inte kan vara med i världsfinalen kommer World Tour-finalisten med näst högst onlinerankning att erbjudas en plats som Nations Cup-världsfinalist och meddelas detta av Polyphony Digital Inc.

2.13     Nations Cup-världsfinalisterna ska meddelas att de blivit uttagna när varje World Tour-evenemang slutat och kan då välja att acceptera sina priser (enligt definitionen i paragraf 2.15, schema 1). Arrangören ska via e-post informera Nations Cup-världsfinalisterna om världsfinalen (enligt definitionen i paragraf 2.9) till de e-postadresser som deltagarna lämnade i anmälningsformuläret i GT Sport-läget.

2.14       Varje Nations Cup World Tour-vinnare vinner:

2.14.1   en inbjudan att vara med på och delta i ”FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019”, det evenemang där Nations Cup-världsfinalen 2019 och Manufacturer Series-världsfinalen 2019 anordnas (”världsfinalen”).

2.14.2   flyg- (ekonomiklass), buss- eller tågbiljetter tur-och-retur till världsfinalen (arrangören väljer transportmedel)

2.14.3   boende under världsfinalen (arrangören väljer boende)

2.14.4   transport till och från flygplatsen, bussterminalen eller tågstationen till boendet på de datum som flyget/tåget/bussen går

2.14.5   transport till och från boendet till platsen där världsfinalen anordnas

2.14.6   alla måltider under världsfinalen.

2.15     Utöver priset i form av den ovan nämna inbjudan kommer Nations Cup World Tour-vinnare och de närmaste konkurrenterna även att vinna en varsin trofé.

2.16     Priserna som anges i paragraf 2.14 och 2.15 är ”World Tour-priserna”.

2.17     För att acceptera inbjudan till världsfinalen (enligt definitionen i paragraf 2.14) måste varje vinnare svara på arrangörens e-postmeddelande inom två (2) veckor från det att meddelandet skickades, och i sitt svar uppge sitt fullständiga namn och födelsedatum.  Den postadress som anges måste matcha postadressen som angavs vid inträdet till tävlingen, annars kan vinnaren diskvalificeras.

 

Schema 2 – Manufacturer Series

 

1.         Manufacturer Series Online Series

1.1          Deltagare ställer upp i tävlingen genom att välja Manufacturer Series-alternativet i spelets Sport-läge, innan varje race börjar.

1.2          Manufacturer Series Online Series består av två (2) deltävlingar, som föregås av en försäsong, med tio (10) omgångar vardera, enligt följande:

Kalender för FIA Gran Turismo Championship 2019 Manufacturer Series

Försäsong

Deltävling 1

Deltävling 2

Omg. 1: 1 maj 2019

Omg. 1: 8 juni 2019

Omg. 11: 3 augusti 2019

Omg. 2: 4 maj 2019

Omg. 2: 12 juni 2019

Omg. 12: 7 augusti 2019

Omg. 3: 8 maj 2019

Omg. 3: 15 juni 2019

Omg. 13: 14 augusti 2019

Omg. 4: 11 maj 2019

Omg. 4: 6 juli 2019

Omg. 14: 17 augusti 2019

Omg. 5: 15 maj 2019

Omg. 5: 10 juli 2019

Omg. 15: 21 augusti 2019

Omg. 6: 18 maj 2019

Omg. 6: 13 juli 2019

Omg. 16: 24 augusti 2019

Omg. 7: 22 maj 2019

Omg. 7: 17 juli 2019

Omg. 17: 28 augusti 2019

Omg. 8: 25 maj 2019*

Omg. 8: 20 juli 2019

Omg. 18: 31 augusti 2019

Omg. 9: 29 maj 2019

Omg. 9: 24 juli 2019

Omg. 19: 4 september 2019

Omg. 10: 1 juni 2019

Omg. 10: 27 juli 2019*

Omg. 20: 7 september 2019*


1.3       Racedatum märkta med en asterisk indikerar ”Top 16 Superstars”-race (enligt beskrivningen i paragraf 1.13 här i schema 2).

