PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Regler och villkor – särskilda regler för tävlingen ”FIA Gran Turismo™ Championships 2018”

 

1. Tävlingen ”FIA Gran Turismo™ Championships 2018” (”Tävlingen”) är öppen för personer som uppfyller ålderskravet (enligt definition nedan) och är bosatta i Bahrain, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Irland, Libanon, Kuwait, Nederländerna, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern eller Österrike (”Deltagarländerna”) med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen (”Deltagare”). I syfte för liveevenemanget vid regionsfinalen av EMEA Nations Cup enligt definition i paragraf 4.7 av Översikt 1 räknas även Italien som ett Deltagarland. Kravet att du ska vara minst 18 år gäller Deltagare bosatta i Bahrain, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Libanon, Nederländerna, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern eller Österrike, och du ska vara minst 21 år om du är bosatt i Förenade Arabemiraten, Kuwait och Saudiarabien. Villkoren (enligt definition nedan) gäller Deltagare som är bosatta i alla andra Deltagarländer förutom Frankrike.

2. Tävlingen öppnas för bidrag den 20 juni 2018 kl. 17.45 (svensk tid) (”Startdatumet”) och avslutas den 9 september 2018 kl. 00.59 (svensk tid) (”Slutdatumet”).  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Tävlingsperioden”.

3. Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen, men alla Deltagare måste äga eller ha tillgång till en PlayStation®4 och ett exemplar av Gran Turismo™ Sport till PlayStation®4 (”Spelet”). Deltagare måste vara aktiva PlayStation®Plus-medlemmar under Tävlingsperioden. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”) och de Allmänna reglerna (klicka här).

4. Reglerna för Tävlingen finns i Översikt 1. 

5. En förutsättning för registrering för PlayStation™Network (”PSN”) är att du har godkänt PSN Terms of Service and User Agreement (tjänstevillkoren och användaravtalet för PSN) och PSN Privacy Policy (sekretesspolicyn för PSN). (http://eu.playstation.com/legal/). 

6. Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris enligt vad som är tillämpligt (enligt definition nedan).

7. Det kommer att utses femtiosex (56) vinnare (benämns var och en som ”Vinnare”) enligt följande:

(a) I enlighet med paragraf 5.6 i Översikt 1: sexton (16) finalister i Manufacturer Series (enligt definitionen i paragraf 5.5 i Översikt 1).

(b) Trettio (30) Regionsfinalister (enligt definitionen i paragraf 4.3 i Översikt 1).

(c) Tio (10) Nations Cup-världsfinalister (enligt definitionen i paragraf 4.11 i Översikt 1), vilket innefattar Vinnaren i Regionsfinalen av EMEA Nations Cup och två (2) andrapristagare (enligt definitionen i paragraf 4.10 i Översikt 1).

Vinnarna och Andrapristagarna utses enligt processen som anges i Översikt 1.

8. Nations Cup-världsfinalisterna meddelas om vinsten vid Regionsfinalen av EMEA Nations Cup och kan välja att göra anspråk på sitt pris (”Priset”) vid det tillfället. Arrangören meddelar Finalisterna i Manufacturer Series om vinsten per e-post till den e-postadress som angavs i anmälan i GT Sport Mode inom två (2) veckor från Slutdatumet. Arrangören ger Vinnarna information om Gran Turismo™ Championships-världsfinalen (enligt definitionen i paragraf 10(a)) och Regionsfinalen i EMEA Nations Cup per e-post till den e-postadress som har angetts i anmälan i GT Sport Mode.

9. För att göra anspråk på delen av Priset för Gran Turismo™ Championships-världsfinalen (enligt definitionen i paragraf 10(a)) (enligt definitionen nedan) måste Vinnaren svara på Arrangörens e-postmeddelande inom två (2) veckor från datumet för Arrangörens e-postmeddelande och ange sitt fullständiga namn och födelsedatum.  Den postadress som uppges måste överensstämma med den postadress som lämnades i tävlingsanmälan, annars kan Vinnaren diskvalificeras.

