PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor

 

30 % rabatt på 12 månaders medlemskap på PlayStation®Plus

Flera länder – juni 2018

”Omfattningskrav”

·         måste bo i något av deltagarländerna och

·         Användare måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla.

”Giltiga butiker”

PlayStation®4-systemets butik och onlinebutiken på webben som går under namnet PlayStation® Store, exklusive alla andra inköpsmetoder, PlayStation®Store-butiker och köp inifrån spel.

”Tillämplig produkt”

12 månaders medlemskap på PlayStation®Plus med 30 % rabatt på ordinarie pris, köpt online via Giltiga butiker. Medlemskapet förlängs tills vidare om du inte säger upp det, och du debiteras i 12-månadsperioder till aktuellt fullt pris på PlayStation®Store.

”Deltagarländer”

Australien, Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Indien, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Spanien, Sverige, Storbritannien, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Österrike.

”Startdatum”

8 juni 2018 kl. 11:00 (svensk tid)

”Slutdatum”

19 juni 2018 kl. 11:00 (svensk tid)

”Steg”

Under Kampanjperioden måste Berättigade personer göra följande:

  1. Logga in på ditt SEN-konto.
  2. Gå till en Giltig butik och placera en Kampanjvara i din kundvagn. och
  3. slutföra köpet före Slutdatumet. 

”Arrangören”

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

1.          Det här PlayStation®Plus-erbjudandet (”Erbjudandet”) är giltigt för alla innehavare av ett huvudkonto på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network (”PSN”)) som uppfyller Omfattningskraven (”Berättigade personer”).

2.          Erbjudandet gäller från Startdatum till Slutdatum.  Perioden från och med Startdatum till och med Slutdatum benämns ”Kampanjperioden.

3.          För att kunna utnyttja Erbjudandet måste du som är Berättigad person genomföra stegen. Det är bara den Tillämpliga produkten som är giltig för Erbjudandet. Alla andra former av PlayStation®Plus-medlemskap är undantagna. PlayStation®Plus-medlemskap som förnyas automatiskt under Kampanjperioden omfattas inte av Erbjudandet.

4.          Erbjudandet är bara tillgängligt via Giltiga butiker.

5.          En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

6.          Returer av Tillämpliga produkter sker i enlighet med policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

7.          PlayStation®Plus-prenumerationer är bara tillgängliga för innehavare av ett konto på Sony Entertainment Network (SEN) och som har tillgång till PlayStation®Store och en Internetanslutning med hög kapacitet.  PlayStation™Network (PSN), PS Store och PS Plus omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Utbudet av material och tjänster på PS Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder. Användarna måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel – www.playstation.com/gameservers.  Godkända uppgifter om betalningsmetod krävs för att köpa PlayStation®Plus.  Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkoren) för PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

PlayStation®Plus-medlemskapet fortsätter tills vidare tills det sägs upp. En medlemsavgift dras automatiskt till aktuellt pris för ett 12-månaders PlayStation®Plus-medlemskap var 12:e månad från användarens konto om användaren har tillräckligt med pengar i plånboken eller har registrerat en giltig betalningsmetod för kontot.

·         Löpande medlemsavgift för PlayStation®Plus: 575 kr såvida inget annat meddelas per e-post till den adress som är kopplad till ditt konto.

·         Faktureringsintervall på PlayStation®Plus: var 12:e månad.

·         PlayStation®Plus-medlemskapets längd: tills vidare tills det sägs upp.

En användare kan avbryta sitt medlemskap på PlayStation®Plus när som helst, och medlemskapet upphör då på nästa förfallodatum för betalning. Inga fler avgifter för medlemskapet dras från och med då, men användaren får ingen återbetalning av avgifter som redan har betalats.

Instruktioner om hur du säger upp medlemskapet finns på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

När du köper ett medlemskap aktiverar vi alternativet för automatisk överföring av pengar i dina kontoinställningar. Det innebär att om du inte har tillräckligt med pengar i plånboken för medlemskapsavgiften så dras istället beloppet via den betalningsmetod som är registrerad för ditt konto (om det finns en sådan), såvida du inte stänger av automatisk överföring. Du kan stänga av Automatisk överföring genom att gå till [Kontoinställningar] > [Plånbok] > [Plånbokens inställningar].

8.          Berättigade personer som redan har PlayStation®Plus-medlemskap på en eller tre månader och vill utnyttja Erbjudandet: det nya 12-månadersmedlemskapet på PlayStation®Plus inleds när nästa månads- eller kvartalsbetalning annars skulle ha förfallit. Därefter debiteras de regelbundet en gång om året tills medlemskapet sägs upp (istället för varje månad eller var tredje månad, som tidigare).

9.          Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

10.        Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att tillhandahålla Erbjudandet.

11.        Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

12.        Arrangören har inget ansvar för om Berättigade personer inte kan skapa eller logga in på sitt SEN-konto, eller inte kan slutföra Stegen, på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara.

13.        Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

14.        Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

15.        I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan den Berättigade personen och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.