1.4          Deltagare representerar en (1) av följande tjugofem (25) tillverkare (en ”tillverkare” var): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota och Volkswagen.

1.5          Deltagare från följande fem (5) regioner tävlar: (a) EMEA; (b) Nordamerika; (c) Central- och Sydamerika; (d) Asien och (e) Oceanien (en ”region” var).

1.6          Deltagare tilldelas poäng baserat på:

1.6.1    deras slutposition i varje race

1.6.2    det genomsnittliga förarbetyget hos deltagarna de kör mot i varje race

1.7       Deltagare måste delta i race under Manufacturer Series Online Series för att vinna poäng som sedan används för att beräkna deras totalrankning.

1.8       Varje deltagares totalrankning avgör huruvida han eller hon blir inbjuden till evenemang.  Poängen sammanställs vid slutet av en serie omgångar, under varje deltävling, enligt följande (”slutpoängen”):

Försäsong: Slutpoängen sammanställs från deltagarens tre (3) bästa omgångar av tio (10).  Försäsongen används endast för att bestämma ”stjärnspelare” (som förs över till nästkommande deltävling). 

Poängen nollställs i slutet av försäsongen.

Deltävling 1:Slutpoängen sammanställs från deltagarens tre (3) bästa omgångar av tio (10) (beräknat från omgång 1 till omgång 10).

Deltävling 2: Slutpoängen sammanställs från deltagarens fem (5) bästa omgångar av tjugo (20) (beräknat från omgång 1 till omgång 20).

Deltagare väljer själva vilka race och deltävlingar de vill ställa upp i.  Det är dock bara poängen från dagens sista race som räknas gentemot onlinerankningen för den omgången; om en deltagare deltar i tre race i omgång 7 den 17 juli 2019 kommer bara poängen från det sista racet (det tredje) att räknas.                                   

1.9       Slutpoängen från varje deltävling avgör varje deltagares position i onlinerankningen.

1.10     Efter deltävling 1 (eller omgång 10), kommer en (1) deltagare att gå vidare till Manufacturer Series World Tour 4-evenemanget, om dennes tillverkare och region väljs ut (enligt definitionen i paragraf 3), (en ”evenemangsfinalist”).

1.11     Efter deltävling 2 (eller omgång 20), kommer en (1) deltagare att gå vidare till (a) Manufacturer Series World Tour 5-evenemanget (och även bli evenemangsfinalist); och (b) Manufacturer Series-världsfinalen, om dennes tillverkare och region väljs ut (enligt definitionen i paragraf 3), (en ”världsfinalist”).

1.12     Stjärnspelare

1.12.1  I enlighet med paragraf 1.12.2 och 1.12.3 nedan kan deltagare registrera sig som stjärnspelare om de är antingen:

1.12.1.1           i topp 200 i onlinerankningen vid slutet av föregående deltävling           

1.12.1.2           i topp 10 i onlinerankningen för sin tillverkare

1.12.2  När en deltagare uppfyller ett av kraven i 1.12.1 här i schema 2 får deltagaren en spelnotis som meddelar att han eller hon kan registrera sig som stjärnspelare. När spelnotisen har tagits emot kan deltagare registrera sig som stjärnspelare genom att gå till gran-turismo.com.  Det är varje deltagares eget ansvar att registrera sig som stjärnspelare.

1.12.3  Registrerade stjärnspelare (hädanefter ”stjärnspelare”) ska ha S i förarbetyg och får delta i ”Top 16 Superstars”-race i enlighet med paragraf 1.13 här i schema 2.

1.12.4  När en deltagare har gjort sig förtjänt av förarbetyget stjärnspelare kommer betyget att gälla dennes körprofil endast i en komplett deltävling av Online Series.