10. Finalister i Manufacturer Series och Nations Cup-världsfinalister vinner följande:

(a) en inbjudan att delta i ”Gran Turismo™ Championships-världsfinalen” som är ett liveevenemang där 2018 års världsfinaler av Nations Cup och Manufacturer Series äger rum,

(b) tur- och returbiljetter med flyg i ekonomiklass, bussbiljetter eller tågbiljetter till Gran Turismo™ Championships-världsfinalen (beroende på vilket som befinns mest lämpat efter Arrangörens eget gottfinnande) och

(c) boende under Gran Turismo™ Championships-världsfinalen (efter Arrangörens eget gottfinnande)

Utöver den inbjudan som ingår i Priset som anges ovan vinner Vinnaren i Regionsfinalen av EMEA Nations Cup även (d) en trophy.

Varje Vinnare i Regionsfinalen av Nations Cup vinner:

(e) en inbjudan att delta i liveevenemanget vid Regionsfinalen av EMEA Nations Cup (enligt definitionen i paragraf 4.7 av Översikt 1)

(f) tur- och returbiljetter med flyg i ekonomiklass, bussbiljetter eller tågbiljetter till liveevenemanget vid Regionsfinalen av EMEA Nations Cup (beroende på vilket som befinns mest lämpat efter Arrangörens eget gottfinnande) och

(g) boende under liveevenemanget vid Regionsfinalen av EMEA Nations Cup (efter Arrangörens eget gottfinnande).

Information om resan och boendet bekräftas av Arrangören eller Polyphony Digital Inc på uppdrag av Arrangören via e-post efter säsong 3 (enligt Översikt 1).

 (Tillsammans benämns detta ”Priserna”, och benämns vart och ett som ett ”Pris”).

11. Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas.  Det går inte att få priset i pengar istället. Arrangören förbehåller sig dock rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde. 

12. Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt. 

13. PlayStation®Plus-prenumerationer är bara tillgängliga för SEN-kontoinnehavare med tillgång till PlayStation™Store och en Internetanslutning med hög kapacitet.  PSN, PS Store och PS Plus omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Utbudet av material och tjänster på PS Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder. Användarna måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel – eu.playstation.com/gameservers. PS Plus-prenumerationen förnyas automatiskt i slutet av prenumerationsperioden till aktuellt pris på PS Store.  Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkoren) för PSN på eu.playstation.com/legal.

14. Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

15. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll. 

16. Om ett Pris befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats.  Det här påverkar inte Vinnarens och/eller en Andrapristagares lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

17. Varje Vinnare samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar. 

18. Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om en Deltagare inte följer något av villkoren i punkt 3, 5, 6, 9 eller Översikt 1, eller använder flera konton eller något automatiserat system för att lämna in bidrag utesluts han eller hon från Tävlingen och tävlingsbidraget ogiltigförklaras. 

19. Vinnarna och Andrapristagarna kan behöva skatta för sitt Pris i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. Deltagare ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

20. Arrangören kan, efter eget beslut, publicera Storvinstvinnarens och Andrapristagarnas namn på sina webbplatser.  Namnen på Vinnarna och Andrapristagarna görs tillgängliga vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”FIA Gran Turismo™ Championships 2018” till följande adress: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

21. Allmänna regler gäller för Tävlingen.  Klicka här om du vill visa de Allmänna reglerna.

22. ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

23. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.

 

Översikt 1

 

1. Följande två mästerskap anordnas för FIA Gran Turismo™ Championship 2018:

1.1 FIA GT Championship Nations Cup (hädanefter ”Nations Cup”): Nations Cup är ett mästerskap i vilket länder och regioner tävlar om segern. Spelarens land och region bestäms automatiskt av landet för spelarens Sony Entertainment Network-konto (SEN-konto). Det finns inga restriktioner på ursprungslandet för de bilar som körs.

1.2 FIA GT Championship Manufacturer Series (hädanefter benämnt ”Manufacturer Series”): Manufacturer Series är ett mästerskap där Deltagare tävlar med bilar från en typ av tillverkare. Deltagarna tävlar för sin tillverkare och tävlar mot Deltagare som representerar andra tillverkare. Deltagarna väljer tillverkare i en förutbestämd lista över tjugofem tillverkare.

2. Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare fylla i den anmälan i GT Sport Mode som visas för Deltagare som väljer ”GT Sport Mode” i spelet under Tävlingsperioden.