1.13     Top 16 Superstars-race

1.13.1  Top 16 Superstars-race anordnas periodvis under Online Series. I enlighet med paragraf 1.3 markeras Superstars-race med en asterisk i raceschemat under paragraf 1.2.

1.13.2  Deltagare som ställer upp i ”Top 16 Superstars”-race kan vinna bonuspoäng i Online Series.

1.13.3 För att deltagare ska kunna anmäla sig till ”Top 16 Superstars”-race måste de vara stjärnspelare.

1.13.4  Deltagare kan anmäla sig till ”Top 16 Superstars”-race upp till femton (15) minuter före den schemalagda starten för varje race.

1.13.5  I varje ”Top 16 Superstars”-race kommer de 16 högst rankade stjärnspelarna som anmält sig till det gällande racet att få delta. Rankningen kan baseras på varje deltagares förarbetyg eller det totala antalet poäng som samlats in under gällande säsong. Det sätt som stjärnspelare rankas avseende urvalet till ”Top 16 Superstars”-race kommer att definieras innan varje ”Top 16 Superstars”-race börjar.

1.13.6  I Manufacturer Series kan högst två (2) stjärnspelare per tillverkare ställa upp i ”Top 16 Superstars”-race.

1.13.7  Om det finns färre än 16 stjärnspelare innan ett ”Top 16 Superstars”-race börjar lyfts begränsningarna i paragraf 1.13.5 och 1.13.6. Stjärnspelare väljs då ut baserat på deras onlinerankning.

1.14       Evenemangsfinalister vinner:

1.14.1   en inbjudan att vara med på och delta i nästa evenemang (enligt definitionen i paragraf 2.1 i schema 2)

1.14.2   flyg- (ekonomiklass), buss- eller tågbiljetter tur-och-retur till evenemanget (arrangören väljer transportmedel)

1.14.3   boende under evenemanget (arrangören väljer boende)

1.14.4   transport till och från flygplatsen, bussterminalen eller tågstationen till boendet på de datum som flyget/tåget/bussen går

1.14.5   transport till och från boendet till platsen där evenemanget anordnas

1.14.6   alla måltider under det gällande evenemanget

1.15       Världsfinalisten vinner:

1.15.1   en inbjudan att vara med på och delta i ”FIA Certified Gran Turismo Championships 2019-finalen”, det evenemang där Nations Cup-världsfinalen 2019 och Manufacturer Series-världsfinalen 2019 anordnas (”världsfinalen”).

1.15.2   flyg- (ekonomiklass), buss- eller tågbiljetter tur-och-retur till världsfinalen (arrangören väljer transportmedel)

1.15.3   boende under världsfinalen (arrangören väljer boende)

1.15.4   transport till och från flygplatsen, bussterminalen eller tågstationen till boendet på de datum som flyget/tåget/bussen går

1.15.5   transport till och från boendet till platsen där världsfinalen anordnas

1.15.6   alla måltider under världsfinalen

Information om resor och boende ska bekräftas av arrangören, och/eller Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar, via e-post efter varje deltävling (definierade i paragraf 1.2) (sammantaget ”Online Series-priser”).

2.         Manufacturer Series World Tour-evenemang

2.1       Manufacturer Series World Tour-evenemang är evenemang där deltagare tävlar i ett uppvisningsevenemang (ett ”evenemang” var).

2.2       Manufacturer Series Live-evenemangen är:

World Tour 3: för deltagare som kvalar in efter 2019-försäsongen (som definieras i paragraf 1.2, ovan)

World Tour 4: för deltagare som kvalar in i slutet av deltävling 1 (omgång 10) (som definieras i paragraf 1.2, ovan)

World Tour 5: för deltagare som kvalar in i slutet av deltävling 2 (omgång 20) (som definieras i paragraf 1.2, ovan)

2.3       Race under Manufacturer Series Live-evenemang är endast för uppvisning, och deltagare kan inte tjäna poäng för att tävla i Manufacturer Series-världsfinalen.

2.4       Evenemanget ska anordnas ett datum och på en plats som kommer att bekräftas av arrangören, och/eller Polyphony Digital Inc. å arrangörens vägnar, via e-post efter varje deltävling. Evenemangen beräknas arrangeras i juni, augusti, september, oktober och november 2019 i olika städer runtom i världen. 

2.5       Reglerna för varje evenemang kommer att skickas ut av Polyphony Digital innan varje evenemang börjar.

2.6       Varje Manufacturer Series-evenemangsvinnare och varje närmaste konkurrent vinner en trofé.

2.7       Priserna som anges i paragraf 2.6 är ”evenemangspriser”.

2.8       För att acceptera inbjudan till evenemanget måste varje evenemangsfinalist svara på arrangörens e-postmeddelande inom två (2) veckor från det att meddelandet skickades, och i sitt svar uppge sitt fullständiga namn och födelsedatum.  Den postadress som anges måste matcha postadressen som angavs vid inträdet till tävlingen, annars kan vinnaren diskvalificeras.

3.         Val av evenemangsfinalister och världsfinalister

3.1.      Valet av evenemangsfinalister och världsfinalister bestäms av en kombination av följande kriterier:

3.1.1    deltagare med högst poäng

3.1.2    de 12 bästa tillverkarna (utvalda i enlighet med paragraf 3.3)

3.1.3    de tre representerade regionerna (som definieras i paragraf 3.6)

3.2       Totalt tre (3) evenemangsfinalister eller världsfinalister väljs ut för att representera varje tillverkare i ett evenemang eller världsfinalen; alla från en representerad region.

3.3       Totalt tolv (12) tillverkare tävlar i varje evenemang och väljs ut enligt följande kriterier (enligt företräde) (”topp 12”):

3.3.1  tävlingens officiella tillverkarpartner eller ”arbetslag”

3.3.2  Global Manufacturer-rankning (som definieras i paragraf 3.4)

3.4       I slutet av varje deltävling skapas en ”global tillverkarrankning”, enligt följande:

3.4.1  De deltagare som har den högsta poängen i slutet av deltävling 1 eller deltävling 2 (World Tour 4 respektive World Tour 5) får poäng tilldelade i enlighet med tabellen nedan, för att upprätta en regional tillverkarrankning, enligt följande:         

Tillverkarposition

Poäng för tillverkarrankning

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

3.4.2  Den här processen upprepas för alla fem regioner, och poäng för tillverkarrankningen från alla fem regioner räknas ihop för att bestämma en ”global tillverkarrankning”.

3.5       I slutet av varje deltävling beräknas den globala tillverkarrankningen och topp 12 tas fram. Resultatet publiceras på https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ och även i ”Sport”-läget i spelet.

3.6       De tre (3) bästa regionerna som har fått den högsta poängen för tillverkarrankningen (en ”representerad region” var) för var och av de 12 bästa tillverkarna går vidare till ett evenemang eller en världsfinal.

3.7       Om två eller fler regioner har samma poäng i den globala tillverkarrankningen gäller följande för att bestämma vilken region som går vidare:

a)    regionen med högst poäng i alla deltävlingar, och

b)    om det fortfarande är lika, regionen med flest antal registrerade bidrag i slutet av 2019 Series (för den tillverkaren).

3.8       Om en evenemangsfinalist eller världsfinalist inte kan vara med i evenemanget eller världsfinalen kommer deltagaren med högst deltävlingspoäng från regionen med näst högst poäng att erbjudas en plats som evenemangsfinalist eller världsfinalist och meddelas detta av Polyphony Digital Inc.

3.9       Finalisterna ska meddelas att de har blivit utvalda i samband med att Online Series slutar och kan då välja att acceptera sina priser. Arrangören ska via e-post skicka information om evenemanget till de e-postadresser som lämnades av deltagaren i anmälningsformuläret i GT Sport-läget.