3. Onlineserien

3.1 i I enlighet med paragraf 2 i Översikt 1 ska Deltagarna delta i Tävlingen genom att tävla i onlineserien via GT Sport Mode i Spelet. Onlineserien består av tre säsonger enligt följande: 

3.1.1 Säsong 1 och säsong 2: i säsong 1 och 2 försöker deltagarna förbättra sin förarklass i lopp där de kan få extra poäng för deltagande i lopp under Tävlingen. Intjänade poäng i säsong 1 och 2 används enbart för att förbättra Deltagarnas förarklass och räknas inte in i Deltagarnas totalpoäng för onlineserien.

3.1.2 Säsong 3: Deltagarna måste tävla i säsong 3 om de vill samla poäng används för att beräkna sin totala rankning i onlineserien. Deltagarnas totala rankning avgör om de går vidare till nästa omgång av mästerskapen. Deltagarnas totalpoäng beräknas som summan av de fem loppen i säsong 3 som de fått flest poäng för (hädanefter ”Totalpoäng”).

Deltagarna får tävla i valfri säsong efter eget gottfinnande. Schemat för varje säsong anges i paragraf 3.2 nedan.

3.2 Schemat för onlineserien är följande:

Datum för lopp i säsong 1 Datum för lopp i säsong 2 Datum för lopp i säsong 3

 

Datum för lopp i säsong 1

Datum för lopp i säsong 2

Datum för lopp i säsong 3

Rond 1

20 juni 2018

4 juli 2018

8 augusti 2018

Rond 2

23 juni 2018

7 juli 2018

11 augusti 2018

Rond 3

27 juni 2018

11 juli 2018

15 augusti 2018

Rond 4

30 juni 2018

14 juli 2018*

18 augusti 2018

Rond 5

Ej tillämpligt

18 juli 2018

22 augusti 2018

Rond 6

Ej tillämpligt

21 juli 2018

25 augusti 2018*

Rond 7

Ej tillämpligt

25 juli 2018

29 augusti 2018

Rond 8

Ej tillämpligt

28 juli 2018*

1 september 2018*

Rond 9

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

5 september 2018

Rond 10

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

8 september 2018*

3.3 Datum för lopp med en asterisk * visar Top 24 Superstar-loppen (enligt beskrivning i paragraf 7 i Översikt 1).

3.4 Varje tävlingsdatum representerar två lopp:

3.4.1 ett (1) lopp i Manufacturer Series och

 

3.4.2 ett (1) lopp i Nations Cup

och dessa mästerskapslopp äger rum vid separata tider på det angivna datumet. 

3.5 Deltagarna tilldelas poäng för: 

3.5.1 sin slutposition i respektive lopp och

3.5.2 den genomsnittliga förarklassen på de Deltagare de tävlar mot i respektive lopp.

3.6 Under säsong 3 måste Deltagarna inför varje tävlingsdatum och inför varje lopp bekräfta om de vill tävla i Manufacturer Series-loppet eller Nations Cup-loppet. Poängen de tjänar in i det loppet räknas in i deras sammanlagda poäng för det tillämpliga mästerskapet. Deltagarna får välja ett mästerskap för varje lopp de deltar i, men kan delta i båda mästerskapen varje tävlingsdag.

3.7 Under hela onlineserien kan Deltagarna välja att delta i enbart Nations Cup, enbart Manufacturer Series eller både Nations Cup och Manufacturer Series samtidigt.

4. Regler och upplägg i Nations Cup 

4.1 Om du vill delta i Nations Cup måste du som Deltagare välja Nations Cup innan du deltar i minst ett lopp under Säsong 3 (enligt definitionen i paragraf 3.6 i Översikt 1).

4.2 Deltagarna tilldelas poäng på det sätt som anges i paragraferna 3.5 och 3.6 i Översikt 1.

4.3 Efter onlinesäsongen går trettio (30) tävlande vidare till liveevenemanget vid Regionsfinalen av EMEA Nations Cup (benämns var och en som ”Regionsfinalist”). 

4.4 I enlighet med Landsgränsen som anges i paragraf 4.6 nedan utses Regionsfinalisterna på följande sätt:

4.4.1 I enlighet med 4.4.2 nedan: de Deltagare med de trettio (30) högsta Totalpoängen som tjänats in via Nations Cup-lopp under onlineserien. 

4.4.2 I det fall en italiensk tävlande i den italienska tävlingen ”Scendi i pista con GT Sport” får en högre Totalpoäng i slutet av onlinesäsongen än de 30 (trettio) högsta Totalpoängen utses denne till en Regionsfinalist.

4.5 Deltagarländerna i liveevenemanget vid Regionsfinalen av EMEA Nations Cup är Bahrain, Belgien, Danmark, Frankrike, Finland, Förenade Arabemiraten, Irland, Italien, Libanon, Kuwait, Nederländerna, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike (”Deltagarländer i regionsfinalerna”).

4.6 Det utses högst tre (3) Regionsfinalister per Deltagarland (”Landsgränsen”). När en Deltagare kommer på fjärde plats i sitt Deltagarland får Deltagare med näst högst poäng från ett annat Deltagarland vidare till regionsfinalerna i EMEA Nations Cup. Det innebär att en Deltagare som kommer på fjärde plats bland Deltagarna från sitt Deltagarland inte blir Regionsfinalist även om hen har högre poäng än en Deltagare i topp tre i ett annat Deltagarland.

4.7 Regionsfinalerna i EMEA Nations Cup är ett liveevenemang där Regionsfinalisterna tävlar om att bli Regional vinnare av EMEA Nations Cup (”Liveevenemanget vid Regionsfinalen av EMEA Nations Cup”). Liveevenemanget vid Regionsfinalen av EMEA Nations Cup äger rum på ett datum och en plats som meddelas av Arrangören eller Polyphony Digital Inc på uppdrag av Arrangören per e-post efter Säsong 3. 

4.8 Regionsfinalen av EMEA Nations Cup beräknas äga rum i oktober 2018. Regionsfinalisterna vinner poäng på det sätt som anges av Polyphony Digital innan evenemanget börjar.

4.9 I enlighet med Landsgränsen som anges i paragraf 4.6: om en Regionsfinalist inte kan delta i Regionsfinalen av EMEA Nations Cup kan den Deltagare som har näst högst Totalpoäng från Säsong 3 men som inte redan är Regionsfinalist bli inbjuden att tävla i Regionsfinalen av EMEA Nations Cup, och meddelas i sådana fall om det av Polyphony Digital Inc.

4.10 ”Vinnaren i regionsfinalen av EMEA Nations Cup” är den Regionsfinalist med högst poäng från alla tillämpliga lopp i regionsfinalen av EMEA Nations Cup. ”Andrapristagarna” är Regionsfinalisterna med näst och tredje högsta poäng från alla tillämpliga lopp i regionsfinalen av EMEA Nations Cup.

4.11 De tio (10) Regionsfinalisterna med de tio högsta poängen från alla tillämpliga lopp i Regionsfinalen av EMEA Nations Cup (benämns var och en som ”Nations Cup-världsfinalist”) går vidare till världsfinalen av Nations Cup. Världsfinalen av Nations Cup äger rum som en separat tävling i Gran Turismo™ Championships-världsfinalen 2018, som beräknas äga rum i november 2018. Villkoren skickas ut till alla Nations Cup-världsfinalister per e-post innan evenemanget äger rum. 

4.12 Om en Nations Cup-världsfinalist inte kan delta i världsfinalen av Nations Cup kan Regionsfinalisten med den elfte högsta poängen bli inbjuden att delta som Nations Cup-världsfinalist, och meddelas i sådana fall av Polyphony Digital Inc.

5 Regler och upplägg i Manufacturer Series 

5.1 Manufacturer Series är en global tävling med olika Arrangörer för deltagarländerna än Deltagarländerna.

5.2 Om du som Deltagare vill delta i Manufacturer Series ska du göra följande:

5.2.1 Välja en av tjugofem biltillverkare innan du deltar i det första loppet i Manufacturer Series under onlinesäsongen. Varje Deltagare utnämns två bilar från den tillverkare de har valt som de kör under återstoden av Manufacturer Series. Deltagarna kan inte ändra den utvalda tillverkaren eller de utnämnda bilarna när de har gjort sitt första val under onlinesäsongen 2018 och

5.2.2 Välja Manufacturer Series innan du påbörjar minst ett lopp (enligt definition i paragraf 3.6 i Översikt 1).

5.3 Deltagare tilldelas poäng på det sätt som anges i paragraf 3.5 och 3.6 i Översikt 1).

5.4 Tillverkarna med de 16 högsta samlade poängen från alla globala tävlingar representeras i Finalen av Manufacturer Series (benämns var och en som ”Finaltillverkare”). 

5.5 I enlighet med paragraf 5.6 nedan går den Deltagare som har högst Totalpoäng för respektive Finaltillverkare i slutet av säsong 3 vidare till Världsfinalen av Manufacturer Series (benämns var och en som ”Manufacturer Series-finalist”) som äger rum vid Gran Turismo™ Championships-världsfinalen. 

5.6 I det fall en boende i Italien som tävlar i den italienska Gran Turismo™-tävlingen ”Scendi i pista con GT Sport” får en högre Totalpoäng för sin Finaltillverkare än den högsta Totalpoäng som uppnåtts av en Deltagare för den Finaltillverkaren, blir den italienska tävlanden inbjuden att delta i Världsfinalen av Manufacturer Series och bli en Manufacturer Series-finalist istället för den tidigare nämnda Deltagaren.

5.7 Villkoren för Världsfinalen av Manufacturer Series offentliggörs före Gran Turismo™ Championships-världsfinalen 2018, som beräknas äga rum i november 2018. 

6. Toppspelare

6.1 I enlighet med paragraferna 6.1.1, 6.1.2 och 6.1.3 nedan, kan Deltagare anmäla sig som toppspelare om de

6.1.1 har bland de 200 bästa poängrankningarna i respektive säsong eller

 

6.1.2 har bland de 10 bästa poängrankningarna i sitt Deltagarland eller

 

6.1.3 har bland de 10 bästa poängrankningarna för respektive tillverkare (endast Manufacturer Series).

6.2 När en Deltagare uppfyller något av villkoren i paragraf 6.1 i Översikt 1 får personen en avisering i Gran Turismo™ Sport om att han eller hon är kvalificerad. När personen har fått den här aviseringen kan Deltagaren registrera sig för att bli toppspelare genom att besöka gran-turismo.com.

6.3 Registrerade toppspelare (hädanefter ”Toppspelare”) får förarklassen ”S” och får delta i loppet Top 24 Superstars enligt definitionen i paragraf 7 i Översikt 1.

6.4 När en Deltagare har tjänat in förarklassen toppspelare gäller den för förarprofilen i en onlinesäsong. 

7. Tävlingen Top 24 Superstars

7.1 Top 24 Superstars äger rum med jämna mellanrum under onlinesäsongen.

7.2 Deltagare som tävlar i Top 24 Superstars kan vinna bonuspoäng under onlinesäsongen.

7.3 Du som Deltagare måste vara Toppspelare om du vill anmäla dig till ett Top 24 Superstars-lopp.

7.4 Deltagare kan anmäla sig till Top 24 Superstars-lopp fram till femton (15) minuter före utsatt starttid för loppet.

7.5 I varje Top 24 Superstars-lopp väljs de 24 högst rankade Toppspelarna som har registrerat sig för det tillämpliga loppet. Rankningen beräknas utifrån varje Deltagares förarklass eller det totala antalet poäng som har intjänats under tillämplig säsong. Sättet som Toppspelare rankas för Top 24 Superstars definieras innan Top 24 Superstar-loppet börjar.

7.6 I Nations Cup kan högst tre (3) Toppspelare från varje Deltagarland tävla i ett Top 24 Superstars-lopp.

7.7 I Manufacturer Series kan högst två (2) Toppspelare för varje tillverkare tävla i ett Top 24 Superstars-lopp.

7.8 Om det är färre än 24 Toppspelare som har valts ut före starten av ett Top 24 Superstars-lopp upphör begränsningarna i paragraf 7.6 och 7.7 att gälla. Toppspelarna utses därefter baserat på mästerskapsrankning som lämpligt.